Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Hunter x Hunter, xem truyen tranh Hunter x Hunter

Hunter x Hunter
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter

Kịch bản: Togashi Yoshihiro
Họa sĩ: Togashi Yoshihiro
Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Psychological, Shounen, Supernatural
Số Chương: 196

Đã có 235838 lượt xem

Nội dung
Hunter là những người có khả năng thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt như săn tìm các báu vật, những loài thú ma thuật, và thậm chí là cả những người khác nữa. Nhưng công việc như vậy đòi hỏi phải được chứng nhận, và cứ một trăm nghìn người thì mới có một người có thể vượt qua được cuộc kiểm tra cực kì khó khăn. Những người vượt qua cuộc kiểm tra này sẽ được quyền đi vào những khu vực cấm, những nơi lưu trữ thông tin tối mật và được gọi là Hunter.
Hunter x Hunter Download Lượt xem Ngày đăng
Hunter x Hunter Chapter 349 - 9184 07.08.2014
Hunter x Hunter Chapter 348 - 4212 25.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 347 - 4135 16.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 346 - 7127 12.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 345 - 8438 25.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 344 - 6643 18.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 343 - 4865 11.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 342 - 9513 05.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 341 - 12619 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 340 - 3675 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 339 - 1774 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 337 - 2212 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 336 - 1840 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 335 - 1918 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 334 - 2150 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 333 - 1654 28.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 332 - 1476 22.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 331 - 1599 12.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 330 - 1836 27.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 329 - 1400 15.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 328 - 1240 08.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 327 - 1230 01.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 326 - 1219 25.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 325 - 1314 19.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 324 - 1172 13.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 323 - 1202 03.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 322 - 1156 28.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 321 - 1171 20.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 320 - 1454 13.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 319 - 1729 06.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 317 - 1422 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 316 - 1037 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 315 - 1162 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 314 - 1034 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 313 - 1001 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 312 - 904 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 311 - 922 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 310 - 1119 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 309 - 844 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 308 - 878 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 307 - 772 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 306 - 751 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 305 - 766 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 304 - 687 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 303 - 734 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 302 - 678 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 301 - 763 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 300 - 1195 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 299 - 583 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 298 - 615 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 296 - 636 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 295 - 596 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 294 - 553 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 293 - 546 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 292 - 594 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 290 - 788 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 289 - 540 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 288 - 530 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 287 - 512 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 286 - 560 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 285 - 543 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 283 - 616 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 282 - 552 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 281 - 619 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 280 - 728 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 279 - 531 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 278 - 566 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 277 - 518 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 276 - 554 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 275 - 564 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 274 - 532 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 273 - 501 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 272 - 544 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 271 - 578 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 270 - 685 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 269 - 552 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 267 - 733 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 266 - 617 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 265 - 623 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 264 - 649 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 263 - 680 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 262 - 788 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 261 - 2237 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 113 - 3525 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 112 - 1189 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 111 - 1803 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 109 - 3531 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 108 - 2100 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 107 - 1692 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 106 - 1687 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 105 - 1608 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 104 - 1588 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 103 - 1678 26.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 102 - 1641 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 101 - 1666 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 100 - 2038 30.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 99 - 1644 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 98 - 1601 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 97 - 1641 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 96 - 1643 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 95 - 1839 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 94 - 1645 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 93 - 1675 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 92 - 1657 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 91 - 2132 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 90 - 1957 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 89 - 1301 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 88 - 1212 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 87 - 1276 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 86 - 1270 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 85 - 1470 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 84 - 1222 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 83 - 1195 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 82 - 1266 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 81 - 1223 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 80 - 1372 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 79 - 1093 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 78 - 1097 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 77 - 1168 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 76 - 1133 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 75 - 1202 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 74 - 1162 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 73 - 1203 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 72 - 1185 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 71 - 1190 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 70 - 1314 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 69 - 1188 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 68 - 1164 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 67 - 1114 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 66 - 1143 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 65 - 1173 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 64 - 1163 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 63 - 1262 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 62 - 1425 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 61 - 1056 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 60 - 1169 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 59 - 1060 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 58 - 1051 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 57 - 1042 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 56 - 1217 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 55 - 1144 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 54 - 1159 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 53 - 1128 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 52 - 1120 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 51 - 1160 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 50 - 1269 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 49 - 1077 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 48 - 1116 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 47 - 1165 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 46 - 1201 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 45 - 1175 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 44 - 1202 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 43 - 1172 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 42 - 1186 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 41 - 1220 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 40 - 1275 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 39 - 1275 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 38 - 1211 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 37 - 1223 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 36 - 1270 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 35 - 1264 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 34 - 1150 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 33 - 1300 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 32 - 1256 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 31 - 1124 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 30 - 1302 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 29 - 1122 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 28 - 1133 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 27 - 1074 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 26 - 1133 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 25 - 1126 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 24 - 1165 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 23 - 1131 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 22 - 1160 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 21 - 1123 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 20 - 1168 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 19 - 1127 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 18 - 1112 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 17 - 1087 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 16 - 1071 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 15 - 1171 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 14 - 1150 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 13 - 1205 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 12 - 1275 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 11 - 1155 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 10 - 1437 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 9 - 1149 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 8 - 1156 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 7 - 1182 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 6 - 1169 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 5 - 1283 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 4 - 1292 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 3 - 1369 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 2 - 1476 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 1 - 1942 25.01.2013

Truyện mới cập nhật

Chuyện chàng ...
Cập Nhật: 26.02
Magi - Aladin
Cập Nhật: 26.02
The God Of High ...
Cập Nhật: 26.02
Nanatsu no Taizai
Cập Nhật: 26.02
Nữ Hồng Côn
Cập Nhật: 26.02
In Full Bloom
Cập Nhật: 26.02
Hero Waltz
Cập Nhật: 26.02
Thần Quỷ Kinh ...
Cập Nhật: 26.02
Đấu Phá ...
Cập Nhật: 26.02
Nozomi x Kimio
Cập Nhật: 26.02
Haikyuu!!
Cập Nhật: 26.02
Toriko
Cập Nhật: 26.02
Kingdom - Vương ...
Cập Nhật: 26.02
Bleach
Cập Nhật: 26.02
Inu Yashiki - ...
Cập Nhật: 26.02
Tenkuu Shinpan
Cập Nhật: 26.02
RSS

MỚI CẬP NHẬTBẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 3948
 • Lượt xem : 2672
 • Lượt xem : 2415
 • Lượt xem : 2391
 • Lượt xem : 2275
 • Lượt xem : 1701
 • Lượt xem : 1679
 • Lượt xem : 1663
 • Lượt xem : 1638
 • Lượt xem : 1306
 • Lượt xem : 1221
 • Lượt xem : 1125
 • Lượt xem : 1093
 • Lượt xem : 910
 • Lượt xem : 909
 • Lượt xem : 882
 • Lượt xem : 747
 • Lượt xem : 723

 • hunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sachunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910235838