Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Hunter x Hunter, xem truyen tranh Hunter x Hunter

Hunter x Hunter
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter

Kịch bản: Togashi Yoshihiro
Họa sĩ: Togashi Yoshihiro
Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Psychological, Shounen, Supernatural
Số Chương: 196

Đã có 246068 lượt xem

Nội dung
Hunter là những người có khả năng thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt như săn tìm các báu vật, những loài thú ma thuật, và thậm chí là cả những người khác nữa. Nhưng công việc như vậy đòi hỏi phải được chứng nhận, và cứ một trăm nghìn người thì mới có một người có thể vượt qua được cuộc kiểm tra cực kì khó khăn. Những người vượt qua cuộc kiểm tra này sẽ được quyền đi vào những khu vực cấm, những nơi lưu trữ thông tin tối mật và được gọi là Hunter.
Hunter x Hunter Download Lượt xem Ngày đăng
Hunter x Hunter Chapter 349 - 9553 07.08.2014
Hunter x Hunter Chapter 348 - 4289 25.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 347 - 4185 16.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 346 - 7203 12.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 345 - 8495 25.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 344 - 6736 18.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 343 - 4951 11.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 342 - 9612 05.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 341 - 12782 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 340 - 3760 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 339 - 1836 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 337 - 2264 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 336 - 1895 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 335 - 1976 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 334 - 2201 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 333 - 1694 28.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 332 - 1523 22.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 331 - 1645 12.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 330 - 1888 27.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 329 - 1461 15.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 328 - 1279 08.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 327 - 1274 01.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 326 - 1261 25.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 325 - 1361 19.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 324 - 1219 13.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 323 - 1242 03.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 322 - 1193 28.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 321 - 1214 20.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 320 - 1498 13.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 319 - 1780 06.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 317 - 1477 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 316 - 1081 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 315 - 1219 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 314 - 1089 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 313 - 1050 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 312 - 954 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 311 - 970 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 310 - 1160 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 309 - 875 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 308 - 911 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 307 - 808 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 306 - 783 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 305 - 794 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 304 - 717 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 303 - 767 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 302 - 700 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 301 - 790 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 300 - 1231 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 299 - 611 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 298 - 643 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 296 - 672 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 295 - 623 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 294 - 588 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 293 - 589 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 292 - 625 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 290 - 830 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 289 - 572 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 288 - 555 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 287 - 546 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 286 - 591 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 285 - 581 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 283 - 648 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 282 - 582 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 281 - 648 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 280 - 763 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 279 - 572 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 278 - 606 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 277 - 548 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 276 - 585 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 275 - 591 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 274 - 563 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 273 - 523 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 272 - 577 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 271 - 602 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 270 - 747 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 269 - 577 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 267 - 765 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 266 - 649 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 265 - 661 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 264 - 687 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 263 - 724 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 262 - 818 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 261 - 2335 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 113 - 3595 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 112 - 1252 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 111 - 1876 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 109 - 3607 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 108 - 2173 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 107 - 1761 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 106 - 1764 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 105 - 1684 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 104 - 1655 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 103 - 1737 26.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 102 - 1705 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 101 - 1724 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 100 - 2112 30.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 99 - 1706 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 98 - 1658 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 97 - 1699 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 96 - 1701 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 95 - 1907 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 94 - 1703 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 93 - 1735 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 92 - 1715 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 91 - 2195 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 90 - 2023 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 89 - 1360 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 88 - 1263 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 87 - 1332 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 86 - 1338 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 85 - 1535 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 84 - 1277 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 83 - 1261 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 82 - 1323 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 81 - 1286 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 80 - 1431 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 79 - 1145 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 78 - 1161 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 77 - 1225 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 76 - 1191 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 75 - 1256 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 74 - 1221 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 73 - 1281 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 72 - 1253 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 71 - 1252 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 70 - 1375 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 69 - 1248 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 68 - 1227 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 67 - 1171 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 66 - 1202 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 65 - 1243 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 64 - 1223 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 63 - 1334 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 62 - 1493 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 61 - 1114 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 60 - 1243 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 59 - 1122 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 58 - 1107 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 57 - 1100 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 56 - 1273 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 55 - 1211 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 54 - 1212 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 53 - 1190 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 52 - 1178 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 51 - 1211 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 50 - 1321 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 49 - 1123 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 48 - 1167 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 47 - 1219 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 46 - 1254 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 45 - 1227 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 44 - 1255 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 43 - 1224 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 42 - 1255 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 41 - 1281 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 40 - 1331 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 39 - 1338 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 38 - 1269 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 37 - 1280 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 36 - 1346 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 35 - 1329 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 34 - 1214 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 33 - 1368 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 32 - 1328 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 31 - 1195 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 30 - 1381 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 29 - 1190 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 28 - 1198 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 27 - 1135 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 26 - 1185 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 25 - 1183 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 24 - 1220 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 23 - 1190 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 22 - 1226 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 21 - 1176 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 20 - 1228 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 19 - 1183 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 18 - 1172 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 17 - 1139 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 16 - 1131 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 15 - 1220 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 14 - 1204 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 13 - 1256 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 12 - 1335 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 11 - 1208 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 10 - 1517 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 9 - 1208 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 8 - 1217 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 7 - 1227 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 6 - 1219 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 5 - 1341 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 4 - 1343 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 3 - 1434 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 2 - 1557 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 1 - 2029 25.01.2013

Truyện mới cập nhật

Historys ...
Cập Nhật: 29.03
Yamada-kun to ...
Cập Nhật: 29.03
Nise Koi
Cập Nhật: 29.03
Long Phi Bất ...
Cập Nhật: 29.03
Kingdom - Vương ...
Cập Nhật: 29.03
Area D
Cập Nhật: 29.03
Vương Giả Du ...
Cập Nhật: 29.03
Kamisama, Kisama ...
Cập Nhật: 29.03
Koi wo Suru no ga ...
Cập Nhật: 29.03
Prison School
Cập Nhật: 29.03
Tuyệt Thế Vô ...
Cập Nhật: 29.03
Long Tộc II
Cập Nhật: 29.03
Noragami
Cập Nhật: 29.03
ReLIFE
Cập Nhật: 29.03
Người Trong ...
Cập Nhật: 29.03
Bá Đao
Cập Nhật: 29.03
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 8998
 • Lượt xem : 4855
 • Lượt xem : 3869
 • Lượt xem : 3549
 • Lượt xem : 3512
 • Lượt xem : 3382
 • Lượt xem : 3351
 • Lượt xem : 3191
 • Lượt xem : 3047
 • Lượt xem : 2981
 • Lượt xem : 2689
 • Lượt xem : 2301
 • Lượt xem : 2248
 • Lượt xem : 2181
 • NOW
 • Lượt xem : 1999
 • Lượt xem : 1801
 • Lượt xem : 1627

 • hunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sachunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910246068