Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Hunter x Hunter, xem truyen tranh Hunter x Hunter

Hunter x Hunter
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter

Kịch bản: Togashi Yoshihiro
Họa sĩ: Togashi Yoshihiro
Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Psychological, Shounen, Supernatural
Số Chương: 207

Đã có 487327 lượt xem

Nội dung
Hunter là những người có khả năng thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt như săn tìm các báu vật, những loài thú ma thuật, và thậm chí là cả những người khác nữa. Nhưng công việc như vậy đòi hỏi phải được chứng nhận, và cứ một trăm nghìn người thì mới có một người có thể vượt qua được cuộc kiểm tra cực kì khó khăn. Những người vượt qua cuộc kiểm tra này sẽ được quyền đi vào những khu vực cấm, những nơi lưu trữ thông tin tối mật và được gọi là Hunter.
Hunter x Hunter Download Lượt xem Ngày đăng
Hunter x Hunter Chapter 360 - 5068 01.07.2016
Hunter x Hunter Chapter 359 - 4693 24.06.2016
Hunter x Hunter Chapter 358 - 4853 17.06.2016
Hunter x Hunter Chapter 357 - 5701 09.06.2016
Hunter x Hunter Chapter 356 - 3779 02.06.2016
Hunter x Hunter Chapter 355 - 3554 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 354 - 1945 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 353 - 1642 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 352 - 1570 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 351 - 1867 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 350 - 2284 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 349 - 18310 07.08.2014
Hunter x Hunter Chapter 348 - 6352 25.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 347 - 5848 16.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 346 - 8922 12.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 345 - 10213 25.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 344 - 8520 18.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 343 - 6426 11.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 342 - 11821 05.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 341 - 16365 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 340 - 5910 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 339 - 3024 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 337 - 3364 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 336 - 3189 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 335 - 3193 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 334 - 3277 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 333 - 2631 28.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 332 - 2684 22.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 331 - 2710 12.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 330 - 3279 27.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 329 - 2472 15.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 328 - 2120 08.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 327 - 2076 01.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 326 - 2115 25.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 325 - 2236 19.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 324 - 1986 13.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 323 - 2041 03.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 322 - 1980 28.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 321 - 2008 20.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 320 - 2427 13.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 319 - 2916 06.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 317 - 2692 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 316 - 2000 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 315 - 2159 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 314 - 2025 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 313 - 1981 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 312 - 1736 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 311 - 1856 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 310 - 2184 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 309 - 1634 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 308 - 1692 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 307 - 1605 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 306 - 1597 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 305 - 1737 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 304 - 1473 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 303 - 1615 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 302 - 1398 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 301 - 1538 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 300 - 2427 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 299 - 1229 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 298 - 1371 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 296 - 1390 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 295 - 1323 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 294 - 1302 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 293 - 1247 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 292 - 1391 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 290 - 1675 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 289 - 1253 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 288 - 1262 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 287 - 1172 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 286 - 1225 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 285 - 1138 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 283 - 1430 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 282 - 1243 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 281 - 1288 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 280 - 1543 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 279 - 1366 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 278 - 1412 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 277 - 1295 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 276 - 1430 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 275 - 1288 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 274 - 1299 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 273 - 1192 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 272 - 1354 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 271 - 1342 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 270 - 1453 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 269 - 1256 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 267 - 1557 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 266 - 1463 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 265 - 1463 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 264 - 1410 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 263 - 1467 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 262 - 1657 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 261 - 4302 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 113 - 5036 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 112 - 2226 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 111 - 3281 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 109 - 5106 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 108 - 3522 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 107 - 2890 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 106 - 2929 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 105 - 2823 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 104 - 2825 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 103 - 2921 26.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 102 - 3040 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 101 - 3010 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 100 - 3607 30.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 99 - 2945 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 98 - 2892 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 97 - 2979 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 96 - 3242 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 95 - 3170 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 94 - 2914 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 93 - 2925 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 92 - 2922 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 91 - 4556 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 90 - 6155 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 89 - 2521 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 88 - 2465 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 87 - 2468 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 86 - 2682 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 85 - 2800 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 84 - 2364 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 83 - 2368 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 82 - 2509 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 81 - 2418 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 80 - 2574 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 79 - 2175 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 78 - 2368 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 77 - 2352 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 76 - 2348 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 75 - 2396 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 74 - 2222 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 73 - 2361 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 72 - 2342 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 71 - 2534 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 70 - 2555 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 69 - 2354 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 68 - 2372 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 67 - 2309 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 66 - 2272 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 65 - 2503 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 64 - 2250 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 63 - 2437 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 62 - 2834 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 61 - 2215 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 60 - 2542 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 59 - 2247 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 58 - 2218 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 57 - 2245 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 56 - 2460 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 55 - 2386 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 54 - 2335 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 53 - 2336 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 52 - 2318 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 51 - 2368 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 50 - 2727 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 49 - 2288 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 48 - 2380 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 47 - 2330 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 46 - 2505 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 45 - 2469 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 44 - 2502 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 43 - 2526 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 42 - 2388 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 41 - 2490 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 40 - 3006 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 39 - 2629 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 38 - 2448 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 37 - 2475 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 36 - 2510 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 35 - 2647 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 34 - 2435 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 33 - 2488 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 32 - 2706 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 31 - 2423 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 30 - 2682 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 29 - 2270 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 28 - 2367 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 27 - 2147 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 26 - 2252 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 25 - 2344 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 24 - 2278 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 23 - 2229 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 22 - 2365 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 21 - 2273 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 20 - 2452 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 19 - 2262 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 18 - 2295 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 17 - 2260 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 16 - 2306 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 15 - 2426 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 14 - 2449 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 13 - 2564 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 12 - 2653 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 11 - 2646 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 10 - 3000 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 9 - 2539 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 8 - 2261 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 7 - 2411 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 6 - 2422 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 5 - 2684 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 4 - 2649 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 3 - 2680 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 2 - 3004 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 1 - 4443 25.01.2013

Truyện mới cập nhật

Đường Dần ...
Cập Nhật: 23.01
Kingdom - Vương ...
Cập Nhật: 23.01
Ranma 1/2
Cập Nhật: 23.01
Tiếu Ngạo ...
Cập Nhật: 23.01
Dice - Trò chơi ...
Cập Nhật: 23.01
Nhất Nhân Chi ...
Cập Nhật: 23.01
ReLIFE
Cập Nhật: 23.01
Yamada-kun to ...
Cập Nhật: 23.01
Quyền Bá ...
Cập Nhật: 23.01
Fuuka
Cập Nhật: 23.01
Ma Nữ - Yaoguai ...
Cập Nhật: 23.01
Tinh Thần Biến
Cập Nhật: 23.01
Raqiya
Cập Nhật: 23.01
Trạch Yêu Ký
Cập Nhật: 23.01
Người Trong ...
Cập Nhật: 23.01
Chuyện chàng ...
Cập Nhật: 22.01
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 2736
 • Lượt xem : 2321
 • Lượt xem : 1972
 • Lượt xem : 1715
 • Lượt xem : 1649
 • Lượt xem : 1501
 • Lượt xem : 1209
 • Lượt xem : 1173
 • Lượt xem : 1126
 • Lượt xem : 1115
 • Lượt xem : 1108
 • Lượt xem : 1026
 • Lượt xem : 1017
 • Lượt xem : 1013
 • Lượt xem : 964
 • Lượt xem : 963
 • Lượt xem : 954

 • X

  hunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sachunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910487327