Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Hunter x Hunter, xem truyen tranh Hunter x Hunter

Hunter x Hunter
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter

Kịch bản: Togashi Yoshihiro
Họa sĩ: Togashi Yoshihiro
Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Psychological, Shounen, Supernatural
Số Chương: 196

Đã có 163022 lượt xem

Nội dung
Hunter là những người có khả năng thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt như săn tìm các báu vật, những loài thú ma thuật, và thậm chí là cả những người khác nữa. Nhưng công việc như vậy đòi hỏi phải được chứng nhận, và cứ một trăm nghìn người thì mới có một người có thể vượt qua được cuộc kiểm tra cực kì khó khăn. Những người vượt qua cuộc kiểm tra này sẽ được quyền đi vào những khu vực cấm, những nơi lưu trữ thông tin tối mật và được gọi là Hunter.
Hunter x Hunter Download Lượt xem Ngày đăng
Hunter x Hunter Chapter 349 - 4773 07.08.2014
Hunter x Hunter Chapter 348 - 3191 25.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 347 - 3354 16.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 346 - 6213 12.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 345 - 7598 25.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 344 - 5827 18.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 343 - 4088 11.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 342 - 8554 05.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 341 - 10757 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 340 - 2736 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 339 - 1288 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 337 - 1689 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 336 - 1361 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 335 - 1393 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 334 - 1666 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 333 - 1261 28.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 332 - 1125 22.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 331 - 1187 12.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 330 - 1385 27.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 329 - 992 15.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 328 - 921 08.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 327 - 960 01.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 326 - 928 25.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 325 - 1006 19.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 324 - 866 13.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 323 - 925 03.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 322 - 863 28.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 321 - 881 20.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 320 - 1080 13.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 319 - 1347 06.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 317 - 1041 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 316 - 686 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 315 - 773 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 314 - 683 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 313 - 654 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 312 - 612 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 311 - 628 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 310 - 782 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 309 - 593 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 308 - 568 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 307 - 507 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 306 - 513 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 305 - 527 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 304 - 464 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 303 - 451 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 302 - 446 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 301 - 510 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 300 - 818 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 299 - 353 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 298 - 378 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 296 - 404 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 295 - 377 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 294 - 337 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 293 - 320 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 292 - 343 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 290 - 501 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 289 - 336 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 288 - 309 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 287 - 304 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 286 - 334 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 285 - 322 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 283 - 378 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 282 - 359 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 281 - 365 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 280 - 431 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 279 - 290 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 278 - 309 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 277 - 318 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 276 - 337 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 275 - 342 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 274 - 339 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 273 - 315 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 272 - 343 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 271 - 391 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 270 - 435 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 269 - 340 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 267 - 462 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 266 - 383 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 265 - 380 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 264 - 392 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 263 - 440 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 262 - 514 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 261 - 1454 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 113 - 2549 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 112 - 673 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 111 - 759 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 109 - 2524 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 108 - 1186 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 107 - 1013 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 106 - 1014 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 105 - 960 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 104 - 944 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 103 - 1034 26.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 102 - 967 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 101 - 997 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 100 - 1210 30.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 99 - 979 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 98 - 938 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 97 - 909 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 96 - 979 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 95 - 1064 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 94 - 971 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 93 - 990 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 92 - 972 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 91 - 1210 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 90 - 1145 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 89 - 758 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 88 - 709 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 87 - 744 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 86 - 720 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 85 - 850 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 84 - 756 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 83 - 719 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 82 - 780 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 81 - 717 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 80 - 908 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 79 - 691 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 78 - 677 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 77 - 699 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 76 - 686 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 75 - 743 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 74 - 688 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 73 - 704 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 72 - 681 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 71 - 704 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 70 - 787 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 69 - 681 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 68 - 657 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 67 - 610 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 66 - 673 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 65 - 682 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 64 - 674 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 63 - 714 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 62 - 718 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 61 - 654 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 60 - 717 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 59 - 638 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 58 - 624 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 57 - 631 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 56 - 714 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 55 - 718 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 54 - 704 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 53 - 705 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 52 - 707 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 51 - 748 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 50 - 799 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 49 - 664 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 48 - 697 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 47 - 729 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 46 - 718 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 45 - 744 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 44 - 755 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 43 - 730 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 42 - 737 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 41 - 787 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 40 - 722 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 39 - 861 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 38 - 799 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 37 - 791 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 36 - 850 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 35 - 836 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 34 - 774 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 33 - 839 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 32 - 841 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 31 - 764 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 30 - 863 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 29 - 762 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 28 - 756 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 27 - 715 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 26 - 744 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 25 - 759 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 24 - 790 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 23 - 776 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 22 - 808 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 21 - 779 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 20 - 785 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 19 - 748 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 18 - 754 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 17 - 749 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 16 - 737 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 15 - 789 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 14 - 781 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 13 - 819 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 12 - 825 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 11 - 814 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 10 - 943 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 9 - 819 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 8 - 821 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 7 - 862 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 6 - 832 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 5 - 890 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 4 - 888 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 3 - 953 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 2 - 1020 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 1 - 1380 25.01.2013

Truyện mới cập nhật

Ma Võ Độ
Cập Nhật: 17.09
HEAT - Thế ...
Cập Nhật: 17.09
Detective Conan
Cập Nhật: 17.09
Chuyện chàng ...
Cập Nhật: 17.09
Miyazawa Kiichi - ...
Cập Nhật: 17.09
Truyền nhân ...
Cập Nhật: 16.09
Truyền Thuyết ...
Cập Nhật: 16.09
Giang Hồ Bá ...
Cập Nhật: 16.09
Tiểu hoà ...
Cập Nhật: 16.09
Tam quốc diễn ...
Cập Nhật: 16.09
Zetman
Cập Nhật: 16.09
Xuân Thu Chiến ...
Cập Nhật: 16.09
Thiếu Niên ...
Cập Nhật: 16.09
Get Backers
Cập Nhật: 16.09
Historys ...
Cập Nhật: 16.09
Tokyo Kushu
Cập Nhật: 16.09
RSS

MỚI CẬP NHẬTBẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 25811
 • Lượt xem : 6691
 • Lượt xem : 5140
 • Lượt xem : 4655
 • Lượt xem : 3940
 • Lượt xem : 3892
 • Lượt xem : 3709
 • Lượt xem : 3657
 • Lượt xem : 3602
 • Lượt xem : 3373
 • Lượt xem : 3245
 • Lượt xem : 2918
 • Lượt xem : 2893
 • Lượt xem : 2735
 • Lượt xem : 2716
 • Lượt xem : 2638
 • Lượt xem : 2218

 • hunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sachunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910163022