Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Hunter x Hunter, xem truyen tranh Hunter x Hunter

Hunter x Hunter
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter

Kịch bản: Togashi Yoshihiro
Họa sĩ: Togashi Yoshihiro
Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Psychological, Shounen, Supernatural
Số Chương: 196

Đã có 288349 lượt xem

Nội dung
Hunter là những người có khả năng thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt như săn tìm các báu vật, những loài thú ma thuật, và thậm chí là cả những người khác nữa. Nhưng công việc như vậy đòi hỏi phải được chứng nhận, và cứ một trăm nghìn người thì mới có một người có thể vượt qua được cuộc kiểm tra cực kì khó khăn. Những người vượt qua cuộc kiểm tra này sẽ được quyền đi vào những khu vực cấm, những nơi lưu trữ thông tin tối mật và được gọi là Hunter.
Hunter x Hunter Download Lượt xem Ngày đăng
Hunter x Hunter Chapter 349 - 11342 07.08.2014
Hunter x Hunter Chapter 348 - 4667 25.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 347 - 4506 16.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 346 - 7505 12.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 345 - 8805 25.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 344 - 7090 18.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 343 - 5263 11.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 342 - 10102 05.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 341 - 13440 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 340 - 4147 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 339 - 2047 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 337 - 2461 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 336 - 2121 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 335 - 2183 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 334 - 2410 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 333 - 1862 28.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 332 - 1706 22.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 331 - 1818 12.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 330 - 2181 27.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 329 - 1665 15.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 328 - 1442 08.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 327 - 1425 01.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 326 - 1420 25.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 325 - 1500 19.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 324 - 1343 13.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 323 - 1383 03.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 322 - 1331 28.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 321 - 1356 20.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 320 - 1657 13.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 319 - 1981 06.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 317 - 1696 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 316 - 1236 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 315 - 1405 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 314 - 1277 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 313 - 1234 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 312 - 1100 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 311 - 1144 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 310 - 1348 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 309 - 1014 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 308 - 1049 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 307 - 957 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 306 - 917 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 305 - 954 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 304 - 847 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 303 - 925 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 302 - 815 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 301 - 910 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 300 - 1418 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 299 - 734 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 298 - 775 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 296 - 820 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 295 - 753 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 294 - 705 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 293 - 717 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 292 - 738 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 290 - 980 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 289 - 685 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 288 - 672 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 287 - 666 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 286 - 705 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 285 - 695 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 283 - 784 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 282 - 701 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 281 - 794 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 280 - 903 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 279 - 714 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 278 - 734 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 277 - 674 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 276 - 725 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 275 - 721 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 274 - 687 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 273 - 631 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 272 - 713 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 271 - 746 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 270 - 875 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 269 - 697 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 267 - 898 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 266 - 785 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 265 - 784 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 264 - 817 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 263 - 850 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 262 - 984 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 261 - 2702 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 113 - 4004 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 112 - 1493 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 111 - 2244 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 109 - 3982 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 108 - 2506 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 107 - 2098 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 106 - 2066 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 105 - 1970 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 104 - 1945 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 103 - 2057 26.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 102 - 2009 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 101 - 2039 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 100 - 2494 30.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 99 - 1994 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 98 - 1952 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 97 - 1988 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 96 - 2034 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 95 - 2215 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 94 - 2003 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 93 - 2021 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 92 - 2020 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 91 - 2524 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 90 - 2381 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 89 - 1646 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 88 - 1526 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 87 - 1572 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 86 - 1595 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 85 - 1822 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 84 - 1541 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 83 - 1531 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 82 - 1577 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 81 - 1548 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 80 - 1699 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 79 - 1368 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 78 - 1426 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 77 - 1462 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 76 - 1426 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 75 - 1505 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 74 - 1452 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 73 - 1541 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 72 - 1493 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 71 - 1518 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 70 - 1655 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 69 - 1492 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 68 - 1463 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 67 - 1434 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 66 - 1436 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 65 - 1534 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 64 - 1455 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 63 - 1583 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 62 - 1809 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 61 - 1351 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 60 - 1516 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 59 - 1342 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 58 - 1335 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 57 - 1310 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 56 - 1506 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 55 - 1472 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 54 - 1423 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 53 - 1431 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 52 - 1410 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 51 - 1460 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 50 - 1620 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 49 - 1379 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 48 - 1389 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 47 - 1450 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 46 - 1485 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 45 - 1484 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 44 - 1561 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 43 - 1512 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 42 - 1486 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 41 - 1511 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 40 - 1636 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 39 - 1578 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 38 - 1513 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 37 - 1514 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 36 - 1591 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 35 - 1591 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 34 - 1446 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 33 - 1620 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 32 - 1617 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 31 - 1450 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 30 - 1652 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 29 - 1406 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 28 - 1425 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 27 - 1353 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 26 - 1420 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 25 - 1420 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 24 - 1425 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 23 - 1422 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 22 - 1463 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 21 - 1399 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 20 - 1471 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 19 - 1401 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 18 - 1403 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 17 - 1348 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 16 - 1361 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 15 - 1461 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 14 - 1434 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 13 - 1499 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 12 - 1591 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 11 - 1484 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 10 - 1828 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 9 - 1461 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 8 - 1432 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 7 - 1445 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 6 - 1454 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 5 - 1603 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 4 - 1589 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 3 - 1692 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 2 - 1853 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 1 - 2481 25.01.2013

Truyện mới cập nhật

Huyết Ma Nhân
Cập Nhật: 01.08
Tử Vong Hồi
Cập Nhật: 01.08
Hinomaru Zumou
Cập Nhật: 01.08
Súng Thần Ký
Cập Nhật: 01.08
Tuyệt thế ...
Cập Nhật: 01.08
Diamond no Ace
Cập Nhật: 01.08
ReLIFE
Cập Nhật: 01.08
Gintama
Cập Nhật: 01.08
Hive - Ong Độc
Cập Nhật: 01.08
Thần Giới ...
Cập Nhật: 01.08
Cực phẩm gia ...
Cập Nhật: 01.08
Thần Ấn ...
Cập Nhật: 01.08
Đại Hiệp ...
Cập Nhật: 01.08
Thiên Tử ...
Cập Nhật: 01.08
Thiên Tử ...
Cập Nhật: 01.08
Terra Formars
Cập Nhật: 01.08
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 19955
 • Lượt xem : 7090
 • Lượt xem : 6990
 • Lượt xem : 5479
 • Lượt xem : 4632
 • Lượt xem : 4600
 • Lượt xem : 4590
 • Lượt xem : 4545
 • Lượt xem : 3954
 • Lượt xem : 3751
 • Lượt xem : 3672
 • Lượt xem : 3353
 • Lượt xem : 3124
 • Lượt xem : 2935
 • Lượt xem : 2924
 • Lượt xem : 2840

 • X

  hunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sachunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910288349