Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Hunter x Hunter, xem truyen tranh Hunter x Hunter

Hunter x Hunter
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter

Kịch bản: Togashi Yoshihiro
Họa sĩ: Togashi Yoshihiro
Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Psychological, Shounen, Supernatural
Số Chương: 196

Đã có 204311 lượt xem

Nội dung
Hunter là những người có khả năng thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt như săn tìm các báu vật, những loài thú ma thuật, và thậm chí là cả những người khác nữa. Nhưng công việc như vậy đòi hỏi phải được chứng nhận, và cứ một trăm nghìn người thì mới có một người có thể vượt qua được cuộc kiểm tra cực kì khó khăn. Những người vượt qua cuộc kiểm tra này sẽ được quyền đi vào những khu vực cấm, những nơi lưu trữ thông tin tối mật và được gọi là Hunter.
Hunter x Hunter Download Lượt xem Ngày đăng
Hunter x Hunter Chapter 349 - 7365 07.08.2014
Hunter x Hunter Chapter 348 - 3804 25.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 347 - 3852 16.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 346 - 6799 12.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 345 - 8116 25.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 344 - 6341 18.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 343 - 4572 11.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 342 - 9116 05.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 341 - 11927 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 340 - 3273 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 339 - 1566 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 337 - 2002 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 336 - 1647 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 335 - 1690 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 334 - 1956 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 333 - 1488 28.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 332 - 1337 22.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 331 - 1444 12.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 330 - 1630 27.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 329 - 1243 15.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 328 - 1096 08.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 327 - 1103 01.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 326 - 1078 25.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 325 - 1163 19.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 324 - 1031 13.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 323 - 1069 03.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 322 - 998 28.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 321 - 1035 20.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 320 - 1281 13.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 319 - 1542 06.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 317 - 1219 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 316 - 858 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 315 - 977 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 314 - 855 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 313 - 825 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 312 - 781 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 311 - 804 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 310 - 982 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 309 - 737 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 308 - 738 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 307 - 642 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 306 - 647 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 305 - 650 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 304 - 591 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 303 - 625 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 302 - 579 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 301 - 667 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 300 - 1006 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 299 - 483 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 298 - 513 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 296 - 534 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 295 - 503 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 294 - 451 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 293 - 449 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 292 - 482 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 290 - 653 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 289 - 449 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 288 - 442 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 287 - 423 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 286 - 473 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 285 - 446 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 283 - 511 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 282 - 469 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 281 - 517 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 280 - 591 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 279 - 431 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 278 - 456 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 277 - 437 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 276 - 452 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 275 - 464 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 274 - 443 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 273 - 425 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 272 - 459 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 271 - 495 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 270 - 565 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 269 - 476 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 267 - 624 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 266 - 513 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 265 - 520 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 264 - 531 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 263 - 567 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 262 - 663 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 261 - 1906 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 113 - 3150 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 112 - 978 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 111 - 1394 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 109 - 3254 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 108 - 1855 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 107 - 1495 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 106 - 1477 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 105 - 1400 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 104 - 1397 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 103 - 1468 26.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 102 - 1428 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 101 - 1465 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 100 - 1800 30.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 99 - 1458 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 98 - 1409 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 97 - 1434 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 96 - 1459 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 95 - 1611 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 94 - 1431 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 93 - 1485 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 92 - 1482 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 91 - 1889 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 90 - 1706 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 89 - 1100 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 88 - 1032 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 87 - 1085 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 86 - 1060 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 85 - 1240 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 84 - 1048 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 83 - 1004 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 82 - 1091 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 81 - 1044 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 80 - 1209 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 79 - 938 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 78 - 939 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 77 - 1001 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 76 - 972 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 75 - 1017 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 74 - 985 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 73 - 1014 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 72 - 989 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 71 - 1005 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 70 - 1092 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 69 - 988 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 68 - 962 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 67 - 914 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 66 - 950 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 65 - 962 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 64 - 956 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 63 - 1068 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 62 - 1172 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 61 - 875 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 60 - 973 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 59 - 869 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 58 - 866 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 57 - 859 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 56 - 1000 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 55 - 959 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 54 - 972 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 53 - 966 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 52 - 945 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 51 - 988 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 50 - 1085 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 49 - 916 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 48 - 956 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 47 - 989 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 46 - 1006 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 45 - 1001 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 44 - 1028 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 43 - 990 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 42 - 1004 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 41 - 1036 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 40 - 1074 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 39 - 1105 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 38 - 1032 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 37 - 1041 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 36 - 1105 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 35 - 1078 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 34 - 1002 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 33 - 1130 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 32 - 1082 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 31 - 981 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 30 - 1123 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 29 - 983 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 28 - 1001 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 27 - 953 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 26 - 1003 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 25 - 989 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 24 - 1035 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 23 - 1004 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 22 - 1025 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 21 - 985 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 20 - 1010 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 19 - 978 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 18 - 964 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 17 - 958 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 16 - 944 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 15 - 1016 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 14 - 1017 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 13 - 1066 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 12 - 1118 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 11 - 1020 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 10 - 1223 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 9 - 1011 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 8 - 1026 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 7 - 1063 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 6 - 1036 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 5 - 1116 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 4 - 1118 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 3 - 1194 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 2 - 1299 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 1 - 1695 25.01.2013


Truyện mới cập nhật

One Piece Full ...
Cập Nhật: 19.12
Thuỷ Hử ...
Cập Nhật: 19.12
The Breaker: New ...
Cập Nhật: 19.12
Okitenemuru
Cập Nhật: 19.12
Area D
Cập Nhật: 19.12
Ai Hơn Ai
Cập Nhật: 19.12
Cặp bài trùng ...
Cập Nhật: 19.12
Sát Lãng ...
Cập Nhật: 19.12
Trảm Long
Cập Nhật: 19.12
Magi - Aladin
Cập Nhật: 19.12
Mãng Hoang Ký
Cập Nhật: 19.12
Freezing
Cập Nhật: 19.12
Tuyệt Thế Vô ...
Cập Nhật: 19.12
The Gamer
Cập Nhật: 19.12
Phi Đãi Nghiên ...
Cập Nhật: 19.12
Phong Khởi ...
Cập Nhật: 19.12
RSS

MỚI CẬP NHẬTBẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 1487
 • Lượt xem : 1301
 • Lượt xem : 985
 • Lượt xem : 973
 • Lượt xem : 890
 • Lượt xem : 826
 • Lượt xem : 751
 • Lượt xem : 696
 • Lượt xem : 518
 • Lượt xem : 478
 • Lượt xem : 444
 • Lượt xem : 437
 • Lượt xem : 403
 • Lượt xem : 397
 • Lượt xem : 350
 • Lượt xem : 346
 • Lượt xem : 294
 • Lượt xem : 292

 • hunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sachunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910204311