Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Hunter x Hunter, xem truyen tranh Hunter x Hunter

Hunter x Hunter
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter

Kịch bản: Togashi Yoshihiro
Họa sĩ: Togashi Yoshihiro
Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Psychological, Shounen, Supernatural
Số Chương: 207

Đã có 444667 lượt xem

Nội dung
Hunter là những người có khả năng thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt như săn tìm các báu vật, những loài thú ma thuật, và thậm chí là cả những người khác nữa. Nhưng công việc như vậy đòi hỏi phải được chứng nhận, và cứ một trăm nghìn người thì mới có một người có thể vượt qua được cuộc kiểm tra cực kì khó khăn. Những người vượt qua cuộc kiểm tra này sẽ được quyền đi vào những khu vực cấm, những nơi lưu trữ thông tin tối mật và được gọi là Hunter.
Hunter x Hunter Download Lượt xem Ngày đăng
Hunter x Hunter Chapter 360 - 3718 01.07.2016
Hunter x Hunter Chapter 359 - 4111 24.06.2016
Hunter x Hunter Chapter 358 - 4280 17.06.2016
Hunter x Hunter Chapter 357 - 5107 09.06.2016
Hunter x Hunter Chapter 356 - 3332 02.06.2016
Hunter x Hunter Chapter 355 - 3152 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 354 - 1708 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 353 - 1403 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 352 - 1350 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 351 - 1517 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 350 - 1896 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 349 - 17408 07.08.2014
Hunter x Hunter Chapter 348 - 6075 25.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 347 - 5614 16.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 346 - 8614 12.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 345 - 9934 25.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 344 - 8215 18.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 343 - 6229 11.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 342 - 11471 05.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 341 - 15517 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 340 - 5491 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 339 - 2751 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 337 - 3211 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 336 - 2910 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 335 - 2971 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 334 - 3103 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 333 - 2462 28.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 332 - 2433 22.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 331 - 2507 12.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 330 - 3064 27.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 329 - 2305 15.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 328 - 1979 08.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 327 - 1932 01.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 326 - 1957 25.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 325 - 2089 19.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 324 - 1862 13.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 323 - 1893 03.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 322 - 1837 28.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 321 - 1867 20.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 320 - 2270 13.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 319 - 2709 06.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 317 - 2472 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 316 - 1831 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 315 - 2009 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 314 - 1873 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 313 - 1814 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 312 - 1601 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 311 - 1685 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 310 - 1977 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 309 - 1503 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 308 - 1531 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 307 - 1446 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 306 - 1421 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 305 - 1552 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 304 - 1312 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 303 - 1458 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 302 - 1248 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 301 - 1379 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 300 - 2196 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 299 - 1107 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 298 - 1216 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 296 - 1228 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 295 - 1184 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 294 - 1140 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 293 - 1128 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 292 - 1236 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 290 - 1539 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 289 - 1108 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 288 - 1117 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 287 - 1044 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 286 - 1082 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 285 - 1036 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 283 - 1274 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 282 - 1123 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 281 - 1180 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 280 - 1404 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 279 - 1213 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 278 - 1229 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 277 - 1122 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 276 - 1256 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 275 - 1140 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 274 - 1134 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 273 - 1060 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 272 - 1187 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 271 - 1169 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 270 - 1322 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 269 - 1126 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 267 - 1434 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 266 - 1315 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 265 - 1315 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 264 - 1282 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 263 - 1327 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 262 - 1531 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 261 - 4119 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 113 - 4867 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 112 - 2083 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 111 - 3129 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 109 - 4851 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 108 - 3296 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 107 - 2718 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 106 - 2748 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 105 - 2653 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 104 - 2620 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 103 - 2743 26.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 102 - 2828 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 101 - 2805 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 100 - 3362 30.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 99 - 2724 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 98 - 2655 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 97 - 2750 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 96 - 2913 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 95 - 2971 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 94 - 2705 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 93 - 2726 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 92 - 2735 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 91 - 4349 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 90 - 5894 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 89 - 2302 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 88 - 2212 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 87 - 2270 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 86 - 2425 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 85 - 2581 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 84 - 2174 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 83 - 2182 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 82 - 2288 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 81 - 2216 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 80 - 2363 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 79 - 2006 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 78 - 2151 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 77 - 2146 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 76 - 2129 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 75 - 2192 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 74 - 2056 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 73 - 2175 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 72 - 2139 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 71 - 2290 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 70 - 2366 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 69 - 2130 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 68 - 2153 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 67 - 2110 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 66 - 2083 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 65 - 2270 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 64 - 2072 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 63 - 2255 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 62 - 2585 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 61 - 2016 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 60 - 2325 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 59 - 2012 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 58 - 2005 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 57 - 2018 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 56 - 2242 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 55 - 2184 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 54 - 2131 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 53 - 2129 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 52 - 2093 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 51 - 2138 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 50 - 2454 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 49 - 2087 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 48 - 2142 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 47 - 2131 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 46 - 2236 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 45 - 2241 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 44 - 2283 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 43 - 2293 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 42 - 2200 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 41 - 2257 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 40 - 2697 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 39 - 2379 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 38 - 2221 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 37 - 2267 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 36 - 2309 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 35 - 2394 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 34 - 2211 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 33 - 2308 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 32 - 2464 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 31 - 2210 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 30 - 2467 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 29 - 2084 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 28 - 2114 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 27 - 1988 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 26 - 2068 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 25 - 2129 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 24 - 2096 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 23 - 2083 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 22 - 2186 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 21 - 2089 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 20 - 2244 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 19 - 2084 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 18 - 2115 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 17 - 2051 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 16 - 2103 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 15 - 2229 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 14 - 2217 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 13 - 2331 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 12 - 2411 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 11 - 2356 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 10 - 2771 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 9 - 2320 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 8 - 2109 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 7 - 2214 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 6 - 2228 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 5 - 2476 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 4 - 2456 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 3 - 2520 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 2 - 2809 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 1 - 4095 25.01.2013

Truyện mới cập nhật

Sket Dance
Cập Nhật: 31.08
Gosu
Cập Nhật: 31.08
Người Trong ...
Cập Nhật: 31.08
Đường Dần ...
Cập Nhật: 31.08
Huyết Sắc ...
Cập Nhật: 31.08
Người Trong ...
Cập Nhật: 31.08
Karate Shoukoushi ...
Cập Nhật: 31.08
Nhất Nhân Chi ...
Cập Nhật: 31.08
Chú Thoòng
Cập Nhật: 31.08
Gintama
Cập Nhật: 31.08
Garfield
Cập Nhật: 31.08
Dear Boy
Cập Nhật: 30.08
Needless
Cập Nhật: 30.08
Noblesse
Cập Nhật: 30.08
Red Storm
Cập Nhật: 30.08
To Love Ru ...
Cập Nhật: 30.08
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 3948
 • Lượt xem : 2398
 • Lượt xem : 2105
 • Lượt xem : 1784
 • Lượt xem : 1678
 • Lượt xem : 1469
 • Lượt xem : 1408
 • Lượt xem : 1342
 • Lượt xem : 1297
 • Lượt xem : 1143
 • Lượt xem : 913
 • Lượt xem : 719
 • Lượt xem : 709
 • Lượt xem : 600

 • X

  hunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sachunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910444667