Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Hunter x Hunter, xem truyen tranh Hunter x Hunter

Hunter x Hunter
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter

Kịch bản: Togashi Yoshihiro
Họa sĩ: Togashi Yoshihiro
Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Psychological, Shounen, Supernatural
Số Chương: 196

Đã có 227361 lượt xem

Nội dung
Hunter là những người có khả năng thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt như săn tìm các báu vật, những loài thú ma thuật, và thậm chí là cả những người khác nữa. Nhưng công việc như vậy đòi hỏi phải được chứng nhận, và cứ một trăm nghìn người thì mới có một người có thể vượt qua được cuộc kiểm tra cực kì khó khăn. Những người vượt qua cuộc kiểm tra này sẽ được quyền đi vào những khu vực cấm, những nơi lưu trữ thông tin tối mật và được gọi là Hunter.
Hunter x Hunter Download Lượt xem Ngày đăng
Hunter x Hunter Chapter 349 - 8665 07.08.2014
Hunter x Hunter Chapter 348 - 4102 25.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 347 - 4047 16.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 346 - 7034 12.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 345 - 8347 25.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 344 - 6552 18.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 343 - 4784 11.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 342 - 9387 05.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 341 - 12432 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 340 - 3548 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 339 - 1702 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 337 - 2131 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 336 - 1766 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 335 - 1836 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 334 - 2085 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 333 - 1612 28.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 332 - 1436 22.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 331 - 1555 12.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 330 - 1771 27.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 329 - 1362 15.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 328 - 1207 08.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 327 - 1208 01.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 326 - 1189 25.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 325 - 1279 19.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 324 - 1141 13.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 323 - 1176 03.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 322 - 1112 28.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 321 - 1146 20.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 320 - 1412 13.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 319 - 1692 06.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 317 - 1377 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 316 - 983 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 315 - 1127 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 314 - 991 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 313 - 952 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 312 - 870 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 311 - 890 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 310 - 1071 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 309 - 810 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 308 - 839 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 307 - 730 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 306 - 723 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 305 - 744 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 304 - 663 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 303 - 698 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 302 - 656 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 301 - 734 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 300 - 1139 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 299 - 557 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 298 - 592 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 296 - 604 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 295 - 572 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 294 - 525 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 293 - 522 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 292 - 562 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 290 - 755 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 289 - 522 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 288 - 510 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 287 - 495 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 286 - 540 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 285 - 511 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 283 - 587 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 282 - 528 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 281 - 591 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 280 - 689 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 279 - 503 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 278 - 535 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 277 - 489 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 276 - 521 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 275 - 541 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 274 - 508 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 273 - 478 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 272 - 523 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 271 - 557 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 270 - 647 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 269 - 529 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 267 - 695 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 266 - 594 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 265 - 598 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 264 - 615 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 263 - 652 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 262 - 751 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 261 - 2132 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 113 - 3446 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 112 - 1136 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 111 - 1742 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 109 - 3474 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 108 - 2045 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 107 - 1641 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 106 - 1636 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 105 - 1557 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 104 - 1542 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 103 - 1629 26.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 102 - 1593 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 101 - 1613 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 100 - 1988 30.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 99 - 1596 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 98 - 1558 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 97 - 1591 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 96 - 1593 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 95 - 1769 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 94 - 1586 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 93 - 1630 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 92 - 1607 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 91 - 2063 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 90 - 1898 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 89 - 1251 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 88 - 1168 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 87 - 1228 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 86 - 1210 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 85 - 1406 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 84 - 1178 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 83 - 1138 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 82 - 1217 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 81 - 1179 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 80 - 1334 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 79 - 1056 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 78 - 1056 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 77 - 1118 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 76 - 1096 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 75 - 1159 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 74 - 1118 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 73 - 1160 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 72 - 1127 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 71 - 1139 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 70 - 1255 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 69 - 1140 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 68 - 1104 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 67 - 1040 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 66 - 1089 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 65 - 1110 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 64 - 1103 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 63 - 1207 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 62 - 1355 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 61 - 996 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 60 - 1109 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 59 - 1002 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 58 - 998 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 57 - 988 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 56 - 1163 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 55 - 1101 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 54 - 1112 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 53 - 1085 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 52 - 1070 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 51 - 1111 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 50 - 1213 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 49 - 1028 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 48 - 1068 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 47 - 1117 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 46 - 1156 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 45 - 1136 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 44 - 1162 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 43 - 1129 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 42 - 1136 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 41 - 1176 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 40 - 1223 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 39 - 1231 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 38 - 1173 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 37 - 1181 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 36 - 1228 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 35 - 1222 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 34 - 1114 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 33 - 1254 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 32 - 1218 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 31 - 1091 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 30 - 1256 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 29 - 1091 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 28 - 1101 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 27 - 1040 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 26 - 1099 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 25 - 1091 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 24 - 1127 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 23 - 1092 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 22 - 1125 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 21 - 1083 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 20 - 1116 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 19 - 1080 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 18 - 1074 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 17 - 1056 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 16 - 1037 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 15 - 1130 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 14 - 1116 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 13 - 1168 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 12 - 1233 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 11 - 1120 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 10 - 1369 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 9 - 1106 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 8 - 1117 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 7 - 1148 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 6 - 1139 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 5 - 1240 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 4 - 1238 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 3 - 1315 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 2 - 1430 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 1 - 1870 25.01.2013

Truyện mới cập nhật

Diêm Đế - ...
Cập Nhật: 02.02
Người Trong ...
Cập Nhật: 02.02
Buddha - Truyền ...
Cập Nhật: 02.02
Thiên Tử ...
Cập Nhật: 01.02
Thần Điêu ...
Cập Nhật: 01.02
Air gear
Cập Nhật: 01.02
Dousei Recipe
Cập Nhật: 01.02
Prison School
Cập Nhật: 01.02
The Sword of ...
Cập Nhật: 01.02
Dice - Trò chơi ...
Cập Nhật: 01.02
Green Worldz
Cập Nhật: 01.02
Tuyệt Thế Vô ...
Cập Nhật: 01.02
Tenkuu Shinpan
Cập Nhật: 01.02
Old Boy
Cập Nhật: 01.02
Thiết tướng ...
Cập Nhật: 01.02
Eyeshield 21
Cập Nhật: 01.02
RSS

MỚI CẬP NHẬTBẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 2636
 • Lượt xem : 923
 • Lượt xem : 883
 • Lượt xem : 881
 • Lượt xem : 851
 • Lượt xem : 807
 • Lượt xem : 659
 • Lượt xem : 643
 • Lượt xem : 601
 • Lượt xem : 585
 • Lượt xem : 574
 • Lượt xem : 531
 • Lượt xem : 493
 • Lượt xem : 484
 • Lượt xem : 483
 • Lượt xem : 464
 • Lượt xem : 439

 • hunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sachunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910227361