Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Hunter x Hunter, xem truyen tranh Hunter x Hunter

Hunter x Hunter
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter

Kịch bản: Togashi Yoshihiro
Họa sĩ: Togashi Yoshihiro
Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Psychological, Shounen, Supernatural
Số Chương: 196

Đã có 305100 lượt xem

Nội dung
Hunter là những người có khả năng thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt như săn tìm các báu vật, những loài thú ma thuật, và thậm chí là cả những người khác nữa. Nhưng công việc như vậy đòi hỏi phải được chứng nhận, và cứ một trăm nghìn người thì mới có một người có thể vượt qua được cuộc kiểm tra cực kì khó khăn. Những người vượt qua cuộc kiểm tra này sẽ được quyền đi vào những khu vực cấm, những nơi lưu trữ thông tin tối mật và được gọi là Hunter.
Hunter x Hunter Download Lượt xem Ngày đăng
Hunter x Hunter Chapter 349 - 12196 07.08.2014
Hunter x Hunter Chapter 348 - 4836 25.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 347 - 4626 16.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 346 - 7623 12.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 345 - 8914 25.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 344 - 7221 18.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 343 - 5379 11.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 342 - 10297 05.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 341 - 13727 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 340 - 4279 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 339 - 2140 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 337 - 2525 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 336 - 2197 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 335 - 2249 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 334 - 2469 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 333 - 1925 28.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 332 - 1779 22.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 331 - 1894 12.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 330 - 2263 27.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 329 - 1732 15.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 328 - 1504 08.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 327 - 1478 01.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 326 - 1473 25.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 325 - 1571 19.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 324 - 1409 13.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 323 - 1443 03.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 322 - 1386 28.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 321 - 1405 20.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 320 - 1709 13.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 319 - 2049 06.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 317 - 1767 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 316 - 1288 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 315 - 1465 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 314 - 1357 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 313 - 1305 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 312 - 1165 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 311 - 1211 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 310 - 1416 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 309 - 1061 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 308 - 1105 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 307 - 1007 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 306 - 970 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 305 - 1004 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 304 - 894 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 303 - 988 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 302 - 858 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 301 - 976 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 300 - 1513 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 299 - 783 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 298 - 817 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 296 - 862 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 295 - 798 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 294 - 749 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 293 - 772 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 292 - 797 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 290 - 1053 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 289 - 746 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 288 - 735 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 287 - 719 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 286 - 764 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 285 - 746 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 283 - 842 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 282 - 744 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 281 - 838 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 280 - 963 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 279 - 769 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 278 - 789 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 277 - 724 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 276 - 785 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 275 - 773 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 274 - 741 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 273 - 679 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 272 - 770 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 271 - 790 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 270 - 931 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 269 - 742 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 267 - 947 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 266 - 842 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 265 - 852 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 264 - 863 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 263 - 901 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 262 - 1046 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 261 - 2809 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 113 - 4099 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 112 - 1567 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 111 - 2386 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 109 - 4105 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 108 - 2638 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 107 - 2183 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 106 - 2162 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 105 - 2055 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 104 - 2036 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 103 - 2155 26.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 102 - 2111 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 101 - 2131 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 100 - 2609 30.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 99 - 2104 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 98 - 2044 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 97 - 2084 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 96 - 2145 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 95 - 2323 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 94 - 2102 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 93 - 2108 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 92 - 2117 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 91 - 2659 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 90 - 2502 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 89 - 1750 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 88 - 1627 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 87 - 1690 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 86 - 1698 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 85 - 1933 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 84 - 1632 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 83 - 1629 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 82 - 1674 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 81 - 1647 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 80 - 1785 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 79 - 1456 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 78 - 1520 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 77 - 1553 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 76 - 1533 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 75 - 1591 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 74 - 1547 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 73 - 1646 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 72 - 1594 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 71 - 1621 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 70 - 1740 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 69 - 1583 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 68 - 1552 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 67 - 1532 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 66 - 1534 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 65 - 1634 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 64 - 1544 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 63 - 1678 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 62 - 1917 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 61 - 1464 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 60 - 1636 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 59 - 1432 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 58 - 1429 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 57 - 1406 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 56 - 1605 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 55 - 1574 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 54 - 1530 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 53 - 1552 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 52 - 1504 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 51 - 1563 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 50 - 1757 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 49 - 1478 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 48 - 1485 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 47 - 1557 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 46 - 1597 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 45 - 1581 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 44 - 1644 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 43 - 1607 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 42 - 1580 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 41 - 1601 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 40 - 1760 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 39 - 1679 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 38 - 1598 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 37 - 1619 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 36 - 1687 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 35 - 1697 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 34 - 1544 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 33 - 1711 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 32 - 1727 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 31 - 1534 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 30 - 1748 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 29 - 1488 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 28 - 1503 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 27 - 1423 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 26 - 1494 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 25 - 1506 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 24 - 1499 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 23 - 1493 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 22 - 1551 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 21 - 1481 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 20 - 1554 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 19 - 1490 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 18 - 1488 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 17 - 1432 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 16 - 1463 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 15 - 1561 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 14 - 1536 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 13 - 1596 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 12 - 1686 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 11 - 1598 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 10 - 1929 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 9 - 1553 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 8 - 1509 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 7 - 1525 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 6 - 1535 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 5 - 1703 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 4 - 1686 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 3 - 1781 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 2 - 1960 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 1 - 2626 25.01.2013

Truyện mới cập nhật

Thiên Tử ...
Cập Nhật: 06.10
Ỷ Thiên Đồ ...
Cập Nhật: 06.10
Nanatsu no Taizai
Cập Nhật: 06.10
Thiên Hạ Vô ...
Cập Nhật: 05.10
Legendary ...
Cập Nhật: 05.10
LookISM
Cập Nhật: 05.10
Higanjima
Cập Nhật: 05.10
Rikudou
Cập Nhật: 05.10
Akatsuki!! ...
Cập Nhật: 05.10
OLDMAN
Cập Nhật: 05.10
Gangsta
Cập Nhật: 05.10
Hồ sơ Xã ...
Cập Nhật: 05.10
Thục Sơn ...
Cập Nhật: 05.10
NOW
Cập Nhật: 05.10
unTOUCHable
Cập Nhật: 05.10
Killer Stall - ...
Cập Nhật: 05.10
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 1216
 • Lượt xem : 1113
 • Lượt xem : 938
 • Lượt xem : 869
 • Lượt xem : 758
 • Lượt xem : 702
 • Lượt xem : 622
 • NOW
 • Lượt xem : 582
 • Lượt xem : 575
 • Lượt xem : 561
 • Lượt xem : 551
 • Lượt xem : 532
 • Lượt xem : 527
 • Lượt xem : 524
 • Lượt xem : 524
 • Lượt xem : 414

 • hunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sachunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910305100