Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Hunter x Hunter, xem truyen tranh Hunter x Hunter

Hunter x Hunter
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter

Kịch bản: Togashi Yoshihiro
Họa sĩ: Togashi Yoshihiro
Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Psychological, Shounen, Supernatural
Số Chương: 196

Đã có 337789 lượt xem

Nội dung
Hunter là những người có khả năng thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt như săn tìm các báu vật, những loài thú ma thuật, và thậm chí là cả những người khác nữa. Nhưng công việc như vậy đòi hỏi phải được chứng nhận, và cứ một trăm nghìn người thì mới có một người có thể vượt qua được cuộc kiểm tra cực kì khó khăn. Những người vượt qua cuộc kiểm tra này sẽ được quyền đi vào những khu vực cấm, những nơi lưu trữ thông tin tối mật và được gọi là Hunter.
Hunter x Hunter Download Lượt xem Ngày đăng
Hunter x Hunter Chapter 349 - 13582 07.08.2014
Hunter x Hunter Chapter 348 - 5140 25.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 347 - 4844 16.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 346 - 7839 12.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 345 - 9139 25.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 344 - 7467 18.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 343 - 5570 11.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 342 - 10644 05.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 341 - 14247 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 340 - 4563 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 339 - 2321 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 337 - 2686 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 336 - 2368 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 335 - 2453 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 334 - 2623 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 333 - 2053 28.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 332 - 1945 22.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 331 - 2059 12.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 330 - 2474 27.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 329 - 1909 15.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 328 - 1644 08.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 327 - 1611 01.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 326 - 1604 25.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 325 - 1710 19.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 324 - 1543 13.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 323 - 1561 03.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 322 - 1489 28.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 321 - 1538 20.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 320 - 1857 13.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 319 - 2241 06.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 317 - 2003 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 316 - 1454 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 315 - 1634 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 314 - 1520 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 313 - 1477 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 312 - 1295 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 311 - 1378 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 310 - 1592 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 309 - 1222 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 308 - 1240 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 307 - 1151 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 306 - 1115 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 305 - 1169 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 304 - 1042 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 303 - 1142 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 302 - 986 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 301 - 1110 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 300 - 1696 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 299 - 871 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 298 - 925 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 296 - 980 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 295 - 920 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 294 - 870 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 293 - 887 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 292 - 952 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 290 - 1233 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 289 - 870 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 288 - 872 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 287 - 847 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 286 - 875 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 285 - 841 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 283 - 987 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 282 - 854 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 281 - 955 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 280 - 1111 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 279 - 905 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 278 - 924 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 277 - 849 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 276 - 941 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 275 - 883 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 274 - 870 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 273 - 811 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 272 - 906 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 271 - 910 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 270 - 1037 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 269 - 862 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 267 - 1106 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 266 - 993 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 265 - 981 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 264 - 986 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 263 - 1033 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 262 - 1200 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 261 - 3459 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 113 - 4277 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 112 - 1715 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 111 - 2627 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 109 - 4300 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 108 - 2817 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 107 - 2312 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 106 - 2311 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 105 - 2223 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 104 - 2180 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 103 - 2302 26.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 102 - 2304 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 101 - 2319 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 100 - 2822 30.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 99 - 2300 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 98 - 2209 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 97 - 2256 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 96 - 2343 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 95 - 2511 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 94 - 2254 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 93 - 2251 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 92 - 2268 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 91 - 2876 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 90 - 2728 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 89 - 1909 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 88 - 1762 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 87 - 1847 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 86 - 1884 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 85 - 2090 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 84 - 1780 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 83 - 1799 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 82 - 1830 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 81 - 1811 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 80 - 1939 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 79 - 1590 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 78 - 1697 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 77 - 1711 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 76 - 1701 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 75 - 1767 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 74 - 1686 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 73 - 1782 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 72 - 1767 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 71 - 1816 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 70 - 1926 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 69 - 1731 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 68 - 1691 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 67 - 1671 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 66 - 1671 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 65 - 1790 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 64 - 1667 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 63 - 1815 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 62 - 2095 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 61 - 1612 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 60 - 1819 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 59 - 1577 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 58 - 1577 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 57 - 1545 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 56 - 1758 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 55 - 1721 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 54 - 1681 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 53 - 1702 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 52 - 1655 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 51 - 1708 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 50 - 1958 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 49 - 1627 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 48 - 1643 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 47 - 1695 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 46 - 1748 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 45 - 1749 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 44 - 1820 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 43 - 1802 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 42 - 1759 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 41 - 1780 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 40 - 1983 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 39 - 1870 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 38 - 1764 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 37 - 1801 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 36 - 1872 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 35 - 1886 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 34 - 1721 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 33 - 1883 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 32 - 1941 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 31 - 1738 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 30 - 1953 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 29 - 1660 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 28 - 1658 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 27 - 1588 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 26 - 1653 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 25 - 1662 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 24 - 1664 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 23 - 1659 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 22 - 1742 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 21 - 1671 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 20 - 1752 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 19 - 1677 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 18 - 1676 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 17 - 1609 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 16 - 1659 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 15 - 1762 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 14 - 1738 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 13 - 1814 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 12 - 1897 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 11 - 1815 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 10 - 2183 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 9 - 1764 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 8 - 1680 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 7 - 1719 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 6 - 1749 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 5 - 1917 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 4 - 1901 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 3 - 1968 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 2 - 2182 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 1 - 3119 25.01.2013

Truyện mới cập nhật

Girl The Wild's
Cập Nhật: 14.02
Cheese In The Trap
Cập Nhật: 14.02
Red Storm
Cập Nhật: 14.02
Air gear
Cập Nhật: 14.02
Người Trong ...
Cập Nhật: 14.02
Roppongi Black ...
Cập Nhật: 14.02
Noragami
Cập Nhật: 14.02
Shi ga Futari wo ...
Cập Nhật: 14.02
Sinbad No Bouken
Cập Nhật: 13.02
Tenkuu Shinpan
Cập Nhật: 13.02
Bá Đao
Cập Nhật: 13.02
Ushio And Tora
Cập Nhật: 13.02
Seoul Hiệp ...
Cập Nhật: 12.02
Kengan Ashua
Cập Nhật: 12.02
Ryuuroden - Chú ...
Cập Nhật: 12.02
Nanatsu no Taizai
Cập Nhật: 12.02
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 738
 • Lượt xem : 675
 • Lượt xem : 578
 • Lượt xem : 548
 • Lượt xem : 520
 • Lượt xem : 479
 • Lượt xem : 335
 • Lượt xem : 311
 • Lượt xem : 285
 • Lượt xem : 280
 • Lượt xem : 266
 • Lượt xem : 255
 • Lượt xem : 244
 • Lượt xem : 241
 • Lượt xem : 220
 • Lượt xem : 219
 • Lượt xem : 214
 • Lượt xem : 213

 • X

  hunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sachunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910337789