Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Hunter x Hunter, xem truyen tranh Hunter x Hunter

Hunter x Hunter
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter

Kịch bản: Togashi Yoshihiro
Họa sĩ: Togashi Yoshihiro
Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Psychological, Shounen, Supernatural
Số Chương: 196

Đã có 193195 lượt xem

Nội dung
Hunter là những người có khả năng thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt như săn tìm các báu vật, những loài thú ma thuật, và thậm chí là cả những người khác nữa. Nhưng công việc như vậy đòi hỏi phải được chứng nhận, và cứ một trăm nghìn người thì mới có một người có thể vượt qua được cuộc kiểm tra cực kì khó khăn. Những người vượt qua cuộc kiểm tra này sẽ được quyền đi vào những khu vực cấm, những nơi lưu trữ thông tin tối mật và được gọi là Hunter.
Hunter x Hunter Download Lượt xem Ngày đăng
Hunter x Hunter Chapter 349 - 6950 07.08.2014
Hunter x Hunter Chapter 348 - 3709 25.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 347 - 3755 16.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 346 - 6705 12.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 345 - 8017 25.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 344 - 6240 18.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 343 - 4486 11.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 342 - 8998 05.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 341 - 11703 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 340 - 3174 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 339 - 1508 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 337 - 1963 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 336 - 1603 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 335 - 1631 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 334 - 1910 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 333 - 1445 28.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 332 - 1299 22.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 331 - 1401 12.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 330 - 1594 27.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 329 - 1191 15.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 328 - 1064 08.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 327 - 1074 01.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 326 - 1050 25.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 325 - 1129 19.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 324 - 1000 13.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 323 - 1041 03.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 322 - 971 28.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 321 - 1001 20.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 320 - 1229 13.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 319 - 1492 06.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 317 - 1177 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 316 - 821 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 315 - 935 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 314 - 816 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 313 - 793 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 312 - 754 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 311 - 770 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 310 - 943 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 309 - 715 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 308 - 702 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 307 - 615 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 306 - 622 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 305 - 623 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 304 - 568 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 303 - 590 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 302 - 554 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 301 - 628 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 300 - 965 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 299 - 464 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 298 - 492 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 296 - 507 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 295 - 481 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 294 - 429 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 293 - 424 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 292 - 458 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 290 - 623 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 289 - 421 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 288 - 415 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 287 - 396 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 286 - 448 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 285 - 419 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 283 - 486 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 282 - 443 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 281 - 486 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 280 - 544 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 279 - 396 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 278 - 412 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 277 - 410 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 276 - 422 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 275 - 437 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 274 - 418 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 273 - 402 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 272 - 430 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 271 - 473 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 270 - 533 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 269 - 437 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 267 - 592 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 266 - 479 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 265 - 486 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 264 - 505 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 263 - 543 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 262 - 619 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 261 - 1790 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 113 - 3028 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 112 - 913 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 111 - 1217 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 109 - 3131 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 108 - 1746 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 107 - 1389 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 106 - 1394 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 105 - 1302 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 104 - 1310 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 103 - 1380 26.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 102 - 1337 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 101 - 1373 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 100 - 1661 30.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 99 - 1363 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 98 - 1321 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 97 - 1339 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 96 - 1369 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 95 - 1490 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 94 - 1346 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 93 - 1396 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 92 - 1385 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 91 - 1782 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 90 - 1588 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 89 - 1011 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 88 - 953 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 87 - 1001 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 86 - 973 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 85 - 1140 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 84 - 962 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 83 - 930 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 82 - 1013 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 81 - 965 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 80 - 1131 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 79 - 872 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 78 - 875 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 77 - 925 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 76 - 907 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 75 - 951 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 74 - 916 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 73 - 941 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 72 - 912 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 71 - 920 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 70 - 1012 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 69 - 919 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 68 - 891 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 67 - 850 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 66 - 886 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 65 - 891 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 64 - 879 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 63 - 974 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 62 - 1055 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 61 - 816 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 60 - 913 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 59 - 806 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 58 - 806 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 57 - 806 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 56 - 940 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 55 - 902 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 54 - 911 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 53 - 908 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 52 - 889 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 51 - 930 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 50 - 1008 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 49 - 847 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 48 - 879 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 47 - 918 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 46 - 934 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 45 - 931 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 44 - 958 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 43 - 920 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 42 - 937 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 41 - 965 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 40 - 998 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 39 - 1039 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 38 - 963 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 37 - 973 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 36 - 1035 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 35 - 1017 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 34 - 940 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 33 - 1048 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 32 - 1010 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 31 - 912 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 30 - 1051 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 29 - 928 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 28 - 944 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 27 - 897 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 26 - 944 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 25 - 929 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 24 - 981 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 23 - 946 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 22 - 967 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 21 - 935 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 20 - 954 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 19 - 919 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 18 - 903 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 17 - 900 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 16 - 888 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 15 - 951 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 14 - 951 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 13 - 1002 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 12 - 1036 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 11 - 966 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 10 - 1145 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 9 - 968 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 8 - 980 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 7 - 1016 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 6 - 983 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 5 - 1058 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 4 - 1068 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 3 - 1141 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 2 - 1248 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 1 - 1615 25.01.2013

Truyện mới cập nhật

Cặp bài trùng ...
Cập Nhật: 28.11
Nozomi x Kimio
Cập Nhật: 28.11
HEAT - Thế ...
Cập Nhật: 28.11
Ma Thiên Ký
Cập Nhật: 28.11
Thiếu Niên ...
Cập Nhật: 28.11
Thời Đại X ...
Cập Nhật: 28.11
Area no kishi
Cập Nhật: 28.11
JoJo's Bizarre ...
Cập Nhật: 28.11
Eyeshield 21
Cập Nhật: 28.11
Diamond no Ace
Cập Nhật: 28.11
Witch Hunter
Cập Nhật: 28.11
Baki - Son of Ogre
Cập Nhật: 28.11
Detective Conan
Cập Nhật: 28.11
Tuyệt Thế Vô ...
Cập Nhật: 28.11
The Gamer
Cập Nhật: 28.11
Ngư Tổ Thần ...
Cập Nhật: 28.11
RSS

MỚI CẬP NHẬTBẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 4096
 • Lượt xem : 4060
 • Lượt xem : 3624
 • Lượt xem : 2595
 • Lượt xem : 2530
 • Lượt xem : 1657
 • Lượt xem : 1629
 • Lượt xem : 1569
 • Lượt xem : 1426
 • Lượt xem : 1370
 • Lượt xem : 1215
 • Lượt xem : 1082
 • Lượt xem : 871
 • Lượt xem : 854
 • Lượt xem : 815
 • Lượt xem : 799
 • Lượt xem : 754
 • Lượt xem : 705

 • hunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sachunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910193195