Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Hunter x Hunter, xem truyen tranh Hunter x Hunter

Hunter x Hunter
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter

Kịch bản: Togashi Yoshihiro
Họa sĩ: Togashi Yoshihiro
Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Psychological, Shounen, Supernatural
Số Chương: 196

Đã có 278756 lượt xem

Nội dung
Hunter là những người có khả năng thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt như săn tìm các báu vật, những loài thú ma thuật, và thậm chí là cả những người khác nữa. Nhưng công việc như vậy đòi hỏi phải được chứng nhận, và cứ một trăm nghìn người thì mới có một người có thể vượt qua được cuộc kiểm tra cực kì khó khăn. Những người vượt qua cuộc kiểm tra này sẽ được quyền đi vào những khu vực cấm, những nơi lưu trữ thông tin tối mật và được gọi là Hunter.
Hunter x Hunter Download Lượt xem Ngày đăng
Hunter x Hunter Chapter 349 - 10923 07.08.2014
Hunter x Hunter Chapter 348 - 4567 25.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 347 - 4428 16.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 346 - 7430 12.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 345 - 8734 25.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 344 - 7017 18.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 343 - 5187 11.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 342 - 9998 05.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 341 - 13302 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 340 - 4050 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 339 - 2007 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 337 - 2419 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 336 - 2071 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 335 - 2138 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 334 - 2378 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 333 - 1826 28.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 332 - 1665 22.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 331 - 1788 12.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 330 - 2120 27.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 329 - 1624 15.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 328 - 1414 08.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 327 - 1401 01.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 326 - 1392 25.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 325 - 1476 19.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 324 - 1321 13.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 323 - 1360 03.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 322 - 1307 28.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 321 - 1328 20.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 320 - 1627 13.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 319 - 1948 06.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 317 - 1645 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 316 - 1202 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 315 - 1374 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 314 - 1242 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 313 - 1196 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 312 - 1066 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 311 - 1103 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 310 - 1302 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 309 - 984 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 308 - 1018 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 307 - 922 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 306 - 885 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 305 - 921 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 304 - 811 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 303 - 885 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 302 - 784 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 301 - 882 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 300 - 1366 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 299 - 702 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 298 - 741 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 296 - 784 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 295 - 726 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 294 - 682 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 293 - 693 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 292 - 716 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 290 - 942 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 289 - 665 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 288 - 643 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 287 - 638 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 286 - 682 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 285 - 667 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 283 - 751 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 282 - 667 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 281 - 748 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 280 - 864 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 279 - 676 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 278 - 706 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 277 - 637 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 276 - 686 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 275 - 692 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 274 - 658 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 273 - 607 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 272 - 678 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 271 - 719 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 270 - 848 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 269 - 673 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 267 - 874 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 266 - 755 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 265 - 752 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 264 - 795 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 263 - 824 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 262 - 947 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 261 - 2637 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 113 - 3920 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 112 - 1436 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 111 - 2159 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 109 - 3899 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 108 - 2431 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 107 - 2022 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 106 - 1999 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 105 - 1902 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 104 - 1878 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 103 - 1974 26.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 102 - 1938 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 101 - 1968 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 100 - 2412 30.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 99 - 1925 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 98 - 1886 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 97 - 1925 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 96 - 1954 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 95 - 2144 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 94 - 1929 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 93 - 1958 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 92 - 1941 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 91 - 2438 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 90 - 2291 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 89 - 1581 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 88 - 1471 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 87 - 1528 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 86 - 1548 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 85 - 1764 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 84 - 1480 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 83 - 1474 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 82 - 1518 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 81 - 1488 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 80 - 1642 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 79 - 1321 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 78 - 1356 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 77 - 1410 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 76 - 1376 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 75 - 1448 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 74 - 1405 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 73 - 1489 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 72 - 1453 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 71 - 1477 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 70 - 1592 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 69 - 1446 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 68 - 1415 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 67 - 1377 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 66 - 1390 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 65 - 1469 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 64 - 1413 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 63 - 1533 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 62 - 1730 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 61 - 1305 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 60 - 1458 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 59 - 1293 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 58 - 1290 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 57 - 1270 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 56 - 1461 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 55 - 1421 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 54 - 1384 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 53 - 1381 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 52 - 1363 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 51 - 1410 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 50 - 1559 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 49 - 1310 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 48 - 1353 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 47 - 1412 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 46 - 1445 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 45 - 1420 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 44 - 1457 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 43 - 1465 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 42 - 1437 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 41 - 1465 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 40 - 1561 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 39 - 1525 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 38 - 1457 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 37 - 1459 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 36 - 1540 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 35 - 1522 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 34 - 1401 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 33 - 1555 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 32 - 1536 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 31 - 1393 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 30 - 1602 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 29 - 1359 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 28 - 1377 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 27 - 1312 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 26 - 1377 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 25 - 1373 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 24 - 1383 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 23 - 1377 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 22 - 1410 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 21 - 1348 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 20 - 1423 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 19 - 1349 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 18 - 1347 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 17 - 1292 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 16 - 1306 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 15 - 1392 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 14 - 1369 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 13 - 1434 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 12 - 1528 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 11 - 1398 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 10 - 1743 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 9 - 1395 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 8 - 1372 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 7 - 1389 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 6 - 1399 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 5 - 1538 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 4 - 1523 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 3 - 1629 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 2 - 1778 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 1 - 2353 25.01.2013

Truyện mới cập nhật

Akumetsu
Cập Nhật: 04.07
Tô Tịch Kỳ ...
Cập Nhật: 03.07
Yamada-kun to ...
Cập Nhật: 03.07
Kỵ Sĩ Hoang ...
Cập Nhật: 03.07
H2
Cập Nhật: 03.07
Ouroboros
Cập Nhật: 03.07
Tầm Trảo ...
Cập Nhật: 03.07
Thiên Giáng ...
Cập Nhật: 03.07
Xuyên Duyệt ...
Cập Nhật: 03.07
Huyết Tộc ...
Cập Nhật: 03.07
Kengan Ashua
Cập Nhật: 03.07
Shana oh ...
Cập Nhật: 03.07
Người Trong ...
Cập Nhật: 03.07
Shin Kotaro ...
Cập Nhật: 03.07
Tử Vong Hồi
Cập Nhật: 03.07
Quỷ Giới
Cập Nhật: 03.07
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 908
 • Lượt xem : 842
 • Lượt xem : 639
 • Lượt xem : 546
 • Lượt xem : 529
 • Lượt xem : 503
 • Lượt xem : 503
 • Lượt xem : 415
 • Lượt xem : 414
 • Lượt xem : 387
 • Lượt xem : 348
 • Lượt xem : 343
 • Lượt xem : 333
 • Lượt xem : 270
 • Lượt xem : 243

 • X

  hunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sachunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910278756