Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Hunter x Hunter, xem truyen tranh Hunter x Hunter

Hunter x Hunter
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter

Kịch bản: Togashi Yoshihiro
Họa sĩ: Togashi Yoshihiro
Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Psychological, Shounen, Supernatural
Số Chương: 196

Đã có 250857 lượt xem

Nội dung
Hunter là những người có khả năng thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt như săn tìm các báu vật, những loài thú ma thuật, và thậm chí là cả những người khác nữa. Nhưng công việc như vậy đòi hỏi phải được chứng nhận, và cứ một trăm nghìn người thì mới có một người có thể vượt qua được cuộc kiểm tra cực kì khó khăn. Những người vượt qua cuộc kiểm tra này sẽ được quyền đi vào những khu vực cấm, những nơi lưu trữ thông tin tối mật và được gọi là Hunter.
Hunter x Hunter Download Lượt xem Ngày đăng
Hunter x Hunter Chapter 349 - 9747 07.08.2014
Hunter x Hunter Chapter 348 - 4322 25.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 347 - 4244 16.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 346 - 7244 12.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 345 - 8553 25.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 344 - 6783 18.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 343 - 4991 11.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 342 - 9680 05.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 341 - 12877 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 340 - 3793 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 339 - 1847 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 337 - 2279 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 336 - 1909 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 335 - 1995 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 334 - 2217 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 333 - 1712 28.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 332 - 1540 22.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 331 - 1670 12.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 330 - 1929 27.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 329 - 1491 15.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 328 - 1296 08.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 327 - 1287 01.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 326 - 1281 25.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 325 - 1374 19.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 324 - 1228 13.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 323 - 1252 03.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 322 - 1203 28.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 321 - 1230 20.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 320 - 1515 13.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 319 - 1811 06.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 317 - 1500 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 316 - 1095 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 315 - 1237 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 314 - 1115 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 313 - 1073 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 312 - 965 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 311 - 995 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 310 - 1175 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 309 - 882 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 308 - 922 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 307 - 819 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 306 - 787 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 305 - 813 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 304 - 723 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 303 - 782 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 302 - 707 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 301 - 799 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 300 - 1245 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 299 - 618 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 298 - 656 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 296 - 680 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 295 - 633 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 294 - 594 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 293 - 598 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 292 - 629 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 290 - 842 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 289 - 584 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 288 - 564 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 287 - 556 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 286 - 596 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 285 - 590 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 283 - 660 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 282 - 597 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 281 - 658 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 280 - 782 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 279 - 586 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 278 - 625 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 277 - 560 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 276 - 602 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 275 - 601 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 274 - 576 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 273 - 534 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 272 - 592 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 271 - 622 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 270 - 763 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 269 - 590 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 267 - 780 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 266 - 663 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 265 - 671 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 264 - 700 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 263 - 739 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 262 - 830 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 261 - 2361 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 113 - 3646 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 112 - 1277 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 111 - 1924 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 109 - 3647 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 108 - 2210 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 107 - 1793 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 106 - 1801 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 105 - 1723 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 104 - 1690 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 103 - 1774 26.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 102 - 1733 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 101 - 1761 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 100 - 2161 30.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 99 - 1736 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 98 - 1690 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 97 - 1732 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 96 - 1735 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 95 - 1940 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 94 - 1733 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 93 - 1767 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 92 - 1753 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 91 - 2231 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 90 - 2067 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 89 - 1394 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 88 - 1291 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 87 - 1357 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 86 - 1373 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 85 - 1571 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 84 - 1314 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 83 - 1299 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 82 - 1356 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 81 - 1321 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 80 - 1475 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 79 - 1180 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 78 - 1194 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 77 - 1263 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 76 - 1226 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 75 - 1289 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 74 - 1254 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 73 - 1325 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 72 - 1289 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 71 - 1288 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 70 - 1414 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 69 - 1286 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 68 - 1260 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 67 - 1200 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 66 - 1234 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 65 - 1286 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 64 - 1259 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 63 - 1374 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 62 - 1535 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 61 - 1146 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 60 - 1275 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 59 - 1153 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 58 - 1137 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 57 - 1127 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 56 - 1299 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 55 - 1246 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 54 - 1241 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 53 - 1221 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 52 - 1204 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 51 - 1238 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 50 - 1362 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 49 - 1153 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 48 - 1199 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 47 - 1245 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 46 - 1283 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 45 - 1256 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 44 - 1288 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 43 - 1264 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 42 - 1280 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 41 - 1315 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 40 - 1359 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 39 - 1367 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 38 - 1296 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 37 - 1305 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 36 - 1377 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 35 - 1356 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 34 - 1245 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 33 - 1398 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 32 - 1362 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 31 - 1224 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 30 - 1413 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 29 - 1220 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 28 - 1229 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 27 - 1172 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 26 - 1222 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 25 - 1220 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 24 - 1245 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 23 - 1211 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 22 - 1256 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 21 - 1210 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 20 - 1258 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 19 - 1209 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 18 - 1198 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 17 - 1161 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 16 - 1162 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 15 - 1251 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 14 - 1230 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 13 - 1278 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 12 - 1366 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 11 - 1233 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 10 - 1546 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 9 - 1243 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 8 - 1237 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 7 - 1251 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 6 - 1246 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 5 - 1366 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 4 - 1374 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 3 - 1460 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 2 - 1584 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 1 - 2076 25.01.2013

Truyện mới cập nhật

Thâu Tinh Cửu ...
Cập Nhật: 18.04
Zombie Brother - ...
Cập Nhật: 18.04
Tam Nhãn Hao ...
Cập Nhật: 18.04
Thiên Giáng ...
Cập Nhật: 18.04
Huyết Tộc ...
Cập Nhật: 18.04
Magi - Aladin
Cập Nhật: 17.04
Cực phẩm gia ...
Cập Nhật: 17.04
UBS - Ultra ...
Cập Nhật: 17.04
Y Đội Rồng
Cập Nhật: 17.04
Museum
Cập Nhật: 17.04
Long Phi Bất ...
Cập Nhật: 17.04
Lập Hoa Chánh ...
Cập Nhật: 17.04
Michelin Star
Cập Nhật: 17.04
Yukikaze
Cập Nhật: 17.04
The Breaker: New ...
Cập Nhật: 17.04
Tháp Kỳ
Cập Nhật: 17.04
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 2387
 • Lượt xem : 1703
 • Lượt xem : 1294
 • Lượt xem : 1135
 • Lượt xem : 964
 • Lượt xem : 908
 • Lượt xem : 900
 • Lượt xem : 824
 • Lượt xem : 808
 • Lượt xem : 764
 • Lượt xem : 753
 • Lượt xem : 716
 • Lượt xem : 701
 • Lượt xem : 672
 • Lượt xem : 635
 • Lượt xem : 621
 • Lượt xem : 601

 • hunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sachunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910250857