Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Hunter x Hunter, xem truyen tranh Hunter x Hunter

Hunter x Hunter
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter

Kịch bản: Togashi Yoshihiro
Họa sĩ: Togashi Yoshihiro
Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Psychological, Shounen, Supernatural
Số Chương: 196

Đã có 178111 lượt xem

Nội dung
Hunter là những người có khả năng thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt như săn tìm các báu vật, những loài thú ma thuật, và thậm chí là cả những người khác nữa. Nhưng công việc như vậy đòi hỏi phải được chứng nhận, và cứ một trăm nghìn người thì mới có một người có thể vượt qua được cuộc kiểm tra cực kì khó khăn. Những người vượt qua cuộc kiểm tra này sẽ được quyền đi vào những khu vực cấm, những nơi lưu trữ thông tin tối mật và được gọi là Hunter.
Hunter x Hunter Download Lượt xem Ngày đăng
Hunter x Hunter Chapter 349 - 5923 07.08.2014
Hunter x Hunter Chapter 348 - 3498 25.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 347 - 3574 16.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 346 - 6497 12.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 345 - 7839 25.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 344 - 6065 18.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 343 - 4312 11.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 342 - 8795 05.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 341 - 11301 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 340 - 2948 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 339 - 1396 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 337 - 1825 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 336 - 1480 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 335 - 1513 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 334 - 1784 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 333 - 1352 28.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 332 - 1203 22.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 331 - 1290 12.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 330 - 1483 27.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 329 - 1080 15.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 328 - 986 08.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 327 - 1013 01.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 326 - 984 25.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 325 - 1065 19.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 324 - 919 13.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 323 - 981 03.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 322 - 920 28.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 321 - 936 20.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 320 - 1158 13.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 319 - 1422 06.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 317 - 1107 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 316 - 751 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 315 - 855 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 314 - 749 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 313 - 724 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 312 - 682 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 311 - 698 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 310 - 875 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 309 - 646 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 308 - 640 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 307 - 560 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 306 - 564 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 305 - 571 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 304 - 509 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 303 - 525 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 302 - 510 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 301 - 565 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 300 - 894 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 299 - 402 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 298 - 415 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 296 - 451 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 295 - 426 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 294 - 381 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 293 - 373 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 292 - 397 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 290 - 552 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 289 - 369 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 288 - 365 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 287 - 342 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 286 - 399 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 285 - 365 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 283 - 425 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 282 - 399 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 281 - 434 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 280 - 495 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 279 - 351 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 278 - 366 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 277 - 371 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 276 - 383 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 275 - 395 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 274 - 373 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 273 - 361 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 272 - 385 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 271 - 423 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 270 - 489 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 269 - 390 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 267 - 523 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 266 - 428 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 265 - 431 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 264 - 452 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 263 - 490 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 262 - 571 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 261 - 1612 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 113 - 2819 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 112 - 805 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 111 - 931 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 109 - 2930 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 108 - 1553 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 107 - 1236 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 106 - 1230 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 105 - 1162 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 104 - 1159 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 103 - 1244 26.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 102 - 1190 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 101 - 1231 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 100 - 1476 30.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 99 - 1206 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 98 - 1167 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 97 - 1155 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 96 - 1212 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 95 - 1323 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 94 - 1206 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 93 - 1253 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 92 - 1237 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 91 - 1576 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 90 - 1395 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 89 - 876 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 88 - 827 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 87 - 861 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 86 - 840 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 85 - 987 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 84 - 841 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 83 - 809 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 82 - 887 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 81 - 822 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 80 - 994 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 79 - 763 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 78 - 758 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 77 - 803 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 76 - 789 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 75 - 829 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 74 - 787 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 73 - 811 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 72 - 791 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 71 - 794 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 70 - 874 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 69 - 778 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 68 - 761 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 67 - 702 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 66 - 755 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 65 - 765 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 64 - 754 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 63 - 832 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 62 - 854 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 61 - 728 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 60 - 803 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 59 - 712 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 58 - 700 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 57 - 706 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 56 - 831 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 55 - 797 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 54 - 804 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 53 - 796 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 52 - 791 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 51 - 827 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 50 - 890 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 49 - 738 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 48 - 773 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 47 - 803 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 46 - 799 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 45 - 819 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 44 - 842 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 43 - 808 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 42 - 836 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 41 - 867 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 40 - 845 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 39 - 935 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 38 - 872 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 37 - 864 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 36 - 935 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 35 - 911 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 34 - 849 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 33 - 936 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 32 - 915 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 31 - 820 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 30 - 952 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 29 - 821 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 28 - 837 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 27 - 792 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 26 - 830 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 25 - 830 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 24 - 881 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 23 - 853 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 22 - 874 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 21 - 839 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 20 - 857 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 19 - 822 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 18 - 813 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 17 - 807 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 16 - 794 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 15 - 851 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 14 - 851 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 13 - 891 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 12 - 912 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 11 - 874 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 10 - 1030 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 9 - 878 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 8 - 882 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 7 - 925 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 6 - 888 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 5 - 959 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 4 - 964 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 3 - 1038 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 2 - 1123 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 1 - 1487 25.01.2013

Truyện mới cập nhật

Bắc Đẩu Du ...
Cập Nhật: 26.10
Nise Koi
Cập Nhật: 26.10
HEAT - Thế ...
Cập Nhật: 25.10
Cặp bài trùng ...
Cập Nhật: 25.10
Nanatsu no Taizai
Cập Nhật: 25.10
JoJo's Bizarre ...
Cập Nhật: 25.10
Historys ...
Cập Nhật: 25.10
Thiên Tử ...
Cập Nhật: 25.10
Diamond no Ace
Cập Nhật: 25.10
Eyeshield 21
Cập Nhật: 25.10
Ai Hơn Ai
Cập Nhật: 25.10
Đại Chiến ...
Cập Nhật: 25.10
Hoa Thiên Cốt
Cập Nhật: 25.10
Phụng Lâm ...
Cập Nhật: 25.10
Gunjou Senki
Cập Nhật: 25.10
Diêm Đế - ...
Cập Nhật: 25.10
RSS

MỚI CẬP NHẬTBẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 7359
 • Lượt xem : 6495
 • Lượt xem : 5809
 • Lượt xem : 4903
 • Lượt xem : 3889
 • Lượt xem : 3037
 • Lượt xem : 2750
 • Lượt xem : 2193
 • Lượt xem : 1973
 • Lượt xem : 1891
 • Lượt xem : 1879
 • Lượt xem : 1854
 • Lượt xem : 1614
 • Lượt xem : 1414
 • Lượt xem : 1377

 • hunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sachunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910178111