Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Hunter x Hunter, xem truyen tranh Hunter x Hunter

Hunter x Hunter
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter

Kịch bản: Togashi Yoshihiro
Họa sĩ: Togashi Yoshihiro
Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Psychological, Shounen, Supernatural
Số Chương: 196

Đã có 362865 lượt xem

Nội dung
Hunter là những người có khả năng thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt như săn tìm các báu vật, những loài thú ma thuật, và thậm chí là cả những người khác nữa. Nhưng công việc như vậy đòi hỏi phải được chứng nhận, và cứ một trăm nghìn người thì mới có một người có thể vượt qua được cuộc kiểm tra cực kì khó khăn. Những người vượt qua cuộc kiểm tra này sẽ được quyền đi vào những khu vực cấm, những nơi lưu trữ thông tin tối mật và được gọi là Hunter.
Hunter x Hunter Download Lượt xem Ngày đăng
Hunter x Hunter Chapter 349 - 15406 07.08.2014
Hunter x Hunter Chapter 348 - 5360 25.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 347 - 5020 16.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 346 - 8012 12.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 345 - 9305 25.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 344 - 7617 18.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 343 - 5719 11.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 342 - 10843 05.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 341 - 14587 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 340 - 4756 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 339 - 2442 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 337 - 2814 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 336 - 2497 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 335 - 2572 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 334 - 2726 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 333 - 2157 28.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 332 - 2082 22.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 331 - 2168 12.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 330 - 2597 27.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 329 - 2042 15.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 328 - 1740 08.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 327 - 1690 01.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 326 - 1710 25.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 325 - 1802 19.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 324 - 1632 13.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 323 - 1658 03.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 322 - 1565 28.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 321 - 1613 20.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 320 - 1951 13.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 319 - 2384 06.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 317 - 2161 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 316 - 1574 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 315 - 1743 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 314 - 1645 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 313 - 1568 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 312 - 1396 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 311 - 1481 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 310 - 1707 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 309 - 1324 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 308 - 1339 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 307 - 1238 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 306 - 1198 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 305 - 1262 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 304 - 1131 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 303 - 1263 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 302 - 1064 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 301 - 1193 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 300 - 1818 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 299 - 945 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 298 - 1020 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 296 - 1049 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 295 - 994 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 294 - 952 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 293 - 960 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 292 - 1030 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 290 - 1322 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 289 - 938 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 288 - 940 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 287 - 906 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 286 - 929 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 285 - 907 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 283 - 1080 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 282 - 921 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 281 - 1017 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 280 - 1208 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 279 - 988 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 278 - 999 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 277 - 918 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 276 - 1025 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 275 - 949 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 274 - 933 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 273 - 876 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 272 - 987 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 271 - 976 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 270 - 1110 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 269 - 936 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 267 - 1211 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 266 - 1100 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 265 - 1093 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 264 - 1077 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 263 - 1136 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 262 - 1306 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 261 - 3690 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 113 - 4479 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 112 - 1828 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 111 - 2813 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 109 - 4479 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 108 - 2977 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 107 - 2432 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 106 - 2464 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 105 - 2349 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 104 - 2313 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 103 - 2443 26.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 102 - 2491 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 101 - 2486 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 100 - 2996 30.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 99 - 2449 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 98 - 2344 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 97 - 2410 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 96 - 2514 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 95 - 2676 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 94 - 2432 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 93 - 2407 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 92 - 2425 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 91 - 3070 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 90 - 2931 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 89 - 2042 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 88 - 1920 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 87 - 1992 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 86 - 2064 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 85 - 2246 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 84 - 1912 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 83 - 1932 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 82 - 1998 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 81 - 1947 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 80 - 2074 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 79 - 1720 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 78 - 1852 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 77 - 1852 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 76 - 1842 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 75 - 1904 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 74 - 1792 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 73 - 1903 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 72 - 1901 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 71 - 1974 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 70 - 2061 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 69 - 1863 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 68 - 1844 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 67 - 1818 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 66 - 1803 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 65 - 1937 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 64 - 1796 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 63 - 1965 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 62 - 2247 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 61 - 1739 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 60 - 1992 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 59 - 1714 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 58 - 1705 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 57 - 1692 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 56 - 1904 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 55 - 1845 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 54 - 1811 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 53 - 1833 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 52 - 1779 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 51 - 1834 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 50 - 2117 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 49 - 1753 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 48 - 1792 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 47 - 1825 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 46 - 1903 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 45 - 1897 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 44 - 1957 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 43 - 1964 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 42 - 1908 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 41 - 1927 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 40 - 2274 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 39 - 2024 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 38 - 1908 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 37 - 1958 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 36 - 2023 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 35 - 2052 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 34 - 1890 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 33 - 2034 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 32 - 2121 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 31 - 1903 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 30 - 2132 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 29 - 1776 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 28 - 1786 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 27 - 1708 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 26 - 1767 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 25 - 1798 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 24 - 1811 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 23 - 1789 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 22 - 1874 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 21 - 1782 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 20 - 1900 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 19 - 1791 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 18 - 1789 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 17 - 1728 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 16 - 1780 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 15 - 1894 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 14 - 1868 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 13 - 1954 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 12 - 2034 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 11 - 1971 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 10 - 2359 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 9 - 1922 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 8 - 1792 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 7 - 1852 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 6 - 1872 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 5 - 2074 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 4 - 2044 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 3 - 2115 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 2 - 2345 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 1 - 3377 25.01.2013

Truyện mới cập nhật

Người Trong ...
Cập Nhật: 03.05
Tower of God 2
Cập Nhật: 03.05
Nise Koi
Cập Nhật: 03.05
0.0 MHz
Cập Nhật: 03.05
Dolly Kill Kill - ...
Cập Nhật: 03.05
Hiệp Khách ...
Cập Nhật: 03.05
Toriko
Cập Nhật: 03.05
Garfield
Cập Nhật: 03.05
Alice in ...
Cập Nhật: 03.05
Tháp Kỳ
Cập Nhật: 03.05
Suicide Island - ...
Cập Nhật: 03.05
Bát Tiên Đạo
Cập Nhật: 03.05
Ai Hơn Ai
Cập Nhật: 03.05
Cheese In The Trap
Cập Nhật: 03.05
Black Clover
Cập Nhật: 03.05
Noblesse
Cập Nhật: 02.05
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 13102
 • Lượt xem : 7851
 • Lượt xem : 6416
 • Lượt xem : 5996
 • Lượt xem : 5033
 • Lượt xem : 3713
 • Lượt xem : 3275
 • Lượt xem : 3223
 • Lượt xem : 3191
 • Lượt xem : 3077
 • Lượt xem : 2067
 • Lượt xem : 1920
 • Lượt xem : 1912
 • Lượt xem : 1749
 • Lượt xem : 1666
 • Lượt xem : 1653
 • Lượt xem : 1609

 • X

  hunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sachunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910362865