Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Hunter x Hunter, xem truyen tranh Hunter x Hunter

Hunter x Hunter
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter

Kịch bản: Togashi Yoshihiro
Họa sĩ: Togashi Yoshihiro
Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Psychological, Shounen, Supernatural
Số Chương: 196

Đã có 176096 lượt xem

Nội dung
Hunter là những người có khả năng thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt như săn tìm các báu vật, những loài thú ma thuật, và thậm chí là cả những người khác nữa. Nhưng công việc như vậy đòi hỏi phải được chứng nhận, và cứ một trăm nghìn người thì mới có một người có thể vượt qua được cuộc kiểm tra cực kì khó khăn. Những người vượt qua cuộc kiểm tra này sẽ được quyền đi vào những khu vực cấm, những nơi lưu trữ thông tin tối mật và được gọi là Hunter.
Hunter x Hunter Download Lượt xem Ngày đăng
Hunter x Hunter Chapter 349 - 5755 07.08.2014
Hunter x Hunter Chapter 348 - 3465 25.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 347 - 3550 16.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 346 - 6470 12.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 345 - 7796 25.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 344 - 6037 18.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 343 - 4288 11.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 342 - 8776 05.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 341 - 11243 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 340 - 2924 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 339 - 1389 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 337 - 1803 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 336 - 1463 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 335 - 1494 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 334 - 1760 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 333 - 1338 28.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 332 - 1188 22.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 331 - 1269 12.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 330 - 1462 27.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 329 - 1066 15.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 328 - 978 08.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 327 - 1004 01.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 326 - 973 25.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 325 - 1053 19.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 324 - 905 13.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 323 - 970 03.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 322 - 910 28.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 321 - 924 20.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 320 - 1143 13.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 319 - 1410 06.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 317 - 1095 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 316 - 745 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 315 - 838 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 314 - 741 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 313 - 716 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 312 - 674 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 311 - 690 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 310 - 860 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 309 - 640 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 308 - 636 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 307 - 558 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 306 - 558 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 305 - 569 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 304 - 508 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 303 - 519 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 302 - 502 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 301 - 562 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 300 - 882 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 299 - 398 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 298 - 413 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 296 - 445 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 295 - 421 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 294 - 377 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 293 - 369 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 292 - 392 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 290 - 549 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 289 - 366 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 288 - 360 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 287 - 334 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 286 - 391 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 285 - 360 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 283 - 420 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 282 - 394 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 281 - 429 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 280 - 490 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 279 - 347 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 278 - 360 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 277 - 365 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 276 - 373 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 275 - 386 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 274 - 367 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 273 - 353 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 272 - 378 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 271 - 420 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 270 - 484 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 269 - 386 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 267 - 519 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 266 - 421 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 265 - 426 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 264 - 443 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 263 - 484 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 262 - 562 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 261 - 1584 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 113 - 2788 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 112 - 792 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 111 - 911 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 109 - 2882 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 108 - 1510 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 107 - 1209 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 106 - 1199 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 105 - 1128 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 104 - 1121 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 103 - 1220 26.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 102 - 1160 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 101 - 1207 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 100 - 1435 30.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 99 - 1175 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 98 - 1139 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 97 - 1131 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 96 - 1183 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 95 - 1295 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 94 - 1178 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 93 - 1226 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 92 - 1214 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 91 - 1538 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 90 - 1371 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 89 - 858 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 88 - 813 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 87 - 845 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 86 - 825 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 85 - 961 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 84 - 828 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 83 - 796 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 82 - 873 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 81 - 804 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 80 - 972 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 79 - 747 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 78 - 741 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 77 - 783 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 76 - 775 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 75 - 808 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 74 - 771 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 73 - 798 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 72 - 775 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 71 - 777 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 70 - 863 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 69 - 765 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 68 - 747 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 67 - 686 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 66 - 736 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 65 - 744 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 64 - 733 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 63 - 812 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 62 - 832 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 61 - 713 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 60 - 789 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 59 - 701 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 58 - 689 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 57 - 695 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 56 - 821 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 55 - 785 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 54 - 786 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 53 - 786 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 52 - 778 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 51 - 818 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 50 - 876 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 49 - 726 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 48 - 759 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 47 - 793 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 46 - 792 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 45 - 811 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 44 - 835 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 43 - 798 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 42 - 826 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 41 - 858 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 40 - 832 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 39 - 920 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 38 - 856 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 37 - 851 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 36 - 922 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 35 - 896 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 34 - 836 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 33 - 922 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 32 - 901 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 31 - 808 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 30 - 938 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 29 - 808 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 28 - 823 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 27 - 779 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 26 - 817 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 25 - 822 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 24 - 866 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 23 - 841 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 22 - 863 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 21 - 827 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 20 - 846 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 19 - 809 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 18 - 803 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 17 - 794 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 16 - 782 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 15 - 843 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 14 - 840 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 13 - 881 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 12 - 897 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 11 - 865 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 10 - 1021 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 9 - 869 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 8 - 874 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 7 - 915 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 6 - 880 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 5 - 949 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 4 - 954 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 3 - 1023 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 2 - 1103 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 1 - 1464 25.01.2013

Truyện mới cập nhật

Thần Binh Vấn ...
Cập Nhật: 21.10
JoJo's Bizarre ...
Cập Nhật: 20.10
Tân Tác Long ...
Cập Nhật: 20.10
Historys ...
Cập Nhật: 20.10
Fairy Tail - ...
Cập Nhật: 20.10
Terra Formars
Cập Nhật: 20.10
HEAT - Thế ...
Cập Nhật: 20.10
Bạch Môn Ngũ ...
Cập Nhật: 20.10
The Breaker: New ...
Cập Nhật: 20.10
Xuân Thu Chiến ...
Cập Nhật: 20.10
Đông Phương ...
Cập Nhật: 20.10
Đại quân ...
Cập Nhật: 20.10
Kingdom - Vương ...
Cập Nhật: 20.10
Ai Hơn Ai
Cập Nhật: 20.10
Eyeshield 21
Cập Nhật: 20.10
Cố Lên Nào ...
Cập Nhật: 20.10
RSS

MỚI CẬP NHẬTBẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 3959
 • Lượt xem : 2136
 • Lượt xem : 1481
 • Lượt xem : 1469
 • Lượt xem : 1317
 • Lượt xem : 1236
 • Lượt xem : 1216
 • Lượt xem : 1003
 • Lượt xem : 791
 • Lượt xem : 784
 • Lượt xem : 741
 • Lượt xem : 703
 • Lượt xem : 700
 • Lượt xem : 662
 • Lượt xem : 598
 • Lượt xem : 560
 • Lượt xem : 558

 • hunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sachunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910176096