Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Hunter x Hunter, xem truyen tranh Hunter x Hunter

Hunter x Hunter
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter

Kịch bản: Togashi Yoshihiro
Họa sĩ: Togashi Yoshihiro
Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Psychological, Shounen, Supernatural
Số Chương: 196

Đã có 179837 lượt xem

Nội dung
Hunter là những người có khả năng thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt như săn tìm các báu vật, những loài thú ma thuật, và thậm chí là cả những người khác nữa. Nhưng công việc như vậy đòi hỏi phải được chứng nhận, và cứ một trăm nghìn người thì mới có một người có thể vượt qua được cuộc kiểm tra cực kì khó khăn. Những người vượt qua cuộc kiểm tra này sẽ được quyền đi vào những khu vực cấm, những nơi lưu trữ thông tin tối mật và được gọi là Hunter.
Hunter x Hunter Download Lượt xem Ngày đăng
Hunter x Hunter Chapter 349 - 6104 07.08.2014
Hunter x Hunter Chapter 348 - 3527 25.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 347 - 3599 16.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 346 - 6535 12.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 345 - 7865 25.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 344 - 6087 18.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 343 - 4340 11.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 342 - 8833 05.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 341 - 11375 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 340 - 2995 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 339 - 1405 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 337 - 1851 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 336 - 1499 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 335 - 1532 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 334 - 1810 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 333 - 1367 28.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 332 - 1219 22.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 331 - 1306 12.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 330 - 1502 27.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 329 - 1094 15.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 328 - 1000 08.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 327 - 1023 01.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 326 - 997 25.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 325 - 1079 19.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 324 - 938 13.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 323 - 989 03.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 322 - 928 28.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 321 - 940 20.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 320 - 1166 13.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 319 - 1429 06.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 317 - 1114 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 316 - 759 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 315 - 865 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 314 - 755 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 313 - 733 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 312 - 689 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 311 - 706 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 310 - 883 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 309 - 655 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 308 - 646 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 307 - 566 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 306 - 570 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 305 - 577 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 304 - 515 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 303 - 531 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 302 - 512 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 301 - 571 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 300 - 901 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 299 - 409 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 298 - 421 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 296 - 458 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 295 - 430 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 294 - 384 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 293 - 380 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 292 - 401 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 290 - 557 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 289 - 372 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 288 - 369 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 287 - 343 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 286 - 400 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 285 - 368 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 283 - 428 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 282 - 399 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 281 - 436 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 280 - 497 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 279 - 353 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 278 - 368 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 277 - 372 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 276 - 383 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 275 - 398 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 274 - 373 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 273 - 361 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 272 - 386 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 271 - 427 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 270 - 491 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 269 - 392 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 267 - 527 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 266 - 430 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 265 - 434 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 264 - 453 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 263 - 493 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 262 - 575 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 261 - 1624 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 113 - 2843 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 112 - 818 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 111 - 955 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 109 - 2963 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 108 - 1588 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 107 - 1257 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 106 - 1255 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 105 - 1183 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 104 - 1181 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 103 - 1266 26.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 102 - 1217 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 101 - 1254 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 100 - 1508 30.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 99 - 1228 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 98 - 1188 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 97 - 1182 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 96 - 1232 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 95 - 1341 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 94 - 1225 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 93 - 1274 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 92 - 1258 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 91 - 1618 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 90 - 1426 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 89 - 896 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 88 - 840 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 87 - 883 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 86 - 856 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 85 - 997 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 84 - 853 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 83 - 817 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 82 - 899 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 81 - 832 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 80 - 1006 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 79 - 774 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 78 - 767 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 77 - 818 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 76 - 801 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 75 - 841 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 74 - 803 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 73 - 826 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 72 - 802 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 71 - 807 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 70 - 884 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 69 - 794 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 68 - 773 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 67 - 716 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 66 - 768 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 65 - 780 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 64 - 766 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 63 - 848 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 62 - 875 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 61 - 737 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 60 - 820 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 59 - 721 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 58 - 711 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 57 - 718 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 56 - 839 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 55 - 808 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 54 - 821 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 53 - 807 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 52 - 800 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 51 - 837 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 50 - 898 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 49 - 746 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 48 - 779 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 47 - 815 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 46 - 813 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 45 - 825 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 44 - 850 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 43 - 826 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 42 - 843 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 41 - 875 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 40 - 865 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 39 - 951 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 38 - 887 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 37 - 876 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 36 - 945 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 35 - 919 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 34 - 858 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 33 - 949 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 32 - 924 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 31 - 830 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 30 - 960 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 29 - 832 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 28 - 849 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 27 - 803 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 26 - 838 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 25 - 838 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 24 - 895 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 23 - 865 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 22 - 889 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 21 - 853 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 20 - 872 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 19 - 834 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 18 - 821 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 17 - 819 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 16 - 805 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 15 - 862 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 14 - 870 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 13 - 910 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 12 - 932 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 11 - 888 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 10 - 1045 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 9 - 891 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 8 - 899 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 7 - 940 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 6 - 905 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 5 - 978 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 4 - 975 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 3 - 1050 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 2 - 1143 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 1 - 1513 25.01.2013

Truyện mới cập nhật

Nise Koi
Cập Nhật: 31.10
Eyeshield 21
Cập Nhật: 31.10
Tam quốc diễn ...
Cập Nhật: 31.10
Truyền Thuyết ...
Cập Nhật: 31.10
Giang Hồ Bá ...
Cập Nhật: 31.10
Bàn Tay Thần ...
Cập Nhật: 31.10
Tiểu hoà ...
Cập Nhật: 31.10
Bowling King
Cập Nhật: 31.10
Cố Lên Nào ...
Cập Nhật: 31.10
Bắc Đẩu Du ...
Cập Nhật: 31.10
Thiết tướng ...
Cập Nhật: 31.10
Hiệp khách ...
Cập Nhật: 31.10
The Gamer
Cập Nhật: 31.10
Tam Nhãn Hao ...
Cập Nhật: 31.10
Cặp bài trùng ...
Cập Nhật: 31.10
Thiên Tử ...
Cập Nhật: 31.10
RSS

MỚI CẬP NHẬTBẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 3440
 • Lượt xem : 3389
 • Lượt xem : 3071
 • Lượt xem : 2416
 • Lượt xem : 1755
 • Lượt xem : 1734
 • Lượt xem : 1370
 • Lượt xem : 1355
 • Lượt xem : 1179
 • Lượt xem : 1091
 • Lượt xem : 1084
 • Lượt xem : 965
 • Lượt xem : 908
 • Lượt xem : 908
 • Lượt xem : 882
 • Lượt xem : 786

 • hunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sachunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910179837