Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Hunter x Hunter, xem truyen tranh Hunter x Hunter

Hunter x Hunter
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter

Kịch bản: Togashi Yoshihiro
Họa sĩ: Togashi Yoshihiro
Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Psychological, Shounen, Supernatural
Số Chương: 196

Đã có 262148 lượt xem

Nội dung
Hunter là những người có khả năng thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt như săn tìm các báu vật, những loài thú ma thuật, và thậm chí là cả những người khác nữa. Nhưng công việc như vậy đòi hỏi phải được chứng nhận, và cứ một trăm nghìn người thì mới có một người có thể vượt qua được cuộc kiểm tra cực kì khó khăn. Những người vượt qua cuộc kiểm tra này sẽ được quyền đi vào những khu vực cấm, những nơi lưu trữ thông tin tối mật và được gọi là Hunter.
Hunter x Hunter Download Lượt xem Ngày đăng
Hunter x Hunter Chapter 349 - 10128 07.08.2014
Hunter x Hunter Chapter 348 - 4421 25.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 347 - 4306 16.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 346 - 7326 12.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 345 - 8622 25.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 344 - 6882 18.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 343 - 5066 11.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 342 - 9797 05.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 341 - 13052 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 340 - 3882 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 339 - 1900 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 337 - 2332 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 336 - 1966 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 335 - 2059 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 334 - 2295 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 333 - 1770 28.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 332 - 1596 22.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 331 - 1724 12.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 330 - 2005 27.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 329 - 1553 15.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 328 - 1364 08.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 327 - 1341 01.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 326 - 1336 25.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 325 - 1424 19.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 324 - 1271 13.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 323 - 1307 03.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 322 - 1253 28.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 321 - 1276 20.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 320 - 1559 13.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 319 - 1871 06.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 317 - 1562 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 316 - 1149 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 315 - 1308 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 314 - 1176 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 313 - 1134 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 312 - 1013 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 311 - 1043 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 310 - 1225 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 309 - 923 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 308 - 961 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 307 - 860 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 306 - 826 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 305 - 847 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 304 - 758 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 303 - 822 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 302 - 738 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 301 - 830 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 300 - 1288 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 299 - 653 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 298 - 690 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 296 - 715 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 295 - 669 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 294 - 625 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 293 - 628 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 292 - 658 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 290 - 878 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 289 - 617 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 288 - 601 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 287 - 588 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 286 - 636 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 285 - 623 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 283 - 697 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 282 - 627 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 281 - 700 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 280 - 814 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 279 - 615 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 278 - 652 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 277 - 590 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 276 - 628 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 275 - 631 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 274 - 602 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 273 - 559 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 272 - 624 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 271 - 656 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 270 - 793 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 269 - 615 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 267 - 815 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 266 - 696 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 265 - 702 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 264 - 742 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 263 - 776 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 262 - 875 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 261 - 2477 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 113 - 3766 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 112 - 1344 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 111 - 2031 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 109 - 3740 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 108 - 2300 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 107 - 1854 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 106 - 1881 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 105 - 1794 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 104 - 1767 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 103 - 1859 26.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 102 - 1814 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 101 - 1859 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 100 - 2271 30.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 99 - 1822 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 98 - 1784 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 97 - 1813 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 96 - 1827 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 95 - 2034 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 94 - 1813 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 93 - 1854 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 92 - 1822 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 91 - 2321 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 90 - 2159 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 89 - 1485 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 88 - 1383 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 87 - 1439 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 86 - 1444 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 85 - 1662 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 84 - 1383 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 83 - 1368 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 82 - 1426 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 81 - 1396 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 80 - 1551 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 79 - 1237 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 78 - 1254 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 77 - 1325 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 76 - 1289 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 75 - 1362 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 74 - 1326 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 73 - 1406 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 72 - 1364 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 71 - 1375 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 70 - 1487 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 69 - 1347 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 68 - 1320 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 67 - 1280 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 66 - 1301 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 65 - 1356 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 64 - 1325 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 63 - 1446 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 62 - 1619 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 61 - 1217 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 60 - 1353 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 59 - 1223 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 58 - 1202 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 57 - 1181 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 56 - 1360 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 55 - 1316 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 54 - 1300 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 53 - 1297 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 52 - 1282 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 51 - 1320 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 50 - 1444 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 49 - 1221 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 48 - 1269 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 47 - 1326 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 46 - 1348 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 45 - 1331 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 44 - 1366 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 43 - 1339 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 42 - 1343 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 41 - 1376 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 40 - 1440 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 39 - 1430 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 38 - 1360 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 37 - 1376 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 36 - 1448 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 35 - 1420 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 34 - 1306 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 33 - 1465 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 32 - 1438 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 31 - 1304 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 30 - 1492 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 29 - 1282 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 28 - 1301 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 27 - 1236 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 26 - 1287 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 25 - 1286 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 24 - 1304 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 23 - 1276 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 22 - 1323 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 21 - 1268 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 20 - 1322 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 19 - 1264 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 18 - 1268 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 17 - 1212 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 16 - 1222 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 15 - 1305 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 14 - 1289 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 13 - 1340 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 12 - 1421 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 11 - 1292 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 10 - 1616 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 9 - 1296 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 8 - 1292 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 7 - 1302 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 6 - 1307 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 5 - 1435 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 4 - 1429 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 3 - 1523 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 2 - 1651 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 1 - 2167 25.01.2013

Truyện mới cập nhật

Vương Giả Du ...
Cập Nhật: 24.05
Tokyo Ghoul: RE
Cập Nhật: 24.05
Rikudou
Cập Nhật: 24.05
Michelin Star
Cập Nhật: 24.05
Xuyên Duyệt ...
Cập Nhật: 24.05
Cố Lên Nào, ...
Cập Nhật: 24.05
Tô Tịch Kỳ ...
Cập Nhật: 24.05
Kamisama no ...
Cập Nhật: 24.05
Đại Hiệp ...
Cập Nhật: 24.05
Thâu Tinh Cửu ...
Cập Nhật: 24.05
Full Metal Wing
Cập Nhật: 24.05
Hive - Ong Độc
Cập Nhật: 24.05
Tower of God 2
Cập Nhật: 24.05
Tuyệt thế ...
Cập Nhật: 24.05
Thần Ấn ...
Cập Nhật: 24.05
Vua Bếp Soma
Cập Nhật: 24.05
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 1392
 • Lượt xem : 1352
 • Lượt xem : 1168
 • Lượt xem : 994
 • Lượt xem : 939
 • Lượt xem : 837
 • Lượt xem : 710
 • Lượt xem : 636
 • Lượt xem : 630
 • Lượt xem : 589
 • Lượt xem : 548
 • Lượt xem : 507
 • Lượt xem : 495
 • Lượt xem : 495
 • Lượt xem : 472
 • Lượt xem : 429
 • Lượt xem : 388
 • Lượt xem : 361

 • hunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sachunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910262148