Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Hunter x Hunter, xem truyen tranh Hunter x Hunter

Hunter x Hunter
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter

Kịch bản: Togashi Yoshihiro
Họa sĩ: Togashi Yoshihiro
Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Psychological, Shounen, Supernatural
Số Chương: 206

Đã có 414400 lượt xem

Nội dung
Hunter là những người có khả năng thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt như săn tìm các báu vật, những loài thú ma thuật, và thậm chí là cả những người khác nữa. Nhưng công việc như vậy đòi hỏi phải được chứng nhận, và cứ một trăm nghìn người thì mới có một người có thể vượt qua được cuộc kiểm tra cực kì khó khăn. Những người vượt qua cuộc kiểm tra này sẽ được quyền đi vào những khu vực cấm, những nơi lưu trữ thông tin tối mật và được gọi là Hunter.
Hunter x Hunter Download Lượt xem Ngày đăng
Hunter x Hunter Chapter 359 new - 2823 24.06.2016
Hunter x Hunter Chapter 358 - 3595 17.06.2016
Hunter x Hunter Chapter 357 - 4452 09.06.2016
Hunter x Hunter Chapter 356 - 2883 02.06.2016
Hunter x Hunter Chapter 355 - 2797 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 354 - 1467 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 353 - 1191 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 352 - 1154 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 351 - 1245 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 350 - 1562 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 349 - 16858 07.08.2014
Hunter x Hunter Chapter 348 - 5862 25.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 347 - 5432 16.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 346 - 8434 12.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 345 - 9733 25.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 344 - 8025 18.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 343 - 6077 11.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 342 - 11258 05.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 341 - 15125 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 340 - 5235 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 339 - 2653 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 337 - 3093 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 336 - 2757 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 335 - 2824 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 334 - 2985 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 333 - 2356 28.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 332 - 2293 22.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 331 - 2383 12.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 330 - 2909 27.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 329 - 2209 15.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 328 - 1900 08.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 327 - 1847 01.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 326 - 1857 25.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 325 - 1981 19.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 324 - 1797 13.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 323 - 1810 03.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 322 - 1735 28.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 321 - 1790 20.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 320 - 2147 13.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 319 - 2580 06.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 317 - 2358 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 316 - 1718 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 315 - 1900 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 314 - 1781 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 313 - 1710 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 312 - 1518 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 311 - 1594 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 310 - 1869 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 309 - 1434 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 308 - 1451 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 307 - 1355 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 306 - 1322 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 305 - 1436 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 304 - 1230 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 303 - 1376 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 302 - 1182 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 301 - 1311 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 300 - 2055 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 299 - 1037 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 298 - 1136 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 296 - 1151 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 295 - 1093 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 294 - 1049 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 293 - 1043 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 292 - 1134 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 290 - 1463 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 289 - 1030 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 288 - 1027 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 287 - 978 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 286 - 1020 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 285 - 983 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 283 - 1181 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 282 - 1041 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 281 - 1110 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 280 - 1337 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 279 - 1126 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 278 - 1129 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 277 - 1031 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 276 - 1158 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 275 - 1060 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 274 - 1047 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 273 - 983 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 272 - 1103 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 271 - 1083 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 270 - 1242 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 269 - 1048 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 267 - 1348 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 266 - 1231 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 265 - 1226 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 264 - 1209 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 263 - 1264 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 262 - 1450 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 261 - 3981 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 113 - 4726 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 112 - 1999 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 111 - 2998 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 109 - 4691 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 108 - 3164 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 107 - 2613 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 106 - 2643 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 105 - 2526 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 104 - 2484 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 103 - 2615 26.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 102 - 2686 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 101 - 2659 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 100 - 3202 30.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 99 - 2609 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 98 - 2506 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 97 - 2582 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 96 - 2719 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 95 - 2839 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 94 - 2597 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 93 - 2565 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 92 - 2596 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 91 - 3252 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 90 - 3127 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 89 - 2194 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 88 - 2087 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 87 - 2159 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 86 - 2276 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 85 - 2431 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 84 - 2058 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 83 - 2082 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 82 - 2161 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 81 - 2097 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 80 - 2237 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 79 - 1891 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 78 - 2012 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 77 - 2015 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 76 - 1995 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 75 - 2074 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 74 - 1957 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 73 - 2054 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 72 - 2037 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 71 - 2167 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 70 - 2244 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 69 - 2010 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 68 - 2011 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 67 - 1988 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 66 - 1953 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 65 - 2129 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 64 - 1951 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 63 - 2123 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 62 - 2434 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 61 - 1902 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 60 - 2189 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 59 - 1888 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 58 - 1881 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 57 - 1862 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 56 - 2092 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 55 - 2046 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 54 - 1995 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 53 - 1987 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 52 - 1938 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 51 - 1991 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 50 - 2296 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 49 - 1936 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 48 - 1995 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 47 - 1994 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 46 - 2078 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 45 - 2094 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 44 - 2148 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 43 - 2154 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 42 - 2086 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 41 - 2120 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 40 - 2522 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 39 - 2223 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 38 - 2090 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 37 - 2140 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 36 - 2196 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 35 - 2263 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 34 - 2076 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 33 - 2212 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 32 - 2327 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 31 - 2089 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 30 - 2331 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 29 - 1948 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 28 - 1974 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 27 - 1886 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 26 - 1950 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 25 - 1983 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 24 - 1981 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 23 - 1959 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 22 - 2053 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 21 - 1966 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 20 - 2108 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 19 - 1972 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 18 - 1992 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 17 - 1927 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 16 - 1979 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 15 - 2104 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 14 - 2068 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 13 - 2176 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 12 - 2260 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 11 - 2196 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 10 - 2617 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 9 - 2172 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 8 - 1986 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 7 - 2070 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 6 - 2081 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 5 - 2318 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 4 - 2288 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 3 - 2367 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 2 - 2614 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 1 - 3789 25.01.2013

Truyện mới cập nhật

Sinbad No Bouken
Cập Nhật: 27.06
Garfield
Cập Nhật: 26.06
Tô Tịch Kỳ ...
Cập Nhật: 26.06
Tân Tác Long ...
Cập Nhật: 26.06
Kamisama no ...
Cập Nhật: 26.06
Người Trong ...
Cập Nhật: 26.06
Black Haze
Cập Nhật: 26.06
Get Backers
Cập Nhật: 26.06
Tướng Dạ
Cập Nhật: 26.06
Thời Niên ...
Cập Nhật: 26.06
Gintama
Cập Nhật: 26.06
Tokyo Ghoul: RE
Cập Nhật: 26.06
Chuyện chàng ...
Cập Nhật: 26.06
Diêm Đế 2
Cập Nhật: 26.06
Người Trong ...
Cập Nhật: 26.06
Death Topia
Cập Nhật: 26.06
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 429
 • Lượt xem : 273
 • Lượt xem : 249
 • Lượt xem : 163
 • Lượt xem : 160
 • Lượt xem : 153
 • Lượt xem : 151
 • Lượt xem : 151
 • Lượt xem : 142
 • Lượt xem : 141
 • Lượt xem : 120
 • Lượt xem : 111
 • Lượt xem : 105
 • Lượt xem : 97
 • Lượt xem : 93

 • X

  hunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sachunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910414400