Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Hunter x Hunter, xem truyen tranh Hunter x Hunter

Hunter x Hunter
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter

Kịch bản: Togashi Yoshihiro
Họa sĩ: Togashi Yoshihiro
Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Psychological, Shounen, Supernatural
Số Chương: 202

Đã có 379734 lượt xem

Nội dung
Hunter là những người có khả năng thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt như săn tìm các báu vật, những loài thú ma thuật, và thậm chí là cả những người khác nữa. Nhưng công việc như vậy đòi hỏi phải được chứng nhận, và cứ một trăm nghìn người thì mới có một người có thể vượt qua được cuộc kiểm tra cực kì khó khăn. Những người vượt qua cuộc kiểm tra này sẽ được quyền đi vào những khu vực cấm, những nơi lưu trữ thông tin tối mật và được gọi là Hunter.
Hunter x Hunter Download Lượt xem Ngày đăng
Hunter x Hunter Chapter 355 new - 1722 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 354 new - 739 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 353 new - 589 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 352 new - 546 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 351 new - 562 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 350 new - 678 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 349 - 16174 07.08.2014
Hunter x Hunter Chapter 348 - 5552 25.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 347 - 5175 16.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 346 - 8174 12.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 345 - 9464 25.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 344 - 7763 18.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 343 - 5842 11.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 342 - 10999 05.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 341 - 14820 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 340 - 4949 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 339 - 2528 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 337 - 2910 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 336 - 2586 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 335 - 2668 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 334 - 2813 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 333 - 2232 28.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 332 - 2156 22.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 331 - 2238 12.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 330 - 2700 27.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 329 - 2101 15.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 328 - 1799 08.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 327 - 1750 01.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 326 - 1768 25.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 325 - 1869 19.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 324 - 1693 13.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 323 - 1714 03.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 322 - 1621 28.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 321 - 1670 20.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 320 - 2020 13.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 319 - 2456 06.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 317 - 2230 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 316 - 1629 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 315 - 1818 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 314 - 1711 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 313 - 1625 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 312 - 1455 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 311 - 1537 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 310 - 1779 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 309 - 1371 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 308 - 1380 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 307 - 1282 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 306 - 1245 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 305 - 1313 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 304 - 1169 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 303 - 1309 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 302 - 1122 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 301 - 1239 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 300 - 1905 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 299 - 977 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 298 - 1056 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 296 - 1083 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 295 - 1023 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 294 - 981 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 293 - 986 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 292 - 1059 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 290 - 1373 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 289 - 973 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 288 - 963 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 287 - 929 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 286 - 958 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 285 - 926 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 283 - 1122 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 282 - 956 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 281 - 1049 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 280 - 1258 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 279 - 1048 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 278 - 1048 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 277 - 960 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 276 - 1081 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 275 - 997 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 274 - 987 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 273 - 929 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 272 - 1032 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 271 - 1028 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 270 - 1160 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 269 - 977 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 267 - 1266 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 266 - 1151 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 265 - 1142 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 264 - 1121 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 263 - 1183 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 262 - 1361 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 261 - 3782 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 113 - 4577 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 112 - 1896 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 111 - 2896 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 109 - 4569 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 108 - 3049 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 107 - 2507 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 106 - 2539 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 105 - 2421 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 104 - 2382 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 103 - 2511 26.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 102 - 2570 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 101 - 2559 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 100 - 3069 30.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 99 - 2516 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 98 - 2419 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 97 - 2476 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 96 - 2588 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 95 - 2739 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 94 - 2499 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 93 - 2480 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 92 - 2501 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 91 - 3143 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 90 - 3011 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 89 - 2101 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 88 - 1987 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 87 - 2058 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 86 - 2153 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 85 - 2321 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 84 - 1978 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 83 - 1990 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 82 - 2066 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 81 - 2009 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 80 - 2138 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 79 - 1788 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 78 - 1919 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 77 - 1918 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 76 - 1906 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 75 - 1968 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 74 - 1856 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 73 - 1970 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 72 - 1951 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 71 - 2061 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 70 - 2142 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 69 - 1921 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 68 - 1916 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 67 - 1889 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 66 - 1860 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 65 - 2023 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 64 - 1850 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 63 - 2023 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 62 - 2318 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 61 - 1803 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 60 - 2062 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 59 - 1790 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 58 - 1783 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 57 - 1765 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 56 - 1983 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 55 - 1934 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 54 - 1873 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 53 - 1889 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 52 - 1843 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 51 - 1893 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 50 - 2186 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 49 - 1816 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 48 - 1871 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 47 - 1883 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 46 - 1963 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 45 - 1978 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 44 - 2028 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 43 - 2039 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 42 - 1979 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 41 - 2007 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 40 - 2357 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 39 - 2094 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 38 - 1974 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 37 - 2016 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 36 - 2084 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 35 - 2129 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 34 - 1959 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 33 - 2102 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 32 - 2205 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 31 - 1982 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 30 - 2228 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 29 - 1842 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 28 - 1868 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 27 - 1772 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 26 - 1841 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 25 - 1874 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 24 - 1879 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 23 - 1859 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 22 - 1937 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 21 - 1850 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 20 - 1975 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 19 - 1863 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 18 - 1869 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 17 - 1808 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 16 - 1859 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 15 - 1981 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 14 - 1949 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 13 - 2038 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 12 - 2114 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 11 - 2056 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 10 - 2455 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 9 - 2028 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 8 - 1870 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 7 - 1937 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 6 - 1954 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 5 - 2167 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 4 - 2128 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 3 - 2216 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 2 - 2452 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 1 - 3522 25.01.2013

Truyện mới cập nhật

Higanjima
Cập Nhật: 31.05
Người Trong ...
Cập Nhật: 30.05
Kingdom - Vương ...
Cập Nhật: 30.05
Fairy Tail - ...
Cập Nhật: 30.05
Double Casting - ...
Cập Nhật: 30.05
Tokyo Ghoul: RE
Cập Nhật: 30.05
Sổ Tay Trồng ...
Cập Nhật: 30.05
Rough
Cập Nhật: 30.05
Dousei Recipe
Cập Nhật: 30.05
0.0 MHz
Cập Nhật: 30.05
Xuân Thu Chiến ...
Cập Nhật: 30.05
Air Gear
Cập Nhật: 30.05
Tower of God 2
Cập Nhật: 30.05
Magi - Aladin
Cập Nhật: 30.05
Garfield
Cập Nhật: 30.05
Girl The Wild's
Cập Nhật: 30.05
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 968
 • Lượt xem : 934
 • Lượt xem : 688
 • Lượt xem : 573
 • Lượt xem : 456
 • Lượt xem : 373
 • Lượt xem : 369
 • Lượt xem : 350
 • Lượt xem : 335
 • Lượt xem : 308
 • Lượt xem : 270
 • Lượt xem : 251
 • Lượt xem : 240
 • Lượt xem : 239
 • Lượt xem : 234
 • Lượt xem : 233
 • Lượt xem : 228

 • X

  hunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sachunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910379734