Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Hunter x Hunter, xem truyen tranh Hunter x Hunter

Hunter x Hunter
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter

Kịch bản: Togashi Yoshihiro
Họa sĩ: Togashi Yoshihiro
Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Psychological, Shounen, Supernatural
Số Chương: 196

Đã có 153340 lượt xem

Nội dung
Hunter là những người có khả năng thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt như săn tìm các báu vật, những loài thú ma thuật, và thậm chí là cả những người khác nữa. Nhưng công việc như vậy đòi hỏi phải được chứng nhận, và cứ một trăm nghìn người thì mới có một người có thể vượt qua được cuộc kiểm tra cực kì khó khăn. Những người vượt qua cuộc kiểm tra này sẽ được quyền đi vào những khu vực cấm, những nơi lưu trữ thông tin tối mật và được gọi là Hunter.
Hunter x Hunter Download Lượt xem Ngày đăng
Hunter x Hunter Chapter 349 - 4009 07.08.2014
Hunter x Hunter Chapter 348 - 2963 25.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 347 - 3194 16.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 346 - 6030 12.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 345 - 7421 25.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 344 - 5657 18.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 343 - 3948 11.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 342 - 8410 05.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 341 - 10334 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 340 - 2614 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 339 - 1208 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 337 - 1561 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 336 - 1235 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 335 - 1280 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 334 - 1566 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 333 - 1175 28.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 332 - 1061 22.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 331 - 1120 12.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 330 - 1316 27.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 329 - 929 15.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 328 - 876 08.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 327 - 913 01.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 326 - 885 25.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 325 - 960 19.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 324 - 822 13.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 323 - 884 03.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 322 - 827 28.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 321 - 837 20.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 320 - 1029 13.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 319 - 1305 06.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 317 - 1002 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 316 - 642 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 315 - 727 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 314 - 652 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 313 - 623 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 312 - 584 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 311 - 596 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 310 - 746 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 309 - 558 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 308 - 533 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 307 - 477 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 306 - 485 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 305 - 478 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 304 - 431 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 303 - 411 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 302 - 412 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 301 - 479 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 300 - 778 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 299 - 319 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 298 - 348 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 296 - 367 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 295 - 347 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 294 - 306 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 293 - 280 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 292 - 306 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 290 - 466 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 289 - 302 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 288 - 273 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 287 - 269 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 286 - 303 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 285 - 296 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 283 - 340 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 282 - 328 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 281 - 331 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 280 - 404 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 279 - 259 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 278 - 283 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 277 - 289 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 276 - 308 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 275 - 317 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 274 - 299 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 273 - 283 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 272 - 310 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 271 - 365 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 270 - 407 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 269 - 304 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 267 - 429 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 266 - 356 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 265 - 354 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 264 - 368 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 263 - 406 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 262 - 470 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 261 - 1361 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 113 - 2347 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 112 - 566 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 111 - 604 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 109 - 2254 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 108 - 922 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 107 - 864 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 106 - 861 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 105 - 812 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 104 - 804 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 103 - 884 26.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 102 - 800 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 101 - 845 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 100 - 1023 30.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 99 - 809 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 98 - 782 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 97 - 752 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 96 - 822 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 95 - 881 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 94 - 798 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 93 - 812 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 92 - 781 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 91 - 960 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 90 - 942 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 89 - 676 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 88 - 626 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 87 - 664 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 86 - 652 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 85 - 757 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 84 - 678 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 83 - 644 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 82 - 693 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 81 - 651 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 80 - 834 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 79 - 621 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 78 - 613 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 77 - 629 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 76 - 623 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 75 - 659 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 74 - 621 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 73 - 639 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 72 - 615 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 71 - 631 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 70 - 714 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 69 - 596 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 68 - 586 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 67 - 548 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 66 - 608 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 65 - 620 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 64 - 600 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 63 - 645 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 62 - 639 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 61 - 602 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 60 - 658 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 59 - 594 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 58 - 584 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 57 - 592 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 56 - 653 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 55 - 663 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 54 - 643 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 53 - 652 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 52 - 660 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 51 - 687 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 50 - 736 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 49 - 614 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 48 - 638 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 47 - 682 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 46 - 675 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 45 - 694 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 44 - 699 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 43 - 690 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 42 - 688 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 41 - 741 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 40 - 655 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 39 - 828 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 38 - 738 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 37 - 749 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 36 - 809 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 35 - 800 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 34 - 738 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 33 - 787 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 32 - 772 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 31 - 722 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 30 - 812 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 29 - 719 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 28 - 710 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 27 - 681 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 26 - 707 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 25 - 723 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 24 - 734 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 23 - 734 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 22 - 769 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 21 - 741 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 20 - 754 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 19 - 712 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 18 - 719 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 17 - 709 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 16 - 702 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 15 - 742 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 14 - 739 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 13 - 777 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 12 - 790 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 11 - 778 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 10 - 901 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 9 - 786 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 8 - 779 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 7 - 821 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 6 - 796 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 5 - 832 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 4 - 849 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 3 - 911 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 2 - 978 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 1 - 1330 25.01.2013

Truyện mới cập nhật

Hoàng tử ...
Cập Nhật: 29.08
Gintama
Cập Nhật: 29.08
Kuroko No Basket
Cập Nhật: 29.08
Vua Bếp Soma
Cập Nhật: 29.08
Black Haze
Cập Nhật: 29.08
Toriko
Cập Nhật: 29.08
Long Phi Bất ...
Cập Nhật: 29.08
Tiểu Ma Thần
Cập Nhật: 29.08
Tầm Tần Ký
Cập Nhật: 29.08
Thăng Long Đạo
Cập Nhật: 29.08
Rai - Võ ...
Cập Nhật: 29.08
Truyền Thuyết ...
Cập Nhật: 29.08
Tiểu hoà ...
Cập Nhật: 29.08
Tam quốc diễn ...
Cập Nhật: 29.08
Tu Chân Thế ...
Cập Nhật: 29.08
Bắc Đẩu ...
Cập Nhật: 29.08
RSS

MỚI CẬP NHẬTBẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 2421
 • Lượt xem : 2218
 • Lượt xem : 1722
 • Lượt xem : 1238
 • Lượt xem : 1185
 • Lượt xem : 904
 • Lượt xem : 891
 • Lượt xem : 619
 • Lượt xem : 613
 • Lượt xem : 581
 • Lượt xem : 525
 • Lượt xem : 518
 • Lượt xem : 506
 • Lượt xem : 384
 • Lượt xem : 357
 • Lượt xem : 350

 • hunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sachunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910153340