Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Hunter x Hunter, xem truyen tranh Hunter x Hunter

Hunter x Hunter
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter

Kịch bản: Togashi Yoshihiro
Họa sĩ: Togashi Yoshihiro
Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Psychological, Shounen, Supernatural
Số Chương: 196

Đã có 191004 lượt xem

Nội dung
Hunter là những người có khả năng thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt như săn tìm các báu vật, những loài thú ma thuật, và thậm chí là cả những người khác nữa. Nhưng công việc như vậy đòi hỏi phải được chứng nhận, và cứ một trăm nghìn người thì mới có một người có thể vượt qua được cuộc kiểm tra cực kì khó khăn. Những người vượt qua cuộc kiểm tra này sẽ được quyền đi vào những khu vực cấm, những nơi lưu trữ thông tin tối mật và được gọi là Hunter.
Hunter x Hunter Download Lượt xem Ngày đăng
Hunter x Hunter Chapter 349 - 6818 07.08.2014
Hunter x Hunter Chapter 348 - 3677 25.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 347 - 3736 16.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 346 - 6678 12.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 345 - 7992 25.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 344 - 6218 18.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 343 - 4460 11.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 342 - 8965 05.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 341 - 11650 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 340 - 3147 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 339 - 1495 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 337 - 1946 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 336 - 1590 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 335 - 1616 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 334 - 1895 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 333 - 1431 28.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 332 - 1291 22.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 331 - 1391 12.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 330 - 1575 27.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 329 - 1174 15.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 328 - 1057 08.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 327 - 1071 01.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 326 - 1046 25.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 325 - 1127 19.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 324 - 994 13.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 323 - 1038 03.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 322 - 971 28.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 321 - 999 20.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 320 - 1229 13.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 319 - 1485 06.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 317 - 1172 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 316 - 815 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 315 - 928 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 314 - 809 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 313 - 784 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 312 - 747 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 311 - 760 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 310 - 935 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 309 - 710 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 308 - 699 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 307 - 614 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 306 - 620 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 305 - 622 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 304 - 566 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 303 - 585 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 302 - 551 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 301 - 625 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 300 - 958 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 299 - 459 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 298 - 485 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 296 - 498 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 295 - 473 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 294 - 424 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 293 - 418 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 292 - 454 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 290 - 617 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 289 - 415 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 288 - 411 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 287 - 390 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 286 - 442 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 285 - 411 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 283 - 477 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 282 - 438 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 281 - 479 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 280 - 535 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 279 - 394 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 278 - 410 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 277 - 407 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 276 - 420 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 275 - 434 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 274 - 415 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 273 - 400 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 272 - 429 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 271 - 470 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 270 - 530 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 269 - 436 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 267 - 588 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 266 - 477 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 265 - 483 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 264 - 503 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 263 - 542 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 262 - 618 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 261 - 1770 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 113 - 3006 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 112 - 900 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 111 - 1179 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 109 - 3106 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 108 - 1729 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 107 - 1375 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 106 - 1376 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 105 - 1288 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 104 - 1295 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 103 - 1367 26.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 102 - 1323 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 101 - 1357 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 100 - 1635 30.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 99 - 1348 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 98 - 1306 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 97 - 1320 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 96 - 1354 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 95 - 1471 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 94 - 1325 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 93 - 1378 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 92 - 1369 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 91 - 1756 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 90 - 1568 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 89 - 998 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 88 - 941 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 87 - 989 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 86 - 960 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 85 - 1125 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 84 - 946 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 83 - 915 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 82 - 1000 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 81 - 947 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 80 - 1115 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 79 - 860 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 78 - 861 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 77 - 909 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 76 - 895 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 75 - 939 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 74 - 903 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 73 - 925 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 72 - 897 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 71 - 904 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 70 - 997 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 69 - 904 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 68 - 876 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 67 - 834 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 66 - 873 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 65 - 879 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 64 - 866 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 63 - 962 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 62 - 1033 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 61 - 807 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 60 - 904 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 59 - 793 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 58 - 792 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 57 - 793 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 56 - 923 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 55 - 887 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 54 - 897 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 53 - 887 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 52 - 871 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 51 - 912 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 50 - 987 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 49 - 830 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 48 - 857 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 47 - 900 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 46 - 908 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 45 - 913 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 44 - 933 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 43 - 902 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 42 - 917 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 41 - 951 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 40 - 979 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 39 - 1026 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 38 - 952 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 37 - 959 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 36 - 1024 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 35 - 1001 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 34 - 930 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 33 - 1032 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 32 - 999 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 31 - 900 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 30 - 1036 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 29 - 915 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 28 - 929 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 27 - 882 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 26 - 933 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 25 - 919 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 24 - 970 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 23 - 934 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 22 - 955 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 21 - 925 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 20 - 942 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 19 - 912 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 18 - 895 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 17 - 893 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 16 - 881 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 15 - 940 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 14 - 944 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 13 - 992 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 12 - 1024 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 11 - 961 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 10 - 1135 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 9 - 964 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 8 - 976 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 7 - 1011 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 6 - 978 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 5 - 1053 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 4 - 1059 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 3 - 1137 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 2 - 1241 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 1 - 1606 25.01.2013

Truyện mới cập nhật

Thiết Huyết ...
Cập Nhật: 24.11
Cặp bài trùng ...
Cập Nhật: 24.11
Đại Chiến ...
Cập Nhật: 24.11
Ai Hơn Ai
Cập Nhật: 24.11
Bắc Đẩu Du ...
Cập Nhật: 24.11
Air gear
Cập Nhật: 23.11
Detective Conan
Cập Nhật: 23.11
HEAT - Thế ...
Cập Nhật: 23.11
Tuyệt Thế Vô ...
Cập Nhật: 23.11
Tuyệt thế ...
Cập Nhật: 23.11
Thiết tướng ...
Cập Nhật: 23.11
Ranma 1/2
Cập Nhật: 23.11
Hayate no Gotoku!
Cập Nhật: 23.11
Cố Lên Nào ...
Cập Nhật: 23.11
Đấu la đại ...
Cập Nhật: 23.11
Fairy Tail - ...
Cập Nhật: 23.11
RSS

MỚI CẬP NHẬTBẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 5448
 • Lượt xem : 3807
 • Lượt xem : 3495
 • Lượt xem : 3153
 • Lượt xem : 2437
 • Lượt xem : 2212
 • Lượt xem : 2195
 • Lượt xem : 2104
 • Lượt xem : 2092
 • Lượt xem : 1968
 • Lượt xem : 1939
 • Lượt xem : 1567
 • Lượt xem : 1513
 • Lượt xem : 1456
 • Lượt xem : 1345
 • Lượt xem : 1131
 • Lượt xem : 1066

 • hunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sachunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910191004