Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Hunter x Hunter, xem truyen tranh Hunter x Hunter

Hunter x Hunter
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter

Kịch bản: Togashi Yoshihiro
Họa sĩ: Togashi Yoshihiro
Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Psychological, Shounen, Supernatural
Số Chương: 207

Đã có 461687 lượt xem

Nội dung
Hunter là những người có khả năng thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt như săn tìm các báu vật, những loài thú ma thuật, và thậm chí là cả những người khác nữa. Nhưng công việc như vậy đòi hỏi phải được chứng nhận, và cứ một trăm nghìn người thì mới có một người có thể vượt qua được cuộc kiểm tra cực kì khó khăn. Những người vượt qua cuộc kiểm tra này sẽ được quyền đi vào những khu vực cấm, những nơi lưu trữ thông tin tối mật và được gọi là Hunter.
Hunter x Hunter Download Lượt xem Ngày đăng
Hunter x Hunter Chapter 360 - 4365 01.07.2016
Hunter x Hunter Chapter 359 - 4417 24.06.2016
Hunter x Hunter Chapter 358 - 4537 17.06.2016
Hunter x Hunter Chapter 357 - 5416 09.06.2016
Hunter x Hunter Chapter 356 - 3544 02.06.2016
Hunter x Hunter Chapter 355 - 3341 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 354 - 1808 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 353 - 1492 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 352 - 1428 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 351 - 1652 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 350 - 2056 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 349 - 17697 07.08.2014
Hunter x Hunter Chapter 348 - 6178 25.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 347 - 5706 16.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 346 - 8725 12.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 345 - 10044 25.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 344 - 8340 18.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 343 - 6302 11.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 342 - 11613 05.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 341 - 15813 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 340 - 5627 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 339 - 2860 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 337 - 3265 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 336 - 3023 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 335 - 3075 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 334 - 3175 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 333 - 2530 28.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 332 - 2547 22.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 331 - 2591 12.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 330 - 3147 27.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 329 - 2370 15.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 328 - 2033 08.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 327 - 1996 01.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 326 - 2028 25.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 325 - 2154 19.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 324 - 1923 13.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 323 - 1945 03.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 322 - 1910 28.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 321 - 1915 20.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 320 - 2326 13.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 319 - 2795 06.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 317 - 2565 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 316 - 1896 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 315 - 2069 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 314 - 1944 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 313 - 1880 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 312 - 1659 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 311 - 1748 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 310 - 2083 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 309 - 1562 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 308 - 1588 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 307 - 1523 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 306 - 1515 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 305 - 1632 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 304 - 1375 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 303 - 1535 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 302 - 1299 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 301 - 1437 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 300 - 2308 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 299 - 1175 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 298 - 1272 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 296 - 1285 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 295 - 1236 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 294 - 1205 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 293 - 1163 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 292 - 1299 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 290 - 1606 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 289 - 1172 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 288 - 1177 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 287 - 1090 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 286 - 1150 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 285 - 1083 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 283 - 1327 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 282 - 1176 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 281 - 1221 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 280 - 1450 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 279 - 1266 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 278 - 1307 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 277 - 1193 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 276 - 1338 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 275 - 1200 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 274 - 1198 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 273 - 1113 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 272 - 1261 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 271 - 1248 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 270 - 1382 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 269 - 1174 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 267 - 1470 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 266 - 1386 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 265 - 1375 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 264 - 1319 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 263 - 1375 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 262 - 1573 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 261 - 4193 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 113 - 4920 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 112 - 2133 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 111 - 3183 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 109 - 4939 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 108 - 3380 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 107 - 2774 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 106 - 2813 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 105 - 2719 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 104 - 2692 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 103 - 2805 26.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 102 - 2905 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 101 - 2901 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 100 - 3462 30.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 99 - 2814 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 98 - 2754 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 97 - 2826 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 96 - 3005 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 95 - 3051 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 94 - 2777 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 93 - 2808 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 92 - 2807 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 91 - 4426 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 90 - 5986 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 89 - 2385 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 88 - 2315 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 87 - 2332 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 86 - 2517 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 85 - 2661 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 84 - 2247 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 83 - 2266 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 82 - 2384 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 81 - 2296 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 80 - 2444 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 79 - 2061 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 78 - 2252 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 77 - 2232 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 76 - 2217 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 75 - 2267 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 74 - 2120 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 73 - 2241 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 72 - 2202 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 71 - 2372 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 70 - 2418 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 69 - 2189 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 68 - 2225 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 67 - 2168 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 66 - 2144 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 65 - 2349 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 64 - 2119 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 63 - 2314 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 62 - 2681 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 61 - 2098 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 60 - 2400 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 59 - 2106 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 58 - 2078 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 57 - 2091 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 56 - 2313 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 55 - 2250 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 54 - 2201 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 53 - 2208 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 52 - 2176 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 51 - 2219 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 50 - 2549 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 49 - 2164 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 48 - 2221 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 47 - 2204 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 46 - 2337 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 45 - 2322 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 44 - 2356 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 43 - 2381 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 42 - 2272 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 41 - 2350 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 40 - 2816 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 39 - 2495 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 38 - 2332 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 37 - 2345 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 36 - 2385 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 35 - 2497 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 34 - 2300 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 33 - 2383 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 32 - 2577 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 31 - 2311 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 30 - 2539 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 29 - 2163 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 28 - 2232 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 27 - 2048 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 26 - 2142 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 25 - 2220 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 24 - 2179 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 23 - 2142 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 22 - 2260 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 21 - 2154 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 20 - 2319 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 19 - 2151 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 18 - 2186 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 17 - 2130 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 16 - 2165 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 15 - 2297 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 14 - 2319 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 13 - 2416 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 12 - 2505 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 11 - 2453 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 10 - 2862 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 9 - 2402 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 8 - 2176 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 7 - 2301 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 6 - 2299 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 5 - 2561 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 4 - 2542 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 3 - 2584 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 2 - 2889 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 1 - 4219 25.01.2013

Truyện mới cập nhật

Người Trong ...
Cập Nhật: 29.10
Dice - Trò chơi ...
Cập Nhật: 29.10
Detective Conan
Cập Nhật: 28.10
Huyết Sắc ...
Cập Nhật: 28.10
Ma Vương - ...
Cập Nhật: 28.10
Black Clover
Cập Nhật: 28.10
Tiên Nghịch
Cập Nhật: 28.10
Bàn Long
Cập Nhật: 28.10
World Trigger
Cập Nhật: 28.10
Hiệp Sĩ Giấy ...
Cập Nhật: 28.10
The Gamer
Cập Nhật: 28.10
RE: Monster - ...
Cập Nhật: 28.10
Anh Hùng Vô Lệ
Cập Nhật: 28.10
Tiếu Ngạo ...
Cập Nhật: 28.10
Ranma 1/2
Cập Nhật: 28.10
Chín Chín Tám ...
Cập Nhật: 28.10
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 688
 • Lượt xem : 595
 • Lượt xem : 492
 • Lượt xem : 382
 • Lượt xem : 370
 • Lượt xem : 355
 • Lượt xem : 250
 • Lượt xem : 233
 • Lượt xem : 227
 • Lượt xem : 217
 • Lượt xem : 213
 • Lượt xem : 208
 • Lượt xem : 198
 • Lượt xem : 175
 • Lượt xem : 160

 • X

  hunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sachunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910461687