Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Hunter x Hunter, xem truyen tranh Hunter x Hunter

Hunter x Hunter
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter

Kịch bản: Togashi Yoshihiro
Họa sĩ: Togashi Yoshihiro
Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Psychological, Shounen, Supernatural
Số Chương: 207

Đã có 497628 lượt xem

Nội dung
Hunter là những người có khả năng thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt như săn tìm các báu vật, những loài thú ma thuật, và thậm chí là cả những người khác nữa. Nhưng công việc như vậy đòi hỏi phải được chứng nhận, và cứ một trăm nghìn người thì mới có một người có thể vượt qua được cuộc kiểm tra cực kì khó khăn. Những người vượt qua cuộc kiểm tra này sẽ được quyền đi vào những khu vực cấm, những nơi lưu trữ thông tin tối mật và được gọi là Hunter.
Hunter x Hunter Download Lượt xem Ngày đăng
Hunter x Hunter Chapter 360 - 5457 01.07.2016
Hunter x Hunter Chapter 359 - 4788 24.06.2016
Hunter x Hunter Chapter 358 - 4950 17.06.2016
Hunter x Hunter Chapter 357 - 5799 09.06.2016
Hunter x Hunter Chapter 356 - 3841 02.06.2016
Hunter x Hunter Chapter 355 - 3609 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 354 - 2000 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 353 - 1703 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 352 - 1625 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 351 - 2026 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 350 - 2466 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 349 - 18520 07.08.2014
Hunter x Hunter Chapter 348 - 6423 25.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 347 - 5909 16.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 346 - 8983 12.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 345 - 10270 25.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 344 - 8583 18.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 343 - 6479 11.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 342 - 11888 05.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 341 - 16609 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 340 - 6113 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 339 - 3148 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 337 - 3435 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 336 - 3339 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 335 - 3313 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 334 - 3330 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 333 - 2674 28.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 332 - 2736 22.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 331 - 2757 12.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 330 - 3336 27.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 329 - 2511 15.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 328 - 2154 08.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 327 - 2114 01.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 326 - 2150 25.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 325 - 2287 19.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 324 - 2026 13.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 323 - 2103 03.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 322 - 2029 28.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 321 - 2051 20.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 320 - 2471 13.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 319 - 2969 06.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 317 - 2767 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 316 - 2055 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 315 - 2203 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 314 - 2072 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 313 - 2017 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 312 - 1766 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 311 - 1898 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 310 - 2224 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 309 - 1684 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 308 - 1734 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 307 - 1644 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 306 - 1642 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 305 - 1784 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 304 - 1520 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 303 - 1659 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 302 - 1446 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 301 - 1590 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 300 - 2485 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 299 - 1272 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 298 - 1406 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 296 - 1425 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 295 - 1370 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 294 - 1331 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 293 - 1283 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 292 - 1433 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 290 - 1717 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 289 - 1290 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 288 - 1299 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 287 - 1218 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 286 - 1270 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 285 - 1183 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 283 - 1479 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 282 - 1280 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 281 - 1326 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 280 - 1583 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 279 - 1400 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 278 - 1460 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 277 - 1328 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 276 - 1459 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 275 - 1329 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 274 - 1337 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 273 - 1235 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 272 - 1390 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 271 - 1381 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 270 - 1486 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 269 - 1283 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 267 - 1602 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 266 - 1506 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 265 - 1506 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 264 - 1450 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 263 - 1513 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 262 - 1699 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 261 - 4356 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 113 - 5078 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 112 - 2271 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 111 - 3331 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 109 - 5157 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 108 - 3571 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 107 - 2922 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 106 - 2963 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 105 - 2859 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 104 - 2868 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 103 - 2949 26.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 102 - 3084 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 101 - 3049 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 100 - 3654 30.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 99 - 2984 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 98 - 2923 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 97 - 3019 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 96 - 3344 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 95 - 3206 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 94 - 2941 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 93 - 2948 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 92 - 2945 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 91 - 4586 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 90 - 6266 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 89 - 2566 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 88 - 2490 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 87 - 2504 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 86 - 2821 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 85 - 2838 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 84 - 2393 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 83 - 2397 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 82 - 2556 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 81 - 2455 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 80 - 2604 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 79 - 2213 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 78 - 2408 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 77 - 2383 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 76 - 2389 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 75 - 2428 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 74 - 2258 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 73 - 2395 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 72 - 2379 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 71 - 2570 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 70 - 2593 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 69 - 2400 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 68 - 2407 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 67 - 2349 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 66 - 2307 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 65 - 2554 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 64 - 2291 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 63 - 2470 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 62 - 2868 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 61 - 2240 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 60 - 2583 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 59 - 2281 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 58 - 2254 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 57 - 2275 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 56 - 2498 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 55 - 2418 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 54 - 2381 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 53 - 2375 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 52 - 2368 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 51 - 2413 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 50 - 2785 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 49 - 2331 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 48 - 2425 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 47 - 2374 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 46 - 2549 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 45 - 2521 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 44 - 2554 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 43 - 2566 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 42 - 2435 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 41 - 2528 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 40 - 3135 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 39 - 2680 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 38 - 2484 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 37 - 2512 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 36 - 2547 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 35 - 2691 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 34 - 2475 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 33 - 2519 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 32 - 2738 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 31 - 2468 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 30 - 2811 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 29 - 2305 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 28 - 2484 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 27 - 2187 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 26 - 2285 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 25 - 2374 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 24 - 2307 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 23 - 2260 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 22 - 2396 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 21 - 2296 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 20 - 2493 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 19 - 2285 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 18 - 2321 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 17 - 2289 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 16 - 2336 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 15 - 2457 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 14 - 2489 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 13 - 2586 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 12 - 2681 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 11 - 2773 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 10 - 3039 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 9 - 2580 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 8 - 2310 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 7 - 2446 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 6 - 2452 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 5 - 2733 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 4 - 2698 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 3 - 2724 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 2 - 3032 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 1 - 4614 25.01.2013

Truyện mới cập nhật

Tiêu Nhân
Cập Nhật: 23.02
Huyễn Thú ...
Cập Nhật: 23.02
Nhất Nhân Chi ...
Cập Nhật: 23.02
Phụng Lâm ...
Cập Nhật: 23.02
Black Clover
Cập Nhật: 23.02
Phong Khởi ...
Cập Nhật: 23.02
Break Blade
Cập Nhật: 23.02
Sổ Tay Trồng ...
Cập Nhật: 23.02
Tower of God 2
Cập Nhật: 23.02
Đường Dần ...
Cập Nhật: 23.02
Freezing
Cập Nhật: 23.02
Tinh Thần Biến
Cập Nhật: 23.02
Người Trong ...
Cập Nhật: 23.02
Trạch Yêu Ký
Cập Nhật: 23.02
Tây Du Ký
Cập Nhật: 23.02
Đấu Phá ...
Cập Nhật: 22.02
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 5034
 • Lượt xem : 4601
 • Lượt xem : 4484
 • Lượt xem : 2453
 • Lượt xem : 2387
 • Lượt xem : 2360
 • Lượt xem : 2107
 • Lượt xem : 1637
 • Lượt xem : 1328
 • Lượt xem : 1184
 • Lượt xem : 1164
 • Lượt xem : 1162
 • Lượt xem : 1068
 • Lượt xem : 1061
 • Lượt xem : 1038
 • Lượt xem : 997
 • Lượt xem : 993
 • Lượt xem : 943

 • X

  hunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sachunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910497628