Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Hunter x Hunter, xem truyen tranh Hunter x Hunter

Hunter x Hunter
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter

Kịch bản: Togashi Yoshihiro
Họa sĩ: Togashi Yoshihiro
Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Psychological, Shounen, Supernatural
Số Chương: 195

Đã có 137388 lượt xem

Nội dung
Hunter là những người có khả năng thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt như săn tìm các báu vật, những loài thú ma thuật, và thậm chí là cả những người khác nữa. Nhưng công việc như vậy đòi hỏi phải được chứng nhận, và cứ một trăm nghìn người thì mới có một người có thể vượt qua được cuộc kiểm tra cực kì khó khăn. Những người vượt qua cuộc kiểm tra này sẽ được quyền đi vào những khu vực cấm, những nơi lưu trữ thông tin tối mật và được gọi là Hunter.
Hunter x Hunter Download Lượt xem Ngày đăng
Hunter x Hunter Chapter 348 new - 2063 25.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 347 - 2769 16.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 346 - 5676 12.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 345 - 7087 25.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 344 - 5386 18.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 343 - 3696 11.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 342 - 8092 05.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 341 - 9832 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 340 - 2355 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 339 - 1066 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 337 - 1380 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 336 - 1059 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 335 - 1112 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 334 - 1330 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 333 - 1007 28.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 332 - 884 22.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 331 - 943 12.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 330 - 1116 27.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 329 - 775 15.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 328 - 742 08.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 327 - 782 01.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 326 - 760 25.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 325 - 817 19.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 324 - 722 13.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 323 - 791 03.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 322 - 736 28.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 321 - 741 20.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 320 - 904 13.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 319 - 1154 06.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 317 - 911 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 316 - 531 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 315 - 619 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 314 - 552 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 313 - 518 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 312 - 482 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 311 - 515 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 310 - 633 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 309 - 488 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 308 - 458 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 307 - 401 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 306 - 389 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 305 - 384 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 304 - 362 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 303 - 345 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 302 - 342 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 301 - 407 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 300 - 659 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 299 - 274 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 298 - 295 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 296 - 303 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 295 - 284 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 294 - 256 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 293 - 235 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 292 - 260 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 290 - 390 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 289 - 248 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 288 - 221 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 287 - 234 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 286 - 269 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 285 - 254 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 283 - 294 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 282 - 286 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 281 - 271 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 280 - 354 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 279 - 224 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 278 - 240 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 277 - 252 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 276 - 263 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 275 - 263 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 274 - 256 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 273 - 246 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 272 - 257 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 271 - 319 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 270 - 352 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 269 - 263 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 267 - 364 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 266 - 308 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 265 - 308 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 264 - 321 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 263 - 353 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 262 - 401 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 261 - 1169 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 113 - 2116 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 112 - 474 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 111 - 488 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 109 - 2050 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 108 - 768 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 107 - 725 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 106 - 716 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 105 - 673 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 104 - 673 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 103 - 749 26.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 102 - 664 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 101 - 703 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 100 - 868 30.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 99 - 682 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 98 - 644 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 97 - 628 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 96 - 701 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 95 - 754 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 94 - 648 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 93 - 691 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 92 - 655 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 91 - 770 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 90 - 784 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 89 - 565 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 88 - 520 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 87 - 556 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 86 - 532 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 85 - 617 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 84 - 573 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 83 - 533 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 82 - 577 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 81 - 542 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 80 - 700 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 79 - 514 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 78 - 519 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 77 - 519 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 76 - 518 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 75 - 548 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 74 - 498 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 73 - 519 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 72 - 506 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 71 - 518 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 70 - 602 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 69 - 500 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 68 - 487 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 67 - 471 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 66 - 524 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 65 - 527 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 64 - 512 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 63 - 559 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 62 - 549 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 61 - 518 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 60 - 558 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 59 - 505 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 58 - 502 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 57 - 515 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 56 - 559 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 55 - 577 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 54 - 557 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 53 - 569 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 52 - 574 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 51 - 601 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 50 - 634 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 49 - 527 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 48 - 548 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 47 - 591 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 46 - 580 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 45 - 605 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 44 - 598 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 43 - 597 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 42 - 586 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 41 - 655 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 40 - 542 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 39 - 725 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 38 - 642 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 37 - 652 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 36 - 704 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 35 - 711 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 34 - 653 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 33 - 682 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 32 - 676 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 31 - 643 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 30 - 725 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 29 - 643 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 28 - 636 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 27 - 595 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 26 - 624 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 25 - 634 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 24 - 651 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 23 - 634 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 22 - 678 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 21 - 654 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 20 - 667 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 19 - 629 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 18 - 637 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 17 - 623 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 16 - 615 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 15 - 654 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 14 - 658 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 13 - 688 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 12 - 688 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 11 - 683 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 10 - 804 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 9 - 699 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 8 - 690 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 7 - 729 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 6 - 707 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 5 - 733 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 4 - 757 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 3 - 814 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 2 - 879 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 1 - 1172 25.01.2013

Truyện mới cập nhật

Long phi bất ...
Cập Nhật: 31.07
Cố Lên Nào, ...
Cập Nhật: 31.07
Xuyên Duyệt ...
Cập Nhật: 31.07
Long Quyển Phong
Cập Nhật: 31.07
Noblesse
Cập Nhật: 31.07
UQ Holder!
Cập Nhật: 31.07
The Great Helmsman
Cập Nhật: 31.07
Tokyo Kushu
Cập Nhật: 30.07
Love Riron - ...
Cập Nhật: 30.07
JoJo's Bizarre ...
Cập Nhật: 30.07
Zombie Brother - ...
Cập Nhật: 30.07
Đấu Phá ...
Cập Nhật: 30.07
Đại quân ...
Cập Nhật: 30.07
Mr. FullSwing
Cập Nhật: 30.07
Boku to Issho
Cập Nhật: 30.07
Shin Kurosagi - ...
Cập Nhật: 30.07
RSS

MỚI CẬP NHẬTBẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 3745
 • Lượt xem : 2874
 • Lượt xem : 2873
 • Lượt xem : 2691
 • Lượt xem : 2358
 • Lượt xem : 2162
 • Lượt xem : 2120
 • Lượt xem : 1562
 • Lượt xem : 1505
 • Lượt xem : 1367
 • Lượt xem : 1329
 • Lượt xem : 1297
 • Lượt xem : 1294
 • Lượt xem : 1191
 • Lượt xem : 1185
 • Lượt xem : 1163
 • Lượt xem : 733
 • Lượt xem : 715

 • hunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sachunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910137388