Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Hunter x Hunter, xem truyen tranh Hunter x Hunter

Hunter x Hunter
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter

Kịch bản: Togashi Yoshihiro
Họa sĩ: Togashi Yoshihiro
Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Psychological, Shounen, Supernatural
Số Chương: 207

Đã có 452699 lượt xem

Nội dung
Hunter là những người có khả năng thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt như săn tìm các báu vật, những loài thú ma thuật, và thậm chí là cả những người khác nữa. Nhưng công việc như vậy đòi hỏi phải được chứng nhận, và cứ một trăm nghìn người thì mới có một người có thể vượt qua được cuộc kiểm tra cực kì khó khăn. Những người vượt qua cuộc kiểm tra này sẽ được quyền đi vào những khu vực cấm, những nơi lưu trữ thông tin tối mật và được gọi là Hunter.
Hunter x Hunter Download Lượt xem Ngày đăng
Hunter x Hunter Chapter 360 - 3995 01.07.2016
Hunter x Hunter Chapter 359 - 4241 24.06.2016
Hunter x Hunter Chapter 358 - 4382 17.06.2016
Hunter x Hunter Chapter 357 - 5250 09.06.2016
Hunter x Hunter Chapter 356 - 3413 02.06.2016
Hunter x Hunter Chapter 355 - 3220 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 354 - 1751 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 353 - 1428 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 352 - 1377 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 351 - 1585 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 350 - 1978 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 349 - 17531 07.08.2014
Hunter x Hunter Chapter 348 - 6134 25.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 347 - 5652 16.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 346 - 8658 12.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 345 - 9988 25.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 344 - 8278 18.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 343 - 6256 11.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 342 - 11550 05.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 341 - 15650 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 340 - 5541 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 339 - 2796 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 337 - 3229 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 336 - 2951 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 335 - 3016 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 334 - 3134 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 333 - 2482 28.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 332 - 2488 22.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 331 - 2543 12.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 330 - 3095 27.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 329 - 2334 15.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 328 - 1999 08.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 327 - 1956 01.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 326 - 1987 25.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 325 - 2118 19.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 324 - 1887 13.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 323 - 1917 03.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 322 - 1865 28.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 321 - 1891 20.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 320 - 2295 13.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 319 - 2749 06.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 317 - 2507 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 316 - 1851 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 315 - 2029 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 314 - 1905 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 313 - 1845 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 312 - 1620 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 311 - 1710 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 310 - 2026 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 309 - 1536 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 308 - 1554 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 307 - 1484 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 306 - 1467 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 305 - 1590 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 304 - 1337 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 303 - 1501 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 302 - 1275 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 301 - 1402 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 300 - 2239 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 299 - 1134 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 298 - 1239 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 296 - 1258 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 295 - 1205 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 294 - 1165 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 293 - 1145 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 292 - 1265 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 290 - 1570 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 289 - 1132 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 288 - 1152 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 287 - 1063 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 286 - 1112 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 285 - 1052 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 283 - 1301 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 282 - 1147 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 281 - 1199 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 280 - 1418 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 279 - 1231 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 278 - 1268 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 277 - 1160 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 276 - 1299 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 275 - 1163 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 274 - 1159 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 273 - 1077 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 272 - 1214 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 271 - 1213 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 270 - 1351 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 269 - 1143 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 267 - 1448 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 266 - 1350 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 265 - 1344 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 264 - 1296 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 263 - 1350 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 262 - 1548 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 261 - 4156 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 113 - 4889 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 112 - 2106 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 111 - 3156 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 109 - 4881 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 108 - 3329 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 107 - 2740 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 106 - 2773 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 105 - 2674 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 104 - 2644 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 103 - 2766 26.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 102 - 2857 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 101 - 2852 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 100 - 3405 30.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 99 - 2754 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 98 - 2705 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 97 - 2783 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 96 - 2956 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 95 - 3007 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 94 - 2738 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 93 - 2765 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 92 - 2773 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 91 - 4388 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 90 - 5949 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 89 - 2351 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 88 - 2267 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 87 - 2304 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 86 - 2479 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 85 - 2619 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 84 - 2219 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 83 - 2234 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 82 - 2347 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 81 - 2261 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 80 - 2412 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 79 - 2039 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 78 - 2214 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 77 - 2194 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 76 - 2177 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 75 - 2227 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 74 - 2098 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 73 - 2206 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 72 - 2167 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 71 - 2334 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 70 - 2392 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 69 - 2160 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 68 - 2183 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 67 - 2136 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 66 - 2107 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 65 - 2306 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 64 - 2092 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 63 - 2285 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 62 - 2645 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 61 - 2065 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 60 - 2358 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 59 - 2066 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 58 - 2039 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 57 - 2056 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 56 - 2280 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 55 - 2218 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 54 - 2170 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 53 - 2172 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 52 - 2138 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 51 - 2185 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 50 - 2506 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 49 - 2126 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 48 - 2183 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 47 - 2173 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 46 - 2287 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 45 - 2284 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 44 - 2323 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 43 - 2339 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 42 - 2236 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 41 - 2300 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 40 - 2767 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 39 - 2440 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 38 - 2280 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 37 - 2306 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 36 - 2349 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 35 - 2451 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 34 - 2259 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 33 - 2341 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 32 - 2524 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 31 - 2271 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 30 - 2500 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 29 - 2127 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 28 - 2177 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 27 - 2018 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 26 - 2097 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 25 - 2177 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 24 - 2140 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 23 - 2108 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 22 - 2222 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 21 - 2119 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 20 - 2272 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 19 - 2113 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 18 - 2156 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 17 - 2086 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 16 - 2130 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 15 - 2256 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 14 - 2261 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 13 - 2360 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 12 - 2448 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 11 - 2397 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 10 - 2806 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 9 - 2357 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 8 - 2134 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 7 - 2257 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 6 - 2260 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 5 - 2516 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 4 - 2500 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 3 - 2547 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 2 - 2847 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 1 - 4149 25.01.2013

Truyện mới cập nhật

Vợ Tôi Là Hổ
Cập Nhật: 29.09
Legendary ...
Cập Nhật: 28.09
LookISM
Cập Nhật: 28.09
Kengan Ashua
Cập Nhật: 28.09
Higanjima
Cập Nhật: 28.09
Ma Vương - ...
Cập Nhật: 28.09
Double Casting - ...
Cập Nhật: 28.09
Nghĩa Dũng Môn
Cập Nhật: 28.09
Huyễn Thú ...
Cập Nhật: 28.09
Người Trong ...
Cập Nhật: 28.09
Thế Giới ...
Cập Nhật: 28.09
Detective Conan
Cập Nhật: 28.09
Người Trong ...
Cập Nhật: 28.09
Quyền Bá ...
Cập Nhật: 28.09
Người Trong ...
Cập Nhật: 28.09
The God Of High ...
Cập Nhật: 28.09
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 1209
 • Lượt xem : 1181
 • Lượt xem : 787
 • Lượt xem : 687
 • Lượt xem : 651
 • Lượt xem : 488
 • Lượt xem : 456
 • Lượt xem : 424
 • Lượt xem : 402
 • Lượt xem : 396
 • Lượt xem : 368
 • Lượt xem : 348
 • Lượt xem : 341
 • Lượt xem : 329
 • Lượt xem : 325
 • Lượt xem : 322
 • Lượt xem : 316

 • X

  hunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sachunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910452699