Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Hunter x Hunter, xem truyen tranh Hunter x Hunter

Hunter x Hunter
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter

Kịch bản: Togashi Yoshihiro
Họa sĩ: Togashi Yoshihiro
Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Psychological, Shounen, Supernatural
Số Chương: 196

Đã có 297548 lượt xem

Nội dung
Hunter là những người có khả năng thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt như săn tìm các báu vật, những loài thú ma thuật, và thậm chí là cả những người khác nữa. Nhưng công việc như vậy đòi hỏi phải được chứng nhận, và cứ một trăm nghìn người thì mới có một người có thể vượt qua được cuộc kiểm tra cực kì khó khăn. Những người vượt qua cuộc kiểm tra này sẽ được quyền đi vào những khu vực cấm, những nơi lưu trữ thông tin tối mật và được gọi là Hunter.
Hunter x Hunter Download Lượt xem Ngày đăng
Hunter x Hunter Chapter 349 - 11713 07.08.2014
Hunter x Hunter Chapter 348 - 4758 25.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 347 - 4567 16.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 346 - 7563 12.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 345 - 8862 25.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 344 - 7149 18.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 343 - 5312 11.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 342 - 10175 05.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 341 - 13589 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 340 - 4210 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 339 - 2106 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 337 - 2500 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 336 - 2170 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 335 - 2217 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 334 - 2448 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 333 - 1904 28.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 332 - 1750 22.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 331 - 1863 12.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 330 - 2225 27.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 329 - 1709 15.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 328 - 1476 08.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 327 - 1459 01.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 326 - 1451 25.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 325 - 1541 19.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 324 - 1384 13.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 323 - 1419 03.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 322 - 1366 28.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 321 - 1385 20.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 320 - 1689 13.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 319 - 2023 06.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 317 - 1736 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 316 - 1263 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 315 - 1440 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 314 - 1322 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 313 - 1279 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 312 - 1131 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 311 - 1181 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 310 - 1384 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 309 - 1040 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 308 - 1081 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 307 - 983 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 306 - 945 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 305 - 984 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 304 - 873 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 303 - 968 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 302 - 840 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 301 - 945 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 300 - 1465 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 299 - 764 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 298 - 799 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 296 - 841 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 295 - 777 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 294 - 724 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 293 - 745 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 292 - 763 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 290 - 1020 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 289 - 721 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 288 - 706 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 287 - 695 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 286 - 743 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 285 - 725 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 283 - 817 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 282 - 724 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 281 - 815 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 280 - 940 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 279 - 741 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 278 - 758 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 277 - 698 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 276 - 754 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 275 - 746 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 274 - 713 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 273 - 659 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 272 - 745 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 271 - 771 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 270 - 904 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 269 - 721 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 267 - 924 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 266 - 812 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 265 - 817 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 264 - 837 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 263 - 875 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 262 - 1013 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 261 - 2769 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 113 - 4057 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 112 - 1536 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 111 - 2323 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 109 - 4042 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 108 - 2571 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 107 - 2143 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 106 - 2116 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 105 - 2013 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 104 - 1998 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 103 - 2109 26.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 102 - 2063 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 101 - 2092 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 100 - 2560 30.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 99 - 2059 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 98 - 2006 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 97 - 2039 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 96 - 2095 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 95 - 2282 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 94 - 2058 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 93 - 2070 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 92 - 2076 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 91 - 2593 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 90 - 2451 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 89 - 1702 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 88 - 1588 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 87 - 1644 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 86 - 1650 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 85 - 1876 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 84 - 1589 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 83 - 1590 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 82 - 1631 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 81 - 1599 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 80 - 1749 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 79 - 1411 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 78 - 1477 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 77 - 1516 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 76 - 1483 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 75 - 1552 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 74 - 1508 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 73 - 1595 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 72 - 1537 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 71 - 1575 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 70 - 1702 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 69 - 1542 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 68 - 1509 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 67 - 1488 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 66 - 1484 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 65 - 1590 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 64 - 1498 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 63 - 1636 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 62 - 1868 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 61 - 1418 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 60 - 1590 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 59 - 1396 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 58 - 1394 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 57 - 1362 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 56 - 1565 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 55 - 1533 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 54 - 1487 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 53 - 1496 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 52 - 1464 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 51 - 1523 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 50 - 1705 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 49 - 1436 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 48 - 1455 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 47 - 1520 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 46 - 1551 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 45 - 1543 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 44 - 1607 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 43 - 1567 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 42 - 1536 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 41 - 1557 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 40 - 1716 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 39 - 1634 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 38 - 1565 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 37 - 1573 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 36 - 1649 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 35 - 1656 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 34 - 1500 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 33 - 1680 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 32 - 1673 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 31 - 1496 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 30 - 1707 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 29 - 1456 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 28 - 1472 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 27 - 1396 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 26 - 1465 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 25 - 1473 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 24 - 1466 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 23 - 1462 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 22 - 1517 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 21 - 1449 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 20 - 1515 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 19 - 1455 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 18 - 1454 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 17 - 1398 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 16 - 1426 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 15 - 1514 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 14 - 1506 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 13 - 1558 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 12 - 1645 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 11 - 1539 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 10 - 1879 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 9 - 1510 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 8 - 1477 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 7 - 1490 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 6 - 1496 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 5 - 1657 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 4 - 1643 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 3 - 1746 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 2 - 1923 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 1 - 2559 25.01.2013

Truyện mới cập nhật

Bát Tiên Đạo
Cập Nhật: 03.09
Đấu Phá ...
Cập Nhật: 03.09
Tuyệt thế ...
Cập Nhật: 03.09
Shana oh ...
Cập Nhật: 03.09
Bleach
Cập Nhật: 03.09
Đại Kiếm Sư
Cập Nhật: 03.09
Tây Du
Cập Nhật: 03.09
Tướng Dạ
Cập Nhật: 03.09
Người Trong ...
Cập Nhật: 03.09
Nộ Lương Tinh ...
Cập Nhật: 03.09
One Piece
Cập Nhật: 03.09
Thời Đại X ...
Cập Nhật: 03.09
H2
Cập Nhật: 03.09
Area D
Cập Nhật: 03.09
Thâu Tinh Cửu ...
Cập Nhật: 03.09
Resentment - Oan ...
Cập Nhật: 03.09
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 3855
 • Lượt xem : 3785
 • Lượt xem : 3379
 • Lượt xem : 3184
 • Lượt xem : 3107
 • Lượt xem : 3063
 • Lượt xem : 2887
 • Lượt xem : 2613
 • Lượt xem : 2567
 • Lượt xem : 2127
 • Lượt xem : 2097
 • Lượt xem : 1836
 • Lượt xem : 1833
 • Lượt xem : 1593

 • hunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sachunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910297548