Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Hunter x Hunter, xem truyen tranh Hunter x Hunter

Hunter x Hunter
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter

Kịch bản: Togashi Yoshihiro
Họa sĩ: Togashi Yoshihiro
Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Psychological, Shounen, Supernatural
Số Chương: 207

Đã có 434118 lượt xem

Nội dung
Hunter là những người có khả năng thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt như săn tìm các báu vật, những loài thú ma thuật, và thậm chí là cả những người khác nữa. Nhưng công việc như vậy đòi hỏi phải được chứng nhận, và cứ một trăm nghìn người thì mới có một người có thể vượt qua được cuộc kiểm tra cực kì khó khăn. Những người vượt qua cuộc kiểm tra này sẽ được quyền đi vào những khu vực cấm, những nơi lưu trữ thông tin tối mật và được gọi là Hunter.
Hunter x Hunter Download Lượt xem Ngày đăng
Hunter x Hunter Chapter 360 - 3374 01.07.2016
Hunter x Hunter Chapter 359 - 3891 24.06.2016
Hunter x Hunter Chapter 358 - 4118 17.06.2016
Hunter x Hunter Chapter 357 - 4899 09.06.2016
Hunter x Hunter Chapter 356 - 3185 02.06.2016
Hunter x Hunter Chapter 355 - 3041 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 354 - 1645 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 353 - 1334 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 352 - 1305 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 351 - 1449 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 350 - 1794 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 349 - 17224 07.08.2014
Hunter x Hunter Chapter 348 - 5999 25.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 347 - 5554 16.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 346 - 8544 12.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 345 - 9863 25.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 344 - 8144 18.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 343 - 6185 11.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 342 - 11377 05.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 341 - 15358 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 340 - 5385 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 339 - 2714 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 337 - 3172 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 336 - 2869 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 335 - 2915 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 334 - 3056 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 333 - 2429 28.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 332 - 2375 22.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 331 - 2464 12.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 330 - 3015 27.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 329 - 2270 15.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 328 - 1952 08.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 327 - 1904 01.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 326 - 1920 25.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 325 - 2045 19.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 324 - 1841 13.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 323 - 1859 03.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 322 - 1790 28.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 321 - 1837 20.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 320 - 2218 13.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 319 - 2659 06.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 317 - 2425 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 316 - 1796 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 315 - 1967 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 314 - 1832 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 313 - 1769 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 312 - 1565 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 311 - 1646 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 310 - 1924 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 309 - 1468 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 308 - 1496 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 307 - 1400 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 306 - 1373 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 305 - 1503 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 304 - 1284 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 303 - 1424 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 302 - 1224 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 301 - 1356 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 300 - 2146 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 299 - 1074 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 298 - 1186 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 296 - 1196 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 295 - 1147 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 294 - 1101 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 293 - 1093 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 292 - 1188 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 290 - 1513 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 289 - 1076 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 288 - 1077 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 287 - 1022 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 286 - 1056 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 285 - 1015 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 283 - 1246 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 282 - 1097 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 281 - 1162 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 280 - 1388 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 279 - 1185 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 278 - 1189 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 277 - 1090 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 276 - 1214 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 275 - 1110 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 274 - 1100 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 273 - 1028 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 272 - 1154 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 271 - 1133 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 270 - 1287 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 269 - 1096 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 267 - 1396 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 266 - 1276 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 265 - 1284 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 264 - 1257 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 263 - 1306 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 262 - 1499 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 261 - 4072 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 113 - 4823 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 112 - 2051 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 111 - 3086 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 109 - 4789 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 108 - 3243 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 107 - 2681 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 106 - 2709 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 105 - 2606 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 104 - 2568 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 103 - 2698 26.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 102 - 2770 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 101 - 2747 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 100 - 3301 30.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 99 - 2691 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 98 - 2606 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 97 - 2701 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 96 - 2849 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 95 - 2925 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 94 - 2672 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 93 - 2689 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 92 - 2697 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 91 - 4306 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 90 - 5838 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 89 - 2264 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 88 - 2172 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 87 - 2232 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 86 - 2366 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 85 - 2531 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 84 - 2136 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 83 - 2150 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 82 - 2247 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 81 - 2179 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 80 - 2314 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 79 - 1971 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 78 - 2106 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 77 - 2105 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 76 - 2090 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 75 - 2157 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 74 - 2031 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 73 - 2126 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 72 - 2103 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 71 - 2241 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 70 - 2322 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 69 - 2083 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 68 - 2099 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 67 - 2054 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 66 - 2025 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 65 - 2209 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 64 - 2027 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 63 - 2194 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 62 - 2514 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 61 - 1963 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 60 - 2267 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 59 - 1953 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 58 - 1943 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 57 - 1939 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 56 - 2174 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 55 - 2121 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 54 - 2076 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 53 - 2071 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 52 - 2028 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 51 - 2074 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 50 - 2383 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 49 - 2025 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 48 - 2077 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 47 - 2076 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 46 - 2163 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 45 - 2180 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 44 - 2227 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 43 - 2237 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 42 - 2151 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 41 - 2193 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 40 - 2614 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 39 - 2316 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 38 - 2164 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 37 - 2221 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 36 - 2268 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 35 - 2345 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 34 - 2153 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 33 - 2273 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 32 - 2406 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 31 - 2159 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 30 - 2412 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 29 - 2035 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 28 - 2047 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 27 - 1948 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 26 - 2022 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 25 - 2066 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 24 - 2042 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 23 - 2023 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 22 - 2131 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 21 - 2034 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 20 - 2180 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 19 - 2038 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 18 - 2064 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 17 - 1994 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 16 - 2049 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 15 - 2180 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 14 - 2153 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 13 - 2266 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 12 - 2346 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 11 - 2286 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 10 - 2708 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 9 - 2261 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 8 - 2063 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 7 - 2154 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 6 - 2174 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 5 - 2414 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 4 - 2388 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 3 - 2465 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 2 - 2741 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 1 - 4007 25.01.2013

Truyện mới cập nhật

Suicide Island - ...
Cập Nhật: 28.07
Người Trong ...
Cập Nhật: 27.07
Cổ Hoặc Nữ
Cập Nhật: 27.07
Bách Luyện ...
Cập Nhật: 27.07
Bastard - Đứa ...
Cập Nhật: 27.07
Người Trong ...
Cập Nhật: 27.07
Người Trong ...
Cập Nhật: 27.07
Gosu
Cập Nhật: 27.07
Detective Conan
Cập Nhật: 27.07
Get Backers
Cập Nhật: 27.07
Needless
Cập Nhật: 27.07
Dice - Trò chơi ...
Cập Nhật: 27.07
Akumetsu
Cập Nhật: 27.07
Chú Thoòng
Cập Nhật: 27.07
Go
Cập Nhật: 27.07
Huyết Ma Nhân
Cập Nhật: 27.07
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 1655
 • Lượt xem : 1490
 • Lượt xem : 1137
 • Lượt xem : 1134
 • Lượt xem : 984
 • Lượt xem : 852
 • Lượt xem : 784
 • Lượt xem : 673
 • Go
 • Lượt xem : 652
 • Lượt xem : 642
 • Lượt xem : 637
 • Lượt xem : 555
 • Lượt xem : 544
 • Lượt xem : 481
 • Lượt xem : 435
 • Lượt xem : 416
 • Lượt xem : 393

 • X

  hunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sachunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910434118