Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Hunter x Hunter, xem truyen tranh Hunter x Hunter

Hunter x Hunter
Hunter x Hunter

Hunter x Hunter

Kịch bản: Togashi Yoshihiro
Họa sĩ: Togashi Yoshihiro
Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Psychological, Shounen, Supernatural
Số Chương: 207

Đã có 473829 lượt xem

Nội dung
Hunter là những người có khả năng thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt như săn tìm các báu vật, những loài thú ma thuật, và thậm chí là cả những người khác nữa. Nhưng công việc như vậy đòi hỏi phải được chứng nhận, và cứ một trăm nghìn người thì mới có một người có thể vượt qua được cuộc kiểm tra cực kì khó khăn. Những người vượt qua cuộc kiểm tra này sẽ được quyền đi vào những khu vực cấm, những nơi lưu trữ thông tin tối mật và được gọi là Hunter.
Hunter x Hunter Download Lượt xem Ngày đăng
Hunter x Hunter Chapter 360 - 4665 01.07.2016
Hunter x Hunter Chapter 359 - 4555 24.06.2016
Hunter x Hunter Chapter 358 - 4717 17.06.2016
Hunter x Hunter Chapter 357 - 5559 09.06.2016
Hunter x Hunter Chapter 356 - 3663 02.06.2016
Hunter x Hunter Chapter 355 - 3450 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 354 - 1871 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 353 - 1550 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 352 - 1496 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 351 - 1734 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 350 - 2161 27.05.2016
Hunter x Hunter Chapter 349 - 17903 07.08.2014
Hunter x Hunter Chapter 348 - 6252 25.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 347 - 5778 16.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 346 - 8820 12.07.2014
Hunter x Hunter Chapter 345 - 10122 25.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 344 - 8415 18.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 343 - 6364 11.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 342 - 11713 05.06.2014
Hunter x Hunter Chapter 341 - 16066 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 340 - 5742 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 339 - 2910 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 337 - 3310 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 336 - 3097 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 335 - 3139 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 334 - 3241 24.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 333 - 2586 28.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 332 - 2625 22.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 331 - 2652 12.01.2012
Hunter x Hunter Chapter 330 - 3222 27.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 329 - 2424 15.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 328 - 2072 08.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 327 - 2031 01.12.2011
Hunter x Hunter Chapter 326 - 2074 25.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 325 - 2189 19.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 324 - 1956 13.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 323 - 1991 03.11.2011
Hunter x Hunter Chapter 322 - 1942 28.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 321 - 1961 20.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 320 - 2370 13.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 319 - 2854 06.10.2011
Hunter x Hunter Chapter 317 - 2624 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 316 - 1944 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 315 - 2109 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 314 - 1976 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 313 - 1925 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 312 - 1693 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 311 - 1799 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 310 - 2124 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 309 - 1590 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 308 - 1626 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 307 - 1557 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 306 - 1547 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 305 - 1678 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 304 - 1417 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 303 - 1573 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 302 - 1343 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 301 - 1483 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 300 - 2350 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 299 - 1199 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 298 - 1310 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 296 - 1328 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 295 - 1270 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 294 - 1251 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 293 - 1199 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 292 - 1339 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 290 - 1634 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 289 - 1210 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 288 - 1217 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 287 - 1127 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 286 - 1185 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 285 - 1106 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 283 - 1371 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 282 - 1205 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 281 - 1252 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 280 - 1481 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 279 - 1311 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 278 - 1355 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 277 - 1250 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 276 - 1384 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 275 - 1236 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 274 - 1249 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 273 - 1148 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 272 - 1307 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 271 - 1295 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 270 - 1409 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 269 - 1201 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 267 - 1506 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 266 - 1424 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 265 - 1418 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 264 - 1359 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 263 - 1415 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 262 - 1613 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 261 - 4250 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 113 - 4986 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 112 - 2186 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 111 - 3232 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 109 - 5007 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 108 - 3447 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 107 - 2831 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 106 - 2866 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 105 - 2770 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 104 - 2756 12.01.2014
Hunter x Hunter Chapter 103 - 2862 26.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 102 - 2974 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 101 - 2960 21.10.2013
Hunter x Hunter Chapter 100 - 3527 30.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 99 - 2881 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 98 - 2825 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 97 - 2908 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 96 - 3102 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 95 - 3121 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 94 - 2842 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 93 - 2872 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 92 - 2868 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 91 - 4498 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 90 - 6051 25.09.2013
Hunter x Hunter Chapter 89 - 2448 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 88 - 2384 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 87 - 2396 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 86 - 2588 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 85 - 2725 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 84 - 2302 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 83 - 2305 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 82 - 2439 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 81 - 2347 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 80 - 2512 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 79 - 2108 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 78 - 2311 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 77 - 2295 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 76 - 2268 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 75 - 2326 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 74 - 2172 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 73 - 2289 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 72 - 2266 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 71 - 2446 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 70 - 2474 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 69 - 2256 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 68 - 2287 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 67 - 2226 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 66 - 2199 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 65 - 2418 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 64 - 2171 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 63 - 2374 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 62 - 2761 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 61 - 2153 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 60 - 2471 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 59 - 2186 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 58 - 2152 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 57 - 2169 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 56 - 2382 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 55 - 2321 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 54 - 2268 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 53 - 2268 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 52 - 2244 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 51 - 2280 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 50 - 2628 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 49 - 2225 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 48 - 2298 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 47 - 2258 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 46 - 2411 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 45 - 2391 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 44 - 2420 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 43 - 2439 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 42 - 2317 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 41 - 2417 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 40 - 2896 29.05.2014
Hunter x Hunter Chapter 39 - 2566 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 38 - 2389 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 37 - 2409 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 36 - 2457 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 35 - 2577 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 34 - 2365 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 33 - 2439 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 32 - 2641 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 31 - 2379 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 30 - 2610 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 29 - 2222 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 28 - 2301 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 27 - 2104 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 26 - 2201 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 25 - 2287 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 24 - 2237 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 23 - 2192 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 22 - 2322 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 21 - 2214 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 20 - 2386 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 19 - 2209 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 18 - 2243 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 17 - 2190 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 16 - 2231 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 15 - 2360 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 14 - 2380 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 13 - 2500 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 12 - 2583 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 11 - 2550 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 10 - 2952 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 9 - 2475 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 8 - 2227 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 7 - 2358 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 6 - 2369 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 5 - 2623 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 4 - 2598 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 3 - 2639 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 2 - 2957 25.01.2013
Hunter x Hunter Chapter 1 - 4298 25.01.2013

Truyện mới cập nhật

Maken-Ki
Cập Nhật: 11.12
Y Đội Rồng
Cập Nhật: 11.12
Tokyo ESP
Cập Nhật: 11.12
Thần thoại Hy ...
Cập Nhật: 11.12
Chú Thoòng
Cập Nhật: 11.12
Detective Conan
Cập Nhật: 11.12
Gift ±
Cập Nhật: 11.12
Rikudou
Cập Nhật: 11.12
Tiếu Ngạo ...
Cập Nhật: 11.12
Đấu la đại ...
Cập Nhật: 11.12
Kingdom - Vương ...
Cập Nhật: 11.12
Black Clover
Cập Nhật: 11.12
Tiên Nghịch
Cập Nhật: 10.12
Thời Niên ...
Cập Nhật: 10.12
Dice - Trò chơi ...
Cập Nhật: 10.12
Ma Nữ - Yaoguai ...
Cập Nhật: 10.12
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 2514
 • Lượt xem : 1846
 • Lượt xem : 1536
 • Lượt xem : 1378
 • Lượt xem : 1271
 • Lượt xem : 1245
 • Lượt xem : 1156
 • Lượt xem : 1151
 • Lượt xem : 1062
 • Lượt xem : 1046
 • Lượt xem : 941
 • Lượt xem : 931
 • Lượt xem : 858
 • Lượt xem : 832
 • Lượt xem : 745
 • Lượt xem : 721
 • Lượt xem : 693
 • Lượt xem : 653

 • X

  hunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sachunter x hunter, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910473829