Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Phong Thần Ký, xem truyen tranh Phong Thần Ký

Phong Thần Ký
Phong Thần Ký

Phong Thần Ký

Kịch bản: Hoàng Ngọc Lang
Họa sĩ: Hoàng Ngọc Lang
Thể loại: Historical, Martial Arts
Số Chương: 181

Đã có 1579494 lượt xem

Nội dung
Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nổi dậy.
Phong Thần Ký Download Lượt xem Ngày đăng
Phong Thần Ký Chapter 182 - 56576 11.05.2014
Phong Thần Ký Chapter 181 - 27220 25.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 180 - 31164 19.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 179 - 33172 14.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 178 - 31120 05.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 177 - 36845 02.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 176 - 38830 26.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 175 - 31862 14.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 174 - 24638 08.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 173 - 32126 04.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 172 - 20272 20.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 171 - 19498 13.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 170 - 28118 10.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 169 - 23085 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 168 - 14228 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 167 - 25139 19.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 166 - 19473 10.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 165 - 27571 04.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 164 - 22093 27.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 163 - 13192 21.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 162 - 8152 14.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 161 - 7638 06.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 160 - 7768 29.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 159 - 7289 23.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 158 - 6468 15.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 157 - 6479 08.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 155 - 5980 24.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 153 - 5796 11.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 152 - 5765 04.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 151 - 5684 02.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 150 - 6615 20.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 149 - 5182 13.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 148 - 5459 06.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 147 - 5188 30.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 146 - 5378 24.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 145 - 5412 17.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 143 - 4697 03.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 141 - 4824 20.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 140 - 5456 12.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 139 - 4541 05.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 138 - 4674 29.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 137 - 4882 22.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 136 - 4866 15.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 135 - 6007 31.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 134 - 5928 24.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 133 - 5100 20.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 132 - 4968 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 131 - 5106 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 130 - 5936 15.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 129 - 5024 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 128 - 5525 02.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 127 - 5957 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 126 - 5593 08.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 125 - 5702 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 124 - 5215 27.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 123 - 5417 22.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 122 - 5653 13.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 121 - 5643 06.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 120 - 5772 29.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 119 - 5342 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 118 - 5219 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 117 - 6007 17.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 116 - 6736 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 115 - 6092 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 114 - 6141 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 113 - 6380 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 112 - 6664 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 111 - 6538 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 110 - 7641 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 109 - 7388 11.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 108 - 6660 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 107 - 5958 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 106 - 6238 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 105 - 5602 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 104 - 5500 05.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 103 - 5490 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 102 - 6013 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 101 - 5353 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 100 - 6603 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 99 - 5392 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 98 - 6265 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 97 - 6748 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 96 - 5801 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 95 - 5996 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 94 - 5655 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 93 - 5430 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 92 - 5650 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 91 - 5617 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 90 - 6222 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 89 - 5804 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 88 - 5270 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 87 - 5482 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 86 - 5439 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 85 - 5634 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 84 - 5405 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 83 - 5422 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 82 - 5319 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 81 - 5494 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 80 - 6309 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 79 - 5273 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 78 - 5602 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 77 - 5602 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 76 - 5643 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 75 - 5832 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 74 - 5731 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 73 - 6038 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 72 - 5078 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 71 - 5208 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 70 - 6034 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 69 - 5133 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 68 - 4747 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 67 - 4814 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 66 - 5021 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 65 - 6145 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 63 - 7483 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 62 - 5766 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 61 - 5715 24.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 60 - 6852 22.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 59 - 4996 15.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 58 - 5253 06.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 57 - 5251 01.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 56 - 5113 18.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 55 - 5479 11.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 54 - 5273 04.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 53 - 6500 27.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 52 - 5852 22.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 50 - 9339 09.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 49 - 6994 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 48 - 6651 03.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 43 - 6576 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 42 - 6441 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 41 - 6214 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 40 - 6831 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 39 - 5978 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 38 - 6114 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 37 - 6501 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 36 - 6319 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 35 - 6697 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 34 - 6436 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 33 - 6399 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 32 - 6341 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 31 - 6271 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 30 - 6888 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 29 - 6074 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 28 - 6311 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 27 - 7946 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 26 - 6560 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 25 - 6821 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 24 - 6369 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 23 - 6283 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 22 - 6690 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 21 - 6720 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 20 - 7530 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 19 - 6852 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 18 - 7086 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 17 - 7171 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 16 - 6772 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 15 - 7066 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 14 - 7694 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 13 - 8000 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 12 - 7665 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 11 - 7795 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 10 - 8388 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 9 - 7397 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 8 - 7669 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 7 - 8114 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 6 - 8413 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 5 - 9254 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 4 - 9689 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 3 - 10841 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 2 - 11631 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 1 - 18985 25.10.2011

Truyện mới cập nhật

Tenkuu Shinpan
Cập Nhật: 28.10
Dear Boy
Cập Nhật: 28.10
Darwins Game
Cập Nhật: 27.10
One Piece
Cập Nhật: 27.10
Love Parameter
Cập Nhật: 27.10
Thiên Giáng ...
Cập Nhật: 27.10
Ma Vương - ...
Cập Nhật: 27.10
Tháp Kỳ
Cập Nhật: 27.10
Đấu la đại ...
Cập Nhật: 27.10
Go
Cập Nhật: 27.10
Great Teacher ...
Cập Nhật: 27.10
Tân Tác Long ...
Cập Nhật: 27.10
Dị Giới Tam ...
Cập Nhật: 27.10
Huyễn Thú ...
Cập Nhật: 27.10
Black Clover
Cập Nhật: 27.10
Toriko
Cập Nhật: 27.10
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 452
 • Lượt xem : 359
 • Lượt xem : 285
 • Lượt xem : 252
 • Lượt xem : 169
 • Lượt xem : 152
 • Lượt xem : 152
 • Lượt xem : 147
 • Go
 • Lượt xem : 126
 • Lượt xem : 107
 • Lượt xem : 79
 • Lượt xem : 77
 • Lượt xem : 72
 • Lượt xem : 72
 • Lượt xem : 68

 • X

  phong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacphong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  9101579494