Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Phong Thần Ký, xem truyen tranh Phong Thần Ký

Phong Thần Ký
Phong Thần Ký

Phong Thần Ký

Kịch bản: Hoàng Ngọc Lang
Họa sĩ: Hoàng Ngọc Lang
Thể loại: Historical, Martial Arts
Số Chương: 181

Đã có 1563601 lượt xem

Nội dung
Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nổi dậy.
Phong Thần Ký Download Lượt xem Ngày đăng
Phong Thần Ký Chapter 182 - 56408 11.05.2014
Phong Thần Ký Chapter 181 - 27100 25.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 180 - 31015 19.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 179 - 33035 14.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 178 - 31004 05.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 177 - 36737 02.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 176 - 38699 26.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 175 - 31737 14.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 174 - 24520 08.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 173 - 32004 04.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 172 - 20156 20.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 171 - 19393 13.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 170 - 28008 10.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 169 - 22982 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 168 - 14146 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 167 - 25043 19.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 166 - 19380 10.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 165 - 27484 04.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 164 - 21968 27.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 163 - 13110 21.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 162 - 8069 14.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 161 - 7547 06.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 160 - 7679 29.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 159 - 7194 23.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 158 - 6383 15.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 157 - 6382 08.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 155 - 5891 24.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 153 - 5655 11.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 152 - 5674 04.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 151 - 5585 02.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 150 - 6515 20.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 149 - 5094 13.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 148 - 5354 06.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 147 - 5093 30.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 146 - 5288 24.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 145 - 5317 17.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 143 - 4620 03.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 141 - 4729 20.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 140 - 5374 12.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 139 - 4481 05.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 138 - 4600 29.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 137 - 4800 22.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 136 - 4788 15.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 135 - 5923 31.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 134 - 5832 24.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 133 - 5015 20.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 132 - 4897 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 131 - 5022 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 130 - 5843 15.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 129 - 4945 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 128 - 5417 02.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 127 - 5805 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 126 - 5492 08.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 125 - 5600 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 124 - 5133 27.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 123 - 5319 22.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 122 - 5536 13.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 121 - 5534 06.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 120 - 5682 29.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 119 - 5248 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 118 - 5121 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 117 - 5878 17.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 116 - 6604 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 115 - 5939 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 114 - 5994 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 113 - 6220 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 112 - 6506 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 111 - 6388 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 110 - 7446 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 109 - 7156 11.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 108 - 6513 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 107 - 5805 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 106 - 6095 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 105 - 5471 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 104 - 5376 05.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 103 - 5360 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 102 - 5915 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 101 - 5240 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 100 - 6484 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 99 - 5263 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 98 - 6084 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 97 - 6551 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 96 - 5706 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 95 - 5925 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 94 - 5554 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 93 - 5339 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 92 - 5567 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 91 - 5504 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 90 - 6109 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 89 - 5696 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 88 - 5174 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 87 - 5382 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 86 - 5343 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 85 - 5528 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 84 - 5303 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 83 - 5332 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 82 - 5240 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 81 - 5417 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 80 - 6215 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 79 - 5212 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 78 - 5523 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 77 - 5531 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 76 - 5574 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 75 - 5760 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 74 - 5610 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 73 - 5938 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 72 - 5029 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 71 - 5158 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 70 - 5965 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 69 - 5073 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 68 - 4701 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 67 - 4763 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 66 - 4968 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 65 - 6024 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 63 - 7397 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 62 - 5712 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 61 - 5660 24.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 60 - 6790 22.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 59 - 4943 15.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 58 - 5201 06.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 57 - 5202 01.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 56 - 5063 18.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 55 - 5424 11.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 54 - 5226 04.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 53 - 6420 27.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 52 - 5795 22.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 50 - 9254 09.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 49 - 6907 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 48 - 6573 03.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 43 - 6523 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 42 - 6374 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 41 - 6144 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 40 - 6758 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 39 - 5923 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 38 - 6045 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 37 - 6434 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 36 - 6251 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 35 - 6628 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 34 - 6370 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 33 - 6327 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 32 - 6263 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 31 - 6198 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 30 - 6799 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 29 - 5998 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 28 - 6233 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 27 - 7829 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 26 - 6483 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 25 - 6735 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 24 - 6295 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 23 - 6207 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 22 - 6620 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 21 - 6643 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 20 - 7448 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 19 - 6772 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 18 - 6989 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 17 - 7068 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 16 - 6691 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 15 - 6973 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 14 - 7584 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 13 - 7904 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 12 - 7586 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 11 - 7690 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 10 - 8282 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 9 - 7312 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 8 - 7581 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 7 - 8031 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 6 - 8332 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 5 - 9174 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 4 - 9595 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 3 - 10747 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 2 - 11527 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 1 - 18791 25.10.2011

Truyện mới cập nhật

Higanjima
Cập Nhật: 25.09
Ma Vương - ...
Cập Nhật: 25.09
Tiếu Ngạo ...
Cập Nhật: 25.09
Vua Bếp Soma
Cập Nhật: 25.09
Red Storm
Cập Nhật: 25.09
Xuyên Duyệt ...
Cập Nhật: 25.09
Kẻ Siêu Phàm
Cập Nhật: 25.09
Gangster Lady - ...
Cập Nhật: 25.09
Girl The Wild's
Cập Nhật: 25.09
Thần Ấn ...
Cập Nhật: 25.09
Kamisama no ...
Cập Nhật: 25.09
Hiệp Sĩ Giấy ...
Cập Nhật: 25.09
Người Trong ...
Cập Nhật: 25.09
LookISM
Cập Nhật: 25.09
Sổ Tay Trồng ...
Cập Nhật: 25.09
Thần Binh ...
Cập Nhật: 25.09
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 6486
 • Lượt xem : 4828
 • Lượt xem : 4075
 • Lượt xem : 3831
 • Lượt xem : 3363
 • Lượt xem : 3160
 • Lượt xem : 3155
 • Lượt xem : 2504
 • Lượt xem : 2282
 • Lượt xem : 2240
 • Lượt xem : 2149
 • Lượt xem : 2148
 • Lượt xem : 1960
 • Lượt xem : 1872
 • Lượt xem : 1824
 • Lượt xem : 1789
 • Lượt xem : 1728

 • X

  phong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacphong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  9101563601