Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Phong Thần Ký, xem truyen tranh Phong Thần Ký

Phong Thần Ký
Phong Thần Ký

Phong Thần Ký

Kịch bản: Hoàng Ngọc Lang
Họa sĩ: Hoàng Ngọc Lang
Thể loại: Historical, Martial Arts
Số Chương: 181

Đã có 1193979 lượt xem

Nội dung
Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nổi dậy.
Phong Thần Ký Download Lượt xem Ngày đăng
Phong Thần Ký Chapter 182 - 49968 11.05.2014
Phong Thần Ký Chapter 181 - 23501 25.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 180 - 27513 19.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 179 - 29632 14.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 178 - 27728 05.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 177 - 33753 02.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 176 - 35649 26.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 175 - 28226 14.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 174 - 21836 08.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 173 - 29207 04.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 172 - 17493 20.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 171 - 16676 13.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 170 - 25331 10.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 169 - 20660 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 168 - 11996 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 167 - 22445 19.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 166 - 16757 10.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 165 - 25071 04.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 164 - 19701 27.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 163 - 11032 21.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 162 - 5991 14.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 161 - 5404 06.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 160 - 5465 29.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 159 - 5054 23.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 158 - 4342 15.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 157 - 4333 08.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 155 - 3875 24.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 153 - 3563 11.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 152 - 3926 04.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 151 - 3616 02.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 150 - 4332 20.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 149 - 3389 13.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 148 - 3573 06.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 147 - 3312 30.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 146 - 3377 24.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 145 - 3450 17.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 143 - 3057 03.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 141 - 3067 20.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 140 - 3551 12.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 139 - 3022 05.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 138 - 3089 29.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 137 - 3178 22.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 136 - 3182 15.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 135 - 3969 31.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 134 - 3932 24.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 133 - 3327 20.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 132 - 3256 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 131 - 3303 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 130 - 3934 15.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 129 - 3258 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 128 - 3528 02.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 127 - 3630 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 126 - 3629 08.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 125 - 3821 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 124 - 3434 27.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 123 - 3480 22.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 122 - 3709 13.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 121 - 3695 06.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 120 - 3785 29.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 119 - 3535 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 118 - 3421 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 117 - 3938 17.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 116 - 4464 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 115 - 3927 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 114 - 4037 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 113 - 4192 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 112 - 4350 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 111 - 4126 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 110 - 5005 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 109 - 4620 11.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 108 - 4508 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 107 - 3868 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 106 - 3923 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 105 - 3533 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 104 - 3464 05.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 103 - 3426 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 102 - 3440 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 101 - 3326 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 100 - 4166 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 99 - 3338 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 98 - 3899 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 97 - 3959 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 96 - 3619 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 95 - 3912 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 94 - 3462 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 93 - 3507 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 92 - 3599 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 91 - 3529 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 90 - 4028 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 89 - 3417 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 88 - 3362 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 87 - 3488 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 86 - 3486 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 85 - 3521 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 84 - 3312 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 83 - 3402 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 82 - 3375 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 81 - 3512 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 80 - 3990 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 79 - 3376 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 78 - 3490 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 77 - 3495 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 76 - 3572 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 75 - 3689 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 74 - 3341 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 73 - 3527 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 72 - 3324 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 71 - 3331 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 70 - 3780 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 69 - 3245 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 68 - 3080 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 67 - 3120 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 66 - 3223 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 65 - 3815 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 63 - 4648 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 62 - 3839 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 61 - 3917 24.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 60 - 4434 22.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 59 - 3116 15.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 58 - 3321 06.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 57 - 3314 01.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 56 - 3310 18.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 55 - 3437 11.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 54 - 3400 04.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 53 - 4257 27.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 52 - 3820 22.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 50 - 6040 09.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 49 - 4468 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 48 - 4230 03.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 43 - 4092 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 42 - 4225 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 41 - 4094 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 40 - 4406 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 39 - 3959 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 38 - 4014 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 37 - 4394 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 36 - 4125 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 35 - 4276 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 34 - 4195 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 33 - 4121 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 32 - 4153 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 31 - 4106 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 30 - 4441 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 29 - 3977 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 28 - 4060 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 27 - 4984 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 26 - 4184 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 25 - 4278 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 24 - 4086 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 23 - 3987 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 22 - 4294 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 21 - 4250 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 20 - 4672 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 19 - 4319 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 18 - 4451 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 17 - 4397 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 16 - 4223 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 15 - 4476 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 14 - 4706 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 13 - 4954 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 12 - 4865 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 11 - 4938 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 10 - 5156 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 9 - 4591 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 8 - 4729 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 7 - 5083 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 6 - 5128 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 5 - 5760 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 4 - 5946 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 3 - 6586 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 2 - 7310 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 1 - 12394 25.10.2011

Truyện mới cập nhật

Thần Điêu ...
Cập Nhật: 29.01
One Piece Full ...
Cập Nhật: 28.01
Cố Lên Nào ...
Cập Nhật: 28.01
Prison School
Cập Nhật: 28.01
Mercenary Maruhan ...
Cập Nhật: 28.01
Tokyo Ghoul
Cập Nhật: 28.01
Green Worldz
Cập Nhật: 28.01
Người Trong ...
Cập Nhật: 28.01
Aho Girl
Cập Nhật: 28.01
Tuyệt Thế Vô ...
Cập Nhật: 28.01
Zombie Brother - ...
Cập Nhật: 28.01
One Punch Man
Cập Nhật: 28.01
Tenkuu Shinpan
Cập Nhật: 28.01
Old Boy
Cập Nhật: 28.01
Đấu la đại ...
Cập Nhật: 28.01
Eyeshield 21
Cập Nhật: 28.01
RSS

MỚI CẬP NHẬT



BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 1405
 • Lượt xem : 1363
 • Lượt xem : 1255
 • Lượt xem : 1036
 • Lượt xem : 926
 • Lượt xem : 888
 • Lượt xem : 790
 • Lượt xem : 721
 • Lượt xem : 706
 • Lượt xem : 680
 • Lượt xem : 666
 • Lượt xem : 604
 • Lượt xem : 601
 • Lượt xem : 586
 • Lượt xem : 493
 • Lượt xem : 462

 • phong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacphong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  9101193979