Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Phong Thần Ký, xem truyen tranh Phong Thần Ký

Phong Thần Ký
Phong Thần Ký

Phong Thần Ký

Kịch bản: Hoàng Ngọc Lang
Họa sĩ: Hoàng Ngọc Lang
Thể loại: Historical, Martial Arts
Số Chương: 181

Đã có 1397441 lượt xem

Nội dung
Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nổi dậy.
Phong Thần Ký Download Lượt xem Ngày đăng
Phong Thần Ký Chapter 182 - 53849 11.05.2014
Phong Thần Ký Chapter 181 - 25659 25.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 180 - 29554 19.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 179 - 31475 14.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 178 - 29532 05.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 177 - 35541 02.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 176 - 37416 26.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 175 - 30192 14.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 174 - 23414 08.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 173 - 30874 04.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 172 - 19070 20.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 171 - 18242 13.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 170 - 26924 10.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 169 - 21986 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 168 - 13300 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 167 - 23823 19.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 166 - 18065 10.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 165 - 26532 04.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 164 - 21056 27.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 163 - 12290 21.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 162 - 7279 14.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 161 - 6727 06.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 160 - 6803 29.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 159 - 6282 23.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 158 - 5527 15.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 157 - 5484 08.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 155 - 4992 24.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 153 - 4654 11.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 152 - 4944 04.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 151 - 4688 02.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 150 - 5672 20.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 149 - 4333 13.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 148 - 4564 06.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 147 - 4341 30.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 146 - 4402 24.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 145 - 4490 17.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 143 - 3906 03.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 141 - 3987 20.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 140 - 4524 12.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 139 - 3881 05.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 138 - 3951 29.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 137 - 4086 22.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 136 - 4048 15.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 135 - 5059 31.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 134 - 4989 24.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 133 - 4296 20.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 132 - 4182 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 131 - 4250 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 130 - 5003 15.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 129 - 4149 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 128 - 4537 02.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 127 - 4791 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 126 - 4621 08.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 125 - 4819 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 124 - 4341 27.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 123 - 4362 22.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 122 - 4700 13.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 121 - 4671 06.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 120 - 4828 29.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 119 - 4471 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 118 - 4337 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 117 - 4915 17.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 116 - 5625 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 115 - 4984 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 114 - 5072 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 113 - 5300 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 112 - 5512 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 111 - 5309 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 110 - 6322 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 109 - 5862 11.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 108 - 5544 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 107 - 4897 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 106 - 5119 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 105 - 4563 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 104 - 4484 05.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 103 - 4425 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 102 - 4405 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 101 - 4322 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 100 - 5386 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 99 - 4346 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 98 - 4986 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 97 - 5325 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 96 - 4694 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 95 - 5030 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 94 - 4519 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 93 - 4498 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 92 - 4706 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 91 - 4601 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 90 - 5163 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 89 - 4448 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 88 - 4373 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 87 - 4581 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 86 - 4512 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 85 - 4627 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 84 - 4349 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 83 - 4507 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 82 - 4426 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 81 - 4588 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 80 - 5235 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 79 - 4468 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 78 - 4638 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 77 - 4647 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 76 - 4681 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 75 - 4833 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 74 - 4530 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 73 - 4970 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 72 - 4290 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 71 - 4356 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 70 - 4965 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 69 - 4257 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 68 - 3994 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 67 - 4024 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 66 - 4183 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 65 - 4865 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 63 - 6036 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 62 - 4864 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 61 - 4896 24.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 60 - 5674 22.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 59 - 4101 15.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 58 - 4351 06.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 57 - 4332 01.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 56 - 4247 18.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 55 - 4497 11.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 54 - 4440 04.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 53 - 5406 27.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 52 - 4906 22.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 50 - 7835 09.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 49 - 5831 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 48 - 5566 03.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 43 - 5206 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 42 - 5441 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 41 - 5254 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 40 - 5694 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 39 - 5057 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 38 - 5139 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 37 - 5567 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 36 - 5320 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 35 - 5585 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 34 - 5358 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 33 - 5314 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 32 - 5296 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 31 - 5230 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 30 - 5745 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 29 - 5031 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 28 - 5240 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 27 - 6552 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 26 - 5476 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 25 - 5576 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 24 - 5236 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 23 - 5168 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 22 - 5503 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 21 - 5489 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 20 - 6172 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 19 - 5599 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 18 - 5774 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 17 - 5838 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 16 - 5547 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 15 - 5755 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 14 - 6199 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 13 - 6477 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 12 - 6317 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 11 - 6396 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 10 - 6753 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 9 - 6014 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 8 - 6191 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 7 - 6609 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 6 - 6685 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 5 - 7454 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 4 - 7710 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 3 - 8564 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 2 - 9381 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 1 - 15661 25.10.2011

Truyện mới cập nhật

Black Clover
Cập Nhật: 26.11
Thiết tướng ...
Cập Nhật: 25.11
Hive - Ong Độc
Cập Nhật: 25.11
Đấu Phá ...
Cập Nhật: 25.11
Người Trong ...
Cập Nhật: 25.11
Mạt Nhật ...
Cập Nhật: 25.11
Tây Du
Cập Nhật: 25.11
Quỷ Giới
Cập Nhật: 25.11
The God Of High ...
Cập Nhật: 25.11
Killer Stall - ...
Cập Nhật: 25.11
Hayate no Gotoku!
Cập Nhật: 25.11
Unbalance Triangle
Cập Nhật: 25.11
Ushio And Tora
Cập Nhật: 25.11
UQ Holder!
Cập Nhật: 25.11
Bastard - Đứa ...
Cập Nhật: 25.11
Tháp Kỳ
Cập Nhật: 25.11
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 377
 • Lượt xem : 287
 • Lượt xem : 199
 • Lượt xem : 178
 • Lượt xem : 160
 • Lượt xem : 118
 • Lượt xem : 105
 • Lượt xem : 102
 • Lượt xem : 91
 • Lượt xem : 83
 • Lượt xem : 82
 • Lượt xem : 73
 • Lượt xem : 71
 • Lượt xem : 70
 • Lượt xem : 68
 • Lượt xem : 65
 • Lượt xem : 62
 • Lượt xem : 62
 • Lượt xem : 61

 • X

  phong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacphong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  9101397441