Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Phong Thần Ký, xem truyen tranh Phong Thần Ký

Phong Thần Ký
Phong Thần Ký

Phong Thần Ký

Kịch bản: Hoàng Ngọc Lang
Họa sĩ: Hoàng Ngọc Lang
Thể loại: Historical, Martial Arts
Số Chương: 181

Đã có 1356908 lượt xem

Nội dung
Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nổi dậy.
Phong Thần Ký Download Lượt xem Ngày đăng
Phong Thần Ký Chapter 182 - 53051 11.05.2014
Phong Thần Ký Chapter 181 - 25201 25.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 180 - 29127 19.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 179 - 31079 14.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 178 - 29160 05.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 177 - 35163 02.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 176 - 37038 26.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 175 - 29760 14.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 174 - 23099 08.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 173 - 30523 04.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 172 - 18749 20.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 171 - 17907 13.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 170 - 26590 10.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 169 - 21704 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 168 - 13040 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 167 - 23556 19.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 166 - 17822 10.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 165 - 26225 04.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 164 - 20782 27.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 163 - 12047 21.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 162 - 7050 14.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 161 - 6483 06.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 160 - 6549 29.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 159 - 6055 23.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 158 - 5301 15.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 157 - 5268 08.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 155 - 4781 24.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 153 - 4445 11.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 152 - 4781 04.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 151 - 4484 02.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 150 - 5458 20.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 149 - 4163 13.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 148 - 4389 06.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 147 - 4148 30.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 146 - 4185 24.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 145 - 4274 17.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 143 - 3735 03.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 141 - 3797 20.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 140 - 4332 12.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 139 - 3713 05.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 138 - 3765 29.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 137 - 3886 22.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 136 - 3857 15.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 135 - 4851 31.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 134 - 4760 24.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 133 - 4115 20.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 132 - 3990 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 131 - 4050 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 130 - 4774 15.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 129 - 3965 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 128 - 4298 02.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 127 - 4534 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 126 - 4406 08.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 125 - 4596 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 124 - 4151 27.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 123 - 4194 22.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 122 - 4490 13.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 121 - 4441 06.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 120 - 4628 29.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 119 - 4283 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 118 - 4145 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 117 - 4722 17.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 116 - 5408 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 115 - 4783 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 114 - 4871 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 113 - 5083 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 112 - 5290 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 111 - 5088 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 110 - 6065 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 109 - 5594 11.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 108 - 5365 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 107 - 4696 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 106 - 4887 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 105 - 4373 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 104 - 4298 05.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 103 - 4253 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 102 - 4244 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 101 - 4132 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 100 - 5149 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 99 - 4169 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 98 - 4762 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 97 - 5026 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 96 - 4500 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 95 - 4814 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 94 - 4313 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 93 - 4311 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 92 - 4466 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 91 - 4378 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 90 - 4936 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 89 - 4234 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 88 - 4168 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 87 - 4367 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 86 - 4327 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 85 - 4429 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 84 - 4154 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 83 - 4317 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 82 - 4220 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 81 - 4375 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 80 - 4959 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 79 - 4266 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 78 - 4405 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 77 - 4418 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 76 - 4476 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 75 - 4609 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 74 - 4253 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 73 - 4644 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 72 - 4105 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 71 - 4144 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 70 - 4679 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 69 - 4031 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 68 - 3791 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 67 - 3845 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 66 - 4007 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 65 - 4659 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 63 - 5752 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 62 - 4687 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 61 - 4709 24.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 60 - 5404 22.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 59 - 3920 15.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 58 - 4152 06.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 57 - 4146 01.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 56 - 4072 18.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 55 - 4300 11.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 54 - 4269 04.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 53 - 5201 27.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 52 - 4715 22.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 50 - 7522 09.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 49 - 5561 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 48 - 5314 03.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 43 - 4993 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 42 - 5220 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 41 - 5036 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 40 - 5431 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 39 - 4848 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 38 - 4919 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 37 - 5342 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 36 - 5079 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 35 - 5303 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 34 - 5149 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 33 - 5113 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 32 - 5104 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 31 - 5039 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 30 - 5509 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 29 - 4841 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 28 - 5015 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 27 - 6271 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 26 - 5230 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 25 - 5339 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 24 - 5025 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 23 - 4952 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 22 - 5285 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 21 - 5275 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 20 - 5886 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 19 - 5358 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 18 - 5536 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 17 - 5606 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 16 - 5321 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 15 - 5535 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 14 - 5939 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 13 - 6228 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 12 - 6083 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 11 - 6114 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 10 - 6463 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 9 - 5744 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 8 - 5920 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 7 - 6319 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 6 - 6371 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 5 - 7093 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 4 - 7319 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 3 - 8081 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 2 - 8882 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 1 - 14877 25.10.2011

Truyện mới cập nhật

JoJo's Bizarre ...
Cập Nhật: 02.09
Ỷ Thiên Đồ ...
Cập Nhật: 02.09
Nghệ Thuật ...
Cập Nhật: 02.09
Thiên Tử ...
Cập Nhật: 02.09
Nanatsu no Taizai
Cập Nhật: 02.09
Bát Tiên Đạo
Cập Nhật: 02.09
Tô Tịch Kỳ ...
Cập Nhật: 02.09
Prison School
Cập Nhật: 02.09
Akatsuki!! ...
Cập Nhật: 02.09
Bàn Long
Cập Nhật: 02.09
Tokyo ESP
Cập Nhật: 02.09
ReLIFE
Cập Nhật: 02.09
Người Trong ...
Cập Nhật: 02.09
Kỵ Sĩ Hoang ...
Cập Nhật: 02.09
Tầm Trảo ...
Cập Nhật: 02.09
Shin Kotaro ...
Cập Nhật: 02.09
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 14795
 • Lượt xem : 9778
 • Lượt xem : 8243
 • Lượt xem : 4975
 • Lượt xem : 4648
 • Lượt xem : 4571
 • Lượt xem : 3201
 • Lượt xem : 2989
 • Lượt xem : 2789
 • Lượt xem : 2771
 • Lượt xem : 2754
 • Lượt xem : 2576
 • Lượt xem : 2438
 • Lượt xem : 2366
 • Lượt xem : 2185
 • Lượt xem : 2107
 • Lượt xem : 2055

 • phong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacphong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  9101356908