Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Phong Thần Ký, xem truyen tranh Phong Thần Ký

Phong Thần Ký
Phong Thần Ký

Phong Thần Ký

Kịch bản: Hoàng Ngọc Lang
Họa sĩ: Hoàng Ngọc Lang
Thể loại: Historical, Martial Arts
Số Chương: 181

Đã có 1250110 lượt xem

Nội dung
Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nổi dậy.
Phong Thần Ký Download Lượt xem Ngày đăng
Phong Thần Ký Chapter 182 - 51194 11.05.2014
Phong Thần Ký Chapter 181 - 24112 25.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 180 - 28095 19.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 179 - 30142 14.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 178 - 28232 05.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 177 - 34279 02.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 176 - 36145 26.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 175 - 28757 14.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 174 - 22289 08.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 173 - 29652 04.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 172 - 17933 20.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 171 - 17099 13.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 170 - 25767 10.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 169 - 21034 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 168 - 12353 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 167 - 22857 19.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 166 - 17123 10.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 165 - 25490 04.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 164 - 20084 27.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 163 - 11406 21.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 162 - 6367 14.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 161 - 5822 06.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 160 - 5838 29.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 159 - 5397 23.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 158 - 4706 15.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 157 - 4688 08.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 155 - 4207 24.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 153 - 3875 11.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 152 - 4252 04.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 151 - 3944 02.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 150 - 4757 20.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 149 - 3688 13.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 148 - 3909 06.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 147 - 3662 30.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 146 - 3684 24.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 145 - 3761 17.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 143 - 3292 03.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 141 - 3340 20.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 140 - 3817 12.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 139 - 3279 05.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 138 - 3327 29.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 137 - 3425 22.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 136 - 3418 15.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 135 - 4266 31.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 134 - 4218 24.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 133 - 3578 20.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 132 - 3515 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 131 - 3571 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 130 - 4197 15.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 129 - 3499 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 128 - 3812 02.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 127 - 3959 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 126 - 3903 08.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 125 - 4097 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 124 - 3678 27.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 123 - 3731 22.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 122 - 3981 13.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 121 - 3936 06.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 120 - 4068 29.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 119 - 3801 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 118 - 3649 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 117 - 4202 17.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 116 - 4823 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 115 - 4228 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 114 - 4343 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 113 - 4503 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 112 - 4674 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 111 - 4447 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 110 - 5375 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 109 - 4938 11.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 108 - 4785 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 107 - 4157 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 106 - 4248 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 105 - 3806 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 104 - 3757 05.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 103 - 3722 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 102 - 3729 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 101 - 3590 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 100 - 4510 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 99 - 3616 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 98 - 4215 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 97 - 4296 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 96 - 3907 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 95 - 4217 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 94 - 3782 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 93 - 3769 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 92 - 3892 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 91 - 3808 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 90 - 4319 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 89 - 3690 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 88 - 3642 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 87 - 3814 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 86 - 3791 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 85 - 3836 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 84 - 3583 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 83 - 3693 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 82 - 3662 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 81 - 3809 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 80 - 4307 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 79 - 3698 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 78 - 3810 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 77 - 3817 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 76 - 3886 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 75 - 3998 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 74 - 3625 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 73 - 3873 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 72 - 3584 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 71 - 3596 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 70 - 4058 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 69 - 3517 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 68 - 3339 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 67 - 3367 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 66 - 3489 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 65 - 4112 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 63 - 5028 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 62 - 4141 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 61 - 4207 24.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 60 - 4756 22.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 59 - 3404 15.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 58 - 3602 06.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 57 - 3612 01.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 56 - 3562 18.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 55 - 3715 11.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 54 - 3695 04.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 53 - 4597 27.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 52 - 4131 22.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 50 - 6576 09.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 49 - 4877 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 48 - 4611 03.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 43 - 4407 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 42 - 4581 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 41 - 4430 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 40 - 4761 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 39 - 4272 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 38 - 4349 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 37 - 4746 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 36 - 4474 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 35 - 4630 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 34 - 4553 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 33 - 4509 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 32 - 4477 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 31 - 4420 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 30 - 4825 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 29 - 4284 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 28 - 4410 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 27 - 5444 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 26 - 4556 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 25 - 4664 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 24 - 4384 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 23 - 4303 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 22 - 4627 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 21 - 4596 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 20 - 5076 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 19 - 4663 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 18 - 4785 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 17 - 4826 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 16 - 4613 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 15 - 4819 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 14 - 5090 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 13 - 5359 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 12 - 5292 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 11 - 5310 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 10 - 5570 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 9 - 4966 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 8 - 5090 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 7 - 5490 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 6 - 5510 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 5 - 6193 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 4 - 6399 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 3 - 7093 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 2 - 7835 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 1 - 13262 25.10.2011

Truyện mới cập nhật

Thâu Tinh Cửu ...
Cập Nhật: 18.04
Zombie Brother - ...
Cập Nhật: 18.04
Tam Nhãn Hao ...
Cập Nhật: 18.04
Thiên Giáng ...
Cập Nhật: 18.04
Huyết Tộc ...
Cập Nhật: 18.04
Magi - Aladin
Cập Nhật: 17.04
Cực phẩm gia ...
Cập Nhật: 17.04
UBS - Ultra ...
Cập Nhật: 17.04
Y Đội Rồng
Cập Nhật: 17.04
Museum
Cập Nhật: 17.04
Long Phi Bất ...
Cập Nhật: 17.04
Lập Hoa Chánh ...
Cập Nhật: 17.04
Michelin Star
Cập Nhật: 17.04
Yukikaze
Cập Nhật: 17.04
The Breaker: New ...
Cập Nhật: 17.04
Tháp Kỳ
Cập Nhật: 17.04
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 3065
 • Lượt xem : 2657
 • Lượt xem : 1694
 • Lượt xem : 1650
 • Lượt xem : 1490
 • Lượt xem : 1286
 • Lượt xem : 1272
 • Lượt xem : 1118
 • Lượt xem : 1057
 • Lượt xem : 1031
 • Lượt xem : 1006
 • Lượt xem : 986
 • Lượt xem : 985
 • Lượt xem : 980
 • Lượt xem : 980
 • Lượt xem : 957
 • Lượt xem : 838

 • phong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacphong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  9101250110