Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Phong Thần Ký, xem truyen tranh Phong Thần Ký

Phong Thần Ký
Phong Thần Ký

Phong Thần Ký

Kịch bản: Hoàng Ngọc Lang
Họa sĩ: Hoàng Ngọc Lang
Thể loại: Historical, Martial Arts
Số Chương: 181

Đã có 1643409 lượt xem

Nội dung
Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nổi dậy.
Phong Thần Ký Download Lượt xem Ngày đăng
Phong Thần Ký Chapter 182 - 57256 11.05.2014
Phong Thần Ký Chapter 181 - 27611 25.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 180 - 31684 19.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 179 - 33791 14.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 178 - 31568 05.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 177 - 37221 02.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 176 - 39288 26.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 175 - 32296 14.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 174 - 25075 08.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 173 - 32491 04.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 172 - 20630 20.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 171 - 19879 13.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 170 - 28511 10.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 169 - 23440 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 168 - 14548 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 167 - 25522 19.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 166 - 19791 10.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 165 - 27871 04.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 164 - 22473 27.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 163 - 13501 21.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 162 - 8479 14.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 161 - 7936 06.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 160 - 8081 29.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 159 - 7631 23.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 158 - 6767 15.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 157 - 6784 08.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 155 - 6290 24.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 153 - 6270 11.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 152 - 6037 04.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 151 - 6029 02.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 150 - 6940 20.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 149 - 5485 13.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 148 - 5747 06.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 147 - 5483 30.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 146 - 5688 24.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 145 - 5737 17.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 143 - 5013 03.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 141 - 5119 20.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 140 - 5869 12.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 139 - 4882 05.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 138 - 4936 29.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 137 - 5171 22.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 136 - 5145 15.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 135 - 6344 31.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 134 - 6293 24.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 133 - 5423 20.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 132 - 5314 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 131 - 5456 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 130 - 6430 15.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 129 - 5356 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 128 - 5954 02.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 127 - 6531 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 126 - 6090 08.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 125 - 6194 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 124 - 5612 27.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 123 - 5768 22.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 122 - 6100 13.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 121 - 6051 06.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 120 - 6124 29.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 119 - 5698 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 118 - 5753 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 117 - 6607 17.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 116 - 7269 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 115 - 6706 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 114 - 6921 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 113 - 6888 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 112 - 7273 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 111 - 7181 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 110 - 8490 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 109 - 8502 11.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 108 - 7150 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 107 - 6562 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 106 - 6853 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 105 - 5993 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 104 - 5916 05.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 103 - 5876 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 102 - 6399 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 101 - 5778 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 100 - 7084 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 99 - 5805 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 98 - 7041 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 97 - 7565 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 96 - 6337 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 95 - 6352 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 94 - 6231 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 93 - 5778 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 92 - 5978 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 91 - 5978 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 90 - 6779 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 89 - 6339 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 88 - 5642 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 87 - 5857 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 86 - 5824 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 85 - 6161 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 84 - 5996 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 83 - 5756 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 82 - 5639 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 81 - 5831 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 80 - 6668 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 79 - 5559 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 78 - 5961 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 77 - 5945 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 76 - 6000 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 75 - 6193 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 74 - 6120 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 73 - 6470 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 72 - 5343 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 71 - 5497 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 70 - 6393 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 69 - 5415 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 68 - 5001 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 67 - 5086 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 66 - 5291 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 65 - 6739 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 63 - 8073 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 62 - 6016 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 61 - 5941 24.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 60 - 7267 22.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 59 - 5261 15.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 58 - 5506 06.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 57 - 5504 01.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 56 - 5374 18.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 55 - 5748 11.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 54 - 5508 04.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 53 - 6808 27.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 52 - 6131 22.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 50 - 9777 09.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 49 - 7342 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 48 - 7021 03.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 43 - 6863 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 42 - 6749 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 41 - 6472 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 40 - 7167 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 39 - 6272 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 38 - 6442 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 37 - 6848 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 36 - 6635 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 35 - 7036 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 34 - 6750 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 33 - 6744 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 32 - 6677 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 31 - 6603 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 30 - 7256 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 29 - 6389 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 28 - 6652 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 27 - 8464 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 26 - 6945 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 25 - 7187 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 24 - 6720 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 23 - 6616 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 22 - 7089 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 21 - 7055 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 20 - 7899 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 19 - 7566 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 18 - 7483 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 17 - 7573 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 16 - 7121 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 15 - 7440 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 14 - 8186 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 13 - 8450 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 12 - 8113 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 11 - 8235 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 10 - 8897 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 9 - 7770 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 8 - 8035 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 7 - 8467 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 6 - 8756 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 5 - 9604 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 4 - 10047 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 3 - 11223 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 2 - 12013 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 1 - 19678 25.10.2011

Truyện mới cập nhật

Tiêu Nhân
Cập Nhật: 23.02
Huyễn Thú ...
Cập Nhật: 23.02
Nhất Nhân Chi ...
Cập Nhật: 23.02
Phụng Lâm ...
Cập Nhật: 23.02
Black Clover
Cập Nhật: 23.02
Phong Khởi ...
Cập Nhật: 23.02
Break Blade
Cập Nhật: 23.02
Sổ Tay Trồng ...
Cập Nhật: 23.02
Tower of God 2
Cập Nhật: 23.02
Đường Dần ...
Cập Nhật: 23.02
Freezing
Cập Nhật: 23.02
Tinh Thần Biến
Cập Nhật: 23.02
Người Trong ...
Cập Nhật: 23.02
Trạch Yêu Ký
Cập Nhật: 23.02
Tây Du Ký
Cập Nhật: 23.02
Đấu Phá ...
Cập Nhật: 22.02
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 5034
 • Lượt xem : 4601
 • Lượt xem : 4484
 • Lượt xem : 2453
 • Lượt xem : 2387
 • Lượt xem : 2360
 • Lượt xem : 2107
 • Lượt xem : 1637
 • Lượt xem : 1328
 • Lượt xem : 1184
 • Lượt xem : 1164
 • Lượt xem : 1162
 • Lượt xem : 1068
 • Lượt xem : 1061
 • Lượt xem : 1038
 • Lượt xem : 997
 • Lượt xem : 993
 • Lượt xem : 943

 • X

  phong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacphong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  9101643409