Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Phong Thần Ký, xem truyen tranh Phong Thần Ký

Phong Thần Ký
Phong Thần Ký

Phong Thần Ký

Kịch bản: Hoàng Ngọc Lang
Họa sĩ: Hoàng Ngọc Lang
Thể loại: Historical, Martial Arts
Số Chương: 181

Đã có 1492339 lượt xem

Nội dung
Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nổi dậy.
Phong Thần Ký Download Lượt xem Ngày đăng
Phong Thần Ký Chapter 182 - 55577 11.05.2014
Phong Thần Ký Chapter 181 - 26613 25.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 180 - 30463 19.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 179 - 32341 14.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 178 - 30565 05.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 177 - 36314 02.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 176 - 38234 26.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 175 - 31280 14.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 174 - 24113 08.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 173 - 31613 04.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 172 - 19781 20.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 171 - 18972 13.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 170 - 27587 10.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 169 - 22604 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 168 - 13817 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 167 - 24688 19.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 166 - 19016 10.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 165 - 27148 04.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 164 - 21626 27.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 163 - 12799 21.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 162 - 7781 14.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 161 - 7201 06.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 160 - 7332 29.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 159 - 6853 23.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 158 - 6040 15.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 157 - 6022 08.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 155 - 5528 24.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 153 - 5203 11.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 152 - 5361 04.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 151 - 5207 02.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 150 - 6187 20.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 149 - 4742 13.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 148 - 5028 06.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 147 - 4774 30.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 146 - 4890 24.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 145 - 4990 17.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 143 - 4325 03.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 141 - 4420 20.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 140 - 5024 12.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 139 - 4241 05.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 138 - 4321 29.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 137 - 4509 22.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 136 - 4481 15.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 135 - 5520 31.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 134 - 5472 24.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 133 - 4693 20.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 132 - 4604 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 131 - 4687 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 130 - 5477 15.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 129 - 4638 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 128 - 5028 02.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 127 - 5329 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 126 - 5077 08.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 125 - 5240 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 124 - 4761 27.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 123 - 5022 22.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 122 - 5163 13.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 121 - 5128 06.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 120 - 5300 29.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 119 - 4909 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 118 - 4784 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 117 - 5397 17.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 116 - 6109 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 115 - 5453 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 114 - 5504 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 113 - 5775 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 112 - 6024 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 111 - 5839 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 110 - 6936 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 109 - 6405 11.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 108 - 6028 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 107 - 5356 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 106 - 5612 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 105 - 5036 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 104 - 4946 05.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 103 - 4920 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 102 - 5508 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 101 - 4812 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 100 - 5980 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 99 - 4819 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 98 - 5509 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 97 - 5985 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 96 - 5173 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 95 - 5523 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 94 - 5010 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 93 - 4942 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 92 - 5160 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 91 - 5098 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 90 - 5694 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 89 - 5024 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 88 - 4820 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 87 - 5035 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 86 - 4963 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 85 - 5114 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 84 - 4848 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 83 - 4951 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 82 - 4896 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 81 - 5071 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 80 - 5773 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 79 - 4874 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 78 - 5122 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 77 - 5155 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 76 - 5154 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 75 - 5345 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 74 - 5110 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 73 - 5515 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 72 - 4690 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 71 - 4796 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 70 - 5544 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 69 - 4706 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 68 - 4394 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 67 - 4448 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 66 - 4594 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 65 - 5502 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 63 - 6815 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 62 - 5313 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 61 - 5294 24.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 60 - 6329 22.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 59 - 4516 15.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 58 - 4802 06.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 57 - 4794 01.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 56 - 4703 18.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 55 - 5019 11.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 54 - 4875 04.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 53 - 5978 27.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 52 - 5384 22.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 50 - 8561 09.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 49 - 6440 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 48 - 6133 03.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 43 - 6125 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 42 - 5951 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 41 - 5707 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 40 - 6287 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 39 - 5526 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 38 - 5624 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 37 - 6036 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 36 - 5825 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 35 - 6154 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 34 - 5889 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 33 - 5838 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 32 - 5801 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 31 - 5733 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 30 - 6308 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 29 - 5524 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 28 - 5758 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 27 - 7207 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 26 - 6026 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 25 - 6189 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 24 - 5793 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 23 - 5710 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 22 - 6083 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 21 - 6068 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 20 - 6829 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 19 - 6239 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 18 - 6409 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 17 - 6519 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 16 - 6165 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 15 - 6414 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 14 - 6925 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 13 - 7240 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 12 - 6985 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 11 - 7040 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 10 - 7590 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 9 - 6696 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 8 - 6951 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 7 - 7310 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 6 - 7651 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 5 - 8305 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 4 - 8652 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 3 - 9594 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 2 - 10643 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 1 - 17343 25.10.2011

Truyện mới cập nhật

One Piece
Cập Nhật: 30.06
Người Trong ...
Cập Nhật: 30.06
Tower of God 2
Cập Nhật: 30.06
Bleach
Cập Nhật: 30.06
unTOUCHable
Cập Nhật: 30.06
Get Backers
Cập Nhật: 30.06
Sổ Tay Trồng ...
Cập Nhật: 30.06
Tiếu Ngạo ...
Cập Nhật: 30.06
Thiết Tướng ...
Cập Nhật: 30.06
Tân Tác Long ...
Cập Nhật: 30.06
Great Teacher ...
Cập Nhật: 30.06
Hinomaru Zumou
Cập Nhật: 30.06
Kengan Ashua
Cập Nhật: 30.06
Baramon no Kazoku
Cập Nhật: 30.06
Damned
Cập Nhật: 30.06
Sun Ken Rock
Cập Nhật: 29.06
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 9120
 • Lượt xem : 7266
 • Lượt xem : 4853
 • Lượt xem : 4172
 • Lượt xem : 3410
 • Lượt xem : 3257
 • Lượt xem : 2785
 • Lượt xem : 2165
 • Lượt xem : 1889
 • Lượt xem : 1794
 • Lượt xem : 1435
 • Lượt xem : 1304
 • Lượt xem : 1197
 • Lượt xem : 1082
 • Lượt xem : 1075
 • Lượt xem : 1055
 • Go
 • Lượt xem : 1038

 • X

  phong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacphong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  9101492339