Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Phong Thần Ký, xem truyen tranh Phong Thần Ký

Phong Thần Ký
Phong Thần Ký

Phong Thần Ký

Kịch bản: Hoàng Ngọc Lang
Họa sĩ: Hoàng Ngọc Lang
Thể loại: Historical, Martial Arts
Số Chương: 181

Đã có 1234702 lượt xem

Nội dung
Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nổi dậy.
Phong Thần Ký Download Lượt xem Ngày đăng
Phong Thần Ký Chapter 182 - 50894 11.05.2014
Phong Thần Ký Chapter 181 - 23957 25.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 180 - 27950 19.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 179 - 30004 14.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 178 - 28082 05.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 177 - 34127 02.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 176 - 36004 26.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 175 - 28617 14.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 174 - 22165 08.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 173 - 29528 04.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 172 - 17805 20.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 171 - 16972 13.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 170 - 25652 10.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 169 - 20936 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 168 - 12251 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 167 - 22754 19.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 166 - 17023 10.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 165 - 25369 04.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 164 - 19985 27.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 163 - 11304 21.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 162 - 6267 14.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 161 - 5698 06.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 160 - 5725 29.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 159 - 5297 23.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 158 - 4605 15.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 157 - 4597 08.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 155 - 4111 24.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 153 - 3791 11.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 152 - 4174 04.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 151 - 3853 02.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 150 - 4660 20.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 149 - 3617 13.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 148 - 3834 06.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 147 - 3592 30.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 146 - 3613 24.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 145 - 3670 17.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 143 - 3226 03.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 141 - 3254 20.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 140 - 3750 12.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 139 - 3191 05.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 138 - 3240 29.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 137 - 3352 22.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 136 - 3345 15.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 135 - 4179 31.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 134 - 4121 24.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 133 - 3490 20.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 132 - 3445 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 131 - 3493 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 130 - 4118 15.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 129 - 3412 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 128 - 3709 02.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 127 - 3841 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 126 - 3802 08.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 125 - 3996 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 124 - 3589 27.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 123 - 3647 22.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 122 - 3900 13.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 121 - 3879 06.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 120 - 3981 29.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 119 - 3717 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 118 - 3583 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 117 - 4123 17.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 116 - 4697 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 115 - 4126 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 114 - 4247 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 113 - 4412 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 112 - 4577 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 111 - 4354 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 110 - 5273 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 109 - 4838 11.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 108 - 4713 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 107 - 4086 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 106 - 4168 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 105 - 3732 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 104 - 3683 05.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 103 - 3633 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 102 - 3648 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 101 - 3513 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 100 - 4399 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 99 - 3544 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 98 - 4142 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 97 - 4201 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 96 - 3833 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 95 - 4134 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 94 - 3671 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 93 - 3697 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 92 - 3822 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 91 - 3731 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 90 - 4246 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 89 - 3618 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 88 - 3554 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 87 - 3714 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 86 - 3702 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 85 - 3766 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 84 - 3509 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 83 - 3635 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 82 - 3598 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 81 - 3735 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 80 - 4238 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 79 - 3615 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 78 - 3736 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 77 - 3738 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 76 - 3815 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 75 - 3932 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 74 - 3555 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 73 - 3775 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 72 - 3510 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 71 - 3525 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 70 - 3980 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 69 - 3445 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 68 - 3272 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 67 - 3313 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 66 - 3431 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 65 - 4036 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 63 - 4940 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 62 - 4067 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 61 - 4136 24.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 60 - 4681 22.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 59 - 3341 15.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 58 - 3530 06.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 57 - 3532 01.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 56 - 3497 18.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 55 - 3645 11.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 54 - 3595 04.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 53 - 4489 27.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 52 - 4042 22.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 50 - 6413 09.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 49 - 4753 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 48 - 4484 03.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 43 - 4307 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 42 - 4478 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 41 - 4333 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 40 - 4651 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 39 - 4179 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 38 - 4257 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 37 - 4653 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 36 - 4372 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 35 - 4535 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 34 - 4457 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 33 - 4363 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 32 - 4367 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 31 - 4330 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 30 - 4712 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 29 - 4196 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 28 - 4303 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 27 - 5316 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 26 - 4466 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 25 - 4545 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 24 - 4310 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 23 - 4215 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 22 - 4545 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 21 - 4500 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 20 - 4974 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 19 - 4559 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 18 - 4690 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 17 - 4698 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 16 - 4511 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 15 - 4713 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 14 - 4979 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 13 - 5246 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 12 - 5176 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 11 - 5201 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 10 - 5448 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 9 - 4854 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 8 - 4986 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 7 - 5390 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 6 - 5410 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 5 - 6081 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 4 - 6280 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 3 - 6958 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 2 - 7692 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 1 - 13059 25.10.2011

Truyện mới cập nhật

One Punch Man
Cập Nhật: 28.03
Mercenary Maruhan ...
Cập Nhật: 28.03
Song Sinh Linh ...
Cập Nhật: 28.03
Gintama
Cập Nhật: 28.03
My Hero Academia
Cập Nhật: 27.03
Vua Bếp Soma
Cập Nhật: 27.03
Magi - Aladin
Cập Nhật: 27.03
Mahou Shoujo Of ...
Cập Nhật: 27.03
Người Trong ...
Cập Nhật: 27.03
Vương Bài ...
Cập Nhật: 27.03
Resentment - Oan ...
Cập Nhật: 27.03
Yureka Lost Saga
Cập Nhật: 27.03
The Breaker: New ...
Cập Nhật: 27.03
RE: Monster - ...
Cập Nhật: 27.03
The Sword of ...
Cập Nhật: 27.03
Tenkuu Shinpan
Cập Nhật: 27.03
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 2112
 • Lượt xem : 1078
 • Lượt xem : 657
 • Lượt xem : 625
 • Lượt xem : 545
 • Lượt xem : 480
 • Lượt xem : 460
 • Lượt xem : 419
 • Lượt xem : 385
 • Lượt xem : 381
 • Lượt xem : 374
 • Lượt xem : 371
 • Lượt xem : 360
 • Lượt xem : 352
 • Lượt xem : 343
 • Lượt xem : 318

 • phong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacphong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  9101234702