Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Phong Thần Ký, xem truyen tranh Phong Thần Ký

Phong Thần Ký
Phong Thần Ký

Phong Thần Ký

Kịch bản: Hoàng Ngọc Lang
Họa sĩ: Hoàng Ngọc Lang
Thể loại: Historical, Martial Arts
Số Chương: 181

Đã có 1218571 lượt xem

Nội dung
Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nổi dậy.
Phong Thần Ký Download Lượt xem Ngày đăng
Phong Thần Ký Chapter 182 - 50568 11.05.2014
Phong Thần Ký Chapter 181 - 23767 25.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 180 - 27780 19.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 179 - 29860 14.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 178 - 27934 05.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 177 - 33990 02.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 176 - 35874 26.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 175 - 28460 14.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 174 - 22044 08.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 173 - 29401 04.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 172 - 17669 20.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 171 - 16847 13.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 170 - 25546 10.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 169 - 20820 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 168 - 12160 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 167 - 22630 19.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 166 - 16912 10.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 165 - 25262 04.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 164 - 19878 27.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 163 - 11199 21.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 162 - 6162 14.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 161 - 5573 06.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 160 - 5619 29.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 159 - 5199 23.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 158 - 4505 15.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 157 - 4485 08.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 155 - 4030 24.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 153 - 3699 11.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 152 - 4079 04.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 151 - 3755 02.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 150 - 4530 20.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 149 - 3522 13.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 148 - 3725 06.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 147 - 3465 30.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 146 - 3536 24.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 145 - 3578 17.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 143 - 3160 03.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 141 - 3169 20.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 140 - 3668 12.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 139 - 3126 05.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 138 - 3190 29.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 137 - 3296 22.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 136 - 3288 15.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 135 - 4102 31.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 134 - 4059 24.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 133 - 3426 20.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 132 - 3374 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 131 - 3422 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 130 - 4047 15.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 129 - 3355 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 128 - 3638 02.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 127 - 3764 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 126 - 3746 08.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 125 - 3927 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 124 - 3523 27.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 123 - 3581 22.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 122 - 3829 13.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 121 - 3808 06.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 120 - 3897 29.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 119 - 3642 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 118 - 3522 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 117 - 4049 17.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 116 - 4619 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 115 - 4044 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 114 - 4160 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 113 - 4322 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 112 - 4488 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 111 - 4260 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 110 - 5167 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 109 - 4752 11.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 108 - 4638 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 107 - 4001 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 106 - 4066 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 105 - 3653 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 104 - 3602 05.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 103 - 3554 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 102 - 3567 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 101 - 3431 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 100 - 4305 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 99 - 3455 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 98 - 4038 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 97 - 4101 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 96 - 3741 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 95 - 4036 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 94 - 3588 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 93 - 3619 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 92 - 3734 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 91 - 3653 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 90 - 4162 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 89 - 3543 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 88 - 3476 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 87 - 3624 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 86 - 3607 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 85 - 3660 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 84 - 3427 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 83 - 3537 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 82 - 3496 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 81 - 3651 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 80 - 4132 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 79 - 3513 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 78 - 3639 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 77 - 3637 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 76 - 3721 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 75 - 3818 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 74 - 3462 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 73 - 3663 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 72 - 3429 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 71 - 3440 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 70 - 3896 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 69 - 3358 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 68 - 3177 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 67 - 3216 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 66 - 3343 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 65 - 3949 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 63 - 4821 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 62 - 3968 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 61 - 4034 24.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 60 - 4583 22.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 59 - 3238 15.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 58 - 3436 06.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 57 - 3433 01.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 56 - 3413 18.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 55 - 3561 11.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 54 - 3508 04.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 53 - 4391 27.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 52 - 3951 22.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 50 - 6259 09.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 49 - 4622 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 48 - 4371 03.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 43 - 4217 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 42 - 4373 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 41 - 4247 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 40 - 4563 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 39 - 4090 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 38 - 4158 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 37 - 4552 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 36 - 4277 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 35 - 4434 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 34 - 4348 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 33 - 4262 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 32 - 4285 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 31 - 4247 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 30 - 4602 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 29 - 4114 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 28 - 4217 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 27 - 5178 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 26 - 4371 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 25 - 4444 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 24 - 4226 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 23 - 4137 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 22 - 4455 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 21 - 4403 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 20 - 4855 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 19 - 4468 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 18 - 4596 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 17 - 4570 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 16 - 4375 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 15 - 4618 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 14 - 4864 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 13 - 5113 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 12 - 5045 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 11 - 5096 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 10 - 5342 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 9 - 4764 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 8 - 4889 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 7 - 5282 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 6 - 5310 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 5 - 5959 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 4 - 6151 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 3 - 6818 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 2 - 7548 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 1 - 12834 25.10.2011

Truyện mới cập nhật

Karada Sagashi
Cập Nhật: 06.03
Mujaki no Rakuen
Cập Nhật: 05.03
Historys ...
Cập Nhật: 05.03
Người Trong ...
Cập Nhật: 05.03
Chuyện chàng ...
Cập Nhật: 05.03
Tuyệt Thế Vô ...
Cập Nhật: 05.03
The Gamer
Cập Nhật: 05.03
The God Of High ...
Cập Nhật: 05.03
Ma Nữ - Yaoguai ...
Cập Nhật: 05.03
Toriko
Cập Nhật: 05.03
Tân Tác Long ...
Cập Nhật: 05.03
Cerberus
Cập Nhật: 05.03
Hero Waltz
Cập Nhật: 05.03
Bleach
Cập Nhật: 05.03
Anh Hùng Xạ ...
Cập Nhật: 05.03
Mạo Bài Đại ...
Cập Nhật: 05.03
RSS

MỚI CẬP NHẬTBẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 1719
 • Lượt xem : 982
 • Lượt xem : 931
 • Lượt xem : 860
 • Lượt xem : 845
 • Lượt xem : 798
 • Lượt xem : 717
 • Lượt xem : 666
 • Lượt xem : 652
 • Lượt xem : 469
 • Lượt xem : 433
 • Lượt xem : 395
 • Lượt xem : 383
 • Lượt xem : 351
 • Lượt xem : 340
 • Lượt xem : 303
 • Lượt xem : 300
 • Lượt xem : 286

 • phong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacphong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  9101218571