Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Phong Thần Ký, xem truyen tranh Phong Thần Ký

Phong Thần Ký
Phong Thần Ký

Phong Thần Ký

Kịch bản: Hoàng Ngọc Lang
Họa sĩ: Hoàng Ngọc Lang
Thể loại: Historical, Martial Arts
Số Chương: 181

Đã có 1545391 lượt xem

Nội dung
Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nổi dậy.
Phong Thần Ký Download Lượt xem Ngày đăng
Phong Thần Ký Chapter 182 - 56191 11.05.2014
Phong Thần Ký Chapter 181 - 26964 25.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 180 - 30873 19.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 179 - 32873 14.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 178 - 30872 05.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 177 - 36608 02.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 176 - 38559 26.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 175 - 31599 14.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 174 - 24395 08.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 173 - 31890 04.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 172 - 20046 20.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 171 - 19270 13.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 170 - 27876 10.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 169 - 22872 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 168 - 14050 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 167 - 24921 19.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 166 - 19270 10.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 165 - 27391 04.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 164 - 21860 27.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 163 - 13014 21.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 162 - 7992 14.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 161 - 7440 06.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 160 - 7565 29.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 159 - 7080 23.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 158 - 6276 15.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 157 - 6273 08.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 155 - 5794 24.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 153 - 5536 11.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 152 - 5584 04.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 151 - 5477 02.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 150 - 6412 20.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 149 - 5001 13.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 148 - 5257 06.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 147 - 5003 30.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 146 - 5168 24.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 145 - 5196 17.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 143 - 4531 03.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 141 - 4639 20.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 140 - 5256 12.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 139 - 4411 05.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 138 - 4530 29.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 137 - 4699 22.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 136 - 4717 15.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 135 - 5801 31.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 134 - 5727 24.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 133 - 4929 20.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 132 - 4809 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 131 - 4920 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 130 - 5738 15.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 129 - 4868 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 128 - 5320 02.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 127 - 5670 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 126 - 5376 08.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 125 - 5506 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 124 - 5031 27.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 123 - 5245 22.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 122 - 5445 13.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 121 - 5430 06.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 120 - 5591 29.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 119 - 5156 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 118 - 5029 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 117 - 5783 17.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 116 - 6443 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 115 - 5784 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 114 - 5813 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 113 - 6076 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 112 - 6348 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 111 - 6199 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 110 - 7276 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 109 - 6851 11.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 108 - 6321 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 107 - 5638 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 106 - 5929 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 105 - 5334 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 104 - 5242 05.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 103 - 5225 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 102 - 5791 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 101 - 5109 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 100 - 6312 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 99 - 5140 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 98 - 5882 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 97 - 6381 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 96 - 5523 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 95 - 5817 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 94 - 5424 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 93 - 5249 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 92 - 5475 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 91 - 5401 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 90 - 5998 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 89 - 5599 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 88 - 5073 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 87 - 5293 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 86 - 5226 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 85 - 5385 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 84 - 5164 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 83 - 5223 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 82 - 5134 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 81 - 5321 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 80 - 6093 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 79 - 5125 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 78 - 5415 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 77 - 5442 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 76 - 5478 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 75 - 5671 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 74 - 5459 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 73 - 5813 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 72 - 4936 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 71 - 5070 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 70 - 5855 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 69 - 4976 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 68 - 4646 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 67 - 4694 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 66 - 4884 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 65 - 5880 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 63 - 7275 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 62 - 5628 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 61 - 5587 24.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 60 - 6683 22.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 59 - 4855 15.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 58 - 5134 06.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 57 - 5125 01.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 56 - 4997 18.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 55 - 5339 11.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 54 - 5166 04.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 53 - 6313 27.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 52 - 5717 22.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 50 - 9134 09.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 49 - 6815 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 48 - 6491 03.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 43 - 6449 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 42 - 6295 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 41 - 6079 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 40 - 6663 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 39 - 5852 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 38 - 5961 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 37 - 6345 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 36 - 6162 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 35 - 6543 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 34 - 6288 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 33 - 6232 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 32 - 6164 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 31 - 6092 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 30 - 6691 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 29 - 5904 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 28 - 6152 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 27 - 7702 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 26 - 6395 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 25 - 6611 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 24 - 6187 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 23 - 6117 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 22 - 6532 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 21 - 6523 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 20 - 7332 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 19 - 6666 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 18 - 6858 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 17 - 6967 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 16 - 6603 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 15 - 6870 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 14 - 7469 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 13 - 7789 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 12 - 7482 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 11 - 7588 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 10 - 8153 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 9 - 7191 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 8 - 7469 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 7 - 7890 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 6 - 8219 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 5 - 9050 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 4 - 9493 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 3 - 10629 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 2 - 11405 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 1 - 18587 25.10.2011

Truyện mới cập nhật

Người Trong ...
Cập Nhật: 28.08
Kỵ Sĩ Hoang ...
Cập Nhật: 28.08
Tháp Kỳ
Cập Nhật: 28.08
Needless
Cập Nhật: 28.08
Tokyo Ghoul: RE
Cập Nhật: 28.08
Song Hùng Kỳ ...
Cập Nhật: 28.08
Chú Thoòng
Cập Nhật: 28.08
Người Trong ...
Cập Nhật: 28.08
The God Of High ...
Cập Nhật: 28.08
Nhất Nhân Chi ...
Cập Nhật: 28.08
Hoả Vũ Diệu ...
Cập Nhật: 28.08
Dear Boy
Cập Nhật: 28.08
One Punch Man
Cập Nhật: 28.08
Ngụy Thủy ...
Cập Nhật: 28.08
Đường Dần ...
Cập Nhật: 27.08
Tầm Trảo ...
Cập Nhật: 27.08
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 8906
 • Lượt xem : 5737
 • Lượt xem : 4574
 • Lượt xem : 4416
 • Lượt xem : 3462
 • Lượt xem : 3333
 • Lượt xem : 3189
 • Lượt xem : 2979
 • Lượt xem : 2471
 • Lượt xem : 2286
 • Lượt xem : 2042
 • Lượt xem : 1998
 • Lượt xem : 1872
 • Lượt xem : 1801
 • Lượt xem : 1711

 • X

  phong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacphong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  9101545391