Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Phong Thần Ký, xem truyen tranh Phong Thần Ký

Phong Thần Ký
Phong Thần Ký

Phong Thần Ký

Kịch bản: Hoàng Ngọc Lang
Họa sĩ: Hoàng Ngọc Lang
Thể loại: Historical, Martial Arts
Số Chương: 181

Đã có 1152274 lượt xem

Nội dung
Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nổi dậy.
Phong Thần Ký Download Lượt xem Ngày đăng
Phong Thần Ký Chapter 182 - 49104 11.05.2014
Phong Thần Ký Chapter 181 - 23070 25.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 180 - 27047 19.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 179 - 29203 14.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 178 - 27264 05.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 177 - 33336 02.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 176 - 35281 26.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 175 - 27804 14.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 174 - 21472 08.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 173 - 28862 04.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 172 - 17163 20.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 171 - 16340 13.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 170 - 24983 10.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 169 - 20386 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 168 - 11702 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 167 - 22125 19.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 166 - 16470 10.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 165 - 24786 04.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 164 - 19382 27.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 163 - 10765 21.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 162 - 5695 14.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 161 - 5157 06.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 160 - 5204 29.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 159 - 4802 23.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 158 - 4092 15.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 157 - 4095 08.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 155 - 3626 24.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 153 - 3298 11.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 152 - 3700 04.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 151 - 3390 02.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 150 - 4023 20.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 149 - 3183 13.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 148 - 3353 06.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 147 - 3119 30.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 146 - 3154 24.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 145 - 3231 17.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 143 - 2857 03.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 141 - 2854 20.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 140 - 3321 12.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 139 - 2820 05.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 138 - 2941 29.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 137 - 2992 22.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 136 - 2987 15.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 135 - 3734 31.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 134 - 3726 24.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 133 - 3117 20.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 132 - 3072 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 131 - 3118 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 130 - 3699 15.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 129 - 3060 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 128 - 3316 02.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 127 - 3411 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 126 - 3417 08.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 125 - 3570 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 124 - 3228 27.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 123 - 3281 22.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 122 - 3512 13.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 121 - 3499 06.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 120 - 3573 29.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 119 - 3321 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 118 - 3236 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 117 - 3715 17.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 116 - 4194 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 115 - 3720 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 114 - 3838 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 113 - 3940 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 112 - 4105 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 111 - 3878 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 110 - 4732 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 109 - 4339 11.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 108 - 4288 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 107 - 3606 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 106 - 3622 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 105 - 3286 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 104 - 3184 05.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 103 - 3184 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 102 - 3231 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 101 - 3118 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 100 - 3917 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 99 - 3141 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 98 - 3671 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 97 - 3687 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 96 - 3422 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 95 - 3679 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 94 - 3238 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 93 - 3291 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 92 - 3388 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 91 - 3320 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 90 - 3766 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 89 - 3181 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 88 - 3146 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 87 - 3282 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 86 - 3288 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 85 - 3289 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 84 - 3096 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 83 - 3214 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 82 - 3192 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 81 - 3270 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 80 - 3743 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 79 - 3166 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 78 - 3280 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 77 - 3272 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 76 - 3355 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 75 - 3490 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 74 - 3110 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 73 - 3274 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 72 - 3113 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 71 - 3136 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 70 - 3546 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 69 - 3043 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 68 - 2902 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 67 - 2948 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 66 - 3029 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 65 - 3598 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 63 - 4382 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 62 - 3625 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 61 - 3682 24.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 60 - 4173 22.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 59 - 2929 15.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 58 - 3121 06.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 57 - 3107 01.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 56 - 3113 18.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 55 - 3204 11.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 54 - 3178 04.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 53 - 3960 27.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 52 - 3566 22.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 50 - 5576 09.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 49 - 4164 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 48 - 3919 03.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 43 - 3824 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 42 - 3974 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 41 - 3858 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 40 - 4129 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 39 - 3697 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 38 - 3768 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 37 - 4099 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 36 - 3868 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 35 - 3981 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 34 - 3939 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 33 - 3878 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 32 - 3916 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 31 - 3851 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 30 - 4170 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 29 - 3750 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 28 - 3815 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 27 - 4686 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 26 - 3937 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 25 - 4028 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 24 - 3839 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 23 - 3761 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 22 - 4040 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 21 - 3994 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 20 - 4368 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 19 - 4067 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 18 - 4174 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 17 - 4100 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 16 - 3946 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 15 - 4194 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 14 - 4414 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 13 - 4620 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 12 - 4526 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 11 - 4604 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 10 - 4775 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 9 - 4266 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 8 - 4396 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 7 - 4743 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 6 - 4796 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 5 - 5384 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 4 - 5594 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 3 - 6203 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 2 - 6910 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 1 - 11717 25.10.2011


Truyện mới cập nhật

The Breaker: New ...
Cập Nhật: 19.12
Okitenemuru
Cập Nhật: 19.12
Area D
Cập Nhật: 19.12
Ai Hơn Ai
Cập Nhật: 19.12
Cặp bài trùng ...
Cập Nhật: 19.12
Sát Lãng ...
Cập Nhật: 19.12
Trảm Long
Cập Nhật: 19.12
Magi - Aladin
Cập Nhật: 19.12
Mãng Hoang Ký
Cập Nhật: 19.12
Freezing
Cập Nhật: 19.12
Tuyệt Thế Vô ...
Cập Nhật: 19.12
The Gamer
Cập Nhật: 19.12
Phi Đãi Nghiên ...
Cập Nhật: 19.12
Phong Khởi ...
Cập Nhật: 19.12
Huyết Tộc ...
Cập Nhật: 19.12
Thiên Giáng ...
Cập Nhật: 19.12
RSS

MỚI CẬP NHẬTBẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 22491
 • Lượt xem : 13028
 • Lượt xem : 11631
 • Lượt xem : 10195
 • Lượt xem : 8548
 • Lượt xem : 6892
 • Lượt xem : 5620
 • Lượt xem : 5400
 • Lượt xem : 4716
 • Lượt xem : 4631
 • Lượt xem : 4448
 • NOW
 • Lượt xem : 3386
 • Lượt xem : 3163
 • Lượt xem : 2971
 • Lượt xem : 2731
 • Lượt xem : 2628
 • Lượt xem : 2581
 • Lượt xem : 2439

 • phong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacphong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  9101152274