Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Phong Thần Ký, xem truyen tranh Phong Thần Ký

Phong Thần Ký
Phong Thần Ký

Phong Thần Ký

Kịch bản: Hoàng Ngọc Lang
Họa sĩ: Hoàng Ngọc Lang
Thể loại: Historical, Martial Arts
Số Chương: 181

Đã có 1435102 lượt xem

Nội dung
Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nổi dậy.
Phong Thần Ký Download Lượt xem Ngày đăng
Phong Thần Ký Chapter 182 - 54632 11.05.2014
Phong Thần Ký Chapter 181 - 26076 25.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 180 - 29944 19.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 179 - 31816 14.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 178 - 30089 05.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 177 - 35873 02.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 176 - 37764 26.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 175 - 30618 14.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 174 - 23698 08.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 173 - 31180 04.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 172 - 19361 20.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 171 - 18533 13.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 170 - 27196 10.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 169 - 22238 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 168 - 13509 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 167 - 24310 19.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 166 - 18637 10.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 165 - 26791 04.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 164 - 21288 27.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 163 - 12495 21.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 162 - 7477 14.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 161 - 6902 06.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 160 - 7006 29.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 159 - 6493 23.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 158 - 5735 15.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 157 - 5697 08.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 155 - 5209 24.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 153 - 4843 11.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 152 - 5107 04.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 151 - 4885 02.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 150 - 5876 20.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 149 - 4505 13.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 148 - 4734 06.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 147 - 4516 30.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 146 - 4596 24.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 145 - 4679 17.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 143 - 4060 03.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 141 - 4147 20.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 140 - 4686 12.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 139 - 4012 05.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 138 - 4094 29.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 137 - 4255 22.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 136 - 4209 15.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 135 - 5233 31.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 134 - 5185 24.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 133 - 4453 20.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 132 - 4376 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 131 - 4413 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 130 - 5187 15.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 129 - 4356 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 128 - 4720 02.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 127 - 4967 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 126 - 4783 08.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 125 - 4982 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 124 - 4503 27.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 123 - 4523 22.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 122 - 4885 13.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 121 - 4840 06.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 120 - 5006 29.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 119 - 4625 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 118 - 4510 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 117 - 5114 17.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 116 - 5799 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 115 - 5159 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 114 - 5247 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 113 - 5485 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 112 - 5716 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 111 - 5504 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 110 - 6557 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 109 - 6067 11.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 108 - 5718 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 107 - 5051 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 106 - 5293 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 105 - 4749 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 104 - 4669 05.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 103 - 4600 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 102 - 4583 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 101 - 4504 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 100 - 5637 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 99 - 4524 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 98 - 5180 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 97 - 5601 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 96 - 4890 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 95 - 5219 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 94 - 4700 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 93 - 4653 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 92 - 4861 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 91 - 4777 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 90 - 5362 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 89 - 4623 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 88 - 4547 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 87 - 4763 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 86 - 4684 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 85 - 4821 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 84 - 4537 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 83 - 4679 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 82 - 4588 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 81 - 4786 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 80 - 5440 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 79 - 4626 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 78 - 4811 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 77 - 4836 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 76 - 4860 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 75 - 5034 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 74 - 4751 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 73 - 5175 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 72 - 4435 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 71 - 4506 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 70 - 5191 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 69 - 4419 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 68 - 4163 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 67 - 4192 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 66 - 4348 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 65 - 5092 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 63 - 6357 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 62 - 5051 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 61 - 5065 24.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 60 - 5902 22.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 59 - 4273 15.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 58 - 4534 06.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 57 - 4507 01.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 56 - 4425 18.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 55 - 4729 11.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 54 - 4617 04.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 53 - 5648 27.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 52 - 5087 22.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 50 - 8113 09.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 49 - 6074 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 48 - 5783 03.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 43 - 5402 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 42 - 5638 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 41 - 5420 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 40 - 5909 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 39 - 5232 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 38 - 5315 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 37 - 5744 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 36 - 5521 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 35 - 5796 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 34 - 5576 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 33 - 5512 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 32 - 5489 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 31 - 5436 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 30 - 5959 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 29 - 5232 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 28 - 5435 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 27 - 6794 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 26 - 5697 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 25 - 5828 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 24 - 5472 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 23 - 5407 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 22 - 5750 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 21 - 5721 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 20 - 6446 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 19 - 5866 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 18 - 6023 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 17 - 6099 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 16 - 5789 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 15 - 6027 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 14 - 6511 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 13 - 6801 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 12 - 6598 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 11 - 6661 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 10 - 7084 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 9 - 6296 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 8 - 6505 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 7 - 6888 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 6 - 7030 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 5 - 7823 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 4 - 8135 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 3 - 9041 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 2 - 9892 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 1 - 16462 25.10.2011

Truyện mới cập nhật

UQ Holder!
Cập Nhật: 10.02
Air gear
Cập Nhật: 10.02
Khai Phong Kỳ ...
Cập Nhật: 10.02
Hỏa Phụng ...
Cập Nhật: 09.02
Detective Conan
Cập Nhật: 09.02
Higanjima
Cập Nhật: 09.02
Seoul Hiệp ...
Cập Nhật: 09.02
Noblesse
Cập Nhật: 09.02
Black Haze
Cập Nhật: 09.02
Tây Du
Cập Nhật: 09.02
Tokyo Ghoul: RE
Cập Nhật: 09.02
Yamada-kun to ...
Cập Nhật: 09.02
I am a Hero
Cập Nhật: 09.02
Người Trong ...
Cập Nhật: 09.02
Đấu Phá ...
Cập Nhật: 09.02
Hoàng Phi Hồng ...
Cập Nhật: 08.02
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 3123
 • Lượt xem : 2702
 • Lượt xem : 2685
 • Lượt xem : 2634
 • Lượt xem : 2521
 • Lượt xem : 2397
 • Lượt xem : 1994
 • Lượt xem : 1595
 • Lượt xem : 1500
 • Lượt xem : 1335
 • Lượt xem : 1079
 • Lượt xem : 1039
 • Lượt xem : 1034
 • Lượt xem : 916
 • Lượt xem : 837
 • Lượt xem : 666
 • Lượt xem : 606

 • X

  phong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacphong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  9101435102