Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Phong Thần Ký, xem truyen tranh Phong Thần Ký

Phong Thần Ký
Phong Thần Ký

Phong Thần Ký

Kịch bản: Hoàng Ngọc Lang
Họa sĩ: Hoàng Ngọc Lang
Thể loại: Historical, Martial Arts
Số Chương: 181

Đã có 1629197 lượt xem

Nội dung
Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nổi dậy.
Phong Thần Ký Download Lượt xem Ngày đăng
Phong Thần Ký Chapter 182 - 57111 11.05.2014
Phong Thần Ký Chapter 181 - 27525 25.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 180 - 31607 19.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 179 - 33691 14.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 178 - 31487 05.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 177 - 37143 02.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 176 - 39206 26.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 175 - 32205 14.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 174 - 24994 08.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 173 - 32407 04.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 172 - 20545 20.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 171 - 19793 13.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 170 - 28424 10.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 169 - 23366 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 168 - 14480 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 167 - 25444 19.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 166 - 19718 10.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 165 - 27815 04.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 164 - 22393 27.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 163 - 13422 21.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 162 - 8394 14.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 161 - 7866 06.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 160 - 8005 29.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 159 - 7556 23.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 158 - 6701 15.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 157 - 6723 08.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 155 - 6230 24.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 153 - 6192 11.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 152 - 5987 04.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 151 - 5960 02.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 150 - 6877 20.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 149 - 5435 13.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 148 - 5701 06.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 147 - 5433 30.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 146 - 5628 24.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 145 - 5680 17.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 143 - 4954 03.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 141 - 5066 20.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 140 - 5769 12.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 139 - 4830 05.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 138 - 4876 29.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 137 - 5104 22.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 136 - 5097 15.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 135 - 6287 31.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 134 - 6235 24.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 133 - 5380 20.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 132 - 5266 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 131 - 5397 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 130 - 6282 15.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 129 - 5299 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 128 - 5892 02.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 127 - 6453 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 126 - 5954 08.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 125 - 6039 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 124 - 5548 27.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 123 - 5713 22.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 122 - 6035 13.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 121 - 5977 06.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 120 - 6066 29.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 119 - 5642 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 118 - 5706 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 117 - 6433 17.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 116 - 7199 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 115 - 6585 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 114 - 6724 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 113 - 6828 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 112 - 7196 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 111 - 7093 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 110 - 8301 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 109 - 8324 11.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 108 - 7090 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 107 - 6511 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 106 - 6698 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 105 - 5938 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 104 - 5844 05.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 103 - 5820 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 102 - 6347 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 101 - 5710 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 100 - 7016 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 99 - 5745 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 98 - 6817 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 97 - 7456 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 96 - 6168 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 95 - 6282 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 94 - 6036 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 93 - 5707 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 92 - 5903 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 91 - 5911 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 90 - 6615 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 89 - 6165 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 88 - 5580 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 87 - 5801 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 86 - 5760 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 85 - 6023 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 84 - 5800 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 83 - 5695 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 82 - 5574 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 81 - 5767 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 80 - 6601 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 79 - 5492 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 78 - 5907 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 77 - 5887 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 76 - 5939 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 75 - 6140 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 74 - 6069 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 73 - 6401 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 72 - 5291 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 71 - 5435 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 70 - 6309 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 69 - 5356 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 68 - 4957 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 67 - 5034 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 66 - 5244 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 65 - 6606 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 63 - 7869 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 62 - 5954 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 61 - 5881 24.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 60 - 7180 22.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 59 - 5194 15.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 58 - 5446 06.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 57 - 5447 01.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 56 - 5305 18.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 55 - 5689 11.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 54 - 5444 04.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 53 - 6742 27.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 52 - 6065 22.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 50 - 9692 09.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 49 - 7257 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 48 - 6943 03.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 43 - 6803 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 42 - 6679 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 41 - 6414 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 40 - 7093 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 39 - 6212 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 38 - 6372 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 37 - 6767 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 36 - 6580 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 35 - 6953 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 34 - 6671 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 33 - 6660 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 32 - 6583 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 31 - 6531 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 30 - 7176 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 29 - 6317 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 28 - 6578 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 27 - 8336 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 26 - 6842 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 25 - 7091 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 24 - 6632 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 23 - 6545 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 22 - 6990 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 21 - 6962 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 20 - 7809 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 19 - 7458 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 18 - 7370 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 17 - 7473 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 16 - 7019 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 15 - 7330 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 14 - 8044 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 13 - 8337 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 12 - 7994 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 11 - 8127 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 10 - 8777 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 9 - 7692 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 8 - 7947 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 7 - 8375 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 6 - 8662 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 5 - 9516 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 4 - 9966 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 3 - 11135 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 2 - 11923 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 1 - 19501 25.10.2011

Truyện mới cập nhật

Đường Dần ...
Cập Nhật: 23.01
Kingdom - Vương ...
Cập Nhật: 23.01
Ranma 1/2
Cập Nhật: 23.01
Tiếu Ngạo ...
Cập Nhật: 23.01
Dice - Trò chơi ...
Cập Nhật: 23.01
Nhất Nhân Chi ...
Cập Nhật: 23.01
ReLIFE
Cập Nhật: 23.01
Yamada-kun to ...
Cập Nhật: 23.01
Quyền Bá ...
Cập Nhật: 23.01
Fuuka
Cập Nhật: 23.01
Ma Nữ - Yaoguai ...
Cập Nhật: 23.01
Tinh Thần Biến
Cập Nhật: 23.01
Raqiya
Cập Nhật: 23.01
Trạch Yêu Ký
Cập Nhật: 23.01
Người Trong ...
Cập Nhật: 23.01
Chuyện chàng ...
Cập Nhật: 22.01
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 2736
 • Lượt xem : 2321
 • Lượt xem : 1972
 • Lượt xem : 1715
 • Lượt xem : 1649
 • Lượt xem : 1501
 • Lượt xem : 1209
 • Lượt xem : 1173
 • Lượt xem : 1126
 • Lượt xem : 1115
 • Lượt xem : 1108
 • Lượt xem : 1026
 • Lượt xem : 1017
 • Lượt xem : 1013
 • Lượt xem : 964
 • Lượt xem : 963
 • Lượt xem : 954

 • X

  phong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacphong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  9101629197