Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Phong Thần Ký, xem truyen tranh Phong Thần Ký

Phong Thần Ký
Phong Thần Ký

Phong Thần Ký

Kịch bản: Hoàng Ngọc Lang
Họa sĩ: Hoàng Ngọc Lang
Thể loại: Historical, Martial Arts
Số Chương: 181

Đã có 1503654 lượt xem

Nội dung
Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nổi dậy.
Phong Thần Ký Download Lượt xem Ngày đăng
Phong Thần Ký Chapter 182 - 55745 11.05.2014
Phong Thần Ký Chapter 181 - 26700 25.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 180 - 30553 19.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 179 - 32462 14.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 178 - 30644 05.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 177 - 36401 02.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 176 - 38319 26.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 175 - 31363 14.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 174 - 24187 08.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 173 - 31695 04.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 172 - 19865 20.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 171 - 19070 13.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 170 - 27668 10.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 169 - 22673 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 168 - 13868 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 167 - 24741 19.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 166 - 19078 10.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 165 - 27208 04.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 164 - 21687 27.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 163 - 12854 21.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 162 - 7842 14.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 161 - 7256 06.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 160 - 7399 29.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 159 - 6909 23.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 158 - 6089 15.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 157 - 6092 08.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 155 - 5583 24.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 153 - 5284 11.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 152 - 5399 04.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 151 - 5268 02.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 150 - 6239 20.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 149 - 4789 13.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 148 - 5079 06.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 147 - 4828 30.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 146 - 4959 24.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 145 - 5036 17.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 143 - 4375 03.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 141 - 4469 20.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 140 - 5068 12.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 139 - 4278 05.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 138 - 4371 29.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 137 - 4549 22.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 136 - 4522 15.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 135 - 5562 31.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 134 - 5520 24.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 133 - 4746 20.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 132 - 4643 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 131 - 4752 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 130 - 5533 15.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 129 - 4685 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 128 - 5084 02.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 127 - 5417 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 126 - 5145 08.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 125 - 5278 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 124 - 4808 27.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 123 - 5058 22.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 122 - 5209 13.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 121 - 5196 06.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 120 - 5333 29.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 119 - 4954 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 118 - 4826 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 117 - 5442 17.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 116 - 6178 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 115 - 5519 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 114 - 5553 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 113 - 5832 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 112 - 6092 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 111 - 5914 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 110 - 6995 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 109 - 6476 11.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 108 - 6080 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 107 - 5420 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 106 - 5682 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 105 - 5099 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 104 - 5014 05.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 103 - 4987 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 102 - 5569 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 101 - 4875 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 100 - 6046 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 99 - 4886 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 98 - 5594 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 97 - 6106 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 96 - 5240 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 95 - 5585 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 94 - 5068 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 93 - 5016 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 92 - 5229 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 91 - 5181 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 90 - 5782 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 89 - 5329 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 88 - 4870 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 87 - 5095 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 86 - 5021 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 85 - 5170 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 84 - 4912 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 83 - 5004 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 82 - 4943 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 81 - 5123 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 80 - 5843 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 79 - 4937 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 78 - 5191 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 77 - 5212 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 76 - 5212 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 75 - 5399 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 74 - 5190 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 73 - 5584 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 72 - 4740 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 71 - 4853 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 70 - 5604 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 69 - 4757 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 68 - 4445 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 67 - 4498 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 66 - 4650 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 65 - 5584 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 63 - 6894 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 62 - 5381 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 61 - 5339 24.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 60 - 6404 22.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 59 - 4574 15.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 58 - 4869 06.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 57 - 4860 01.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 56 - 4759 18.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 55 - 5073 11.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 54 - 4928 04.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 53 - 6048 27.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 52 - 5445 22.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 50 - 8632 09.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 49 - 6511 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 48 - 6199 03.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 43 - 6185 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 42 - 6019 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 41 - 5785 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 40 - 6354 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 39 - 5581 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 38 - 5682 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 37 - 6080 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 36 - 5886 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 35 - 6217 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 34 - 5958 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 33 - 5893 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 32 - 5877 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 31 - 5792 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 30 - 6378 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 29 - 5589 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 28 - 5814 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 27 - 7281 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 26 - 6086 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 25 - 6252 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 24 - 5861 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 23 - 5770 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 22 - 6147 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 21 - 6145 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 20 - 6905 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 19 - 6303 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 18 - 6474 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 17 - 6586 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 16 - 6229 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 15 - 6482 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 14 - 7005 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 13 - 7317 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 12 - 7063 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 11 - 7129 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 10 - 7699 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 9 - 6779 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 8 - 7043 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 7 - 7409 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 6 - 7745 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 5 - 8415 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 4 - 8787 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 3 - 9715 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 2 - 10754 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 1 - 17505 25.10.2011

Truyện mới cập nhật

Kengan Ashua
Cập Nhật: 23.07
Kamisama no ...
Cập Nhật: 23.07
The God Of High ...
Cập Nhật: 23.07
Prison School
Cập Nhật: 23.07
Needless
Cập Nhật: 23.07
Người Trong ...
Cập Nhật: 23.07
Resentment - Oan ...
Cập Nhật: 23.07
Thăng Long Đạo
Cập Nhật: 23.07
Red Storm
Cập Nhật: 23.07
Tokyo Ghoul: RE
Cập Nhật: 23.07
Đấu Phá ...
Cập Nhật: 23.07
Sổ Tay Trồng ...
Cập Nhật: 23.07
Tướng Dạ
Cập Nhật: 23.07
Suicide Island - ...
Cập Nhật: 23.07
Bách Luyện ...
Cập Nhật: 23.07
Dead Days
Cập Nhật: 23.07
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 757
 • Lượt xem : 697
 • Lượt xem : 676
 • Lượt xem : 663
 • Lượt xem : 487
 • Lượt xem : 448
 • Lượt xem : 436
 • Lượt xem : 388
 • Lượt xem : 379
 • Lượt xem : 335
 • Lượt xem : 306
 • Lượt xem : 306
 • Lượt xem : 284
 • Lượt xem : 283
 • Lượt xem : 253
 • Lượt xem : 224
 • Lượt xem : 216

 • X

  phong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacphong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  9101503654