Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Phong Thần Ký, xem truyen tranh Phong Thần Ký

Phong Thần Ký
Phong Thần Ký

Phong Thần Ký

Kịch bản: Hoàng Ngọc Lang
Họa sĩ: Hoàng Ngọc Lang
Thể loại: Historical, Martial Arts
Số Chương: 181

Đã có 1126593 lượt xem

Nội dung
Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nổi dậy.
Phong Thần Ký Download Lượt xem Ngày đăng
Phong Thần Ký Chapter 182 - 48567 11.05.2014
Phong Thần Ký Chapter 181 - 22768 25.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 180 - 26744 19.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 179 - 28910 14.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 178 - 26992 05.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 177 - 33092 02.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 176 - 35058 26.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 175 - 27545 14.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 174 - 21251 08.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 173 - 28635 04.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 172 - 16950 20.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 171 - 16128 13.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 170 - 24758 10.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 169 - 20193 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 168 - 11534 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 167 - 21935 19.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 166 - 16283 10.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 165 - 24569 04.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 164 - 19193 27.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 163 - 10594 21.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 162 - 5520 14.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 161 - 4980 06.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 160 - 5022 29.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 159 - 4629 23.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 158 - 3920 15.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 157 - 3932 08.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 155 - 3472 24.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 153 - 3142 11.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 152 - 3528 04.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 151 - 3229 02.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 150 - 3808 20.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 149 - 3029 13.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 148 - 3186 06.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 147 - 2973 30.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 146 - 3006 24.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 145 - 3088 17.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 143 - 2727 03.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 141 - 2721 20.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 140 - 3161 12.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 139 - 2692 05.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 138 - 2796 29.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 137 - 2845 22.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 136 - 2839 15.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 135 - 3553 31.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 134 - 3553 24.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 133 - 2978 20.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 132 - 2946 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 131 - 2994 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 130 - 3540 15.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 129 - 2919 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 128 - 3176 02.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 127 - 3273 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 126 - 3277 08.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 125 - 3425 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 124 - 3104 27.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 123 - 3147 22.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 122 - 3360 13.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 121 - 3346 06.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 120 - 3438 29.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 119 - 3169 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 118 - 3090 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 117 - 3547 17.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 116 - 4002 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 115 - 3576 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 114 - 3644 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 113 - 3768 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 112 - 3942 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 111 - 3723 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 110 - 4563 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 109 - 4184 11.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 108 - 4129 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 107 - 3445 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 106 - 3450 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 105 - 3131 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 104 - 3035 05.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 103 - 3045 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 102 - 3097 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 101 - 2980 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 100 - 3757 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 99 - 3010 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 98 - 3529 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 97 - 3506 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 96 - 3288 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 95 - 3533 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 94 - 3107 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 93 - 3169 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 92 - 3242 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 91 - 3193 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 90 - 3617 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 89 - 3053 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 88 - 3026 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 87 - 3161 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 86 - 3172 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 85 - 3165 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 84 - 2977 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 83 - 3093 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 82 - 3068 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 81 - 3142 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 80 - 3601 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 79 - 3054 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 78 - 3147 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 77 - 3144 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 76 - 3230 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 75 - 3357 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 74 - 3012 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 73 - 3141 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 72 - 3004 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 71 - 3023 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 70 - 3433 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 69 - 2925 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 68 - 2791 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 67 - 2840 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 66 - 2913 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 65 - 3468 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 63 - 4240 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 62 - 3509 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 61 - 3568 24.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 60 - 4033 22.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 59 - 2830 15.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 58 - 3007 06.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 57 - 3005 01.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 56 - 3003 18.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 55 - 3085 11.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 54 - 3067 04.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 53 - 3818 27.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 52 - 3435 22.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 50 - 5362 09.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 49 - 4003 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 48 - 3772 03.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 43 - 3700 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 42 - 3838 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 41 - 3734 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 40 - 3988 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 39 - 3576 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 38 - 3641 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 37 - 3955 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 36 - 3730 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 35 - 3829 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 34 - 3807 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 33 - 3754 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 32 - 3790 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 31 - 3727 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 30 - 4027 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 29 - 3633 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 28 - 3671 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 27 - 4511 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 26 - 3794 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 25 - 3876 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 24 - 3713 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 23 - 3623 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 22 - 3898 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 21 - 3854 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 20 - 4215 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 19 - 3907 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 18 - 4016 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 17 - 3946 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 16 - 3802 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 15 - 4044 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 14 - 4263 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 13 - 4454 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 12 - 4381 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 11 - 4455 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 10 - 4611 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 9 - 4110 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 8 - 4226 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 7 - 4556 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 6 - 4616 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 5 - 5199 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 4 - 5402 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 3 - 6011 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 2 - 6700 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 1 - 11308 25.10.2011

Truyện mới cập nhật

Tam Nhãn Hao ...
Cập Nhật: 23.11
Apocalypse no ...
Cập Nhật: 23.11
Hung Thú Cuồng ...
Cập Nhật: 23.11
Bá Đao
Cập Nhật: 23.11
Baki - Son of Ogre
Cập Nhật: 23.11
Bắc Đẩu Du ...
Cập Nhật: 23.11
Cặp bài trùng ...
Cập Nhật: 23.11
Ai Hơn Ai
Cập Nhật: 23.11
Hoa Thiên Cốt
Cập Nhật: 23.11
Yakitate!! Japan ...
Cập Nhật: 23.11
Nise Koi
Cập Nhật: 22.11
Đại Chiến ...
Cập Nhật: 22.11
Yamada-kun to ...
Cập Nhật: 22.11
The Devil King Is ...
Cập Nhật: 22.11
Fairy Tail - ...
Cập Nhật: 22.11
Thiếu Niên ...
Cập Nhật: 22.11
RSS

MỚI CẬP NHẬTBẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 13623
 • Lượt xem : 9869
 • Lượt xem : 8414
 • Lượt xem : 7326
 • Lượt xem : 6847
 • Lượt xem : 5204
 • Lượt xem : 5203
 • Lượt xem : 4778
 • Lượt xem : 3973
 • Lượt xem : 3901
 • Lượt xem : 3200
 • Lượt xem : 3152
 • Lượt xem : 2653
 • Lượt xem : 2622
 • Lượt xem : 2551
 • Lượt xem : 2514
 • Lượt xem : 2302
 • Lượt xem : 2242

 • phong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacphong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  9101126593