Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Phong Thần Ký, xem truyen tranh Phong Thần Ký

Phong Thần Ký
Phong Thần Ký

Phong Thần Ký

Kịch bản: Hoàng Ngọc Lang
Họa sĩ: Hoàng Ngọc Lang
Thể loại: Historical, Martial Arts
Số Chương: 181

Đã có 1055171 lượt xem

Nội dung
Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nổi dậy.
Phong Thần Ký Download Lượt xem Ngày đăng
Phong Thần Ký Chapter 182 - 46282 11.05.2014
Phong Thần Ký Chapter 181 - 21655 25.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 180 - 25745 19.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 179 - 27911 14.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 178 - 26059 05.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 177 - 32246 02.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 176 - 34054 26.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 175 - 26617 14.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 174 - 20439 08.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 173 - 27817 04.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 172 - 16188 20.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 171 - 15381 13.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 170 - 23935 10.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 169 - 19554 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 168 - 10906 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 167 - 21223 19.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 166 - 15630 10.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 165 - 23861 04.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 164 - 18532 27.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 163 - 9988 21.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 162 - 4890 14.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 161 - 4382 06.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 160 - 4391 29.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 159 - 4042 23.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 158 - 3329 15.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 157 - 3364 08.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 155 - 2903 24.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 153 - 2628 11.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 152 - 2991 04.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 151 - 2707 02.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 150 - 3101 20.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 149 - 2534 13.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 148 - 2693 06.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 147 - 2469 30.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 146 - 2524 24.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 145 - 2564 17.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 143 - 2236 03.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 141 - 2248 20.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 140 - 2654 12.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 139 - 2247 05.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 138 - 2342 29.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 137 - 2386 22.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 136 - 2378 15.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 135 - 2978 31.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 134 - 2927 24.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 133 - 2420 20.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 132 - 2378 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 131 - 2471 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 130 - 2955 15.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 129 - 2385 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 128 - 2570 02.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 127 - 2664 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 126 - 2763 08.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 125 - 2810 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 124 - 2566 27.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 123 - 2573 22.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 122 - 2766 13.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 121 - 2805 06.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 120 - 2908 29.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 119 - 2630 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 118 - 2587 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 117 - 2999 17.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 116 - 3366 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 115 - 3035 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 114 - 3105 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 113 - 3141 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 112 - 3383 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 111 - 3174 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 110 - 3904 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 109 - 3660 11.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 108 - 3593 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 107 - 2869 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 106 - 2855 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 105 - 2619 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 104 - 2498 05.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 103 - 2556 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 102 - 2589 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 101 - 2496 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 100 - 3184 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 99 - 2550 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 98 - 2980 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 97 - 2914 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 96 - 2742 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 95 - 2970 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 94 - 2610 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 93 - 2665 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 92 - 2731 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 91 - 2673 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 90 - 3035 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 89 - 2572 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 88 - 2533 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 87 - 2628 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 86 - 2637 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 85 - 2651 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 84 - 2511 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 83 - 2573 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 82 - 2535 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 81 - 2619 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 80 - 2970 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 79 - 2521 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 78 - 2599 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 77 - 2570 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 76 - 2648 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 75 - 2776 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 74 - 2530 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 73 - 2611 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 72 - 2526 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 71 - 2536 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 70 - 2850 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 69 - 2431 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 68 - 2370 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 67 - 2406 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 66 - 2438 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 65 - 2921 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 63 - 3574 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 62 - 3022 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 61 - 3015 24.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 60 - 3424 22.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 59 - 2317 15.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 58 - 2434 06.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 57 - 2484 01.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 56 - 2485 18.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 55 - 2564 11.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 54 - 2537 04.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 53 - 3150 27.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 52 - 2869 22.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 50 - 4504 09.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 49 - 3362 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 48 - 3151 03.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 43 - 3146 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 42 - 3248 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 41 - 3156 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 40 - 3321 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 39 - 3006 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 38 - 3041 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 37 - 3205 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 36 - 3126 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 35 - 3197 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 34 - 3207 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 33 - 3136 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 32 - 3162 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 31 - 3128 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 30 - 3385 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 29 - 3053 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 28 - 3066 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 27 - 3750 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 26 - 3167 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 25 - 3222 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 24 - 3110 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 23 - 3051 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 22 - 3274 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 21 - 3268 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 20 - 3537 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 19 - 3289 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 18 - 3367 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 17 - 3294 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 16 - 3206 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 15 - 3419 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 14 - 3580 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 13 - 3717 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 12 - 3615 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 11 - 3731 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 10 - 3878 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 9 - 3432 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 8 - 3540 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 7 - 3830 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 6 - 3902 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 5 - 4424 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 4 - 4630 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 3 - 5172 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 2 - 5766 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 1 - 9674 25.10.2011

Truyện mới cập nhật

Nữ Thanh Tra ...
Cập Nhật: 02.09
Long Phi Bất ...
Cập Nhật: 02.09
Đông Phương ...
Cập Nhật: 02.09
Đại quân ...
Cập Nhật: 02.09
Huyễn Thế Ký
Cập Nhật: 02.09
Shaman King - ...
Cập Nhật: 02.09
Sundome
Cập Nhật: 02.09
Cố Lên Nào, ...
Cập Nhật: 02.09
Mị Chi Ma Hạp
Cập Nhật: 02.09
Kỵ Sĩ Hoang ...
Cập Nhật: 02.09
Kuroko No Basket
Cập Nhật: 01.09
One Piece Full ...
Cập Nhật: 01.09
Gintama
Cập Nhật: 01.09
The Devil King Is ...
Cập Nhật: 01.09
Tân Tác Long ...
Cập Nhật: 01.09
Mishima Rin wa ...
Cập Nhật: 01.09
RSS

MỚI CẬP NHẬTBẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 15321
 • Lượt xem : 9102
 • Lượt xem : 8853
 • Lượt xem : 5327
 • Lượt xem : 4821
 • Lượt xem : 4133
 • Lượt xem : 3740
 • Lượt xem : 3714
 • Lượt xem : 3604
 • Lượt xem : 3568
 • Lượt xem : 3487
 • Lượt xem : 3328
 • Lượt xem : 2756
 • Lượt xem : 2519
 • Lượt xem : 2337
 • Lượt xem : 2327
 • Lượt xem : 2271

 • phong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacphong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  9101055171