Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Phong Thần Ký, xem truyen tranh Phong Thần Ký

Phong Thần Ký
Phong Thần Ký

Phong Thần Ký

Kịch bản: Hoàng Ngọc Lang
Họa sĩ: Hoàng Ngọc Lang
Thể loại: Historical, Martial Arts
Số Chương: 181

Đã có 1277627 lượt xem

Nội dung
Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nổi dậy.
Phong Thần Ký Download Lượt xem Ngày đăng
Phong Thần Ký Chapter 182 - 51665 11.05.2014
Phong Thần Ký Chapter 181 - 24409 25.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 180 - 28379 19.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 179 - 30389 14.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 178 - 28488 05.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 177 - 34523 02.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 176 - 36395 26.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 175 - 29062 14.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 174 - 22516 08.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 173 - 29881 04.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 172 - 18156 20.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 171 - 17321 13.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 170 - 25995 10.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 169 - 21198 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 168 - 12524 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 167 - 23048 19.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 166 - 17309 10.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 165 - 25703 04.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 164 - 20271 27.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 163 - 11580 21.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 162 - 6555 14.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 161 - 5999 06.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 160 - 6032 29.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 159 - 5592 23.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 158 - 4883 15.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 157 - 4856 08.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 155 - 4375 24.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 153 - 4037 11.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 152 - 4396 04.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 151 - 4086 02.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 150 - 4929 20.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 149 - 3815 13.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 148 - 4045 06.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 147 - 3800 30.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 146 - 3817 24.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 145 - 3890 17.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 143 - 3411 03.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 141 - 3459 20.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 140 - 3947 12.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 139 - 3398 05.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 138 - 3436 29.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 137 - 3553 22.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 136 - 3532 15.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 135 - 4413 31.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 134 - 4357 24.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 133 - 3720 20.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 132 - 3640 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 131 - 3701 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 130 - 4344 15.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 129 - 3618 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 128 - 3929 02.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 127 - 4122 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 126 - 4032 08.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 125 - 4216 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 124 - 3808 27.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 123 - 3867 22.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 122 - 4115 13.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 121 - 4072 06.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 120 - 4222 29.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 119 - 3921 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 118 - 3787 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 117 - 4318 17.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 116 - 4964 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 115 - 4348 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 114 - 4465 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 113 - 4653 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 112 - 4825 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 111 - 4617 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 110 - 5548 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 109 - 5097 11.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 108 - 4946 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 107 - 4317 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 106 - 4421 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 105 - 3947 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 104 - 3897 05.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 103 - 3853 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 102 - 3880 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 101 - 3738 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 100 - 4672 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 99 - 3732 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 98 - 4357 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 97 - 4451 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 96 - 4043 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 95 - 4358 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 94 - 3922 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 93 - 3906 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 92 - 4031 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 91 - 3942 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 90 - 4454 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 89 - 3826 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 88 - 3780 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 87 - 3979 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 86 - 3920 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 85 - 3985 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 84 - 3721 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 83 - 3880 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 82 - 3799 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 81 - 3933 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 80 - 4476 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 79 - 3827 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 78 - 3954 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 77 - 3945 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 76 - 4029 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 75 - 4148 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 74 - 3773 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 73 - 4085 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 72 - 3714 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 71 - 3726 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 70 - 4210 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 69 - 3656 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 68 - 3455 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 67 - 3479 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 66 - 3609 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 65 - 4236 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 63 - 5199 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 62 - 4290 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 61 - 4337 24.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 60 - 4922 22.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 59 - 3544 15.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 58 - 3741 06.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 57 - 3750 01.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 56 - 3701 18.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 55 - 3878 11.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 54 - 3852 04.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 53 - 4759 27.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 52 - 4299 22.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 50 - 6858 09.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 49 - 5076 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 48 - 4802 03.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 43 - 4568 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 42 - 4744 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 41 - 4588 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 40 - 4941 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 39 - 4439 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 38 - 4521 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 37 - 4912 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 36 - 4634 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 35 - 4815 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 34 - 4715 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 33 - 4666 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 32 - 4662 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 31 - 4603 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 30 - 5011 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 29 - 4439 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 28 - 4576 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 27 - 5683 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 26 - 4748 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 25 - 4860 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 24 - 4573 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 23 - 4486 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 22 - 4815 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 21 - 4782 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 20 - 5275 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 19 - 4874 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 18 - 4995 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 17 - 5028 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 16 - 4792 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 15 - 4987 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 14 - 5303 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 13 - 5573 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 12 - 5492 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 11 - 5511 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 10 - 5785 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 9 - 5150 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 8 - 5279 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 7 - 5690 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 6 - 5712 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 5 - 6418 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 4 - 6630 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 3 - 7341 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 2 - 8098 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 1 - 13733 25.10.2011

Truyện mới cập nhật

Angel Voice
Cập Nhật: 27.05
Assassination ...
Cập Nhật: 27.05
Người Trong ...
Cập Nhật: 27.05
Freak Island - ...
Cập Nhật: 27.05
Darwins Game
Cập Nhật: 27.05
Tháp Kỳ
Cập Nhật: 27.05
Bắc Đẩu Du ...
Cập Nhật: 27.05
Chính Nghĩa ...
Cập Nhật: 27.05
Ouroboros
Cập Nhật: 27.05
Thần Giới ...
Cập Nhật: 27.05
Anh Hùng Xạ ...
Cập Nhật: 27.05
Mạt Nhật ...
Cập Nhật: 27.05
One Piece
Cập Nhật: 27.05
Naruto Gaiden: ...
Cập Nhật: 27.05
Killing Bites
Cập Nhật: 27.05
Chiến Phổ
Cập Nhật: 27.05
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 732
 • Lượt xem : 616
 • Lượt xem : 603
 • Lượt xem : 465
 • Lượt xem : 447
 • Lượt xem : 445
 • Lượt xem : 367
 • Lượt xem : 365
 • Lượt xem : 360
 • Lượt xem : 342
 • Lượt xem : 338
 • Lượt xem : 338
 • Lượt xem : 313
 • Lượt xem : 283
 • Lượt xem : 282
 • Lượt xem : 272

 • phong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacphong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  9101277627