Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Phong Thần Ký, xem truyen tranh Phong Thần Ký

Phong Thần Ký
Phong Thần Ký

Phong Thần Ký

Kịch bản: Hoàng Ngọc Lang
Họa sĩ: Hoàng Ngọc Lang
Thể loại: Historical, Martial Arts
Số Chương: 181

Đã có 1048980 lượt xem

Nội dung
Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nổi dậy.
Phong Thần Ký Download Lượt xem Ngày đăng
Phong Thần Ký Chapter 182 - 46081 11.05.2014
Phong Thần Ký Chapter 181 - 21497 25.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 180 - 25653 19.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 179 - 27808 14.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 178 - 25991 05.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 177 - 32173 02.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 176 - 33809 26.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 175 - 26539 14.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 174 - 20386 08.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 173 - 27754 04.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 172 - 16121 20.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 171 - 15312 13.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 170 - 23851 10.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 169 - 19488 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 168 - 10841 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 167 - 21175 19.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 166 - 15579 10.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 165 - 23793 04.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 164 - 18466 27.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 163 - 9939 21.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 162 - 4851 14.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 161 - 4345 06.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 160 - 4341 29.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 159 - 3998 23.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 158 - 3268 15.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 157 - 3317 08.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 155 - 2867 24.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 153 - 2591 11.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 152 - 2961 04.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 151 - 2669 02.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 150 - 3041 20.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 149 - 2505 13.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 148 - 2654 06.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 147 - 2442 30.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 146 - 2490 24.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 145 - 2535 17.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 143 - 2205 03.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 141 - 2214 20.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 140 - 2608 12.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 139 - 2212 05.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 138 - 2308 29.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 137 - 2349 22.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 136 - 2339 15.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 135 - 2930 31.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 134 - 2886 24.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 133 - 2387 20.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 132 - 2350 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 131 - 2427 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 130 - 2909 15.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 129 - 2355 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 128 - 2534 02.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 127 - 2609 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 126 - 2714 08.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 125 - 2761 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 124 - 2507 27.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 123 - 2505 22.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 122 - 2692 13.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 121 - 2750 06.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 120 - 2866 29.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 119 - 2581 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 118 - 2559 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 117 - 2954 17.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 116 - 3328 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 115 - 3005 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 114 - 3071 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 113 - 3094 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 112 - 3351 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 111 - 3128 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 110 - 3868 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 109 - 3631 11.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 108 - 3561 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 107 - 2833 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 106 - 2821 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 105 - 2595 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 104 - 2473 05.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 103 - 2528 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 102 - 2558 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 101 - 2469 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 100 - 3147 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 99 - 2512 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 98 - 2931 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 97 - 2864 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 96 - 2710 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 95 - 2938 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 94 - 2580 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 93 - 2633 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 92 - 2703 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 91 - 2646 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 90 - 3004 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 89 - 2539 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 88 - 2502 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 87 - 2591 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 86 - 2600 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 85 - 2605 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 84 - 2474 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 83 - 2539 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 82 - 2502 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 81 - 2584 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 80 - 2923 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 79 - 2482 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 78 - 2562 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 77 - 2533 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 76 - 2606 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 75 - 2730 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 74 - 2491 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 73 - 2566 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 72 - 2491 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 71 - 2503 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 70 - 2815 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 69 - 2390 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 68 - 2340 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 67 - 2375 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 66 - 2400 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 65 - 2869 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 63 - 3511 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 62 - 2982 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 61 - 2968 24.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 60 - 3362 22.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 59 - 2282 15.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 58 - 2394 06.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 57 - 2449 01.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 56 - 2435 18.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 55 - 2528 11.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 54 - 2489 04.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 53 - 3081 27.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 52 - 2813 22.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 50 - 4435 09.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 49 - 3307 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 48 - 3104 03.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 43 - 3096 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 42 - 3187 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 41 - 3113 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 40 - 3259 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 39 - 2965 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 38 - 2992 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 37 - 3131 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 36 - 3069 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 35 - 3142 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 34 - 3147 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 33 - 3080 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 32 - 3107 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 31 - 3070 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 30 - 3314 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 29 - 3005 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 28 - 3008 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 27 - 3667 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 26 - 3104 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 25 - 3155 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 24 - 3043 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 23 - 2993 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 22 - 3211 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 21 - 3214 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 20 - 3466 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 19 - 3228 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 18 - 3315 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 17 - 3240 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 16 - 3151 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 15 - 3367 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 14 - 3528 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 13 - 3661 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 12 - 3552 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 11 - 3678 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 10 - 3810 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 9 - 3373 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 8 - 3481 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 7 - 3776 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 6 - 3838 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 5 - 4368 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 4 - 4563 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 3 - 5097 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 2 - 5672 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 1 - 9512 25.10.2011

Truyện mới cập nhật

Otogi Matsuri
Cập Nhật: 22.08
The Devil King Is ...
Cập Nhật: 22.08
Hoàng tử ...
Cập Nhật: 22.08
Tiên Ma Biến
Cập Nhật: 22.08
Hoàng tử Tennis
Cập Nhật: 22.08
Phụng Lâm ...
Cập Nhật: 22.08
Thần Binh ...
Cập Nhật: 22.08
Hắc Báo Liệt ...
Cập Nhật: 22.08
The Gamer
Cập Nhật: 22.08
Long Quyển Phong
Cập Nhật: 22.08
Huyễn Thế Ký
Cập Nhật: 22.08
Kotaro ...
Cập Nhật: 22.08
Detective Academy ...
Cập Nhật: 22.08
Thăng Long Đạo
Cập Nhật: 22.08
Đấu la đại ...
Cập Nhật: 22.08
Diêm Đế - ...
Cập Nhật: 22.08
RSS

MỚI CẬP NHẬTBẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 12918
 • Lượt xem : 6722
 • Lượt xem : 5772
 • Lượt xem : 5398
 • Lượt xem : 4256
 • Lượt xem : 4117
 • Lượt xem : 4097
 • Lượt xem : 3884
 • Lượt xem : 3281
 • Lượt xem : 3267
 • Lượt xem : 3120
 • Lượt xem : 2975
 • Lượt xem : 2875
 • Lượt xem : 2808
 • Lượt xem : 2740
 • Lượt xem : 2690
 • Lượt xem : 2557
 • Lượt xem : 1856

 • phong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacphong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  9101048980