Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Phong Thần Ký, xem truyen tranh Phong Thần Ký

Phong Thần Ký
Phong Thần Ký

Phong Thần Ký

Kịch bản: Hoàng Ngọc Lang
Họa sĩ: Hoàng Ngọc Lang
Thể loại: Historical, Martial Arts
Số Chương: 181

Đã có 1090044 lượt xem

Nội dung
Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nổi dậy.
Phong Thần Ký Download Lượt xem Ngày đăng
Phong Thần Ký Chapter 182 - 47509 11.05.2014
Phong Thần Ký Chapter 181 - 22192 25.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 180 - 26277 19.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 179 - 28456 14.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 178 - 26562 05.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 177 - 32688 02.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 176 - 34652 26.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 175 - 27102 14.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 174 - 20835 08.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 173 - 28225 04.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 172 - 16565 20.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 171 - 15748 13.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 170 - 24340 10.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 169 - 19881 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 168 - 11203 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 167 - 21577 19.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 166 - 15955 10.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 165 - 24207 04.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 164 - 18862 27.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 163 - 10285 21.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 162 - 5204 14.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 161 - 4685 06.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 160 - 4723 29.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 159 - 4344 23.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 158 - 3611 15.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 157 - 3640 08.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 155 - 3184 24.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 153 - 2893 11.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 152 - 3262 04.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 151 - 2982 02.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 150 - 3467 20.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 149 - 2762 13.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 148 - 2939 06.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 147 - 2714 30.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 146 - 2754 24.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 145 - 2825 17.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 143 - 2465 03.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 141 - 2474 20.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 140 - 2896 12.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 139 - 2452 05.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 138 - 2562 29.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 137 - 2590 22.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 136 - 2585 15.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 135 - 3254 31.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 134 - 3213 24.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 133 - 2686 20.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 132 - 2642 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 131 - 2708 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 130 - 3239 15.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 129 - 2628 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 128 - 2875 02.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 127 - 2980 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 126 - 3021 08.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 125 - 3122 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 124 - 2830 27.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 123 - 2847 22.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 122 - 3078 13.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 121 - 3087 06.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 120 - 3167 29.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 119 - 2897 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 118 - 2842 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 117 - 3281 17.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 116 - 3685 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 115 - 3291 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 114 - 3347 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 113 - 3455 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 112 - 3664 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 111 - 3460 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 110 - 4242 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 109 - 3892 11.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 108 - 3836 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 107 - 3129 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 106 - 3163 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 105 - 2857 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 104 - 2749 05.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 103 - 2777 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 102 - 2821 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 101 - 2724 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 100 - 3456 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 99 - 2749 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 98 - 3220 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 97 - 3187 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 96 - 2988 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 95 - 3232 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 94 - 2844 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 93 - 2899 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 92 - 2963 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 91 - 2903 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 90 - 3314 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 89 - 2788 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 88 - 2751 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 87 - 2864 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 86 - 2884 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 85 - 2864 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 84 - 2705 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 83 - 2789 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 82 - 2751 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 81 - 2845 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 80 - 3255 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 79 - 2737 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 78 - 2840 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 77 - 2812 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 76 - 2894 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 75 - 3020 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 74 - 2728 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 73 - 2833 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 72 - 2740 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 71 - 2743 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 70 - 3115 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 69 - 2648 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 68 - 2538 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 67 - 2593 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 66 - 2637 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 65 - 3164 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 63 - 3847 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 62 - 3234 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 61 - 3247 24.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 60 - 3696 22.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 59 - 2541 15.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 58 - 2712 06.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 57 - 2717 01.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 56 - 2713 18.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 55 - 2786 11.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 54 - 2752 04.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 53 - 3468 27.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 52 - 3123 22.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 50 - 4888 09.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 49 - 3676 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 48 - 3440 03.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 43 - 3400 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 42 - 3519 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 41 - 3427 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 40 - 3656 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 39 - 3271 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 38 - 3328 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 37 - 3569 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 36 - 3397 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 35 - 3498 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 34 - 3478 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 33 - 3440 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 32 - 3463 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 31 - 3414 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 30 - 3693 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 29 - 3319 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 28 - 3364 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 27 - 4103 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 26 - 3456 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 25 - 3543 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 24 - 3399 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 23 - 3322 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 22 - 3567 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 21 - 3526 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 20 - 3834 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 19 - 3581 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 18 - 3678 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 17 - 3598 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 16 - 3484 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 15 - 3697 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 14 - 3897 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 13 - 4047 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 12 - 3953 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 11 - 4053 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 10 - 4203 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 9 - 3752 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 8 - 3867 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 7 - 4166 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 6 - 4236 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 5 - 4799 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 4 - 5002 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 3 - 5573 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 2 - 6205 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 1 - 10468 25.10.2011

Truyện mới cập nhật

Noblesse
Cập Nhật: 24.10
Toriko
Cập Nhật: 24.10
Cơ Giáp Viên ...
Cập Nhật: 23.10
Hinomaru Zumou
Cập Nhật: 23.10
Tokyo Kushu
Cập Nhật: 23.10
Bleach
Cập Nhật: 23.10
Thiên Tử ...
Cập Nhật: 23.10
Historys ...
Cập Nhật: 23.10
Đại Chiến ...
Cập Nhật: 23.10
Diamond no Ace
Cập Nhật: 23.10
Thần Binh Vấn ...
Cập Nhật: 23.10
One Piece
Cập Nhật: 23.10
Eyeshield 21
Cập Nhật: 23.10
Ai Hơn Ai
Cập Nhật: 23.10
HEAT - Thế ...
Cập Nhật: 23.10
Gấu ngốc và ...
Cập Nhật: 23.10
RSS

MỚI CẬP NHẬTBẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 10251
 • Lượt xem : 8433
 • Lượt xem : 5642
 • Lượt xem : 5383
 • Lượt xem : 4423
 • Lượt xem : 4306
 • Lượt xem : 3800
 • Lượt xem : 3058
 • Lượt xem : 2969
 • Lượt xem : 2524
 • Lượt xem : 2373
 • Lượt xem : 2286
 • Lượt xem : 2040
 • Lượt xem : 1988
 • Lượt xem : 1987
 • Lượt xem : 1895

 • phong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacphong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  9101090044