Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Phong Thần Ký, xem truyen tranh Phong Thần Ký

Phong Thần Ký
Phong Thần Ký

Phong Thần Ký

Kịch bản: Hoàng Ngọc Lang
Họa sĩ: Hoàng Ngọc Lang
Thể loại: Historical, Martial Arts
Số Chương: 181

Đã có 1074527 lượt xem

Nội dung
Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nổi dậy.
Phong Thần Ký Download Lượt xem Ngày đăng
Phong Thần Ký Chapter 182 - 47055 11.05.2014
Phong Thần Ký Chapter 181 - 21952 25.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 180 - 26036 19.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 179 - 28210 14.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 178 - 26346 05.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 177 - 32494 02.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 176 - 34457 26.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 175 - 26907 14.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 174 - 20660 08.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 173 - 28038 04.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 172 - 16387 20.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 171 - 15588 13.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 170 - 24172 10.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 169 - 19739 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 168 - 11073 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 167 - 21418 19.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 166 - 15796 10.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 165 - 24047 04.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 164 - 18712 27.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 163 - 10154 21.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 162 - 5063 14.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 161 - 4536 06.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 160 - 4560 29.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 159 - 4195 23.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 158 - 3468 15.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 157 - 3509 08.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 155 - 3054 24.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 153 - 2765 11.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 152 - 3137 04.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 151 - 2856 02.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 150 - 3306 20.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 149 - 2644 13.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 148 - 2823 06.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 147 - 2591 30.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 146 - 2638 24.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 145 - 2699 17.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 143 - 2353 03.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 141 - 2357 20.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 140 - 2794 12.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 139 - 2355 05.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 138 - 2457 29.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 137 - 2490 22.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 136 - 2485 15.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 135 - 3105 31.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 134 - 3064 24.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 133 - 2554 20.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 132 - 2514 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 131 - 2580 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 130 - 3115 15.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 129 - 2526 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 128 - 2709 02.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 127 - 2853 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 126 - 2905 08.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 125 - 2995 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 124 - 2712 27.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 123 - 2725 22.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 122 - 2942 13.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 121 - 2959 06.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 120 - 3046 29.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 119 - 2785 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 118 - 2720 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 117 - 3157 17.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 116 - 3520 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 115 - 3185 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 114 - 3232 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 113 - 3307 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 112 - 3538 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 111 - 3327 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 110 - 4079 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 109 - 3783 11.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 108 - 3725 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 107 - 3007 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 106 - 3040 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 105 - 2744 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 104 - 2630 05.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 103 - 2675 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 102 - 2710 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 101 - 2618 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 100 - 3331 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 99 - 2657 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 98 - 3104 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 97 - 3058 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 96 - 2888 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 95 - 3121 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 94 - 2751 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 93 - 2808 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 92 - 2864 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 91 - 2802 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 90 - 3184 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 89 - 2693 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 88 - 2662 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 87 - 2758 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 86 - 2777 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 85 - 2770 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 84 - 2619 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 83 - 2684 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 82 - 2649 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 81 - 2741 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 80 - 3127 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 79 - 2636 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 78 - 2727 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 77 - 2711 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 76 - 2783 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 75 - 2922 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 74 - 2636 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 73 - 2725 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 72 - 2636 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 71 - 2644 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 70 - 3004 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 69 - 2551 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 68 - 2465 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 67 - 2513 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 66 - 2552 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 65 - 3054 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 63 - 3728 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 62 - 3147 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 61 - 3144 24.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 60 - 3583 22.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 59 - 2455 15.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 58 - 2600 06.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 57 - 2623 01.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 56 - 2610 18.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 55 - 2706 11.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 54 - 2653 04.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 53 - 3329 27.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 52 - 3012 22.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 50 - 4725 09.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 49 - 3534 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 48 - 3306 03.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 43 - 3301 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 42 - 3410 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 41 - 3329 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 40 - 3530 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 39 - 3176 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 38 - 3225 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 37 - 3416 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 36 - 3296 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 35 - 3371 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 34 - 3367 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 33 - 3324 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 32 - 3336 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 31 - 3286 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 30 - 3550 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 29 - 3204 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 28 - 3230 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 27 - 3944 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 26 - 3311 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 25 - 3404 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 24 - 3285 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 23 - 3203 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 22 - 3440 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 21 - 3407 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 20 - 3720 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 19 - 3438 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 18 - 3540 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 17 - 3453 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 16 - 3358 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 15 - 3564 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 14 - 3753 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 13 - 3890 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 12 - 3805 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 11 - 3904 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 10 - 4059 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 9 - 3628 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 8 - 3711 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 7 - 4017 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 6 - 4090 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 5 - 4634 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 4 - 4827 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 3 - 5395 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 2 - 6004 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 1 - 10071 25.10.2011

Truyện mới cập nhật

One Piece
Cập Nhật: 02.10
Thiên Tử ...
Cập Nhật: 02.10
Kamisama no ...
Cập Nhật: 02.10
Koi wo Suru no ga ...
Cập Nhật: 02.10
Truyền nhân ...
Cập Nhật: 02.10
HEAT - Thế ...
Cập Nhật: 02.10
Đại Chiến ...
Cập Nhật: 02.10
Toriko
Cập Nhật: 02.10
Bleach
Cập Nhật: 02.10
Naruto
Cập Nhật: 02.10
Thiên Tử ...
Cập Nhật: 02.10
Kiếm khách ...
Cập Nhật: 02.10
Hell Girl Emma - ...
Cập Nhật: 02.10
Thiếu Niên ...
Cập Nhật: 02.10
Cơ Giáp Viên ...
Cập Nhật: 02.10
Thần Ấn ...
Cập Nhật: 02.10
RSS

MỚI CẬP NHẬTBẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 25786
 • Lượt xem : 12555
 • Lượt xem : 11622
 • Lượt xem : 11398
 • Lượt xem : 10292
 • Lượt xem : 9986
 • Lượt xem : 9797
 • Lượt xem : 7993
 • Lượt xem : 7165
 • Lượt xem : 6698
 • Lượt xem : 6395
 • Lượt xem : 6138
 • Lượt xem : 6013
 • Lượt xem : 5437
 • Lượt xem : 5295
 • Lượt xem : 4952
 • Lượt xem : 4591
 • Lượt xem : 4368

 • phong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacphong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  9101074527