Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Phong Thần Ký, xem truyen tranh Phong Thần Ký

Phong Thần Ký
Phong Thần Ký

Phong Thần Ký

Kịch bản: Hoàng Ngọc Lang
Họa sĩ: Hoàng Ngọc Lang
Thể loại: Historical, Martial Arts
Số Chương: 181

Đã có 1312153 lượt xem

Nội dung
Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nổi dậy.
Phong Thần Ký Download Lượt xem Ngày đăng
Phong Thần Ký Chapter 182 - 52251 11.05.2014
Phong Thần Ký Chapter 181 - 24744 25.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 180 - 28722 19.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 179 - 30680 14.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 178 - 28758 05.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 177 - 34783 02.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 176 - 36653 26.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 175 - 29345 14.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 174 - 22740 08.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 173 - 30160 04.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 172 - 18417 20.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 171 - 17562 13.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 170 - 26256 10.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 169 - 21420 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 168 - 12746 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 167 - 23262 19.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 166 - 17520 10.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 165 - 25921 04.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 164 - 20470 27.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 163 - 11770 21.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 162 - 6771 14.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 161 - 6215 06.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 160 - 6267 29.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 159 - 5788 23.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 158 - 5064 15.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 157 - 5029 08.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 155 - 4564 24.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 153 - 4211 11.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 152 - 4557 04.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 151 - 4260 02.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 150 - 5174 20.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 149 - 3980 13.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 148 - 4202 06.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 147 - 3957 30.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 146 - 3987 24.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 145 - 4064 17.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 143 - 3553 03.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 141 - 3596 20.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 140 - 4120 12.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 139 - 3550 05.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 138 - 3583 29.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 137 - 3707 22.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 136 - 3679 15.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 135 - 4620 31.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 134 - 4524 24.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 133 - 3889 20.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 132 - 3790 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 131 - 3859 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 130 - 4535 15.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 129 - 3768 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 128 - 4100 02.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 127 - 4306 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 126 - 4202 08.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 125 - 4373 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 124 - 3949 27.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 123 - 4008 22.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 122 - 4295 13.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 121 - 4244 06.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 120 - 4406 29.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 119 - 4086 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 118 - 3966 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 117 - 4515 17.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 116 - 5174 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 115 - 4577 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 114 - 4665 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 113 - 4852 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 112 - 5031 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 111 - 4830 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 110 - 5788 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 109 - 5331 11.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 108 - 5156 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 107 - 4499 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 106 - 4656 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 105 - 4160 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 104 - 4089 05.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 103 - 4041 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 102 - 4041 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 101 - 3914 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 100 - 4881 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 99 - 3930 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 98 - 4550 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 97 - 4716 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 96 - 4249 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 95 - 4576 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 94 - 4107 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 93 - 4102 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 92 - 4250 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 91 - 4145 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 90 - 4699 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 89 - 4014 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 88 - 3947 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 87 - 4156 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 86 - 4094 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 85 - 4188 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 84 - 3907 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 83 - 4085 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 82 - 4003 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 81 - 4143 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 80 - 4682 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 79 - 4034 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 78 - 4158 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 77 - 4172 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 76 - 4233 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 75 - 4363 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 74 - 4000 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 73 - 4326 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 72 - 3882 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 71 - 3919 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 70 - 4412 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 69 - 3823 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 68 - 3600 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 67 - 3637 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 66 - 3780 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 65 - 4429 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 63 - 5440 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 62 - 4473 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 61 - 4499 24.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 60 - 5132 22.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 59 - 3709 15.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 58 - 3898 06.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 57 - 3913 01.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 56 - 3856 18.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 55 - 4068 11.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 54 - 4047 04.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 53 - 4959 27.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 52 - 4486 22.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 50 - 7201 09.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 49 - 5301 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 48 - 5035 03.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 43 - 4766 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 42 - 4967 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 41 - 4782 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 40 - 5156 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 39 - 4614 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 38 - 4691 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 37 - 5095 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 36 - 4832 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 35 - 5026 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 34 - 4909 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 33 - 4855 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 32 - 4843 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 31 - 4783 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 30 - 5217 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 29 - 4606 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 28 - 4756 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 27 - 5934 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 26 - 4949 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 25 - 5068 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 24 - 4771 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 23 - 4693 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 22 - 5026 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 21 - 4988 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 20 - 5533 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 19 - 5084 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 18 - 5217 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 17 - 5259 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 16 - 5009 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 15 - 5207 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 14 - 5564 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 13 - 5835 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 12 - 5723 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 11 - 5748 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 10 - 6045 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 9 - 5398 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 8 - 5539 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 7 - 5931 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 6 - 5987 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 5 - 6702 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 4 - 6930 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 3 - 7656 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 2 - 8423 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 1 - 14201 25.10.2011

Truyện mới cập nhật

Tầm Trảo ...
Cập Nhật: 06.07
Hỏa Phụng ...
Cập Nhật: 06.07
Witch Hunter
Cập Nhật: 06.07
Hikaru No Go
Cập Nhật: 06.07
Giant Killing
Cập Nhật: 06.07
Nanatsu no Taizai
Cập Nhật: 06.07
Người Trong ...
Cập Nhật: 06.07
Fairy Tail - ...
Cập Nhật: 06.07
Huyết Ma Nhân
Cập Nhật: 06.07
H2
Cập Nhật: 06.07
Full Metal Wing
Cập Nhật: 06.07
Tô Tịch Kỳ ...
Cập Nhật: 06.07
Thiên Giáng ...
Cập Nhật: 06.07
Tuyệt thế ...
Cập Nhật: 06.07
World Trigger
Cập Nhật: 06.07
Đại Hiệp ...
Cập Nhật: 06.07
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 20118
 • Lượt xem : 10795
 • Lượt xem : 8472
 • Lượt xem : 8072
 • Lượt xem : 7423
 • Lượt xem : 4570
 • Lượt xem : 3527
 • Lượt xem : 3443
 • Lượt xem : 3257
 • Lượt xem : 2501
 • Lượt xem : 2497
 • Lượt xem : 2478
 • Lượt xem : 2476
 • Lượt xem : 2377
 • Lượt xem : 2278
 • Lượt xem : 2160
 • Lượt xem : 2060

 • X

  phong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacphong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  9101312153