Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Phong Thần Ký, xem truyen tranh Phong Thần Ký

Phong Thần Ký
Phong Thần Ký

Phong Thần Ký

Kịch bản: Hoàng Ngọc Lang
Họa sĩ: Hoàng Ngọc Lang
Thể loại: Historical, Martial Arts
Số Chương: 181

Đã có 1088076 lượt xem

Nội dung
Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nổi dậy.
Phong Thần Ký Download Lượt xem Ngày đăng
Phong Thần Ký Chapter 182 - 47450 11.05.2014
Phong Thần Ký Chapter 181 - 22161 25.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 180 - 26246 19.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 179 - 28419 14.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 178 - 26530 05.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 177 - 32661 02.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 176 - 34624 26.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 175 - 27082 14.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 174 - 20814 08.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 173 - 28200 04.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 172 - 16538 20.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 171 - 15723 13.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 170 - 24316 10.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 169 - 19860 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 168 - 11184 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 167 - 21556 19.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 166 - 15943 10.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 165 - 24186 04.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 164 - 18842 27.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 163 - 10262 21.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 162 - 5188 14.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 161 - 4662 06.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 160 - 4701 29.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 159 - 4323 23.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 158 - 3600 15.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 157 - 3624 08.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 155 - 3167 24.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 153 - 2871 11.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 152 - 3246 04.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 151 - 2963 02.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 150 - 3446 20.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 149 - 2745 13.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 148 - 2922 06.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 147 - 2698 30.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 146 - 2742 24.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 145 - 2806 17.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 143 - 2447 03.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 141 - 2462 20.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 140 - 2885 12.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 139 - 2440 05.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 138 - 2549 29.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 137 - 2578 22.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 136 - 2574 15.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 135 - 3238 31.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 134 - 3193 24.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 133 - 2673 20.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 132 - 2629 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 131 - 2691 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 130 - 3225 15.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 129 - 2611 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 128 - 2858 02.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 127 - 2957 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 126 - 2999 08.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 125 - 3103 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 124 - 2807 27.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 123 - 2828 22.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 122 - 3056 13.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 121 - 3066 06.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 120 - 3145 29.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 119 - 2879 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 118 - 2822 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 117 - 3264 17.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 116 - 3651 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 115 - 3271 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 114 - 3330 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 113 - 3435 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 112 - 3642 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 111 - 3445 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 110 - 4220 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 109 - 3880 11.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 108 - 3821 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 107 - 3115 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 106 - 3148 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 105 - 2840 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 104 - 2732 05.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 103 - 2765 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 102 - 2808 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 101 - 2711 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 100 - 3436 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 99 - 2731 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 98 - 3207 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 97 - 3167 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 96 - 2978 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 95 - 3218 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 94 - 2836 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 93 - 2892 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 92 - 2955 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 91 - 2896 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 90 - 3305 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 89 - 2782 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 88 - 2745 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 87 - 2858 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 86 - 2878 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 85 - 2854 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 84 - 2698 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 83 - 2778 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 82 - 2742 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 81 - 2836 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 80 - 3243 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 79 - 2725 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 78 - 2830 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 77 - 2802 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 76 - 2882 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 75 - 3013 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 74 - 2718 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 73 - 2821 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 72 - 2726 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 71 - 2732 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 70 - 3107 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 69 - 2641 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 68 - 2530 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 67 - 2587 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 66 - 2630 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 65 - 3152 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 63 - 3838 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 62 - 3224 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 61 - 3237 24.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 60 - 3683 22.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 59 - 2532 15.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 58 - 2696 06.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 57 - 2707 01.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 56 - 2702 18.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 55 - 2777 11.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 54 - 2742 04.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 53 - 3453 27.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 52 - 3108 22.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 50 - 4876 09.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 49 - 3660 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 48 - 3427 03.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 43 - 3387 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 42 - 3505 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 41 - 3414 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 40 - 3639 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 39 - 3258 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 38 - 3317 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 37 - 3547 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 36 - 3382 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 35 - 3481 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 34 - 3463 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 33 - 3425 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 32 - 3445 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 31 - 3394 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 30 - 3671 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 29 - 3299 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 28 - 3342 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 27 - 4074 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 26 - 3422 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 25 - 3522 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 24 - 3383 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 23 - 3307 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 22 - 3545 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 21 - 3513 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 20 - 3820 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 19 - 3560 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 18 - 3660 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 17 - 3579 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 16 - 3467 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 15 - 3673 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 14 - 3871 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 13 - 4018 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 12 - 3930 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 11 - 4027 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 10 - 4181 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 9 - 3727 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 8 - 3844 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 7 - 4143 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 6 - 4211 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 5 - 4771 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 4 - 4971 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 3 - 5543 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 2 - 6179 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 1 - 10411 25.10.2011

Truyện mới cập nhật

Truyền nhân ...
Cập Nhật: 22.10
Truyền Thuyết ...
Cập Nhật: 22.10
Giang Hồ Bá ...
Cập Nhật: 22.10
Bàn Tay Thần ...
Cập Nhật: 22.10
Bowling King
Cập Nhật: 22.10
Tiểu hoà ...
Cập Nhật: 22.10
Tam quốc diễn ...
Cập Nhật: 22.10
Eyeshield 21
Cập Nhật: 22.10
Bàn Long
Cập Nhật: 22.10
JoJo's Bizarre ...
Cập Nhật: 22.10
Hell Girl Emma - ...
Cập Nhật: 22.10
Hoàng tử Tennis
Cập Nhật: 22.10
Đại Chiến ...
Cập Nhật: 22.10
666 Satan
Cập Nhật: 22.10
HEAT - Thế ...
Cập Nhật: 22.10
Cặp bài trùng ...
Cập Nhật: 22.10
RSS

MỚI CẬP NHẬTBẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 3450
 • Lượt xem : 2889
 • Lượt xem : 2793
 • Lượt xem : 2689
 • Lượt xem : 2508
 • Lượt xem : 2409
 • Lượt xem : 2123
 • Lượt xem : 1842
 • Lượt xem : 1600
 • Lượt xem : 1171
 • Lượt xem : 1123
 • Lượt xem : 1090
 • Lượt xem : 950
 • Lượt xem : 948
 • Lượt xem : 925
 • Lượt xem : 893

 • phong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacphong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  9101088076