Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Phong Thần Ký, xem truyen tranh Phong Thần Ký

Phong Thần Ký
Phong Thần Ký

Phong Thần Ký

Kịch bản: Hoàng Ngọc Lang
Họa sĩ: Hoàng Ngọc Lang
Thể loại: Historical, Martial Arts
Số Chương: 181

Đã có 1479537 lượt xem

Nội dung
Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nổi dậy.
Phong Thần Ký Download Lượt xem Ngày đăng
Phong Thần Ký Chapter 182 - 55413 11.05.2014
Phong Thần Ký Chapter 181 - 26511 25.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 180 - 30355 19.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 179 - 32211 14.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 178 - 30452 05.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 177 - 36221 02.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 176 - 38130 26.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 175 - 31168 14.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 174 - 24021 08.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 173 - 31520 04.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 172 - 19675 20.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 171 - 18880 13.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 170 - 27504 10.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 169 - 22517 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 168 - 13759 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 167 - 24595 19.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 166 - 18931 10.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 165 - 27064 04.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 164 - 21550 27.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 163 - 12736 21.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 162 - 7715 14.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 161 - 7135 06.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 160 - 7273 29.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 159 - 6781 23.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 158 - 5973 15.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 157 - 5951 08.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 155 - 5459 24.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 153 - 5113 11.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 152 - 5312 04.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 151 - 5139 02.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 150 - 6107 20.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 149 - 4695 13.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 148 - 4954 06.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 147 - 4717 30.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 146 - 4823 24.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 145 - 4908 17.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 143 - 4251 03.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 141 - 4355 20.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 140 - 4957 12.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 139 - 4190 05.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 138 - 4262 29.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 137 - 4449 22.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 136 - 4418 15.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 135 - 5450 31.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 134 - 5403 24.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 133 - 4624 20.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 132 - 4552 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 131 - 4620 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 130 - 5411 15.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 129 - 4572 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 128 - 4944 02.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 127 - 5232 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 126 - 5002 08.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 125 - 5176 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 124 - 4706 27.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 123 - 4960 22.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 122 - 5088 13.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 121 - 5046 06.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 120 - 5221 29.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 119 - 4846 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 118 - 4708 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 117 - 5326 17.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 116 - 6038 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 115 - 5384 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 114 - 5444 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 113 - 5697 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 112 - 5946 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 111 - 5752 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 110 - 6837 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 109 - 6329 11.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 108 - 5943 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 107 - 5276 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 106 - 5532 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 105 - 4963 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 104 - 4872 05.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 103 - 4830 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 102 - 5440 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 101 - 4738 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 100 - 5897 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 99 - 4752 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 98 - 5441 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 97 - 5886 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 96 - 5098 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 95 - 5446 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 94 - 4927 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 93 - 4874 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 92 - 5082 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 91 - 5012 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 90 - 5609 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 89 - 4872 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 88 - 4758 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 87 - 4962 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 86 - 4893 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 85 - 5025 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 84 - 4767 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 83 - 4891 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 82 - 4827 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 81 - 5000 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 80 - 5693 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 79 - 4806 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 78 - 5059 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 77 - 5088 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 76 - 5093 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 75 - 5276 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 74 - 5037 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 73 - 5445 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 72 - 4642 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 71 - 4746 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 70 - 5474 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 69 - 4645 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 68 - 4355 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 67 - 4404 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 66 - 4545 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 65 - 5419 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 63 - 6721 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 62 - 5249 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 61 - 5245 24.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 60 - 6262 22.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 59 - 4463 15.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 58 - 4736 06.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 57 - 4721 01.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 56 - 4630 18.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 55 - 4937 11.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 54 - 4817 04.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 53 - 5891 27.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 52 - 5317 22.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 50 - 8442 09.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 49 - 6342 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 48 - 6056 03.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 43 - 6054 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 42 - 5880 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 41 - 5629 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 40 - 6187 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 39 - 5461 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 38 - 5558 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 37 - 5960 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 36 - 5751 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 35 - 6059 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 34 - 5805 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 33 - 5756 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 32 - 5719 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 31 - 5653 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 30 - 6218 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 29 - 5449 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 28 - 5680 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 27 - 7097 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 26 - 5957 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 25 - 6110 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 24 - 5727 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 23 - 5645 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 22 - 6011 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 21 - 6002 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 20 - 6742 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 19 - 6168 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 18 - 6333 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 17 - 6420 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 16 - 6089 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 15 - 6331 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 14 - 6822 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 13 - 7137 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 12 - 6896 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 11 - 6953 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 10 - 7498 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 9 - 6606 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 8 - 6853 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 7 - 7215 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 6 - 7523 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 5 - 8201 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 4 - 8536 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 3 - 9464 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 2 - 10520 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 1 - 17159 25.10.2011

Truyện mới cập nhật

One Piece
Cập Nhật: 27.05
Chú Thoòng
Cập Nhật: 27.05
Garfield
Cập Nhật: 26.05
Vua Bếp Soma
Cập Nhật: 26.05
Gintama
Cập Nhật: 26.05
Người Trong ...
Cập Nhật: 26.05
Cực phẩm gia ...
Cập Nhật: 26.05
Kamisama no ...
Cập Nhật: 26.05
Tân Tác Long ...
Cập Nhật: 26.05
Bleach
Cập Nhật: 26.05
Dice - Trò chơi ...
Cập Nhật: 26.05
Ai Hơn Ai
Cập Nhật: 26.05
Huyết Sắc ...
Cập Nhật: 26.05
Chín chín tám ...
Cập Nhật: 26.05
Prison School
Cập Nhật: 26.05
Đấu Phá ...
Cập Nhật: 25.05
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 1366
 • Lượt xem : 1292
 • Lượt xem : 1229
 • Lượt xem : 660
 • Lượt xem : 578
 • Lượt xem : 528
 • Lượt xem : 489
 • Lượt xem : 487
 • Lượt xem : 422
 • Lượt xem : 398
 • Lượt xem : 377
 • Lượt xem : 286
 • Lượt xem : 252
 • Lượt xem : 250
 • Lượt xem : 240
 • Lượt xem : 229
 • Lượt xem : 210
 • Lượt xem : 197
 • Lượt xem : 175

 • X

  phong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacphong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  9101479537