Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Phong Thần Ký, xem truyen tranh Phong Thần Ký

Phong Thần Ký
Phong Thần Ký

Phong Thần Ký

Kịch bản: Hoàng Ngọc Lang
Họa sĩ: Hoàng Ngọc Lang
Thể loại: Historical, Martial Arts
Số Chương: 181

Đã có 1097050 lượt xem

Nội dung
Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nổi dậy.
Phong Thần Ký Download Lượt xem Ngày đăng
Phong Thần Ký Chapter 182 - 47673 11.05.2014
Phong Thần Ký Chapter 181 - 22294 25.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 180 - 26354 19.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 179 - 28545 14.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 178 - 26650 05.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 177 - 32766 02.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 176 - 34721 26.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 175 - 27192 14.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 174 - 20925 08.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 173 - 28316 04.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 172 - 16651 20.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 171 - 15823 13.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 170 - 24428 10.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 169 - 19954 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 168 - 11283 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 167 - 21662 19.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 166 - 16025 10.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 165 - 24281 04.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 164 - 18941 27.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 163 - 10355 21.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 162 - 5269 14.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 161 - 4752 06.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 160 - 4792 29.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 159 - 4400 23.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 158 - 3682 15.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 157 - 3702 08.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 155 - 3237 24.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 153 - 2947 11.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 152 - 3314 04.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 151 - 3026 02.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 150 - 3543 20.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 149 - 2815 13.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 148 - 2989 06.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 147 - 2769 30.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 146 - 2798 24.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 145 - 2875 17.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 143 - 2514 03.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 141 - 2520 20.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 140 - 2942 12.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 139 - 2495 05.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 138 - 2608 29.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 137 - 2633 22.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 136 - 2632 15.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 135 - 3300 31.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 134 - 3268 24.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 133 - 2729 20.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 132 - 2692 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 131 - 2761 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 130 - 3292 15.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 129 - 2671 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 128 - 2918 02.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 127 - 3031 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 126 - 3062 08.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 125 - 3184 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 124 - 2880 27.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 123 - 2895 22.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 122 - 3135 13.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 121 - 3141 06.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 120 - 3215 29.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 119 - 2949 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 118 - 2903 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 117 - 3348 17.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 116 - 3748 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 115 - 3343 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 114 - 3404 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 113 - 3527 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 112 - 3729 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 111 - 3516 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 110 - 4344 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 109 - 3974 11.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 108 - 3918 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 107 - 3213 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 106 - 3226 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 105 - 2913 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 104 - 2806 05.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 103 - 2828 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 102 - 2880 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 101 - 2783 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 100 - 3522 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 99 - 2796 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 98 - 3279 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 97 - 3254 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 96 - 3046 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 95 - 3305 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 94 - 2901 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 93 - 2951 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 92 - 3014 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 91 - 2959 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 90 - 3377 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 89 - 2841 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 88 - 2806 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 87 - 2922 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 86 - 2949 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 85 - 2923 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 84 - 2761 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 83 - 2851 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 82 - 2822 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 81 - 2901 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 80 - 3325 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 79 - 2799 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 78 - 2901 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 77 - 2872 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 76 - 2955 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 75 - 3078 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 74 - 2779 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 73 - 2893 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 72 - 2788 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 71 - 2798 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 70 - 3182 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 69 - 2703 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 68 - 2588 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 67 - 2639 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 66 - 2695 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 65 - 3228 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 63 - 3920 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 62 - 3280 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 61 - 3301 24.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 60 - 3753 22.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 59 - 2586 15.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 58 - 2772 06.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 57 - 2763 01.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 56 - 2764 18.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 55 - 2838 11.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 54 - 2810 04.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 53 - 3530 27.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 52 - 3179 22.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 50 - 5001 09.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 49 - 3748 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 48 - 3507 03.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 43 - 3461 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 42 - 3582 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 41 - 3486 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 40 - 3722 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 39 - 3337 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 38 - 3396 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 37 - 3650 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 36 - 3468 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 35 - 3569 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 34 - 3540 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 33 - 3500 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 32 - 3534 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 31 - 3472 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 30 - 3767 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 29 - 3377 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 28 - 3426 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 27 - 4191 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 26 - 3513 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 25 - 3610 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 24 - 3457 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 23 - 3383 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 22 - 3631 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 21 - 3583 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 20 - 3922 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 19 - 3639 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 18 - 3735 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 17 - 3664 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 16 - 3538 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 15 - 3751 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 14 - 3958 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 13 - 4097 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 12 - 4020 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 11 - 4111 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 10 - 4260 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 9 - 3800 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 8 - 3917 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 7 - 4222 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 6 - 4294 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 5 - 4857 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 4 - 5067 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 3 - 5654 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 2 - 6293 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 1 - 10618 25.10.2011

Truyện mới cập nhật

Cặp bài trùng ...
Cập Nhật: 01.11
Crying Freeman - ...
Cập Nhật: 01.11
Diêm Đế - ...
Cập Nhật: 01.11
Tướng Dạ
Cập Nhật: 01.11
Hayate no Gotoku!
Cập Nhật: 01.11
Dead Tube
Cập Nhật: 01.11
JoJo's Bizarre ...
Cập Nhật: 31.10
Vua Bếp Soma
Cập Nhật: 31.10
Đại Chiến ...
Cập Nhật: 31.10
Vương Quốc ...
Cập Nhật: 31.10
Area no kishi
Cập Nhật: 31.10
HEAT - Thế ...
Cập Nhật: 31.10
Diamond no Ace
Cập Nhật: 31.10
Assassination ...
Cập Nhật: 31.10
Detective Conan
Cập Nhật: 31.10
Thiếu Niên ...
Cập Nhật: 31.10
RSS

MỚI CẬP NHẬTBẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 8356
 • Lượt xem : 7176
 • Lượt xem : 6556
 • Lượt xem : 4781
 • Lượt xem : 4469
 • Lượt xem : 4458
 • Lượt xem : 3085
 • Lượt xem : 2941
 • Lượt xem : 2658
 • Lượt xem : 2167
 • Lượt xem : 2142
 • Lượt xem : 2058
 • Lượt xem : 1862
 • Lượt xem : 1829
 • Lượt xem : 1593

 • phong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacphong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  9101097050