Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Phong Thần Ký, xem truyen tranh Phong Thần Ký

Phong Thần Ký
Phong Thần Ký

Phong Thần Ký

Kịch bản: Hoàng Ngọc Lang
Họa sĩ: Hoàng Ngọc Lang
Thể loại: Historical, Martial Arts
Số Chương: 181

Đã có 1603518 lượt xem

Nội dung
Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nổi dậy.
Phong Thần Ký Download Lượt xem Ngày đăng
Phong Thần Ký Chapter 182 - 56849 11.05.2014
Phong Thần Ký Chapter 181 - 27373 25.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 180 - 31378 19.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 179 - 33447 14.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 178 - 31301 05.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 177 - 36985 02.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 176 - 38983 26.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 175 - 32018 14.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 174 - 24782 08.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 173 - 32237 04.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 172 - 20381 20.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 171 - 19623 13.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 170 - 28253 10.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 169 - 23201 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 168 - 14338 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 167 - 25295 19.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 166 - 19592 10.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 165 - 27676 04.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 164 - 22244 27.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 163 - 13296 21.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 162 - 8253 14.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 161 - 7734 06.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 160 - 7877 29.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 159 - 7423 23.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 158 - 6581 15.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 157 - 6591 08.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 155 - 6082 24.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 153 - 5976 11.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 152 - 5869 04.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 151 - 5813 02.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 150 - 6733 20.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 149 - 5291 13.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 148 - 5566 06.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 147 - 5288 30.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 146 - 5479 24.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 145 - 5531 17.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 143 - 4826 03.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 141 - 4934 20.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 140 - 5579 12.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 139 - 4728 05.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 138 - 4770 29.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 137 - 4997 22.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 136 - 4992 15.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 135 - 6140 31.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 134 - 6089 24.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 133 - 5239 20.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 132 - 5111 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 131 - 5253 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 130 - 6125 15.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 129 - 5176 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 128 - 5746 02.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 127 - 6230 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 126 - 5780 08.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 125 - 5880 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 124 - 5393 27.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 123 - 5591 22.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 122 - 5878 13.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 121 - 5835 06.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 120 - 5940 29.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 119 - 5500 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 118 - 5577 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 117 - 6227 17.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 116 - 7010 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 115 - 6356 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 114 - 6480 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 113 - 6634 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 112 - 6983 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 111 - 6830 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 110 - 7992 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 109 - 7768 11.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 108 - 6904 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 107 - 6332 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 106 - 6486 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 105 - 5771 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 104 - 5682 05.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 103 - 5667 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 102 - 6183 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 101 - 5549 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 100 - 6815 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 99 - 5568 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 98 - 6537 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 97 - 7120 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 96 - 5974 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 95 - 6127 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 94 - 5811 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 93 - 5538 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 92 - 5749 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 91 - 5730 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 90 - 6397 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 89 - 5964 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 88 - 5414 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 87 - 5652 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 86 - 5570 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 85 - 5809 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 84 - 5571 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 83 - 5548 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 82 - 5429 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 81 - 5604 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 80 - 6419 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 79 - 5355 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 78 - 5752 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 77 - 5719 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 76 - 5770 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 75 - 5952 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 74 - 5927 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 73 - 6221 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 72 - 5158 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 71 - 5303 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 70 - 6159 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 69 - 5239 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 68 - 4834 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 67 - 4919 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 66 - 5125 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 65 - 6368 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 63 - 7635 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 62 - 5849 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 61 - 5788 24.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 60 - 7004 22.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 59 - 5086 15.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 58 - 5345 06.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 57 - 5345 01.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 56 - 5192 18.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 55 - 5574 11.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 54 - 5357 04.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 53 - 6623 27.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 52 - 5956 22.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 50 - 9517 09.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 49 - 7139 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 48 - 6829 03.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 43 - 6701 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 42 - 6562 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 41 - 6312 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 40 - 6964 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 39 - 6103 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 38 - 6258 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 37 - 6634 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 36 - 6446 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 35 - 6831 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 34 - 6567 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 33 - 6528 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 32 - 6468 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 31 - 6407 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 30 - 7016 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 29 - 6178 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 28 - 6426 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 27 - 8172 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 26 - 6721 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 25 - 6957 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 24 - 6501 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 23 - 6406 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 22 - 6844 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 21 - 6845 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 20 - 7665 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 19 - 6984 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 18 - 7214 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 17 - 7327 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 16 - 6904 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 15 - 7203 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 14 - 7858 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 13 - 8168 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 12 - 7822 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 11 - 7947 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 10 - 8563 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 9 - 7538 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 8 - 7803 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 7 - 8239 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 6 - 8524 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 5 - 9377 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 4 - 9823 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 3 - 10981 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 2 - 11764 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 1 - 19248 25.10.2011

Truyện mới cập nhật

Maken-Ki
Cập Nhật: 11.12
Y Đội Rồng
Cập Nhật: 11.12
Tokyo ESP
Cập Nhật: 11.12
Thần thoại Hy ...
Cập Nhật: 11.12
Chú Thoòng
Cập Nhật: 11.12
Detective Conan
Cập Nhật: 11.12
Gift ±
Cập Nhật: 11.12
Rikudou
Cập Nhật: 11.12
Tiếu Ngạo ...
Cập Nhật: 11.12
Đấu la đại ...
Cập Nhật: 11.12
Kingdom - Vương ...
Cập Nhật: 11.12
Black Clover
Cập Nhật: 11.12
Tiên Nghịch
Cập Nhật: 10.12
Thời Niên ...
Cập Nhật: 10.12
Dice - Trò chơi ...
Cập Nhật: 10.12
Ma Nữ - Yaoguai ...
Cập Nhật: 10.12
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 2286
 • Lượt xem : 1609
 • Lượt xem : 1461
 • Lượt xem : 1231
 • Lượt xem : 1156
 • Lượt xem : 1078
 • Lượt xem : 1075
 • Lượt xem : 1051
 • Lượt xem : 1044
 • Lượt xem : 892
 • Lượt xem : 848
 • Lượt xem : 843
 • Lượt xem : 787
 • Lượt xem : 784
 • Lượt xem : 680
 • Lượt xem : 650
 • Lượt xem : 603
 • Lượt xem : 595

 • X

  phong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacphong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  9101603518