Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Phong Thần Ký, xem truyen tranh Phong Thần Ký

Phong Thần Ký
Phong Thần Ký

Phong Thần Ký

Kịch bản: Hoàng Ngọc Lang
Họa sĩ: Hoàng Ngọc Lang
Thể loại: Historical, Martial Arts
Số Chương: 181

Đã có 1067143 lượt xem

Nội dung
Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nổi dậy.
Phong Thần Ký Download Lượt xem Ngày đăng
Phong Thần Ký Chapter 182 - 46811 11.05.2014
Phong Thần Ký Chapter 181 - 21843 25.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 180 - 25932 19.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 179 - 28100 14.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 178 - 26241 05.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 177 - 32404 02.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 176 - 34357 26.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 175 - 26797 14.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 174 - 20579 08.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 173 - 27936 04.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 172 - 16307 20.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 171 - 15506 13.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 170 - 24084 10.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 169 - 19661 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 168 - 11009 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 167 - 21330 19.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 166 - 15725 10.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 165 - 23967 04.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 164 - 18640 27.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 163 - 10079 21.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 162 - 4989 14.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 161 - 4473 06.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 160 - 4498 29.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 159 - 4137 23.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 158 - 3416 15.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 157 - 3456 08.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 155 - 3001 24.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 153 - 2721 11.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 152 - 3082 04.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 151 - 2799 02.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 150 - 3225 20.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 149 - 2597 13.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 148 - 2768 06.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 147 - 2538 30.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 146 - 2590 24.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 145 - 2654 17.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 143 - 2303 03.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 141 - 2314 20.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 140 - 2737 12.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 139 - 2309 05.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 138 - 2407 29.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 137 - 2450 22.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 136 - 2435 15.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 135 - 3039 31.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 134 - 3002 24.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 133 - 2498 20.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 132 - 2455 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 131 - 2531 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 130 - 3038 15.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 129 - 2462 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 128 - 2648 02.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 127 - 2770 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 126 - 2840 08.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 125 - 2915 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 124 - 2658 27.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 123 - 2662 22.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 122 - 2865 13.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 121 - 2898 06.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 120 - 2993 29.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 119 - 2724 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 118 - 2662 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 117 - 3098 17.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 116 - 3462 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 115 - 3127 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 114 - 3190 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 113 - 3253 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 112 - 3485 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 111 - 3268 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 110 - 4008 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 109 - 3730 11.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 108 - 3666 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 107 - 2950 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 106 - 2974 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 105 - 2687 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 104 - 2572 05.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 103 - 2625 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 102 - 2665 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 101 - 2582 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 100 - 3287 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 99 - 2618 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 98 - 3058 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 97 - 3008 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 96 - 2833 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 95 - 3071 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 94 - 2705 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 93 - 2761 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 92 - 2822 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 91 - 2760 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 90 - 3133 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 89 - 2650 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 88 - 2618 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 87 - 2715 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 86 - 2716 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 85 - 2725 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 84 - 2582 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 83 - 2644 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 82 - 2605 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 81 - 2699 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 80 - 3066 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 79 - 2593 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 78 - 2672 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 77 - 2649 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 76 - 2729 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 75 - 2866 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 74 - 2594 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 73 - 2676 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 72 - 2589 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 71 - 2603 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 70 - 2948 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 69 - 2505 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 68 - 2433 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 67 - 2483 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 66 - 2503 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 65 - 3005 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 63 - 3663 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 62 - 3095 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 61 - 3100 24.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 60 - 3523 22.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 59 - 2379 15.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 58 - 2520 06.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 57 - 2561 01.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 56 - 2564 18.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 55 - 2650 11.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 54 - 2607 04.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 53 - 3253 27.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 52 - 2944 22.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 50 - 4628 09.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 49 - 3455 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 48 - 3247 03.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 43 - 3244 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 42 - 3346 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 41 - 3260 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 40 - 3453 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 39 - 3104 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 38 - 3140 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 37 - 3322 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 36 - 3227 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 35 - 3299 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 34 - 3311 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 33 - 3253 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 32 - 3279 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 31 - 3234 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 30 - 3493 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 29 - 3153 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 28 - 3165 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 27 - 3869 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 26 - 3263 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 25 - 3345 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 24 - 3232 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 23 - 3143 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 22 - 3389 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 21 - 3354 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 20 - 3663 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 19 - 3383 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 18 - 3478 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 17 - 3398 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 16 - 3303 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 15 - 3512 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 14 - 3693 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 13 - 3824 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 12 - 3728 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 11 - 3827 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 10 - 3985 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 9 - 3545 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 8 - 3634 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 7 - 3937 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 6 - 4009 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 5 - 4544 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 4 - 4745 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 3 - 5294 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 2 - 5898 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 1 - 9906 25.10.2011

Truyện mới cập nhật

Kuroshitsuji - ...
Cập Nhật: 20.09
One Piece Full ...
Cập Nhật: 20.09
Cố Lên Nào, ...
Cập Nhật: 20.09
Mị Chi Ma Hạp
Cập Nhật: 20.09
Thiên Giáng ...
Cập Nhật: 20.09
Huyết Tộc ...
Cập Nhật: 20.09
Bullet Armors
Cập Nhật: 20.09
The God Of High ...
Cập Nhật: 20.09
Detective Conan
Cập Nhật: 20.09
Thiếu Niên ...
Cập Nhật: 20.09
Trảm Long
Cập Nhật: 20.09
The Breaker: New ...
Cập Nhật: 20.09
Thần Binh ...
Cập Nhật: 20.09
Black joke
Cập Nhật: 20.09
The Devil King Is ...
Cập Nhật: 19.09
Đấu Phá ...
Cập Nhật: 19.09
RSS

MỚI CẬP NHẬTBẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 15256
 • Lượt xem : 8591
 • Lượt xem : 7233
 • Lượt xem : 7104
 • Lượt xem : 6654
 • Lượt xem : 6562
 • Lượt xem : 6293
 • Lượt xem : 3809
 • Lượt xem : 3530
 • Lượt xem : 3395
 • Lượt xem : 3290
 • Lượt xem : 3065
 • Lượt xem : 2717
 • Lượt xem : 2287
 • Lượt xem : 2278
 • Lượt xem : 2225
 • Lượt xem : 2135
 • Lượt xem : 2071
 • Lượt xem : 1993

 • phong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacphong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  9101067143