Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Phong Thần Ký, xem truyen tranh Phong Thần Ký

Phong Thần Ký
Phong Thần Ký

Phong Thần Ký

Kịch bản: Hoàng Ngọc Lang
Họa sĩ: Hoàng Ngọc Lang
Thể loại: Historical, Martial Arts
Số Chương: 181

Đã có 1089646 lượt xem

Nội dung
Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nổi dậy.
Phong Thần Ký Download Lượt xem Ngày đăng
Phong Thần Ký Chapter 182 - 47503 11.05.2014
Phong Thần Ký Chapter 181 - 22189 25.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 180 - 26274 19.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 179 - 28451 14.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 178 - 26558 05.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 177 - 32686 02.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 176 - 34648 26.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 175 - 27099 14.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 174 - 20834 08.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 173 - 28224 04.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 172 - 16563 20.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 171 - 15746 13.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 170 - 24340 10.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 169 - 19878 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 168 - 11201 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 167 - 21576 19.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 166 - 15955 10.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 165 - 24205 04.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 164 - 18862 27.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 163 - 10283 21.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 162 - 5202 14.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 161 - 4683 06.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 160 - 4720 29.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 159 - 4342 23.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 158 - 3611 15.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 157 - 3636 08.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 155 - 3181 24.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 153 - 2889 11.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 152 - 3262 04.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 151 - 2982 02.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 150 - 3466 20.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 149 - 2760 13.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 148 - 2938 06.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 147 - 2712 30.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 146 - 2754 24.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 145 - 2822 17.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 143 - 2464 03.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 141 - 2474 20.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 140 - 2895 12.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 139 - 2452 05.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 138 - 2560 29.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 137 - 2588 22.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 136 - 2583 15.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 135 - 3252 31.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 134 - 3209 24.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 133 - 2684 20.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 132 - 2640 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 131 - 2704 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 130 - 3237 15.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 129 - 2625 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 128 - 2873 02.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 127 - 2978 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 126 - 3015 08.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 125 - 3120 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 124 - 2828 27.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 123 - 2844 22.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 122 - 3076 13.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 121 - 3079 06.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 120 - 3160 29.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 119 - 2891 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 118 - 2836 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 117 - 3276 17.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 116 - 3677 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 115 - 3285 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 114 - 3341 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 113 - 3449 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 112 - 3660 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 111 - 3457 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 110 - 4240 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 109 - 3890 11.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 108 - 3834 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 107 - 3126 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 106 - 3161 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 105 - 2855 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 104 - 2747 05.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 103 - 2777 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 102 - 2821 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 101 - 2724 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 100 - 3455 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 99 - 2748 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 98 - 3220 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 97 - 3187 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 96 - 2988 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 95 - 3231 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 94 - 2843 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 93 - 2899 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 92 - 2963 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 91 - 2903 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 90 - 3314 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 89 - 2788 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 88 - 2751 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 87 - 2863 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 86 - 2884 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 85 - 2862 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 84 - 2705 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 83 - 2789 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 82 - 2751 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 81 - 2845 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 80 - 3255 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 79 - 2737 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 78 - 2840 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 77 - 2812 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 76 - 2893 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 75 - 3020 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 74 - 2726 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 73 - 2831 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 72 - 2738 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 71 - 2741 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 70 - 3113 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 69 - 2646 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 68 - 2534 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 67 - 2590 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 66 - 2637 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 65 - 3157 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 63 - 3841 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 62 - 3228 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 61 - 3240 24.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 60 - 3688 22.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 59 - 2535 15.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 58 - 2704 06.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 57 - 2711 01.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 56 - 2707 18.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 55 - 2782 11.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 54 - 2748 04.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 53 - 3462 27.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 52 - 3117 22.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 50 - 4881 09.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 49 - 3670 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 48 - 3432 03.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 43 - 3392 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 42 - 3511 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 41 - 3419 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 40 - 3647 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 39 - 3263 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 38 - 3322 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 37 - 3557 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 36 - 3391 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 35 - 3488 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 34 - 3470 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 33 - 3432 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 32 - 3455 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 31 - 3406 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 30 - 3685 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 29 - 3310 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 28 - 3356 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 27 - 4087 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 26 - 3437 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 25 - 3534 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 24 - 3391 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 23 - 3314 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 22 - 3554 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 21 - 3518 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 20 - 3828 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 19 - 3573 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 18 - 3669 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 17 - 3593 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 16 - 3480 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 15 - 3692 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 14 - 3893 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 13 - 4043 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 12 - 3949 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 11 - 4046 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 10 - 4201 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 9 - 3749 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 8 - 3864 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 7 - 4163 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 6 - 4231 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 5 - 4794 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 4 - 4996 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 3 - 5567 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 2 - 6199 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 1 - 10463 25.10.2011

Truyện mới cập nhật

Eyeshield 21
Cập Nhật: 23.10
Ai Hơn Ai
Cập Nhật: 23.10
HEAT - Thế ...
Cập Nhật: 23.10
Bleach
Cập Nhật: 23.10
Gấu ngốc và ...
Cập Nhật: 23.10
Assassination ...
Cập Nhật: 23.10
Phi Đãi Nghiên ...
Cập Nhật: 23.10
Hikaru No Go
Cập Nhật: 23.10
One Piece
Cập Nhật: 23.10
Naruto
Cập Nhật: 23.10
Aho Girl
Cập Nhật: 23.10
Hoa Thiên Cốt
Cập Nhật: 23.10
Thiên Tử ...
Cập Nhật: 23.10
Sưu Thần Ký
Cập Nhật: 23.10
Y Đội Rồng
Cập Nhật: 23.10
Truyền Thuyết ...
Cập Nhật: 23.10
RSS

MỚI CẬP NHẬTBẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 7151
 • Lượt xem : 5897
 • Lượt xem : 4249
 • Lượt xem : 3573
 • Lượt xem : 3035
 • Lượt xem : 2815
 • Lượt xem : 2403
 • Lượt xem : 2393
 • Lượt xem : 2249
 • Lượt xem : 2096
 • Lượt xem : 1966
 • Lượt xem : 1929
 • Lượt xem : 1735
 • Lượt xem : 1679
 • Lượt xem : 1545
 • Lượt xem : 1509
 • Lượt xem : 1457

 • phong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacphong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  9101089646