Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Phong Thần Ký, xem truyen tranh Phong Thần Ký

Phong Thần Ký
Phong Thần Ký

Phong Thần Ký

Kịch bản: Hoàng Ngọc Lang
Họa sĩ: Hoàng Ngọc Lang
Thể loại: Historical, Martial Arts
Số Chương: 181

Đã có 1027571 lượt xem

Nội dung
Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nổi dậy.
Phong Thần Ký Download Lượt xem Ngày đăng
Phong Thần Ký Chapter 182 - 45395 11.05.2014
Phong Thần Ký Chapter 181 - 21100 25.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 180 - 25292 19.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 179 - 27495 14.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 178 - 25681 05.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 177 - 31869 02.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 176 - 33208 26.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 175 - 26223 14.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 174 - 20061 08.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 173 - 27462 04.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 172 - 15840 20.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 171 - 15014 13.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 170 - 23543 10.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 169 - 19238 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 168 - 10617 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 167 - 20927 19.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 166 - 15321 10.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 165 - 23542 04.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 164 - 18229 27.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 163 - 9720 21.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 162 - 4624 14.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 161 - 4119 06.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 160 - 4075 29.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 159 - 3778 23.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 158 - 3060 15.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 157 - 3116 08.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 155 - 2666 24.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 153 - 2414 11.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 152 - 2749 04.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 151 - 2481 02.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 150 - 2807 20.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 149 - 2314 13.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 148 - 2475 06.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 147 - 2261 30.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 146 - 2296 24.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 145 - 2361 17.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 143 - 2038 03.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 141 - 2069 20.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 140 - 2408 12.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 139 - 2039 05.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 138 - 2130 29.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 137 - 2161 22.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 136 - 2161 15.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 135 - 2726 31.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 134 - 2664 24.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 133 - 2212 20.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 132 - 2190 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 131 - 2255 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 130 - 2675 15.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 129 - 2179 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 128 - 2348 02.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 127 - 2419 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 126 - 2529 08.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 125 - 2562 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 124 - 2332 27.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 123 - 2306 22.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 122 - 2476 13.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 121 - 2556 06.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 120 - 2667 29.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 119 - 2402 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 118 - 2399 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 117 - 2782 17.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 116 - 3109 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 115 - 2782 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 114 - 2873 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 113 - 2902 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 112 - 3155 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 111 - 2946 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 110 - 3679 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 109 - 3457 11.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 108 - 3390 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 107 - 2666 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 106 - 2652 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 105 - 2457 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 104 - 2314 05.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 103 - 2391 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 102 - 2415 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 101 - 2334 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 100 - 2979 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 99 - 2381 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 98 - 2779 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 97 - 2706 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 96 - 2571 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 95 - 2777 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 94 - 2448 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 93 - 2497 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 92 - 2542 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 91 - 2512 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 90 - 2864 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 89 - 2393 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 88 - 2369 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 87 - 2459 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 86 - 2440 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 85 - 2472 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 84 - 2343 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 83 - 2397 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 82 - 2358 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 81 - 2442 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 80 - 2758 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 79 - 2340 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 78 - 2351 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 77 - 2378 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 76 - 2463 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 75 - 2584 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 74 - 2360 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 73 - 2439 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 72 - 2374 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 71 - 2376 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 70 - 2677 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 69 - 2260 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 68 - 2225 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 67 - 2257 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 66 - 2279 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 65 - 2727 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 63 - 3324 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 62 - 2834 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 61 - 2826 24.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 60 - 3192 22.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 59 - 2157 15.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 58 - 2254 06.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 57 - 2317 01.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 56 - 2289 18.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 55 - 2409 11.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 54 - 2378 04.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 53 - 2905 27.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 52 - 2675 22.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 50 - 4210 09.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 49 - 3130 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 48 - 2956 03.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 43 - 2914 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 42 - 3012 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 41 - 2959 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 40 - 3091 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 39 - 2811 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 38 - 2840 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 37 - 2964 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 36 - 2918 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 35 - 2990 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 34 - 3010 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 33 - 2913 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 32 - 2934 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 31 - 2922 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 30 - 3162 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 29 - 2851 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 28 - 2866 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 27 - 3493 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 26 - 2957 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 25 - 2996 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 24 - 2893 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 23 - 2854 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 22 - 3062 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 21 - 3080 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 20 - 3302 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 19 - 3076 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 18 - 3123 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 17 - 3097 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 16 - 3007 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 15 - 3216 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 14 - 3373 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 13 - 3517 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 12 - 3393 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 11 - 3538 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 10 - 3665 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 9 - 3240 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 8 - 3354 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 7 - 3650 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 6 - 3705 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 5 - 4210 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 4 - 4397 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 3 - 4901 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 2 - 5471 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 1 - 9136 25.10.2011

Truyện mới cập nhật

Sưu Thần Ký
Cập Nhật: 30.07
One Piece
Cập Nhật: 30.07
Naruto
Cập Nhật: 30.07
Y Đội Rồng
Cập Nhật: 30.07
Toriko
Cập Nhật: 30.07
Mr. FullSwing
Cập Nhật: 30.07
Long phi bất ...
Cập Nhật: 30.07
Tower of God 2
Cập Nhật: 30.07
Thiên Tài Y Sinh
Cập Nhật: 30.07
Nhất võ đạo
Cập Nhật: 30.07
Đại Chúa Tể
Cập Nhật: 30.07
Huyễn Thế Ký
Cập Nhật: 30.07
Rai - Võ ...
Cập Nhật: 30.07
Origami ...
Cập Nhật: 30.07
Giang Hồ Bá ...
Cập Nhật: 30.07
Truyền Thuyết ...
Cập Nhật: 30.07
RSS

MỚI CẬP NHẬTBẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 18336
 • Lượt xem : 11464
 • Lượt xem : 10157
 • Lượt xem : 6346
 • Lượt xem : 5978
 • Lượt xem : 5744
 • Lượt xem : 5384
 • Lượt xem : 5053
 • Lượt xem : 3540
 • Lượt xem : 3289
 • Lượt xem : 3076
 • Lượt xem : 2971
 • Lượt xem : 2461
 • Lượt xem : 2456
 • Lượt xem : 2387
 • Lượt xem : 2383
 • Lượt xem : 2195

 • phong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacphong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  9101027571