Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Phong Thần Ký, xem truyen tranh Phong Thần Ký

Phong Thần Ký
Phong Thần Ký

Phong Thần Ký

Kịch bản: Hoàng Ngọc Lang
Họa sĩ: Hoàng Ngọc Lang
Thể loại: Historical, Martial Arts
Số Chương: 181

Đã có 1133308 lượt xem

Nội dung
Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nổi dậy.
Phong Thần Ký Download Lượt xem Ngày đăng
Phong Thần Ký Chapter 182 - 48700 11.05.2014
Phong Thần Ký Chapter 181 - 22841 25.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 180 - 26813 19.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 179 - 28995 14.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 178 - 27068 05.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 177 - 33157 02.04.2014
Phong Thần Ký Chapter 176 - 35110 26.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 175 - 27615 14.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 174 - 21298 08.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 173 - 28687 04.03.2014
Phong Thần Ký Chapter 172 - 17009 20.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 171 - 16187 13.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 170 - 24823 10.02.2014
Phong Thần Ký Chapter 169 - 20246 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 168 - 11581 23.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 167 - 21984 19.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 166 - 16329 10.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 165 - 24632 04.01.2014
Phong Thần Ký Chapter 164 - 19243 27.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 163 - 10640 21.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 162 - 5576 14.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 161 - 5031 06.12.2013
Phong Thần Ký Chapter 160 - 5078 29.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 159 - 4681 23.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 158 - 3966 15.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 157 - 3981 08.11.2013
Phong Thần Ký Chapter 155 - 3515 24.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 153 - 3194 11.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 152 - 3576 04.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 151 - 3279 02.10.2013
Phong Thần Ký Chapter 150 - 3874 20.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 149 - 3068 13.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 148 - 3240 06.09.2013
Phong Thần Ký Chapter 147 - 3012 30.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 146 - 3043 24.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 145 - 3127 17.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 143 - 2766 03.08.2013
Phong Thần Ký Chapter 141 - 2756 20.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 140 - 3210 12.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 139 - 2722 05.07.2013
Phong Thần Ký Chapter 138 - 2830 29.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 137 - 2877 22.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 136 - 2871 15.06.2013
Phong Thần Ký Chapter 135 - 3595 31.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 134 - 3601 24.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 133 - 3016 20.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 132 - 2986 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 131 - 3030 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 130 - 3582 15.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 129 - 2951 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 128 - 3220 02.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 127 - 3308 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 126 - 3312 08.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 125 - 3458 03.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 124 - 3132 27.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 123 - 3182 22.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 122 - 3400 13.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 121 - 3387 06.04.2013
Phong Thần Ký Chapter 120 - 3470 29.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 119 - 3209 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 118 - 3126 25.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 117 - 3585 17.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 116 - 4047 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 115 - 3609 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 114 - 3692 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 113 - 3811 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 112 - 3979 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 111 - 3757 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 110 - 4600 15.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 109 - 4215 11.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 108 - 4161 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 107 - 3477 09.03.2013
Phong Thần Ký Chapter 106 - 3490 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 105 - 3160 26.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 104 - 3070 05.02.2013
Phong Thần Ký Chapter 103 - 3077 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 102 - 3127 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 101 - 3012 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 100 - 3794 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 99 - 3042 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 98 - 3567 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 97 - 3552 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 96 - 3320 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 95 - 3573 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 94 - 3143 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 93 - 3203 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 92 - 3278 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 91 - 3224 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 90 - 3660 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 89 - 3082 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 88 - 3060 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 87 - 3189 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 86 - 3202 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 85 - 3196 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 84 - 3011 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 83 - 3123 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 82 - 3105 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 81 - 3180 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 80 - 3638 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 79 - 3081 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 78 - 3179 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 77 - 3177 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 76 - 3266 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 75 - 3389 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 74 - 3037 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 73 - 3173 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 72 - 3032 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 71 - 3056 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 70 - 3459 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 69 - 2957 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 68 - 2821 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 67 - 2871 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 66 - 2945 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 65 - 3503 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 63 - 4271 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 62 - 3542 19.01.2013
Phong Thần Ký Chapter 61 - 3595 24.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 60 - 4070 22.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 59 - 2857 15.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 58 - 3032 06.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 57 - 3034 01.01.2012
Phong Thần Ký Chapter 56 - 3032 18.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 55 - 3121 11.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 54 - 3099 04.12.2011
Phong Thần Ký Chapter 53 - 3869 27.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 52 - 3468 22.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 50 - 5430 09.11.2011
Phong Thần Ký Chapter 49 - 4049 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 48 - 3815 03.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 43 - 3740 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 42 - 3878 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 41 - 3775 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 40 - 4031 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 39 - 3609 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 38 - 3674 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 37 - 3993 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 36 - 3759 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 35 - 3866 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 34 - 3834 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 33 - 3788 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 32 - 3820 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 31 - 3761 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 30 - 4065 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 29 - 3662 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 28 - 3709 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 27 - 4561 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 26 - 3834 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 25 - 3922 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 24 - 3746 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 23 - 3662 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 22 - 3941 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 21 - 3895 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 20 - 4261 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 19 - 3945 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 18 - 4056 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 17 - 3988 22.05.2013
Phong Thần Ký Chapter 16 - 3838 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 15 - 4084 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 14 - 4298 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 13 - 4495 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 12 - 4416 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 11 - 4490 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 10 - 4656 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 9 - 4151 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 8 - 4269 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 7 - 4592 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 6 - 4651 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 5 - 5246 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 4 - 5446 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 3 - 6056 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 2 - 6749 25.10.2011
Phong Thần Ký Chapter 1 - 11407 25.10.2011

Truyện mới cập nhật

Cặp bài trùng ...
Cập Nhật: 28.11
Nozomi x Kimio
Cập Nhật: 28.11
HEAT - Thế ...
Cập Nhật: 28.11
Ma Thiên Ký
Cập Nhật: 28.11
Thiếu Niên ...
Cập Nhật: 28.11
Thời Đại X ...
Cập Nhật: 28.11
Area no kishi
Cập Nhật: 28.11
JoJo's Bizarre ...
Cập Nhật: 28.11
Eyeshield 21
Cập Nhật: 28.11
Diamond no Ace
Cập Nhật: 28.11
Witch Hunter
Cập Nhật: 28.11
Baki - Son of Ogre
Cập Nhật: 28.11
Detective Conan
Cập Nhật: 28.11
Tuyệt Thế Vô ...
Cập Nhật: 28.11
The Gamer
Cập Nhật: 28.11
Ngư Tổ Thần ...
Cập Nhật: 28.11
RSS

MỚI CẬP NHẬTBẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 2180
 • Lượt xem : 2129
 • Lượt xem : 1962
 • Lượt xem : 1787
 • Lượt xem : 1231
 • Lượt xem : 1156
 • Lượt xem : 994
 • Lượt xem : 806
 • Lượt xem : 730
 • Lượt xem : 675
 • Lượt xem : 602
 • Lượt xem : 572
 • Lượt xem : 570
 • Lượt xem : 533
 • Lượt xem : 495
 • Lượt xem : 495
 • Lượt xem : 468
 • Lượt xem : 446

 • phong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacphong thần ký, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  9101133308