Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Yu-Gi-Oh!, xem truyen tranh Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!

Vua trò chơi; Yu-Gi-Oh; Yu-Gi-Oh! (The First Series); Yugioh!
Kịch bản: Takahashi Kazuki
Họa sĩ: Takahashi Kazuki
Thể loại: Adventure, Fantasy, Seinen, Shounen, Supernatural
Số Chương: 222

Đã có 381665 lượt xem

Nội dung
Bắt đầu từ năm 1996 cho đến 3/8/2004, bộ truyện tranh Yu-Gi-Oh! do Kazuki Takahashi sáng tác từng là một trong những cái tên được nhiều người ưa chuộng nhất trong Shueisha’s Weekly Shonen Jump ( một lọai tạp chí của Nhật ) . Bộ truyện này lúc đầu tập trung vào Yugi Mutou, dùng trò chơi sáng tác bởi Pegasus để chống lại những kẻ xấu . Yugi cũng trải qua những chiện rủi ro với những người bạn Katsuya Jonouchi, Anzu Mazaki, và Hiroto Honda . Cốt truyện bắt đầu với một tình tiết khá thú vị với sự xuất hiện của 3 ví dụ về pháp thuật và pháp sư xuyên suốt 7 tập đầu của bộ truyện . Từ tập 8 với sự bắt đầu của Duelist Kingdom, cốt truyện chuyển sang xoay quanh Duel Monsters ( đấu quái vật qua các quân bài ma thuật ) .
Yu-Gi-Oh! Download Lượt xem Ngày đăng
Yu-Gi-Oh! Chapter 343 - 7051 04.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 342 - 2601 03.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 341 - 2251 01.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 340 - 2256 23.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 339 - 1934 19.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 338 - 1786 16.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 337 - 1911 14.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 336 - 1839 12.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 335 - 2026 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 334 - 1925 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 333 - 1963 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 332 - 1640 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 331 - 1791 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 330 - 2188 18.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 329 - 1693 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 328 - 1505 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 327 - 1543 15.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 326 - 1440 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 325 - 1398 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 324 - 1505 28.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 323 - 1287 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 322 - 1198 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 321 - 1368 13.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 318 - 1119 04.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 316 - 1182 26.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 314 - 1419 22.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 313 - 1222 19.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 312 - 1123 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 311 - 1376 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 310 - 1305 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 309 - 1200 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 308 - 1110 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 307 - 1092 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 306 - 1216 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 305 - 1158 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 304 - 1161 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 303 - 1142 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 302 - 1281 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 301 - 1132 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 300 - 1622 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 299 - 960 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 298 - 1064 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 297 - 1037 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 296 - 966 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 295 - 1104 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 294 - 988 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 293 - 1271 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 292 - 1514 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 291 - 1307 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 290 - 1284 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 289 - 1129 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 288 - 1039 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 287 - 966 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 286 - 1071 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 285 - 1144 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 284 - 1063 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 283 - 1070 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 282 - 1058 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 281 - 1009 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 280 - 1262 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 279 - 1144 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 278 - 1129 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 277 - 1169 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 276 - 1108 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 275 - 1238 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 274 - 1197 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 273 - 1072 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 272 - 935 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 271 - 1044 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 267 - 952 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 266 - 1036 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 264 - 1014 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 263 - 1127 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 261 - 1182 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 260 - 1109 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 259 - 978 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 258 - 1030 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 256 - 1100 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 254 - 1170 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 253 - 1047 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 252 - 1115 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 251 - 1057 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 250 - 1161 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 249 - 1052 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 248 - 1135 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 247 - 1011 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 246 - 1041 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 245 - 1017 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 244 - 999 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 243 - 1057 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 242 - 936 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 241 - 1028 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 240 - 1106 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 239 - 949 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 238 - 947 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 237 - 1020 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 236 - 1051 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 235 - 1075 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 234 - 938 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 233 - 880 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 232 - 887 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 231 - 897 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 230 - 1033 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 229 - 873 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 228 - 987 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 227 - 951 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 226 - 878 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 225 - 942 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 224 - 1131 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 223 - 1005 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 222 - 952 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 221 - 954 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 220 - 1053 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 219 - 923 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 218 - 938 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 217 - 1063 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 216 - 973 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 215 - 1009 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 214 - 953 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 213 - 966 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 212 - 983 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 211 - 937 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 210 - 1101 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 209 - 997 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 208 - 1046 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 207 - 1202 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 206 - 1251 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 205 - 1155 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 204 - 1031 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 203 - 1157 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 201 - 1010 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 200 - 1370 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 198 - 822 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 197 - 759 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 196 - 838 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 192 - 817 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 191 - 978 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 176 - 736 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 175 - 736 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 174 - 728 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 173 - 647 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 172 - 903 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 169 - 715 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 168 - 710 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 166 - 1045 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 165 - 1242 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 157 - 1553 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 156 - 1450 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 155 - 1384 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 154 - 1272 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 153 - 1260 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 152 - 1242 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 151 - 1281 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 150 - 1691 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 149 - 1319 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 148 - 1555 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 147 - 1666 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 146 - 2358 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 69 - 3150 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 68 - 1412 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 67 - 1225 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 66 - 1400 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 65 - 1384 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 64 - 2034 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 63 - 1463 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 62 - 1419 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 61 - 1402 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 60 - 1554 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 59 - 1555 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 58 - 1406 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 57 - 1589 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 56 Download 1703 08.01.2012
Yu-Gi-Oh! Chapter 55 - 1491 28.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 54 - 1411 20.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 53 - 1574 15.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 51 - 1226 29.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 50 - 1584 21.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 49 - 1268 15.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 48 - 1244 07.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 47 - 1141 01.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 46 - 1347 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 45 - 1568 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 44 - 1335 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 43 - 1388 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 42 - 1262 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 41 - 1743 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 40 - 1646 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 39 - 1458 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 38 - 1395 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 37 - 1571 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 36 - 1305 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 35 - 1247 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 34 - 1234 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 33 - 1137 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 32 - 1396 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 31 - 1404 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 30 - 1582 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 29 - 1263 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 28 - 1398 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 27 - 1359 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 26 - 1511 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 25 - 1573 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 24 - 1392 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 23 - 1529 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 22 - 1453 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 21 - 1433 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 20 - 1628 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 19 - 1338 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 18 - 1250 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 17 - 1217 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 16 - 1434 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 15 - 1469 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 14 - 1317 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 13 - 1606 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 3 - 1793 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 2 - 1836 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 1 - 2609 22.05.2013

Truyện mới cập nhật

Noblesse
Cập Nhật: 29.06
Garfield
Cập Nhật: 29.06
Shingeki no ...
Cập Nhật: 29.06
Người Trong ...
Cập Nhật: 29.06
Người Trong ...
Cập Nhật: 28.06
Get Backers
Cập Nhật: 28.06
Terra Formars
Cập Nhật: 28.06
Cực Phẩm Gia ...
Cập Nhật: 28.06
Hỏa Phụng ...
Cập Nhật: 28.06
To Love Ru ...
Cập Nhật: 28.06
Anh Hùng Vô Lệ
Cập Nhật: 28.06
Ranma 1/2
Cập Nhật: 28.06
The God Of High ...
Cập Nhật: 28.06
Thế Giới ...
Cập Nhật: 28.06
Thế Giới ...
Cập Nhật: 28.06
Sousei no Onmyouji
Cập Nhật: 27.06
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 1861
 • Lượt xem : 818
 • Lượt xem : 662
 • Lượt xem : 590
 • Lượt xem : 426
 • Lượt xem : 396
 • Lượt xem : 358
 • Lượt xem : 329
 • Lượt xem : 318
 • Lượt xem : 306
 • Lượt xem : 305
 • Lượt xem : 298
 • Lượt xem : 277
 • Lượt xem : 261
 • Lượt xem : 250
 • Lượt xem : 245
 • Lượt xem : 239

 • X

  yu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacyu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910381665