Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Yu-Gi-Oh!, xem truyen tranh Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!

Vua trò chơi; Yu-Gi-Oh; Yu-Gi-Oh! (The First Series); Yugioh!
Kịch bản: Takahashi Kazuki
Họa sĩ: Takahashi Kazuki
Thể loại: Adventure, Fantasy, Seinen, Shounen, Supernatural
Số Chương: 222

Đã có 274972 lượt xem

Nội dung
Bắt đầu từ năm 1996 cho đến 3/8/2004, bộ truyện tranh Yu-Gi-Oh! do Kazuki Takahashi sáng tác từng là một trong những cái tên được nhiều người ưa chuộng nhất trong Shueisha’s Weekly Shonen Jump ( một lọai tạp chí của Nhật ) . Bộ truyện này lúc đầu tập trung vào Yugi Mutou, dùng trò chơi sáng tác bởi Pegasus để chống lại những kẻ xấu . Yugi cũng trải qua những chiện rủi ro với những người bạn Katsuya Jonouchi, Anzu Mazaki, và Hiroto Honda . Cốt truyện bắt đầu với một tình tiết khá thú vị với sự xuất hiện của 3 ví dụ về pháp thuật và pháp sư xuyên suốt 7 tập đầu của bộ truyện . Từ tập 8 với sự bắt đầu của Duelist Kingdom, cốt truyện chuyển sang xoay quanh Duel Monsters ( đấu quái vật qua các quân bài ma thuật ) .
Yu-Gi-Oh! Download Lượt xem Ngày đăng
Yu-Gi-Oh! Chapter 343 - 5029 04.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 342 - 1851 03.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 341 - 1559 01.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 340 - 1590 23.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 339 - 1264 19.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 338 - 1242 16.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 337 - 1346 14.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 336 - 1279 12.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 335 - 1371 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 334 - 1406 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 333 - 1358 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 332 - 1155 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 331 - 1218 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 330 - 1511 18.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 329 - 1128 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 328 - 1073 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 327 - 1100 15.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 326 - 1004 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 325 - 883 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 324 - 903 28.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 323 - 827 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 322 - 752 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 321 - 866 13.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 318 - 706 04.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 316 - 725 26.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 314 - 911 22.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 313 - 784 19.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 312 - 726 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 311 - 833 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 310 - 852 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 309 - 729 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 308 - 713 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 307 - 713 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 306 - 815 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 305 - 754 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 304 - 758 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 303 - 738 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 302 - 817 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 301 - 730 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 300 - 1094 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 299 - 626 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 298 - 591 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 297 - 644 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 296 - 591 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 295 - 640 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 294 - 619 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 293 - 752 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 292 - 1033 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 291 - 850 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 290 - 838 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 289 - 673 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 288 - 613 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 287 - 606 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 286 - 687 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 285 - 702 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 284 - 611 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 283 - 634 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 282 - 634 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 281 - 616 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 280 - 797 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 279 - 723 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 278 - 698 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 277 - 716 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 276 - 678 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 275 - 759 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 274 - 703 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 273 - 601 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 272 - 553 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 271 - 646 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 267 - 525 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 266 - 609 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 264 - 596 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 263 - 655 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 261 - 651 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 260 - 659 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 259 - 555 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 258 - 557 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 256 - 666 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 254 - 710 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 253 - 601 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 252 - 658 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 251 - 624 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 250 - 729 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 249 - 648 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 248 - 612 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 247 - 566 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 246 - 593 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 245 - 573 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 244 - 564 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 243 - 561 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 242 - 528 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 241 - 550 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 240 - 625 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 239 - 522 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 238 - 530 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 237 - 551 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 236 - 608 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 235 - 595 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 234 - 570 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 233 - 501 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 232 - 540 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 231 - 507 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 230 - 616 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 229 - 491 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 228 - 564 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 227 - 568 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 226 - 495 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 225 - 555 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 224 - 611 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 223 - 540 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 222 - 525 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 221 - 533 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 220 - 610 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 219 - 507 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 218 - 558 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 217 - 527 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 216 - 570 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 215 - 560 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 214 - 523 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 213 - 541 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 212 - 551 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 211 - 570 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 210 - 656 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 209 - 609 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 208 - 664 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 207 - 722 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 206 - 798 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 205 - 718 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 204 - 612 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 203 - 738 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 201 - 636 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 200 - 898 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 198 - 460 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 197 - 440 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 196 - 487 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 192 - 472 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 191 - 549 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 176 - 361 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 175 - 388 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 174 - 361 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 173 - 320 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 172 - 491 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 169 - 371 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 168 - 394 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 166 - 607 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 165 - 732 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 157 - 942 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 156 - 773 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 155 - 785 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 154 - 752 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 153 - 761 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 152 - 756 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 151 - 749 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 150 - 952 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 149 - 811 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 148 - 908 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 147 - 998 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 146 - 1580 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 69 - 2189 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 68 - 836 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 67 - 745 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 66 - 804 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 65 - 764 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 64 - 1035 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 63 - 787 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 62 - 804 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 61 - 756 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 60 - 879 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 59 - 897 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 58 - 788 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 57 - 890 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 56 Download 1046 08.01.2012
Yu-Gi-Oh! Chapter 55 - 828 28.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 54 - 809 20.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 53 - 863 15.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 51 - 736 29.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 50 - 907 21.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 49 - 697 15.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 48 - 716 07.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 47 - 671 01.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 46 - 724 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 45 - 900 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 44 - 754 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 43 - 744 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 42 - 729 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 41 - 970 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 40 - 943 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 39 - 888 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 38 - 794 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 37 - 884 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 36 - 792 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 35 - 755 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 34 - 734 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 33 - 702 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 32 - 767 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 31 - 807 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 30 - 927 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 29 - 762 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 28 - 842 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 27 - 810 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 26 - 860 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 25 - 892 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 24 - 752 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 23 - 756 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 22 - 825 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 21 - 795 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 20 - 929 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 19 - 748 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 18 - 705 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 17 - 734 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 16 - 809 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 15 - 854 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 14 - 744 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 13 - 884 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 3 - 1151 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 2 - 1119 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 1 - 1686 22.05.2013

Truyện mới cập nhật

Hoa Thiên Cốt
Cập Nhật: 23.05
Tuyệt thế ...
Cập Nhật: 23.05
Thần Ấn ...
Cập Nhật: 23.05
Cực phẩm gia ...
Cập Nhật: 23.05
Thiện lương ...
Cập Nhật: 23.05
Gintama
Cập Nhật: 23.05
Nemuri No Fuchi
Cập Nhật: 22.05
Freak Island - ...
Cập Nhật: 22.05
Kengan Ashua
Cập Nhật: 22.05
Suicide Island - ...
Cập Nhật: 22.05
Shana oh ...
Cập Nhật: 22.05
Vương Giả Du ...
Cập Nhật: 22.05
Yukikaze
Cập Nhật: 22.05
Sự mê hoặc ...
Cập Nhật: 22.05
Nise Koi
Cập Nhật: 22.05
Vua Bếp Soma
Cập Nhật: 22.05
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 1399
 • Lượt xem : 1205
 • Lượt xem : 1180
 • Lượt xem : 1170
 • Lượt xem : 1123
 • Lượt xem : 1005
 • Lượt xem : 713
 • Lượt xem : 685
 • Lượt xem : 664
 • Lượt xem : 623
 • Lượt xem : 612
 • Lượt xem : 606
 • Lượt xem : 570
 • Lượt xem : 567
 • Lượt xem : 536
 • Lượt xem : 507
 • Lượt xem : 506

 • yu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacyu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910274972