Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Yu-Gi-Oh!, xem truyen tranh Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!

Vua trò chơi; Yu-Gi-Oh; Yu-Gi-Oh! (The First Series); Yugioh!
Kịch bản: Takahashi Kazuki
Họa sĩ: Takahashi Kazuki
Thể loại: Adventure, Fantasy, Seinen, Shounen, Supernatural
Số Chương: 222

Đã có 198911 lượt xem

Nội dung
Bắt đầu từ năm 1996 cho đến 3/8/2004, bộ truyện tranh Yu-Gi-Oh! do Kazuki Takahashi sáng tác từng là một trong những cái tên được nhiều người ưa chuộng nhất trong Shueisha’s Weekly Shonen Jump ( một lọai tạp chí của Nhật ) . Bộ truyện này lúc đầu tập trung vào Yugi Mutou, dùng trò chơi sáng tác bởi Pegasus để chống lại những kẻ xấu . Yugi cũng trải qua những chiện rủi ro với những người bạn Katsuya Jonouchi, Anzu Mazaki, và Hiroto Honda . Cốt truyện bắt đầu với một tình tiết khá thú vị với sự xuất hiện của 3 ví dụ về pháp thuật và pháp sư xuyên suốt 7 tập đầu của bộ truyện . Từ tập 8 với sự bắt đầu của Duelist Kingdom, cốt truyện chuyển sang xoay quanh Duel Monsters ( đấu quái vật qua các quân bài ma thuật ) .
Yu-Gi-Oh! Download Lượt xem Ngày đăng
Yu-Gi-Oh! Chapter 343 - 2747 04.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 342 - 981 03.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 341 - 853 01.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 340 - 841 23.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 339 - 681 19.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 338 - 673 16.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 337 - 737 14.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 336 - 673 12.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 335 - 783 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 334 - 763 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 333 - 710 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 332 - 614 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 331 - 638 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 330 - 768 18.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 329 - 556 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 328 - 558 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 327 - 585 15.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 326 - 539 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 325 - 437 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 324 - 431 28.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 323 - 409 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 322 - 379 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 321 - 393 13.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 318 - 333 04.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 316 - 345 26.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 314 - 464 22.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 313 - 384 19.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 312 - 365 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 311 - 402 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 310 - 421 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 309 - 352 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 308 - 359 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 307 - 375 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 306 - 435 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 305 - 392 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 304 - 388 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 303 - 379 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 302 - 403 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 301 - 364 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 300 - 484 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 299 - 323 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 298 - 289 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 297 - 307 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 296 - 271 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 295 - 295 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 294 - 286 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 293 - 339 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 292 - 531 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 291 - 355 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 290 - 400 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 289 - 264 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 288 - 249 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 287 - 252 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 286 - 311 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 285 - 287 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 284 - 254 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 283 - 282 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 282 - 282 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 281 - 282 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 280 - 369 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 279 - 345 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 278 - 296 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 277 - 321 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 276 - 314 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 275 - 330 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 274 - 325 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 273 - 278 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 272 - 256 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 271 - 293 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 267 - 207 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 266 - 273 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 264 - 263 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 263 - 298 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 261 - 293 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 260 - 289 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 259 - 256 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 258 - 252 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 256 - 284 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 254 - 331 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 253 - 278 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 252 - 293 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 251 - 292 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 250 - 303 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 249 - 292 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 248 - 259 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 247 - 243 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 246 - 242 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 245 - 257 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 244 - 280 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 243 - 254 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 242 - 252 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 241 - 262 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 240 - 297 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 239 - 243 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 238 - 247 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 237 - 251 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 236 - 289 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 235 - 268 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 234 - 252 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 233 - 225 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 232 - 214 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 231 - 233 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 230 - 267 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 229 - 239 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 228 - 260 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 227 - 250 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 226 - 229 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 225 - 254 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 224 - 273 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 223 - 235 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 222 - 234 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 221 - 235 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 220 - 325 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 219 - 220 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 218 - 247 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 217 - 242 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 216 - 284 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 215 - 255 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 214 - 240 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 213 - 227 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 212 - 270 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 211 - 292 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 210 - 327 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 209 - 287 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 208 - 300 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 207 - 337 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 206 - 344 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 205 - 333 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 204 - 306 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 203 - 347 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 201 - 302 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 200 - 450 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 198 - 225 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 197 - 222 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 196 - 241 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 192 - 236 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 191 - 281 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 176 - 169 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 175 - 185 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 174 - 166 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 173 - 151 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 172 - 256 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 169 - 170 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 168 - 185 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 166 - 292 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 165 - 359 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 157 - 438 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 156 - 377 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 155 - 362 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 154 - 339 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 153 - 390 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 152 - 354 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 151 - 350 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 150 - 446 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 149 - 404 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 148 - 427 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 147 - 471 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 146 - 741 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 69 - 1010 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 68 - 393 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 67 - 352 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 66 - 357 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 65 - 356 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 64 - 425 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 63 - 374 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 62 - 384 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 61 - 341 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 60 - 413 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 59 - 406 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 58 - 370 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 57 - 391 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 55 - 368 28.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 54 - 367 20.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 53 - 391 15.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 51 - 348 29.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 50 - 410 21.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 49 - 317 15.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 48 - 332 07.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 47 - 305 01.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 46 - 342 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 45 - 412 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 44 - 353 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 43 - 352 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 42 - 357 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 41 - 432 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 40 - 456 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 39 - 407 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 38 - 345 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 37 - 393 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 36 - 395 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 35 - 364 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 34 - 367 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 33 - 331 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 32 - 371 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 31 - 383 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 30 - 446 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 29 - 372 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 28 - 403 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 27 - 392 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 26 - 432 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 25 - 432 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 24 - 341 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 23 - 350 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 22 - 400 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 21 - 377 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 20 - 461 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 19 - 356 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 18 - 322 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 17 - 352 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 16 - 357 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 15 - 412 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 14 - 340 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 13 - 409 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 3 - 537 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 2 - 561 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 1 - 790 22.05.2013

Truyện mới cập nhật

Tuyệt thế ...
Cập Nhật: 02.09
Assassination ...
Cập Nhật: 02.09
Ultimate Legend ...
Cập Nhật: 02.09
Thần Binh ...
Cập Nhật: 02.09
Miyazawa Kichi - ...
Cập Nhật: 02.09
Xuyên Duyệt ...
Cập Nhật: 02.09
Shonan Junai Gumi
Cập Nhật: 02.09
Hắc Báo Liệt ...
Cập Nhật: 02.09
Song Hùng Kỳ ...
Cập Nhật: 02.09
Giant Killing
Cập Nhật: 02.09
Diêm Đế - ...
Cập Nhật: 02.09
Sundome
Cập Nhật: 02.09
Tầm Trảo ...
Cập Nhật: 02.09
Kỵ Sĩ Hoang ...
Cập Nhật: 02.09
Long Phi Bất ...
Cập Nhật: 02.09
Nữ Thanh Tra ...
Cập Nhật: 02.09
RSS

MỚI CẬP NHẬTBẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 6827
 • Lượt xem : 1999
 • Lượt xem : 1410
 • Lượt xem : 1341
 • Lượt xem : 1108
 • Lượt xem : 1019
 • Lượt xem : 897
 • Lượt xem : 817
 • Lượt xem : 786
 • Lượt xem : 750
 • Lượt xem : 732
 • Lượt xem : 604
 • Lượt xem : 572
 • Lượt xem : 532
 • Lượt xem : 492
 • Lượt xem : 458
 • Lượt xem : 452

 • yu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacyu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910198911