Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Yu-Gi-Oh!, xem truyen tranh Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!

Vua trò chơi; Yu-Gi-Oh; Yu-Gi-Oh! (The First Series); Yugioh!
Kịch bản: Takahashi Kazuki
Họa sĩ: Takahashi Kazuki
Thể loại: Adventure, Fantasy, Seinen, Shounen, Supernatural
Số Chương: 222

Đã có 244292 lượt xem

Nội dung
Bắt đầu từ năm 1996 cho đến 3/8/2004, bộ truyện tranh Yu-Gi-Oh! do Kazuki Takahashi sáng tác từng là một trong những cái tên được nhiều người ưa chuộng nhất trong Shueisha’s Weekly Shonen Jump ( một lọai tạp chí của Nhật ) . Bộ truyện này lúc đầu tập trung vào Yugi Mutou, dùng trò chơi sáng tác bởi Pegasus để chống lại những kẻ xấu . Yugi cũng trải qua những chiện rủi ro với những người bạn Katsuya Jonouchi, Anzu Mazaki, và Hiroto Honda . Cốt truyện bắt đầu với một tình tiết khá thú vị với sự xuất hiện của 3 ví dụ về pháp thuật và pháp sư xuyên suốt 7 tập đầu của bộ truyện . Từ tập 8 với sự bắt đầu của Duelist Kingdom, cốt truyện chuyển sang xoay quanh Duel Monsters ( đấu quái vật qua các quân bài ma thuật ) .
Yu-Gi-Oh! Download Lượt xem Ngày đăng
Yu-Gi-Oh! Chapter 343 - 4209 04.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 342 - 1558 03.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 341 - 1344 01.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 340 - 1355 23.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 339 - 1065 19.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 338 - 1075 16.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 337 - 1164 14.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 336 - 1111 12.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 335 - 1194 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 334 - 1248 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 333 - 1162 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 332 - 1011 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 331 - 1045 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 330 - 1287 18.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 329 - 946 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 328 - 930 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 327 - 950 15.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 326 - 876 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 325 - 762 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 324 - 745 28.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 323 - 708 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 322 - 621 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 321 - 705 13.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 318 - 571 04.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 316 - 595 26.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 314 - 780 22.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 313 - 637 19.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 312 - 599 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 311 - 693 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 310 - 716 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 309 - 602 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 308 - 580 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 307 - 597 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 306 - 659 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 305 - 609 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 304 - 628 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 303 - 610 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 302 - 672 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 301 - 597 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 300 - 880 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 299 - 536 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 298 - 476 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 297 - 521 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 296 - 474 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 295 - 520 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 294 - 500 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 293 - 601 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 292 - 852 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 291 - 664 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 290 - 672 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 289 - 518 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 288 - 479 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 287 - 466 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 286 - 547 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 285 - 527 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 284 - 453 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 283 - 496 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 282 - 484 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 281 - 490 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 280 - 630 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 279 - 587 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 278 - 550 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 277 - 584 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 276 - 542 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 275 - 594 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 274 - 559 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 273 - 468 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 272 - 449 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 271 - 509 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 267 - 411 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 266 - 474 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 264 - 484 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 263 - 524 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 261 - 527 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 260 - 526 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 259 - 460 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 258 - 441 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 256 - 531 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 254 - 577 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 253 - 480 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 252 - 519 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 251 - 506 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 250 - 581 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 249 - 521 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 248 - 491 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 247 - 442 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 246 - 464 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 245 - 464 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 244 - 482 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 243 - 442 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 242 - 436 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 241 - 449 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 240 - 513 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 239 - 434 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 238 - 433 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 237 - 464 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 236 - 505 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 235 - 482 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 234 - 464 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 233 - 422 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 232 - 423 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 231 - 404 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 230 - 488 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 229 - 416 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 228 - 473 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 227 - 459 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 226 - 410 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 225 - 454 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 224 - 508 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 223 - 431 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 222 - 420 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 221 - 426 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 220 - 494 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 219 - 396 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 218 - 430 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 217 - 426 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 216 - 461 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 215 - 449 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 214 - 419 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 213 - 412 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 212 - 444 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 211 - 464 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 210 - 534 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 209 - 496 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 208 - 519 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 207 - 589 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 206 - 599 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 205 - 571 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 204 - 497 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 203 - 586 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 201 - 516 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 200 - 725 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 198 - 357 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 197 - 342 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 196 - 386 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 192 - 377 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 191 - 437 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 176 - 295 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 175 - 306 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 174 - 258 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 173 - 231 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 172 - 396 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 169 - 278 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 168 - 312 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 166 - 474 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 165 - 578 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 157 - 724 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 156 - 612 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 155 - 611 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 154 - 577 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 153 - 612 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 152 - 587 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 151 - 587 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 150 - 743 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 149 - 645 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 148 - 713 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 147 - 782 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 146 - 1283 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 69 - 1857 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 68 - 673 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 67 - 611 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 66 - 641 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 65 - 607 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 64 - 790 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 63 - 616 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 62 - 634 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 61 - 595 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 60 - 685 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 59 - 698 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 58 - 617 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 57 - 677 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 55 - 631 28.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 54 - 650 20.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 53 - 669 15.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 51 - 562 29.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 50 - 703 21.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 49 - 562 15.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 48 - 582 07.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 47 - 517 01.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 46 - 565 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 45 - 694 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 44 - 591 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 43 - 591 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 42 - 584 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 41 - 763 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 40 - 743 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 39 - 714 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 38 - 639 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 37 - 699 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 36 - 649 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 35 - 599 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 34 - 588 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 33 - 570 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 32 - 625 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 31 - 657 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 30 - 725 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 29 - 599 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 28 - 674 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 27 - 647 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 26 - 696 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 25 - 731 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 24 - 582 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 23 - 580 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 22 - 675 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 21 - 622 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 20 - 767 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 19 - 609 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 18 - 570 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 17 - 585 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 16 - 640 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 15 - 690 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 14 - 595 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 13 - 690 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 3 - 917 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 2 - 915 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 1 - 1368 22.05.2013

Truyện mới cập nhật

Cố Lên Nào ...
Cập Nhật: 26.01
Tô Tịch Kỳ ...
Cập Nhật: 26.01
Yureka Lost Saga
Cập Nhật: 26.01
Đại Chiến ...
Cập Nhật: 26.01
Great Teacher ...
Cập Nhật: 26.01
Song Hùng Kỳ ...
Cập Nhật: 26.01
Người Trong ...
Cập Nhật: 26.01
Truyền nhân ...
Cập Nhật: 26.01
Ouroboros
Cập Nhật: 26.01
Kamisama, Kisama ...
Cập Nhật: 26.01
Ai Hơn Ai
Cập Nhật: 26.01
Thần Điêu ...
Cập Nhật: 26.01
Video Girl Ai
Cập Nhật: 26.01
Dousei Recipe
Cập Nhật: 26.01
Ranma 1/2
Cập Nhật: 26.01
Tuyệt Thế Vô ...
Cập Nhật: 26.01
RSS

MỚI CẬP NHẬTBẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 6153
 • Lượt xem : 4750
 • Lượt xem : 4181
 • Lượt xem : 3899
 • Lượt xem : 3886
 • Lượt xem : 3790
 • Lượt xem : 3587
 • Lượt xem : 2844
 • Lượt xem : 2685
 • Lượt xem : 2514
 • Lượt xem : 2476
 • Lượt xem : 2445
 • Lượt xem : 2388
 • Lượt xem : 2258
 • Lượt xem : 2254
 • Lượt xem : 2144
 • Lượt xem : 1756
 • Lượt xem : 1698

 • yu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacyu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910244292