Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Yu-Gi-Oh!, xem truyen tranh Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!

Vua trò chơi; Yu-Gi-Oh; Yu-Gi-Oh! (The First Series); Yugioh!
Kịch bản: Takahashi Kazuki
Họa sĩ: Takahashi Kazuki
Thể loại: Adventure, Fantasy, Seinen, Shounen, Supernatural
Số Chương: 222

Đã có 388578 lượt xem

Nội dung
Bắt đầu từ năm 1996 cho đến 3/8/2004, bộ truyện tranh Yu-Gi-Oh! do Kazuki Takahashi sáng tác từng là một trong những cái tên được nhiều người ưa chuộng nhất trong Shueisha’s Weekly Shonen Jump ( một lọai tạp chí của Nhật ) . Bộ truyện này lúc đầu tập trung vào Yugi Mutou, dùng trò chơi sáng tác bởi Pegasus để chống lại những kẻ xấu . Yugi cũng trải qua những chiện rủi ro với những người bạn Katsuya Jonouchi, Anzu Mazaki, và Hiroto Honda . Cốt truyện bắt đầu với một tình tiết khá thú vị với sự xuất hiện của 3 ví dụ về pháp thuật và pháp sư xuyên suốt 7 tập đầu của bộ truyện . Từ tập 8 với sự bắt đầu của Duelist Kingdom, cốt truyện chuyển sang xoay quanh Duel Monsters ( đấu quái vật qua các quân bài ma thuật ) .
Yu-Gi-Oh! Download Lượt xem Ngày đăng
Yu-Gi-Oh! Chapter 343 - 7166 04.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 342 - 2656 03.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 341 - 2300 01.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 340 - 2312 23.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 339 - 1978 19.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 338 - 1831 16.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 337 - 1942 14.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 336 - 1869 12.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 335 - 2059 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 334 - 1946 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 333 - 1998 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 332 - 1671 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 331 - 1837 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 330 - 2236 18.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 329 - 1733 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 328 - 1533 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 327 - 1569 15.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 326 - 1470 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 325 - 1434 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 324 - 1546 28.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 323 - 1311 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 322 - 1221 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 321 - 1407 13.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 318 - 1153 04.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 316 - 1217 26.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 314 - 1465 22.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 313 - 1252 19.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 312 - 1146 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 311 - 1411 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 310 - 1341 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 309 - 1233 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 308 - 1144 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 307 - 1122 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 306 - 1243 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 305 - 1181 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 304 - 1190 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 303 - 1172 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 302 - 1319 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 301 - 1162 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 300 - 1652 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 299 - 979 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 298 - 1093 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 297 - 1065 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 296 - 989 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 295 - 1136 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 294 - 1014 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 293 - 1307 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 292 - 1547 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 291 - 1339 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 290 - 1312 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 289 - 1152 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 288 - 1072 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 287 - 994 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 286 - 1093 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 285 - 1173 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 284 - 1097 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 283 - 1099 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 282 - 1085 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 281 - 1031 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 280 - 1299 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 279 - 1177 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 278 - 1163 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 277 - 1200 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 276 - 1148 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 275 - 1274 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 274 - 1229 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 273 - 1115 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 272 - 969 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 271 - 1075 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 267 - 977 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 266 - 1056 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 264 - 1044 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 263 - 1163 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 261 - 1223 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 260 - 1145 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 259 - 1008 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 258 - 1057 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 256 - 1121 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 254 - 1191 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 253 - 1078 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 252 - 1150 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 251 - 1097 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 250 - 1194 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 249 - 1084 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 248 - 1178 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 247 - 1040 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 246 - 1073 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 245 - 1064 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 244 - 1031 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 243 - 1092 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 242 - 963 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 241 - 1060 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 240 - 1138 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 239 - 988 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 238 - 989 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 237 - 1059 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 236 - 1081 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 235 - 1113 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 234 - 962 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 233 - 908 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 232 - 911 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 231 - 925 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 230 - 1057 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 229 - 895 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 228 - 1017 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 227 - 979 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 226 - 904 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 225 - 972 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 224 - 1184 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 223 - 1035 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 222 - 984 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 221 - 977 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 220 - 1087 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 219 - 959 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 218 - 985 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 217 - 1114 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 216 - 1003 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 215 - 1041 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 214 - 979 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 213 - 992 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 212 - 1015 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 211 - 966 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 210 - 1135 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 209 - 1023 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 208 - 1064 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 207 - 1236 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 206 - 1271 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 205 - 1177 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 204 - 1050 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 203 - 1180 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 201 - 1034 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 200 - 1390 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 198 - 852 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 197 - 793 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 196 - 870 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 192 - 841 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 191 - 1008 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 176 - 760 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 175 - 757 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 174 - 755 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 173 - 669 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 172 - 928 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 169 - 735 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 168 - 729 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 166 - 1066 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 165 - 1269 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 157 - 1584 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 156 - 1483 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 155 - 1411 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 154 - 1304 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 153 - 1287 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 152 - 1270 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 151 - 1313 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 150 - 1738 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 149 - 1349 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 148 - 1593 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 147 - 1693 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 146 - 2410 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 69 - 3230 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 68 - 1475 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 67 - 1268 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 66 - 1446 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 65 - 1431 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 64 - 2119 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 63 - 1517 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 62 - 1470 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 61 - 1450 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 60 - 1598 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 59 - 1597 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 58 - 1454 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 57 - 1634 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 56 Download 1743 08.01.2012
Yu-Gi-Oh! Chapter 55 - 1521 28.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 54 - 1440 20.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 53 - 1629 15.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 51 - 1255 29.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 50 - 1616 21.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 49 - 1292 15.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 48 - 1267 07.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 47 - 1166 01.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 46 - 1366 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 45 - 1596 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 44 - 1357 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 43 - 1435 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 42 - 1279 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 41 - 1802 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 40 - 1683 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 39 - 1488 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 38 - 1427 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 37 - 1594 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 36 - 1324 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 35 - 1284 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 34 - 1264 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 33 - 1162 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 32 - 1425 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 31 - 1431 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 30 - 1628 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 29 - 1289 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 28 - 1424 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 27 - 1385 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 26 - 1543 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 25 - 1624 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 24 - 1431 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 23 - 1592 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 22 - 1493 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 21 - 1461 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 20 - 1664 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 19 - 1367 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 18 - 1273 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 17 - 1243 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 16 - 1464 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 15 - 1489 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 14 - 1343 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 13 - 1638 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 3 - 1815 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 2 - 1866 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 1 - 2652 22.05.2013

Truyện mới cập nhật

Garfield
Cập Nhật: 27.07
Gintama
Cập Nhật: 26.07
Get Backers
Cập Nhật: 26.07
Ranma 1/2
Cập Nhật: 26.07
Long Xà Diễn ...
Cập Nhật: 26.07
Huyễn Thú ...
Cập Nhật: 26.07
Noblesse
Cập Nhật: 26.07
Kingdom - Vương ...
Cập Nhật: 26.07
Suicide Island - ...
Cập Nhật: 26.07
Needless
Cập Nhật: 26.07
Người Trong ...
Cập Nhật: 26.07
Black Clover
Cập Nhật: 26.07
Người Trong ...
Cập Nhật: 26.07
Người Trong ...
Cập Nhật: 26.07
Bastard - Đứa ...
Cập Nhật: 26.07
Bá Đao
Cập Nhật: 26.07
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 1621
 • Lượt xem : 1298
 • Lượt xem : 1221
 • Lượt xem : 754
 • Lượt xem : 627
 • Lượt xem : 540
 • Lượt xem : 532
 • Lượt xem : 524
 • Lượt xem : 514
 • Lượt xem : 510
 • Lượt xem : 442
 • Lượt xem : 397
 • Lượt xem : 371
 • Lượt xem : 362
 • Lượt xem : 352
 • Lượt xem : 335
 • Lượt xem : 316

 • X

  yu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacyu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910388578