Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Yu-Gi-Oh!, xem truyen tranh Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!

Vua trò chơi; Yu-Gi-Oh; Yu-Gi-Oh! (The First Series); Yugioh!
Kịch bản: Takahashi Kazuki
Họa sĩ: Takahashi Kazuki
Thể loại: Adventure, Fantasy, Seinen, Shounen, Supernatural
Số Chương: 222

Đã có 330231 lượt xem

Nội dung
Bắt đầu từ năm 1996 cho đến 3/8/2004, bộ truyện tranh Yu-Gi-Oh! do Kazuki Takahashi sáng tác từng là một trong những cái tên được nhiều người ưa chuộng nhất trong Shueisha’s Weekly Shonen Jump ( một lọai tạp chí của Nhật ) . Bộ truyện này lúc đầu tập trung vào Yugi Mutou, dùng trò chơi sáng tác bởi Pegasus để chống lại những kẻ xấu . Yugi cũng trải qua những chiện rủi ro với những người bạn Katsuya Jonouchi, Anzu Mazaki, và Hiroto Honda . Cốt truyện bắt đầu với một tình tiết khá thú vị với sự xuất hiện của 3 ví dụ về pháp thuật và pháp sư xuyên suốt 7 tập đầu của bộ truyện . Từ tập 8 với sự bắt đầu của Duelist Kingdom, cốt truyện chuyển sang xoay quanh Duel Monsters ( đấu quái vật qua các quân bài ma thuật ) .
Yu-Gi-Oh! Download Lượt xem Ngày đăng
Yu-Gi-Oh! Chapter 343 - 6180 04.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 342 - 2283 03.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 341 - 1962 01.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 340 - 1956 23.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 339 - 1586 19.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 338 - 1521 16.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 337 - 1641 14.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 336 - 1583 12.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 335 - 1720 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 334 - 1691 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 333 - 1709 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 332 - 1422 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 331 - 1534 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 330 - 1870 18.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 329 - 1437 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 328 - 1304 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 327 - 1369 15.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 326 - 1270 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 325 - 1162 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 324 - 1220 28.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 323 - 1082 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 322 - 992 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 321 - 1128 13.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 318 - 932 04.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 316 - 959 26.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 314 - 1173 22.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 313 - 1022 19.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 312 - 943 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 311 - 1116 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 310 - 1079 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 309 - 965 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 308 - 931 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 307 - 906 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 306 - 1037 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 305 - 970 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 304 - 978 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 303 - 945 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 302 - 1053 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 301 - 938 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 300 - 1372 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 299 - 815 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 298 - 812 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 297 - 851 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 296 - 774 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 295 - 862 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 294 - 818 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 293 - 1002 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 292 - 1268 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 291 - 1080 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 290 - 1066 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 289 - 903 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 288 - 824 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 287 - 791 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 286 - 891 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 285 - 933 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 284 - 826 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 283 - 873 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 282 - 849 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 281 - 814 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 280 - 1034 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 279 - 943 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 278 - 915 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 277 - 945 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 276 - 911 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 275 - 1007 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 274 - 973 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 273 - 852 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 272 - 753 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 271 - 839 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 267 - 718 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 266 - 812 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 264 - 799 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 263 - 877 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 261 - 874 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 260 - 868 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 259 - 768 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 258 - 783 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 256 - 896 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 254 - 940 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 253 - 822 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 252 - 862 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 251 - 830 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 250 - 945 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 249 - 825 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 248 - 875 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 247 - 772 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 246 - 803 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 245 - 784 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 244 - 774 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 243 - 796 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 242 - 744 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 241 - 786 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 240 - 873 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 239 - 733 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 238 - 742 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 237 - 769 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 236 - 822 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 235 - 825 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 234 - 758 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 233 - 699 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 232 - 736 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 231 - 705 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 230 - 824 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 229 - 693 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 228 - 772 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 227 - 759 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 226 - 678 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 225 - 743 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 224 - 859 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 223 - 760 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 222 - 711 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 221 - 741 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 220 - 828 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 219 - 703 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 218 - 753 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 217 - 791 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 216 - 762 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 215 - 762 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 214 - 758 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 213 - 770 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 212 - 783 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 211 - 775 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 210 - 876 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 209 - 794 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 208 - 862 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 207 - 959 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 206 - 1067 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 205 - 933 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 204 - 833 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 203 - 952 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 201 - 833 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 200 - 1166 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 198 - 613 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 197 - 581 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 196 - 647 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 192 - 641 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 191 - 772 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 176 - 551 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 175 - 567 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 174 - 550 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 173 - 484 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 172 - 700 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 169 - 565 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 168 - 558 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 166 - 852 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 165 - 1009 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 157 - 1280 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 156 - 1060 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 155 - 1104 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 154 - 1039 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 153 - 1031 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 152 - 1000 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 151 - 1036 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 150 - 1312 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 149 - 1062 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 148 - 1230 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 147 - 1320 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 146 - 2026 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 69 - 2679 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 68 - 1115 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 67 - 959 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 66 - 1107 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 65 - 1078 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 64 - 1529 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 63 - 1126 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 62 - 1119 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 61 - 1085 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 60 - 1231 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 59 - 1247 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 58 - 1114 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 57 - 1256 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 56 Download 1394 08.01.2012
Yu-Gi-Oh! Chapter 55 - 1181 28.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 54 - 1127 20.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 53 - 1215 15.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 51 - 1001 29.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 50 - 1272 21.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 49 - 991 15.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 48 - 1001 07.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 47 - 926 01.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 46 - 1053 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 45 - 1253 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 44 - 1068 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 43 - 1094 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 42 - 1011 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 41 - 1389 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 40 - 1319 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 39 - 1206 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 38 - 1116 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 37 - 1257 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 36 - 1090 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 35 - 1025 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 34 - 1007 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 33 - 947 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 32 - 1089 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 31 - 1111 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 30 - 1264 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 29 - 1031 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 28 - 1149 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 27 - 1115 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 26 - 1214 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 25 - 1250 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 24 - 1100 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 23 - 1193 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 22 - 1152 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 21 - 1139 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 20 - 1310 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 19 - 1076 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 18 - 1013 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 17 - 1007 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 16 - 1145 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 15 - 1189 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 14 - 1064 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 13 - 1275 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 3 - 1521 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 2 - 1544 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 1 - 2253 22.05.2013

Truyện mới cập nhật

Black Clover
Cập Nhật: 26.11
Thiết tướng ...
Cập Nhật: 25.11
Hive - Ong Độc
Cập Nhật: 25.11
Đấu Phá ...
Cập Nhật: 25.11
Người Trong ...
Cập Nhật: 25.11
Mạt Nhật ...
Cập Nhật: 25.11
Tây Du
Cập Nhật: 25.11
Quỷ Giới
Cập Nhật: 25.11
The God Of High ...
Cập Nhật: 25.11
Killer Stall - ...
Cập Nhật: 25.11
Hayate no Gotoku!
Cập Nhật: 25.11
Unbalance Triangle
Cập Nhật: 25.11
Ushio And Tora
Cập Nhật: 25.11
UQ Holder!
Cập Nhật: 25.11
Bastard - Đứa ...
Cập Nhật: 25.11
Tháp Kỳ
Cập Nhật: 25.11
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 1229
 • Lượt xem : 1171
 • Lượt xem : 551
 • Lượt xem : 544
 • Lượt xem : 472
 • Lượt xem : 472
 • Lượt xem : 453
 • Lượt xem : 386
 • Lượt xem : 312
 • Lượt xem : 310
 • Lượt xem : 300
 • Lượt xem : 293
 • Lượt xem : 291
 • Lượt xem : 282
 • Lượt xem : 270
 • Lượt xem : 262
 • Lượt xem : 224
 • Lượt xem : 210
 • Lượt xem : 207

 • X

  yu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacyu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910330231