Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Yu-Gi-Oh!, xem truyen tranh Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!

Vua trò chơi; Yu-Gi-Oh; Yu-Gi-Oh! (The First Series); Yugioh!
Kịch bản: Takahashi Kazuki
Họa sĩ: Takahashi Kazuki
Thể loại: Adventure, Fantasy, Seinen, Shounen, Supernatural
Số Chương: 222

Đã có 306024 lượt xem

Nội dung
Bắt đầu từ năm 1996 cho đến 3/8/2004, bộ truyện tranh Yu-Gi-Oh! do Kazuki Takahashi sáng tác từng là một trong những cái tên được nhiều người ưa chuộng nhất trong Shueisha’s Weekly Shonen Jump ( một lọai tạp chí của Nhật ) . Bộ truyện này lúc đầu tập trung vào Yugi Mutou, dùng trò chơi sáng tác bởi Pegasus để chống lại những kẻ xấu . Yugi cũng trải qua những chiện rủi ro với những người bạn Katsuya Jonouchi, Anzu Mazaki, và Hiroto Honda . Cốt truyện bắt đầu với một tình tiết khá thú vị với sự xuất hiện của 3 ví dụ về pháp thuật và pháp sư xuyên suốt 7 tập đầu của bộ truyện . Từ tập 8 với sự bắt đầu của Duelist Kingdom, cốt truyện chuyển sang xoay quanh Duel Monsters ( đấu quái vật qua các quân bài ma thuật ) .
Yu-Gi-Oh! Download Lượt xem Ngày đăng
Yu-Gi-Oh! Chapter 343 - 5658 04.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 342 - 2078 03.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 341 - 1767 01.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 340 - 1797 23.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 339 - 1435 19.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 338 - 1397 16.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 337 - 1507 14.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 336 - 1425 12.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 335 - 1558 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 334 - 1555 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 333 - 1549 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 332 - 1286 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 331 - 1404 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 330 - 1701 18.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 329 - 1293 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 328 - 1198 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 327 - 1240 15.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 326 - 1143 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 325 - 1030 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 324 - 1089 28.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 323 - 966 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 322 - 878 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 321 - 1003 13.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 318 - 830 04.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 316 - 844 26.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 314 - 1058 22.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 313 - 916 19.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 312 - 852 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 311 - 983 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 310 - 981 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 309 - 859 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 308 - 830 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 307 - 827 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 306 - 942 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 305 - 888 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 304 - 890 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 303 - 856 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 302 - 949 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 301 - 843 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 300 - 1257 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 299 - 741 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 298 - 711 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 297 - 764 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 296 - 690 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 295 - 763 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 294 - 738 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 293 - 885 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 292 - 1157 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 291 - 971 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 290 - 960 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 289 - 789 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 288 - 731 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 287 - 715 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 286 - 805 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 285 - 831 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 284 - 720 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 283 - 781 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 282 - 743 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 281 - 730 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 280 - 921 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 279 - 845 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 278 - 811 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 277 - 838 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 276 - 809 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 275 - 896 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 274 - 848 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 273 - 741 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 272 - 673 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 271 - 756 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 267 - 637 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 266 - 713 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 264 - 712 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 263 - 764 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 261 - 771 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 260 - 778 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 259 - 661 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 258 - 690 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 256 - 792 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 254 - 838 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 253 - 720 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 252 - 771 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 251 - 736 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 250 - 856 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 249 - 748 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 248 - 768 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 247 - 681 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 246 - 702 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 245 - 693 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 244 - 687 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 243 - 694 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 242 - 644 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 241 - 676 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 240 - 762 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 239 - 631 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 238 - 640 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 237 - 663 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 236 - 714 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 235 - 706 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 234 - 676 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 233 - 609 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 232 - 653 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 231 - 611 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 230 - 736 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 229 - 606 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 228 - 675 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 227 - 665 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 226 - 590 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 225 - 652 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 224 - 732 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 223 - 656 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 222 - 617 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 221 - 649 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 220 - 718 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 219 - 615 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 218 - 667 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 217 - 669 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 216 - 675 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 215 - 664 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 214 - 668 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 213 - 682 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 212 - 689 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 211 - 695 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 210 - 777 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 209 - 709 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 208 - 777 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 207 - 859 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 206 - 959 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 205 - 839 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 204 - 745 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 203 - 867 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 201 - 764 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 200 - 1073 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 198 - 537 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 197 - 513 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 196 - 578 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 192 - 568 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 191 - 673 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 176 - 460 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 175 - 495 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 174 - 479 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 173 - 409 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 172 - 625 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 169 - 480 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 168 - 495 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 166 - 752 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 165 - 897 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 157 - 1142 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 156 - 934 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 155 - 970 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 154 - 918 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 153 - 913 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 152 - 898 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 151 - 911 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 150 - 1155 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 149 - 959 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 148 - 1080 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 147 - 1178 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 146 - 1847 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 69 - 2469 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 68 - 996 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 67 - 871 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 66 - 972 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 65 - 950 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 64 - 1327 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 63 - 979 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 62 - 1006 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 61 - 955 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 60 - 1083 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 59 - 1087 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 58 - 975 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 57 - 1101 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 56 Download 1239 08.01.2012
Yu-Gi-Oh! Chapter 55 - 1025 28.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 54 - 992 20.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 53 - 1052 15.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 51 - 896 29.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 50 - 1112 21.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 49 - 869 15.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 48 - 878 07.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 47 - 819 01.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 46 - 921 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 45 - 1105 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 44 - 941 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 43 - 947 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 42 - 904 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 41 - 1213 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 40 - 1181 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 39 - 1091 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 38 - 985 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 37 - 1095 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 36 - 971 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 35 - 922 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 34 - 908 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 33 - 859 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 32 - 948 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 31 - 978 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 30 - 1106 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 29 - 915 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 28 - 1027 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 27 - 991 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 26 - 1063 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 25 - 1098 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 24 - 948 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 23 - 997 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 22 - 1010 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 21 - 984 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 20 - 1149 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 19 - 933 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 18 - 888 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 17 - 887 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 16 - 998 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 15 - 1040 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 14 - 915 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 13 - 1093 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 3 - 1367 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 2 - 1355 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 1 - 2019 22.05.2013

Truyện mới cập nhật

Thiên Tử ...
Cập Nhật: 28.08
Thiên Tử ...
Cập Nhật: 28.08
Kono Shima ni wa ...
Cập Nhật: 28.08
Chuyện chàng ...
Cập Nhật: 28.08
Bastard - Đứa ...
Cập Nhật: 28.08
Akatsuki!! ...
Cập Nhật: 28.08
Shin Kotaro ...
Cập Nhật: 28.08
Hoàng tử ...
Cập Nhật: 28.08
Đại Kiếm Sư
Cập Nhật: 28.08
Tuyệt thế ...
Cập Nhật: 28.08
Vua Bếp Soma
Cập Nhật: 28.08
Gangsta
Cập Nhật: 28.08
Đông Phương ...
Cập Nhật: 27.08
Người Trong ...
Cập Nhật: 27.08
Shana oh ...
Cập Nhật: 27.08
Toriko
Cập Nhật: 27.08
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 1305
 • Lượt xem : 824
 • Lượt xem : 579
 • Lượt xem : 519
 • Lượt xem : 306
 • Lượt xem : 268
 • Lượt xem : 253
 • Lượt xem : 236
 • Lượt xem : 199
 • Lượt xem : 197
 • Lượt xem : 182
 • Lượt xem : 162
 • Lượt xem : 148
 • Lượt xem : 147
 • Lượt xem : 140
 • Lượt xem : 111
 • Lượt xem : 106

 • yu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacyu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910306024