Truyện Tranh Online
 
 

Doc truyen tranh Yu-Gi-Oh!, xem truyen tranh Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!

Vua trò chơi; Yu-Gi-Oh; Yu-Gi-Oh! (The First Series); Yugioh!
Kịch bản: Takahashi Kazuki
Họa sĩ: Takahashi Kazuki
Thể loại: Adventure, Fantasy, Seinen, Shounen, Supernatural
Số Chương: 222

Đã có 161231 lượt xem

Nội dung
Bắt đầu từ năm 1996 cho đến 3/8/2004, bộ truyện tranh Yu-Gi-Oh! do Kazuki Takahashi sáng tác từng là một trong những cái tên được nhiều người ưa chuộng nhất trong Shueisha’s Weekly Shonen Jump ( một lọai tạp chí của Nhật ) . Bộ truyện này lúc đầu tập trung vào Yugi Mutou, dùng trò chơi sáng tác bởi Pegasus để chống lại những kẻ xấu . Yugi cũng trải qua những chiện rủi ro với những người bạn Katsuya Jonouchi, Anzu Mazaki, và Hiroto Honda . Cốt truyện bắt đầu với một tình tiết khá thú vị với sự xuất hiện của 3 ví dụ về pháp thuật và pháp sư xuyên suốt 7 tập đầu của bộ truyện . Từ tập 8 với sự bắt đầu của Duelist Kingdom, cốt truyện chuyển sang xoay quanh Duel Monsters ( đấu quái vật qua các quân bài ma thuật ) .
Yu-Gi-Oh! Download Lượt xem Ngày đăng
Yu-Gi-Oh! Chapter 343 - 1023 04.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 342 - 358 03.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 341 - 335 01.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 340 - 328 23.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 339 - 266 19.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 338 - 265 16.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 337 - 287 14.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 336 - 255 12.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 335 - 286 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 334 - 238 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 333 - 269 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 332 - 261 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 331 - 239 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 330 - 292 18.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 329 - 215 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 328 - 217 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 327 - 245 15.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 326 - 198 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 325 - 148 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 324 - 157 28.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 323 - 147 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 322 - 143 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 321 - 159 13.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 318 - 116 04.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 316 - 123 26.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 314 - 156 22.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 313 - 128 19.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 312 - 123 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 311 - 134 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 310 - 138 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 309 - 115 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 308 - 117 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 307 - 131 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 306 - 163 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 305 - 133 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 304 - 140 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 303 - 124 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 302 - 145 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 301 - 126 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 300 - 169 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 299 - 131 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 298 - 108 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 297 - 107 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 296 - 100 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 295 - 106 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 294 - 105 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 293 - 127 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 292 - 204 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 291 - 134 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 290 - 157 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 289 - 124 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 288 - 116 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 287 - 112 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 286 - 144 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 285 - 139 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 284 - 125 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 283 - 125 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 282 - 134 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 281 - 134 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 280 - 157 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 279 - 131 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 278 - 139 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 277 - 164 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 276 - 148 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 275 - 157 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 274 - 143 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 273 - 139 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 272 - 111 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 271 - 154 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 267 - 86 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 266 - 103 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 264 - 115 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 263 - 122 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 261 - 97 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 260 - 127 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 259 - 102 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 258 - 109 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 256 - 100 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 254 - 106 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 253 - 97 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 252 - 95 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 251 - 93 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 250 - 98 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 249 - 99 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 248 - 77 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 247 - 84 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 246 - 91 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 245 - 77 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 244 - 92 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 243 - 82 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 242 - 80 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 241 - 97 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 240 - 105 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 239 - 76 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 238 - 85 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 237 - 88 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 236 - 95 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 235 - 86 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 234 - 96 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 233 - 77 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 232 - 72 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 231 - 82 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 230 - 101 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 229 - 85 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 228 - 91 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 227 - 100 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 226 - 88 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 225 - 97 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 224 - 98 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 223 - 81 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 222 - 94 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 221 - 99 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 220 - 116 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 219 - 82 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 218 - 87 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 217 - 86 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 216 - 111 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 215 - 103 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 214 - 91 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 213 - 86 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 212 - 104 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 211 - 129 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 210 - 145 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 209 - 114 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 208 - 126 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 207 - 145 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 206 - 132 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 205 - 135 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 204 - 119 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 203 - 126 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 201 - 149 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 200 - 179 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 198 - 103 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 197 - 86 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 196 - 76 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 192 - 99 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 191 - 109 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 176 - 60 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 175 - 58 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 174 - 60 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 173 - 57 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 172 - 83 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 169 - 51 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 168 - 72 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 166 - 118 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 165 - 132 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 157 - 166 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 156 - 134 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 155 - 130 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 154 - 133 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 153 - 136 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 152 - 143 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 151 - 128 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 150 - 151 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 149 - 155 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 148 - 161 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 147 - 167 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 146 - 255 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 69 - 314 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 68 - 117 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 67 - 99 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 66 - 107 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 65 - 120 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 64 - 130 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 63 - 132 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 62 - 140 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 61 - 108 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 60 - 152 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 59 - 147 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 58 - 137 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 57 - 147 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 55 - 139 28.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 54 - 126 20.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 53 - 132 15.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 51 - 122 29.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 50 - 146 21.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 49 - 113 15.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 48 - 132 07.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 47 - 112 01.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 46 - 115 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 45 - 137 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 44 - 117 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 43 - 132 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 42 - 125 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 41 - 137 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 40 - 158 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 39 - 138 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 38 - 118 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 37 - 143 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 36 - 129 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 35 - 138 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 34 - 139 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 33 - 111 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 32 - 127 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 31 - 133 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 30 - 166 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 29 - 134 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 28 - 134 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 27 - 138 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 26 - 146 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 25 - 147 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 24 - 123 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 23 - 131 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 22 - 138 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 21 - 130 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 20 - 167 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 19 - 140 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 18 - 114 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 17 - 130 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 16 - 121 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 15 - 148 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 14 - 139 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 13 - 163 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 3 - 193 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 2 - 189 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 1 - 288 22.05.2013

Truyện Đang mới cập nhật

Đấu la đại ...
Cập Nhật: 19.04
Saint Seiya - Áo ...
Cập Nhật: 19.04
Động Binh ...
Cập Nhật: 19.04
Bowling King
Cập Nhật: 19.04
Huyễn Thế Ký
Cập Nhật: 19.04
Hiệp khách ...
Cập Nhật: 19.04
Kingdom - Vương ...
Cập Nhật: 19.04
Giang Hồ Bá ...
Cập Nhật: 19.04
Soul Cartel
Cập Nhật: 19.04
Cửu Đỉnh Ký
Cập Nhật: 19.04
Đấu Phá ...
Cập Nhật: 19.04
Phong Thần Ký
Cập Nhật: 19.04
Toriko
Cập Nhật: 19.04
The Breaker: New ...
Cập Nhật: 19.04
The Walking Dead
Cập Nhật: 19.04
Gamaran
Cập Nhật: 19.04
RSS

MỚI CẬP NHẬT

BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 893
 • Lượt xem : 512
 • Lượt xem : 472
 • Lượt xem : 398
 • Lượt xem : 303
 • Lượt xem : 270
 • Lượt xem : 269
 • Lượt xem : 256
 • Lượt xem : 234
 • Lượt xem : 205
 • Lượt xem : 195
 • Lượt xem : 194
 • Lượt xem : 173
 • Lượt xem : 156
 • Lượt xem : 153
 • Lượt xem : 152
 • Lượt xem : 120

 • yu-gi-oh!, doc tranh truyen, xem truyen tranh, truyen tranh hinh, truyen tranh 18+, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh nguoi lon, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hayu-gi-oh!, doc tranh truyen, xem truyen tranh, truyen tranh hinh, truyen tranh 18+, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh nguoi lon, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh ha
  910161231