Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Yu-Gi-Oh!, xem truyen tranh Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!

Vua trò chơi; Yu-Gi-Oh; Yu-Gi-Oh! (The First Series); Yugioh!
Kịch bản: Takahashi Kazuki
Họa sĩ: Takahashi Kazuki
Thể loại: Adventure, Fantasy, Seinen, Shounen, Supernatural
Số Chương: 222

Đã có 253752 lượt xem

Nội dung
Bắt đầu từ năm 1996 cho đến 3/8/2004, bộ truyện tranh Yu-Gi-Oh! do Kazuki Takahashi sáng tác từng là một trong những cái tên được nhiều người ưa chuộng nhất trong Shueisha’s Weekly Shonen Jump ( một lọai tạp chí của Nhật ) . Bộ truyện này lúc đầu tập trung vào Yugi Mutou, dùng trò chơi sáng tác bởi Pegasus để chống lại những kẻ xấu . Yugi cũng trải qua những chiện rủi ro với những người bạn Katsuya Jonouchi, Anzu Mazaki, và Hiroto Honda . Cốt truyện bắt đầu với một tình tiết khá thú vị với sự xuất hiện của 3 ví dụ về pháp thuật và pháp sư xuyên suốt 7 tập đầu của bộ truyện . Từ tập 8 với sự bắt đầu của Duelist Kingdom, cốt truyện chuyển sang xoay quanh Duel Monsters ( đấu quái vật qua các quân bài ma thuật ) .
Yu-Gi-Oh! Download Lượt xem Ngày đăng
Yu-Gi-Oh! Chapter 343 - 4500 04.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 342 - 1674 03.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 341 - 1443 01.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 340 - 1448 23.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 339 - 1138 19.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 338 - 1134 16.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 337 - 1220 14.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 336 - 1168 12.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 335 - 1253 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 334 - 1297 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 333 - 1230 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 332 - 1057 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 331 - 1111 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 330 - 1362 18.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 329 - 1000 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 328 - 974 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 327 - 991 15.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 326 - 919 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 325 - 805 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 324 - 791 28.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 323 - 742 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 322 - 648 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 321 - 756 13.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 318 - 615 04.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 316 - 626 26.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 314 - 812 22.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 313 - 682 19.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 312 - 633 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 311 - 731 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 310 - 763 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 309 - 649 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 308 - 624 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 307 - 632 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 306 - 708 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 305 - 644 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 304 - 682 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 303 - 652 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 302 - 715 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 301 - 631 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 300 - 942 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 299 - 564 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 298 - 513 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 297 - 567 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 296 - 520 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 295 - 556 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 294 - 540 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 293 - 652 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 292 - 908 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 291 - 735 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 290 - 728 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 289 - 564 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 288 - 512 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 287 - 505 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 286 - 589 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 285 - 566 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 284 - 494 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 283 - 538 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 282 - 537 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 281 - 527 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 280 - 682 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 279 - 630 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 278 - 603 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 277 - 626 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 276 - 589 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 275 - 644 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 274 - 600 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 273 - 505 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 272 - 477 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 271 - 540 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 267 - 443 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 266 - 526 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 264 - 520 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 263 - 567 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 261 - 563 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 260 - 563 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 259 - 488 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 258 - 472 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 256 - 572 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 254 - 616 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 253 - 510 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 252 - 552 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 251 - 537 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 250 - 616 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 249 - 555 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 248 - 523 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 247 - 472 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 246 - 505 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 245 - 500 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 244 - 506 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 243 - 475 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 242 - 465 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 241 - 475 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 240 - 555 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 239 - 456 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 238 - 466 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 237 - 488 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 236 - 537 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 235 - 516 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 234 - 495 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 233 - 447 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 232 - 458 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 231 - 440 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 230 - 526 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 229 - 437 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 228 - 508 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 227 - 484 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 226 - 433 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 225 - 488 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 224 - 542 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 223 - 458 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 222 - 454 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 221 - 456 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 220 - 526 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 219 - 433 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 218 - 465 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 217 - 456 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 216 - 485 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 215 - 481 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 214 - 446 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 213 - 443 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 212 - 473 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 211 - 493 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 210 - 564 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 209 - 528 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 208 - 564 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 207 - 628 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 206 - 648 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 205 - 609 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 204 - 535 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 203 - 625 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 201 - 544 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 200 - 769 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 198 - 387 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 197 - 363 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 196 - 414 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 192 - 399 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 191 - 465 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 176 - 323 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 175 - 329 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 174 - 297 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 173 - 266 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 172 - 422 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 169 - 308 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 168 - 334 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 166 - 518 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 165 - 612 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 157 - 784 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 156 - 653 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 155 - 657 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 154 - 618 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 153 - 660 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 152 - 633 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 151 - 641 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 150 - 804 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 149 - 699 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 148 - 774 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 147 - 850 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 146 - 1373 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 69 - 1961 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 68 - 722 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 67 - 657 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 66 - 691 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 65 - 656 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 64 - 858 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 63 - 666 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 62 - 687 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 61 - 645 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 60 - 748 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 59 - 758 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 58 - 675 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 57 - 755 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 55 - 686 28.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 54 - 697 20.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 53 - 725 15.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 51 - 629 29.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 50 - 766 21.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 49 - 604 15.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 48 - 624 07.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 47 - 564 01.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 46 - 618 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 45 - 762 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 44 - 639 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 43 - 645 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 42 - 633 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 41 - 829 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 40 - 797 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 39 - 770 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 38 - 684 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 37 - 754 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 36 - 690 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 35 - 652 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 34 - 641 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 33 - 609 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 32 - 668 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 31 - 709 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 30 - 780 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 29 - 643 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 28 - 730 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 27 - 701 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 26 - 748 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 25 - 780 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 24 - 640 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 23 - 637 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 22 - 726 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 21 - 679 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 20 - 816 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 19 - 655 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 18 - 613 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 17 - 631 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 16 - 695 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 15 - 738 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 14 - 642 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 13 - 750 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 3 - 985 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 2 - 979 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 1 - 1463 22.05.2013

Truyện mới cập nhật

The Sword of ...
Cập Nhật: 02.03
Karada Sagashi
Cập Nhật: 02.03
Cerberus
Cập Nhật: 02.03
Love Riron - ...
Cập Nhật: 02.03
Bàn Long
Cập Nhật: 02.03
Dead Days
Cập Nhật: 02.03
Vua Bếp Soma
Cập Nhật: 02.03
Thiết tướng ...
Cập Nhật: 02.03
Người Trong ...
Cập Nhật: 02.03
Ultimate Legend ...
Cập Nhật: 02.03
Tokyo Ghoul
Cập Nhật: 01.03
Green Worldz
Cập Nhật: 01.03
The God Of High ...
Cập Nhật: 01.03
Nise Koi
Cập Nhật: 01.03
Tiểu Ma Thần
Cập Nhật: 28.02
Quỷ Vương
Cập Nhật: 28.02
RSS

MỚI CẬP NHẬTBẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 1417
 • Lượt xem : 843
 • Lượt xem : 787
 • Lượt xem : 776
 • Lượt xem : 697
 • Lượt xem : 677
 • Lượt xem : 637
 • Lượt xem : 624
 • Lượt xem : 595
 • Lượt xem : 569
 • Lượt xem : 517
 • Lượt xem : 513
 • Lượt xem : 487
 • Lượt xem : 467
 • Lượt xem : 455
 • Lượt xem : 424
 • Lượt xem : 421
 • Lượt xem : 412
 • Lượt xem : 411

 • yu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacyu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910253752