Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Yu-Gi-Oh!, xem truyen tranh Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!

Vua trò chơi; Yu-Gi-Oh; Yu-Gi-Oh! (The First Series); Yugioh!
Kịch bản: Takahashi Kazuki
Họa sĩ: Takahashi Kazuki
Thể loại: Adventure, Fantasy, Seinen, Shounen, Supernatural
Số Chương: 222

Đã có 411780 lượt xem

Nội dung
Bắt đầu từ năm 1996 cho đến 3/8/2004, bộ truyện tranh Yu-Gi-Oh! do Kazuki Takahashi sáng tác từng là một trong những cái tên được nhiều người ưa chuộng nhất trong Shueisha’s Weekly Shonen Jump ( một lọai tạp chí của Nhật ) . Bộ truyện này lúc đầu tập trung vào Yugi Mutou, dùng trò chơi sáng tác bởi Pegasus để chống lại những kẻ xấu . Yugi cũng trải qua những chiện rủi ro với những người bạn Katsuya Jonouchi, Anzu Mazaki, và Hiroto Honda . Cốt truyện bắt đầu với một tình tiết khá thú vị với sự xuất hiện của 3 ví dụ về pháp thuật và pháp sư xuyên suốt 7 tập đầu của bộ truyện . Từ tập 8 với sự bắt đầu của Duelist Kingdom, cốt truyện chuyển sang xoay quanh Duel Monsters ( đấu quái vật qua các quân bài ma thuật ) .
Yu-Gi-Oh! Download Lượt xem Ngày đăng
Yu-Gi-Oh! Chapter 343 - 7526 04.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 342 - 2785 03.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 341 - 2448 01.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 340 - 2465 23.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 339 - 2116 19.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 338 - 1950 16.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 337 - 2038 14.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 336 - 1983 12.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 335 - 2241 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 334 - 2037 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 333 - 2113 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 332 - 1770 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 331 - 1960 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 330 - 2385 18.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 329 - 1854 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 328 - 1621 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 327 - 1662 15.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 326 - 1543 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 325 - 1536 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 324 - 1664 28.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 323 - 1388 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 322 - 1307 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 321 - 1510 13.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 318 - 1231 04.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 316 - 1318 26.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 314 - 1584 22.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 313 - 1338 19.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 312 - 1231 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 311 - 1532 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 310 - 1435 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 309 - 1327 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 308 - 1230 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 307 - 1207 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 306 - 1341 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 305 - 1264 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 304 - 1280 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 303 - 1260 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 302 - 1425 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 301 - 1248 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 300 - 1763 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 299 - 1039 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 298 - 1192 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 297 - 1128 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 296 - 1066 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 295 - 1234 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 294 - 1093 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 293 - 1416 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 292 - 1694 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 291 - 1437 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 290 - 1417 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 289 - 1255 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 288 - 1174 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 287 - 1081 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 286 - 1159 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 285 - 1255 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 284 - 1183 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 283 - 1200 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 282 - 1165 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 281 - 1124 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 280 - 1398 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 279 - 1259 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 278 - 1248 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 277 - 1309 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 276 - 1235 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 275 - 1372 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 274 - 1332 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 273 - 1221 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 272 - 1047 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 271 - 1161 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 267 - 1073 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 266 - 1152 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 264 - 1145 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 263 - 1285 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 261 - 1371 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 260 - 1236 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 259 - 1108 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 258 - 1157 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 256 - 1211 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 254 - 1300 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 253 - 1196 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 252 - 1264 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 251 - 1225 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 250 - 1325 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 249 - 1185 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 248 - 1321 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 247 - 1155 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 246 - 1187 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 245 - 1188 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 244 - 1135 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 243 - 1207 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 242 - 1076 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 241 - 1191 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 240 - 1269 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 239 - 1105 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 238 - 1096 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 237 - 1211 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 236 - 1189 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 235 - 1259 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 234 - 1106 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 233 - 1023 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 232 - 1024 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 231 - 1055 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 230 - 1181 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 229 - 1036 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 228 - 1155 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 227 - 1131 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 226 - 1060 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 225 - 1149 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 224 - 1414 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 223 - 1142 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 222 - 1104 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 221 - 1049 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 220 - 1202 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 219 - 1046 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 218 - 1114 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 217 - 1286 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 216 - 1078 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 215 - 1142 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 214 - 1073 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 213 - 1079 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 212 - 1187 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 211 - 1069 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 210 - 1280 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 209 - 1106 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 208 - 1132 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 207 - 1346 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 206 - 1332 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 205 - 1259 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 204 - 1135 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 203 - 1253 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 201 - 1111 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 200 - 1476 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 198 - 932 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 197 - 868 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 196 - 955 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 192 - 911 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 191 - 1093 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 176 - 828 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 175 - 825 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 174 - 826 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 173 - 735 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 172 - 1005 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 169 - 798 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 168 - 795 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 166 - 1130 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 165 - 1367 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 157 - 1688 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 156 - 1569 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 155 - 1519 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 154 - 1394 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 153 - 1374 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 152 - 1372 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 151 - 1407 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 150 - 1860 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 149 - 1433 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 148 - 1696 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 147 - 1793 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 146 - 2549 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 69 - 3452 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 68 - 1632 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 67 - 1376 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 66 - 1591 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 65 - 1568 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 64 - 2407 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 63 - 1673 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 62 - 1608 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 61 - 1599 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 60 - 1740 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 59 - 1756 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 58 - 1596 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 57 - 1765 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 56 Download 1869 08.01.2012
Yu-Gi-Oh! Chapter 55 - 1642 28.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 54 - 1562 20.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 53 - 1778 15.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 51 - 1368 29.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 50 - 1753 21.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 49 - 1388 15.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 48 - 1374 07.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 47 - 1271 01.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 46 - 1480 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 45 - 1709 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 44 - 1462 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 43 - 1544 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 42 - 1375 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 41 - 1998 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 40 - 1782 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 39 - 1593 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 38 - 1526 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 37 - 1724 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 36 - 1397 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 35 - 1383 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 34 - 1365 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 33 - 1244 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 32 - 1537 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 31 - 1545 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 30 - 1743 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 29 - 1373 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 28 - 1514 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 27 - 1481 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 26 - 1650 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 25 - 1746 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 24 - 1546 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 23 - 1737 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 22 - 1607 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 21 - 1567 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 20 - 1772 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 19 - 1468 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 18 - 1362 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 17 - 1348 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 16 - 1571 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 15 - 1608 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 14 - 1463 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 13 - 1782 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 3 - 1926 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 2 - 2004 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 1 - 2794 22.05.2013

Truyện mới cập nhật

Tân Tác Long ...
Cập Nhật: 22.10
Người Trong ...
Cập Nhật: 22.10
Người Trong ...
Cập Nhật: 22.10
Nhất Nhân Chi ...
Cập Nhật: 22.10
Red Storm
Cập Nhật: 22.10
Anh Hùng Vô Lệ
Cập Nhật: 22.10
Huyết Sắc ...
Cập Nhật: 22.10
Người Trong ...
Cập Nhật: 22.10
Người Trong ...
Cập Nhật: 22.10
Tối Cường ...
Cập Nhật: 22.10
The Gamer
Cập Nhật: 21.10
Hoàng Phi Hồng ...
Cập Nhật: 21.10
Kengan Ashua
Cập Nhật: 21.10
Ma Vương - ...
Cập Nhật: 21.10
Thần Binh ...
Cập Nhật: 21.10
Long Vương ...
Cập Nhật: 21.10
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 5859
 • Lượt xem : 4632
 • Lượt xem : 3789
 • Lượt xem : 3608
 • Lượt xem : 3424
 • Lượt xem : 2392
 • Lượt xem : 1992
 • Lượt xem : 1945
 • Lượt xem : 1906
 • Lượt xem : 1809
 • Lượt xem : 1683
 • Lượt xem : 1681
 • Lượt xem : 1621
 • Lượt xem : 1521
 • Lượt xem : 1505

 • X

  yu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacyu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910411780