Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Yu-Gi-Oh!, xem truyen tranh Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!

Vua trò chơi; Yu-Gi-Oh; Yu-Gi-Oh! (The First Series); Yugioh!
Kịch bản: Takahashi Kazuki
Họa sĩ: Takahashi Kazuki
Thể loại: Adventure, Fantasy, Seinen, Shounen, Supernatural
Số Chương: 222

Đã có 261723 lượt xem

Nội dung
Bắt đầu từ năm 1996 cho đến 3/8/2004, bộ truyện tranh Yu-Gi-Oh! do Kazuki Takahashi sáng tác từng là một trong những cái tên được nhiều người ưa chuộng nhất trong Shueisha’s Weekly Shonen Jump ( một lọai tạp chí của Nhật ) . Bộ truyện này lúc đầu tập trung vào Yugi Mutou, dùng trò chơi sáng tác bởi Pegasus để chống lại những kẻ xấu . Yugi cũng trải qua những chiện rủi ro với những người bạn Katsuya Jonouchi, Anzu Mazaki, và Hiroto Honda . Cốt truyện bắt đầu với một tình tiết khá thú vị với sự xuất hiện của 3 ví dụ về pháp thuật và pháp sư xuyên suốt 7 tập đầu của bộ truyện . Từ tập 8 với sự bắt đầu của Duelist Kingdom, cốt truyện chuyển sang xoay quanh Duel Monsters ( đấu quái vật qua các quân bài ma thuật ) .
Yu-Gi-Oh! Download Lượt xem Ngày đăng
Yu-Gi-Oh! Chapter 343 - 4663 04.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 342 - 1723 03.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 341 - 1482 01.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 340 - 1495 23.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 339 - 1173 19.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 338 - 1169 16.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 337 - 1261 14.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 336 - 1205 12.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 335 - 1296 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 334 - 1334 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 333 - 1281 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 332 - 1097 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 331 - 1147 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 330 - 1414 18.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 329 - 1049 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 328 - 1013 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 327 - 1035 15.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 326 - 954 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 325 - 835 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 324 - 845 28.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 323 - 786 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 322 - 703 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 321 - 790 13.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 318 - 650 04.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 316 - 664 26.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 314 - 854 22.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 313 - 736 19.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 312 - 671 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 311 - 772 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 310 - 796 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 309 - 682 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 308 - 656 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 307 - 661 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 306 - 752 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 305 - 697 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 304 - 709 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 303 - 683 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 302 - 751 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 301 - 667 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 300 - 994 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 299 - 586 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 298 - 540 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 297 - 588 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 296 - 540 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 295 - 592 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 294 - 570 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 293 - 694 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 292 - 960 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 291 - 775 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 290 - 768 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 289 - 604 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 288 - 545 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 287 - 539 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 286 - 628 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 285 - 632 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 284 - 533 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 283 - 572 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 282 - 577 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 281 - 555 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 280 - 720 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 279 - 669 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 278 - 638 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 277 - 664 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 276 - 625 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 275 - 687 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 274 - 636 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 273 - 547 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 272 - 506 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 271 - 583 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 267 - 477 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 266 - 567 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 264 - 552 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 263 - 609 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 261 - 598 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 260 - 595 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 259 - 512 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 258 - 515 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 256 - 619 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 254 - 666 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 253 - 556 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 252 - 615 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 251 - 583 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 250 - 680 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 249 - 605 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 248 - 566 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 247 - 522 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 246 - 549 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 245 - 529 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 244 - 533 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 243 - 518 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 242 - 495 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 241 - 505 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 240 - 584 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 239 - 485 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 238 - 492 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 237 - 515 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 236 - 578 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 235 - 558 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 234 - 533 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 233 - 470 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 232 - 497 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 231 - 470 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 230 - 554 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 229 - 460 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 228 - 529 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 227 - 528 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 226 - 462 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 225 - 518 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 224 - 562 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 223 - 488 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 222 - 475 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 221 - 486 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 220 - 555 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 219 - 457 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 218 - 501 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 217 - 484 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 216 - 513 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 215 - 508 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 214 - 478 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 213 - 473 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 212 - 504 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 211 - 518 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 210 - 611 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 209 - 559 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 208 - 604 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 207 - 659 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 206 - 705 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 205 - 654 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 204 - 563 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 203 - 666 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 201 - 581 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 200 - 835 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 198 - 414 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 197 - 395 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 196 - 448 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 192 - 423 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 191 - 498 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 176 - 335 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 175 - 357 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 174 - 320 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 173 - 283 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 172 - 441 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 169 - 333 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 168 - 357 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 166 - 551 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 165 - 655 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 157 - 838 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 156 - 703 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 155 - 706 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 154 - 676 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 153 - 693 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 152 - 690 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 151 - 681 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 150 - 858 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 149 - 737 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 148 - 819 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 147 - 908 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 146 - 1446 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 69 - 2038 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 68 - 770 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 67 - 689 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 66 - 731 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 65 - 698 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 64 - 909 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 63 - 706 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 62 - 734 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 61 - 680 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 60 - 790 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 59 - 813 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 58 - 711 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 57 - 801 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 55 - 735 28.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 54 - 727 20.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 53 - 765 15.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 51 - 668 29.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 50 - 816 21.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 49 - 637 15.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 48 - 656 07.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 47 - 605 01.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 46 - 655 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 45 - 800 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 44 - 673 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 43 - 674 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 42 - 660 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 41 - 882 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 40 - 834 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 39 - 815 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 38 - 719 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 37 - 791 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 36 - 723 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 35 - 685 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 34 - 679 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 33 - 643 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 32 - 696 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 31 - 740 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 30 - 827 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 29 - 680 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 28 - 768 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 27 - 726 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 26 - 783 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 25 - 809 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 24 - 683 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 23 - 681 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 22 - 751 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 21 - 718 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 20 - 860 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 19 - 687 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 18 - 640 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 17 - 676 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 16 - 736 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 15 - 781 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 14 - 677 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 13 - 798 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 3 - 1043 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 2 - 1024 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 1 - 1525 22.05.2013

Truyện mới cập nhật

Toriko
Cập Nhật: 26.03
Yuureitou - Bóng ...
Cập Nhật: 26.03
Người Trong ...
Cập Nhật: 26.03
The Sword of ...
Cập Nhật: 26.03
Long Phi Bất ...
Cập Nhật: 26.03
Michelin Star
Cập Nhật: 26.03
Tuyệt Thế Vô ...
Cập Nhật: 26.03
Bleach
Cập Nhật: 26.03
Assassination ...
Cập Nhật: 26.03
Ryuuroden - Chú ...
Cập Nhật: 26.03
Tân Tác Long ...
Cập Nhật: 26.03
Gintama
Cập Nhật: 26.03
One Piece
Cập Nhật: 26.03
Tenshi na ...
Cập Nhật: 26.03
Einstein 1904
Cập Nhật: 26.03
Crime Zone
Cập Nhật: 26.03
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 1128
 • Lượt xem : 401
 • Lượt xem : 375
 • Lượt xem : 320
 • Lượt xem : 301
 • Lượt xem : 296
 • Lượt xem : 263
 • Lượt xem : 258
 • Lượt xem : 204
 • Lượt xem : 198
 • Lượt xem : 194
 • Lượt xem : 193
 • Lượt xem : 176
 • Lượt xem : 169
 • Lượt xem : 143
 • Lượt xem : 136

 • yu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacyu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910261723