Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Yu-Gi-Oh!, xem truyen tranh Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!

Vua trò chơi; Yu-Gi-Oh; Yu-Gi-Oh! (The First Series); Yugioh!
Kịch bản: Takahashi Kazuki
Họa sĩ: Takahashi Kazuki
Thể loại: Adventure, Fantasy, Seinen, Shounen, Supernatural
Số Chương: 222

Đã có 215232 lượt xem

Nội dung
Bắt đầu từ năm 1996 cho đến 3/8/2004, bộ truyện tranh Yu-Gi-Oh! do Kazuki Takahashi sáng tác từng là một trong những cái tên được nhiều người ưa chuộng nhất trong Shueisha’s Weekly Shonen Jump ( một lọai tạp chí của Nhật ) . Bộ truyện này lúc đầu tập trung vào Yugi Mutou, dùng trò chơi sáng tác bởi Pegasus để chống lại những kẻ xấu . Yugi cũng trải qua những chiện rủi ro với những người bạn Katsuya Jonouchi, Anzu Mazaki, và Hiroto Honda . Cốt truyện bắt đầu với một tình tiết khá thú vị với sự xuất hiện của 3 ví dụ về pháp thuật và pháp sư xuyên suốt 7 tập đầu của bộ truyện . Từ tập 8 với sự bắt đầu của Duelist Kingdom, cốt truyện chuyển sang xoay quanh Duel Monsters ( đấu quái vật qua các quân bài ma thuật ) .
Yu-Gi-Oh! Download Lượt xem Ngày đăng
Yu-Gi-Oh! Chapter 343 - 3259 04.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 342 - 1191 03.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 341 - 1052 01.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 340 - 1056 23.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 339 - 835 19.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 338 - 831 16.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 337 - 899 14.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 336 - 839 12.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 335 - 948 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 334 - 1011 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 333 - 888 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 332 - 765 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 331 - 792 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 330 - 956 18.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 329 - 695 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 328 - 689 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 327 - 719 15.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 326 - 654 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 325 - 562 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 324 - 537 28.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 323 - 532 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 322 - 456 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 321 - 496 13.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 318 - 422 04.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 316 - 429 26.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 314 - 560 22.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 313 - 461 19.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 312 - 434 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 311 - 517 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 310 - 515 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 309 - 429 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 308 - 424 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 307 - 455 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 306 - 522 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 305 - 468 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 304 - 469 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 303 - 459 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 302 - 490 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 301 - 436 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 300 - 616 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 299 - 397 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 298 - 344 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 297 - 375 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 296 - 344 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 295 - 377 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 294 - 359 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 293 - 426 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 292 - 649 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 291 - 466 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 290 - 496 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 289 - 343 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 288 - 322 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 287 - 317 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 286 - 404 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 285 - 373 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 284 - 330 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 283 - 358 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 282 - 343 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 281 - 346 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 280 - 454 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 279 - 429 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 278 - 397 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 277 - 407 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 276 - 392 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 275 - 427 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 274 - 422 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 273 - 342 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 272 - 327 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 271 - 370 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 267 - 289 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 266 - 345 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 264 - 346 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 263 - 383 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 261 - 381 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 260 - 372 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 259 - 321 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 258 - 317 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 256 - 365 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 254 - 423 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 253 - 351 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 252 - 376 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 251 - 381 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 250 - 407 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 249 - 376 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 248 - 350 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 247 - 318 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 246 - 328 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 245 - 336 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 244 - 364 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 243 - 329 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 242 - 324 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 241 - 333 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 240 - 383 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 239 - 316 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 238 - 317 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 237 - 330 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 236 - 385 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 235 - 352 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 234 - 344 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 233 - 299 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 232 - 285 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 231 - 295 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 230 - 352 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 229 - 302 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 228 - 338 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 227 - 326 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 226 - 296 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 225 - 327 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 224 - 377 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 223 - 316 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 222 - 305 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 221 - 318 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 220 - 397 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 219 - 294 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 218 - 331 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 217 - 317 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 216 - 352 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 215 - 350 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 214 - 328 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 213 - 302 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 212 - 340 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 211 - 362 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 210 - 413 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 209 - 381 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 208 - 409 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 207 - 448 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 206 - 455 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 205 - 438 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 204 - 399 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 203 - 459 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 201 - 405 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 200 - 569 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 198 - 276 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 197 - 262 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 196 - 300 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 192 - 300 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 191 - 344 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 176 - 232 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 175 - 233 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 174 - 207 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 173 - 184 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 172 - 310 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 169 - 209 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 168 - 240 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 166 - 352 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 165 - 436 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 157 - 567 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 156 - 470 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 155 - 451 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 154 - 436 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 153 - 479 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 152 - 437 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 151 - 435 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 150 - 549 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 149 - 492 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 148 - 545 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 147 - 597 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 146 - 927 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 69 - 1252 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 68 - 513 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 67 - 467 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 66 - 483 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 65 - 452 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 64 - 556 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 63 - 477 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 62 - 497 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 61 - 457 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 60 - 528 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 59 - 547 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 58 - 479 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 57 - 516 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 55 - 481 28.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 54 - 487 20.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 53 - 506 15.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 51 - 442 29.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 50 - 520 21.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 49 - 417 15.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 48 - 432 07.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 47 - 394 01.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 46 - 444 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 45 - 541 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 44 - 458 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 43 - 461 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 42 - 453 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 41 - 588 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 40 - 579 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 39 - 533 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 38 - 471 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 37 - 508 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 36 - 497 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 35 - 457 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 34 - 453 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 33 - 431 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 32 - 468 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 31 - 486 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 30 - 550 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 29 - 456 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 28 - 517 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 27 - 499 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 26 - 536 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 25 - 537 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 24 - 421 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 23 - 433 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 22 - 493 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 21 - 466 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 20 - 582 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 19 - 458 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 18 - 414 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 17 - 441 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 16 - 482 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 15 - 524 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 14 - 438 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 13 - 515 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 3 - 681 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 2 - 709 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 1 - 1015 22.05.2013

Truyện mới cập nhật

Crying Freeman - ...
Cập Nhật: 25.10
Kono Shima ni wa ...
Cập Nhật: 25.10
The Breaker: New ...
Cập Nhật: 25.10
Thiếu Niên ...
Cập Nhật: 24.10
Đại Chiến ...
Cập Nhật: 24.10
HEAT - Thế ...
Cập Nhật: 24.10
Cặp bài trùng ...
Cập Nhật: 24.10
The Gamer
Cập Nhật: 24.10
Đấu Phá ...
Cập Nhật: 24.10
Bắc Đẩu Du ...
Cập Nhật: 24.10
Ninja Jalhae - ...
Cập Nhật: 24.10
Truyền nhân ...
Cập Nhật: 24.10
Capeta - Khát ...
Cập Nhật: 24.10
Ao no Exorcist
Cập Nhật: 24.10
Thiết tướng ...
Cập Nhật: 24.10
Historys ...
Cập Nhật: 24.10
RSS

MỚI CẬP NHẬTBẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 3627
 • Lượt xem : 2401
 • Lượt xem : 1897
 • Lượt xem : 1642
 • Lượt xem : 1551
 • Lượt xem : 1496
 • Lượt xem : 1111
 • Lượt xem : 1110
 • Lượt xem : 1076
 • Lượt xem : 946
 • Lượt xem : 731
 • Lượt xem : 697
 • Lượt xem : 631
 • Lượt xem : 617
 • Lượt xem : 585
 • Lượt xem : 489

 • yu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacyu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910215232