Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Yu-Gi-Oh!, xem truyen tranh Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!

Vua trò chơi; Yu-Gi-Oh; Yu-Gi-Oh! (The First Series); Yugioh!
Kịch bản: Takahashi Kazuki
Họa sĩ: Takahashi Kazuki
Thể loại: Adventure, Fantasy, Seinen, Shounen, Supernatural
Số Chương: 222

Đã có 187950 lượt xem

Nội dung
Bắt đầu từ năm 1996 cho đến 3/8/2004, bộ truyện tranh Yu-Gi-Oh! do Kazuki Takahashi sáng tác từng là một trong những cái tên được nhiều người ưa chuộng nhất trong Shueisha’s Weekly Shonen Jump ( một lọai tạp chí của Nhật ) . Bộ truyện này lúc đầu tập trung vào Yugi Mutou, dùng trò chơi sáng tác bởi Pegasus để chống lại những kẻ xấu . Yugi cũng trải qua những chiện rủi ro với những người bạn Katsuya Jonouchi, Anzu Mazaki, và Hiroto Honda . Cốt truyện bắt đầu với một tình tiết khá thú vị với sự xuất hiện của 3 ví dụ về pháp thuật và pháp sư xuyên suốt 7 tập đầu của bộ truyện . Từ tập 8 với sự bắt đầu của Duelist Kingdom, cốt truyện chuyển sang xoay quanh Duel Monsters ( đấu quái vật qua các quân bài ma thuật ) .
Yu-Gi-Oh! Download Lượt xem Ngày đăng
Yu-Gi-Oh! Chapter 343 - 2413 04.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 342 - 848 03.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 341 - 737 01.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 340 - 703 23.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 339 - 565 19.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 338 - 563 16.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 337 - 615 14.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 336 - 559 12.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 335 - 633 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 334 - 525 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 333 - 589 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 332 - 522 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 331 - 520 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 330 - 624 18.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 329 - 461 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 328 - 452 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 327 - 490 15.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 326 - 448 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 325 - 367 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 324 - 355 28.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 323 - 342 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 322 - 314 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 321 - 333 13.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 318 - 271 04.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 316 - 295 26.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 314 - 394 22.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 313 - 316 19.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 312 - 302 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 311 - 326 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 310 - 342 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 309 - 290 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 308 - 299 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 307 - 299 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 306 - 363 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 305 - 323 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 304 - 310 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 303 - 303 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 302 - 317 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 301 - 294 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 300 - 395 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 299 - 259 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 298 - 235 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 297 - 243 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 296 - 213 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 295 - 238 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 294 - 231 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 293 - 275 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 292 - 423 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 291 - 277 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 290 - 329 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 289 - 226 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 288 - 211 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 287 - 214 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 286 - 255 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 285 - 250 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 284 - 214 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 283 - 235 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 282 - 245 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 281 - 241 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 280 - 305 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 279 - 282 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 278 - 244 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 277 - 265 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 276 - 267 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 275 - 274 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 274 - 269 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 273 - 235 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 272 - 219 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 271 - 246 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 267 - 169 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 266 - 229 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 264 - 207 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 263 - 243 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 261 - 234 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 260 - 246 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 259 - 211 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 258 - 212 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 256 - 237 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 254 - 273 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 253 - 233 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 252 - 251 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 251 - 247 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 250 - 253 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 249 - 226 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 248 - 206 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 247 - 199 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 246 - 202 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 245 - 216 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 244 - 229 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 243 - 213 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 242 - 209 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 241 - 222 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 240 - 250 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 239 - 188 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 238 - 209 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 237 - 204 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 236 - 228 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 235 - 223 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 234 - 213 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 233 - 185 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 232 - 174 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 231 - 191 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 230 - 227 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 229 - 197 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 228 - 220 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 227 - 207 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 226 - 195 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 225 - 208 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 224 - 213 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 223 - 191 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 222 - 189 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 221 - 201 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 220 - 271 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 219 - 182 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 218 - 199 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 217 - 199 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 216 - 226 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 215 - 206 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 214 - 200 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 213 - 183 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 212 - 226 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 211 - 249 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 210 - 280 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 209 - 240 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 208 - 263 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 207 - 276 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 206 - 289 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 205 - 273 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 204 - 262 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 203 - 292 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 201 - 264 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 200 - 367 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 198 - 183 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 197 - 178 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 196 - 193 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 192 - 201 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 191 - 239 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 176 - 144 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 175 - 153 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 174 - 134 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 173 - 123 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 172 - 209 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 169 - 143 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 168 - 162 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 166 - 251 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 165 - 321 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 157 - 381 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 156 - 310 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 155 - 304 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 154 - 296 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 153 - 328 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 152 - 300 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 151 - 301 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 150 - 369 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 149 - 342 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 148 - 360 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 147 - 392 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 146 - 650 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 69 - 823 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 68 - 328 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 67 - 293 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 66 - 296 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 65 - 299 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 64 - 336 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 63 - 298 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 62 - 317 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 61 - 272 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 60 - 333 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 59 - 338 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 58 - 314 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 57 - 313 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 55 - 298 28.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 54 - 298 20.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 53 - 311 15.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 51 - 286 29.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 50 - 329 21.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 49 - 256 15.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 48 - 280 07.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 47 - 247 01.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 46 - 278 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 45 - 307 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 44 - 274 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 43 - 283 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 42 - 292 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 41 - 324 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 40 - 348 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 39 - 310 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 38 - 269 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 37 - 305 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 36 - 314 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 35 - 290 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 34 - 299 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 33 - 263 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 32 - 307 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 31 - 308 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 30 - 365 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 29 - 310 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 28 - 322 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 27 - 330 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 26 - 336 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 25 - 334 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 24 - 273 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 23 - 287 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 22 - 321 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 21 - 305 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 20 - 388 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 19 - 295 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 18 - 261 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 17 - 289 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 16 - 285 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 15 - 338 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 14 - 279 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 13 - 327 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 3 - 434 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 2 - 462 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 1 - 664 22.05.2013

Truyện mới cập nhật

Sưu Thần Ký
Cập Nhật: 30.07
One Piece
Cập Nhật: 30.07
Naruto
Cập Nhật: 30.07
Y Đội Rồng
Cập Nhật: 30.07
Toriko
Cập Nhật: 30.07
Mr. FullSwing
Cập Nhật: 30.07
Long phi bất ...
Cập Nhật: 30.07
Tower of God 2
Cập Nhật: 30.07
Thiên Tài Y Sinh
Cập Nhật: 30.07
Nhất võ đạo
Cập Nhật: 30.07
Đại Chúa Tể
Cập Nhật: 30.07
Huyễn Thế Ký
Cập Nhật: 30.07
Rai - Võ ...
Cập Nhật: 30.07
Origami ...
Cập Nhật: 30.07
Giang Hồ Bá ...
Cập Nhật: 30.07
Truyền Thuyết ...
Cập Nhật: 30.07
RSS

MỚI CẬP NHẬTBẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 18336
 • Lượt xem : 11464
 • Lượt xem : 10157
 • Lượt xem : 6346
 • Lượt xem : 5978
 • Lượt xem : 5744
 • Lượt xem : 5384
 • Lượt xem : 5053
 • Lượt xem : 3540
 • Lượt xem : 3289
 • Lượt xem : 3076
 • Lượt xem : 2971
 • Lượt xem : 2461
 • Lượt xem : 2456
 • Lượt xem : 2387
 • Lượt xem : 2383
 • Lượt xem : 2195

 • yu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacyu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910187950