Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Yu-Gi-Oh!, xem truyen tranh Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!

Vua trò chơi; Yu-Gi-Oh; Yu-Gi-Oh! (The First Series); Yugioh!
Kịch bản: Takahashi Kazuki
Họa sĩ: Takahashi Kazuki
Thể loại: Adventure, Fantasy, Seinen, Shounen, Supernatural
Số Chương: 222

Đã có 204270 lượt xem

Nội dung
Bắt đầu từ năm 1996 cho đến 3/8/2004, bộ truyện tranh Yu-Gi-Oh! do Kazuki Takahashi sáng tác từng là một trong những cái tên được nhiều người ưa chuộng nhất trong Shueisha’s Weekly Shonen Jump ( một lọai tạp chí của Nhật ) . Bộ truyện này lúc đầu tập trung vào Yugi Mutou, dùng trò chơi sáng tác bởi Pegasus để chống lại những kẻ xấu . Yugi cũng trải qua những chiện rủi ro với những người bạn Katsuya Jonouchi, Anzu Mazaki, và Hiroto Honda . Cốt truyện bắt đầu với một tình tiết khá thú vị với sự xuất hiện của 3 ví dụ về pháp thuật và pháp sư xuyên suốt 7 tập đầu của bộ truyện . Từ tập 8 với sự bắt đầu của Duelist Kingdom, cốt truyện chuyển sang xoay quanh Duel Monsters ( đấu quái vật qua các quân bài ma thuật ) .
Yu-Gi-Oh! Download Lượt xem Ngày đăng
Yu-Gi-Oh! Chapter 343 - 2894 04.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 342 - 1046 03.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 341 - 917 01.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 340 - 913 23.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 339 - 731 19.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 338 - 738 16.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 337 - 798 14.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 336 - 750 12.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 335 - 855 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 334 - 924 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 333 - 779 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 332 - 678 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 331 - 684 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 330 - 837 18.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 329 - 598 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 328 - 602 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 327 - 627 15.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 326 - 569 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 325 - 470 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 324 - 465 28.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 323 - 446 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 322 - 405 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 321 - 434 13.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 318 - 364 04.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 316 - 382 26.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 314 - 504 22.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 313 - 419 19.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 312 - 392 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 311 - 435 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 310 - 453 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 309 - 377 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 308 - 385 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 307 - 403 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 306 - 471 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 305 - 422 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 304 - 429 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 303 - 416 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 302 - 431 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 301 - 393 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 300 - 528 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 299 - 354 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 298 - 311 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 297 - 335 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 296 - 297 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 295 - 324 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 294 - 313 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 293 - 367 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 292 - 569 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 291 - 390 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 290 - 425 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 289 - 288 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 288 - 271 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 287 - 276 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 286 - 339 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 285 - 315 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 284 - 277 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 283 - 309 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 282 - 308 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 281 - 300 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 280 - 396 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 279 - 371 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 278 - 325 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 277 - 346 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 276 - 334 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 275 - 353 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 274 - 346 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 273 - 297 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 272 - 275 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 271 - 312 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 267 - 231 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 266 - 291 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 264 - 283 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 263 - 320 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 261 - 322 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 260 - 313 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 259 - 277 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 258 - 274 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 256 - 317 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 254 - 364 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 253 - 299 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 252 - 322 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 251 - 317 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 250 - 334 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 249 - 315 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 248 - 281 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 247 - 263 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 246 - 269 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 245 - 286 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 244 - 300 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 243 - 277 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 242 - 277 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 241 - 288 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 240 - 328 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 239 - 265 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 238 - 272 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 237 - 275 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 236 - 313 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 235 - 297 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 234 - 275 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 233 - 246 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 232 - 240 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 231 - 258 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 230 - 299 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 229 - 262 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 228 - 295 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 227 - 273 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 226 - 253 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 225 - 276 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 224 - 306 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 223 - 267 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 222 - 259 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 221 - 262 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 220 - 352 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 219 - 249 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 218 - 276 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 217 - 272 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 216 - 312 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 215 - 296 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 214 - 265 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 213 - 255 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 212 - 293 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 211 - 320 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 210 - 358 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 209 - 320 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 208 - 329 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 207 - 367 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 206 - 374 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 205 - 363 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 204 - 340 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 203 - 373 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 201 - 339 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 200 - 488 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 198 - 249 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 197 - 238 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 196 - 261 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 192 - 268 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 191 - 299 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 176 - 193 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 175 - 197 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 174 - 178 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 173 - 162 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 172 - 279 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 169 - 191 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 168 - 202 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 166 - 318 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 165 - 392 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 157 - 488 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 156 - 408 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 155 - 392 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 154 - 372 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 153 - 422 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 152 - 384 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 151 - 379 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 150 - 480 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 149 - 430 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 148 - 468 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 147 - 516 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 146 - 815 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 69 - 1101 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 68 - 430 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 67 - 395 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 66 - 393 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 65 - 381 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 64 - 462 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 63 - 400 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 62 - 408 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 61 - 368 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 60 - 447 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 59 - 454 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 58 - 412 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 57 - 431 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 55 - 398 28.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 54 - 396 20.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 53 - 422 15.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 51 - 378 29.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 50 - 441 21.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 49 - 343 15.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 48 - 357 07.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 47 - 327 01.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 46 - 368 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 45 - 451 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 44 - 375 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 43 - 384 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 42 - 377 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 41 - 469 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 40 - 491 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 39 - 443 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 38 - 378 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 37 - 429 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 36 - 431 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 35 - 390 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 34 - 393 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 33 - 359 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 32 - 396 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 31 - 412 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 30 - 471 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 29 - 396 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 28 - 430 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 27 - 410 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 26 - 451 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 25 - 451 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 24 - 364 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 23 - 372 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 22 - 427 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 21 - 402 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 20 - 498 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 19 - 389 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 18 - 356 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 17 - 382 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 16 - 388 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 15 - 441 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 14 - 379 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 13 - 445 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 3 - 582 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 2 - 601 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 1 - 860 22.05.2013

Truyện mới cập nhật

Bullet Armors
Cập Nhật: 20.09
The God Of High ...
Cập Nhật: 20.09
Detective Conan
Cập Nhật: 20.09
Thiếu Niên ...
Cập Nhật: 20.09
Trảm Long
Cập Nhật: 20.09
The Breaker: New ...
Cập Nhật: 20.09
Thần Binh ...
Cập Nhật: 20.09
Black joke
Cập Nhật: 20.09
The Devil King Is ...
Cập Nhật: 19.09
Đấu Phá ...
Cập Nhật: 19.09
JoJo's Bizarre ...
Cập Nhật: 19.09
The Gamer
Cập Nhật: 19.09
Assassination ...
Cập Nhật: 19.09
Sundome
Cập Nhật: 19.09
Hoàng tử ...
Cập Nhật: 19.09
Vua Bếp Soma
Cập Nhật: 19.09
RSS

MỚI CẬP NHẬTBẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 4081
 • Lượt xem : 2530
 • Lượt xem : 2122
 • Lượt xem : 1839
 • Lượt xem : 1704
 • Lượt xem : 1353
 • Lượt xem : 1202
 • Lượt xem : 1116
 • Lượt xem : 1045
 • Lượt xem : 1023
 • Lượt xem : 1004
 • Lượt xem : 808
 • Lượt xem : 692
 • Lượt xem : 657
 • Lượt xem : 645
 • Lượt xem : 599
 • Lượt xem : 510
 • Lượt xem : 510
 • Lượt xem : 491

 • yu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacyu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910204270