Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Yu-Gi-Oh!, xem truyen tranh Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!

Vua trò chơi; Yu-Gi-Oh; Yu-Gi-Oh! (The First Series); Yugioh!
Kịch bản: Takahashi Kazuki
Họa sĩ: Takahashi Kazuki
Thể loại: Adventure, Fantasy, Seinen, Shounen, Supernatural
Số Chương: 222

Đã có 198107 lượt xem

Nội dung
Bắt đầu từ năm 1996 cho đến 3/8/2004, bộ truyện tranh Yu-Gi-Oh! do Kazuki Takahashi sáng tác từng là một trong những cái tên được nhiều người ưa chuộng nhất trong Shueisha’s Weekly Shonen Jump ( một lọai tạp chí của Nhật ) . Bộ truyện này lúc đầu tập trung vào Yugi Mutou, dùng trò chơi sáng tác bởi Pegasus để chống lại những kẻ xấu . Yugi cũng trải qua những chiện rủi ro với những người bạn Katsuya Jonouchi, Anzu Mazaki, và Hiroto Honda . Cốt truyện bắt đầu với một tình tiết khá thú vị với sự xuất hiện của 3 ví dụ về pháp thuật và pháp sư xuyên suốt 7 tập đầu của bộ truyện . Từ tập 8 với sự bắt đầu của Duelist Kingdom, cốt truyện chuyển sang xoay quanh Duel Monsters ( đấu quái vật qua các quân bài ma thuật ) .
Yu-Gi-Oh! Download Lượt xem Ngày đăng
Yu-Gi-Oh! Chapter 343 - 2724 04.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 342 - 972 03.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 341 - 847 01.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 340 - 834 23.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 339 - 675 19.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 338 - 667 16.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 337 - 733 14.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 336 - 670 12.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 335 - 777 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 334 - 733 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 333 - 704 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 332 - 611 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 331 - 632 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 330 - 760 18.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 329 - 551 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 328 - 553 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 327 - 583 15.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 326 - 533 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 325 - 431 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 324 - 428 28.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 323 - 405 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 322 - 374 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 321 - 389 13.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 318 - 330 04.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 316 - 342 26.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 314 - 459 22.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 313 - 379 19.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 312 - 362 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 311 - 394 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 310 - 417 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 309 - 348 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 308 - 353 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 307 - 369 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 306 - 431 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 305 - 388 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 304 - 384 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 303 - 375 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 302 - 397 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 301 - 358 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 300 - 475 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 299 - 318 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 298 - 284 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 297 - 302 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 296 - 265 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 295 - 290 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 294 - 283 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 293 - 331 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 292 - 522 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 291 - 348 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 290 - 393 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 289 - 259 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 288 - 241 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 287 - 247 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 286 - 302 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 285 - 280 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 284 - 248 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 283 - 277 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 282 - 281 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 281 - 277 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 280 - 364 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 279 - 340 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 278 - 288 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 277 - 312 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 276 - 305 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 275 - 322 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 274 - 320 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 273 - 269 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 272 - 252 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 271 - 285 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 267 - 206 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 266 - 266 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 264 - 257 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 263 - 296 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 261 - 288 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 260 - 284 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 259 - 254 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 258 - 251 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 256 - 283 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 254 - 330 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 253 - 277 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 252 - 292 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 251 - 290 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 250 - 301 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 249 - 283 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 248 - 255 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 247 - 240 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 246 - 241 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 245 - 256 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 244 - 276 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 243 - 253 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 242 - 251 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 241 - 261 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 240 - 295 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 239 - 240 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 238 - 243 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 237 - 249 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 236 - 283 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 235 - 267 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 234 - 249 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 233 - 224 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 232 - 212 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 231 - 233 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 230 - 267 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 229 - 239 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 228 - 260 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 227 - 250 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 226 - 228 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 225 - 254 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 224 - 271 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 223 - 232 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 222 - 233 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 221 - 234 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 220 - 325 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 219 - 218 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 218 - 245 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 217 - 241 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 216 - 280 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 215 - 254 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 214 - 240 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 213 - 223 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 212 - 270 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 211 - 291 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 210 - 326 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 209 - 287 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 208 - 299 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 207 - 336 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 206 - 340 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 205 - 332 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 204 - 306 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 203 - 344 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 201 - 300 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 200 - 444 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 198 - 225 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 197 - 221 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 196 - 235 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 192 - 235 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 191 - 280 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 176 - 169 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 175 - 180 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 174 - 166 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 173 - 151 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 172 - 256 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 169 - 170 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 168 - 185 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 166 - 291 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 165 - 359 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 157 - 438 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 156 - 376 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 155 - 361 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 154 - 337 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 153 - 386 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 152 - 352 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 151 - 347 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 150 - 440 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 149 - 403 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 148 - 418 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 147 - 461 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 146 - 731 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 69 - 995 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 68 - 390 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 67 - 346 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 66 - 351 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 65 - 350 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 64 - 413 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 63 - 371 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 62 - 379 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 61 - 335 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 60 - 409 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 59 - 399 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 58 - 367 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 57 - 387 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 55 - 362 28.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 54 - 361 20.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 53 - 382 15.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 51 - 343 29.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 50 - 402 21.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 49 - 312 15.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 48 - 329 07.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 47 - 299 01.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 46 - 339 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 45 - 401 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 44 - 345 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 43 - 345 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 42 - 349 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 41 - 417 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 40 - 440 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 39 - 398 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 38 - 336 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 37 - 387 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 36 - 391 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 35 - 356 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 34 - 362 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 33 - 325 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 32 - 366 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 31 - 376 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 30 - 441 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 29 - 366 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 28 - 395 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 27 - 386 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 26 - 426 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 25 - 416 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 24 - 341 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 23 - 348 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 22 - 393 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 21 - 369 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 20 - 455 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 19 - 354 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 18 - 319 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 17 - 348 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 16 - 349 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 15 - 407 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 14 - 335 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 13 - 402 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 3 - 532 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 2 - 557 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 1 - 784 22.05.2013

Truyện mới cập nhật

Long Phi Bất ...
Cập Nhật: 31.08
Yamada-kun to ...
Cập Nhật: 31.08
Đại Chúa Tể
Cập Nhật: 31.08
Hoàng Phi Hồng ...
Cập Nhật: 30.08
Bloody Monday - ...
Cập Nhật: 30.08
Yuureitou - Bóng ...
Cập Nhật: 30.08
666 Satan
Cập Nhật: 30.08
Miyazawa Kichi - ...
Cập Nhật: 30.08
Buyuden
Cập Nhật: 30.08
Zombie Brother - ...
Cập Nhật: 30.08
Thần Điêu ...
Cập Nhật: 30.08
Bàn Long
Cập Nhật: 30.08
Tân Tác Trung ...
Cập Nhật: 30.08
Get Backers
Cập Nhật: 30.08
One Piece Full ...
Cập Nhật: 30.08
Tầm Tần Ký
Cập Nhật: 30.08
RSS

MỚI CẬP NHẬTBẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 5983
 • Lượt xem : 3421
 • Lượt xem : 2028
 • Lượt xem : 1841
 • Lượt xem : 1687
 • Lượt xem : 1670
 • Lượt xem : 1639
 • Lượt xem : 1598
 • Lượt xem : 1311
 • Lượt xem : 1299
 • Lượt xem : 1295
 • Lượt xem : 1184
 • Lượt xem : 1156
 • Lượt xem : 1153
 • Lượt xem : 1003
 • Lượt xem : 830
 • Lượt xem : 823
 • Lượt xem : 770

 • yu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacyu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910198107