Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Yu-Gi-Oh!, xem truyen tranh Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!

Vua trò chơi; Yu-Gi-Oh; Yu-Gi-Oh! (The First Series); Yugioh!
Kịch bản: Takahashi Kazuki
Họa sĩ: Takahashi Kazuki
Thể loại: Adventure, Fantasy, Seinen, Shounen, Supernatural
Số Chương: 222

Đã có 224822 lượt xem

Nội dung
Bắt đầu từ năm 1996 cho đến 3/8/2004, bộ truyện tranh Yu-Gi-Oh! do Kazuki Takahashi sáng tác từng là một trong những cái tên được nhiều người ưa chuộng nhất trong Shueisha’s Weekly Shonen Jump ( một lọai tạp chí của Nhật ) . Bộ truyện này lúc đầu tập trung vào Yugi Mutou, dùng trò chơi sáng tác bởi Pegasus để chống lại những kẻ xấu . Yugi cũng trải qua những chiện rủi ro với những người bạn Katsuya Jonouchi, Anzu Mazaki, và Hiroto Honda . Cốt truyện bắt đầu với một tình tiết khá thú vị với sự xuất hiện của 3 ví dụ về pháp thuật và pháp sư xuyên suốt 7 tập đầu của bộ truyện . Từ tập 8 với sự bắt đầu của Duelist Kingdom, cốt truyện chuyển sang xoay quanh Duel Monsters ( đấu quái vật qua các quân bài ma thuật ) .
Yu-Gi-Oh! Download Lượt xem Ngày đăng
Yu-Gi-Oh! Chapter 343 - 3680 04.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 342 - 1376 03.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 341 - 1187 01.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 340 - 1209 23.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 339 - 944 19.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 338 - 948 16.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 337 - 1019 14.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 336 - 979 12.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 335 - 1066 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 334 - 1123 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 333 - 1017 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 332 - 869 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 331 - 892 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 330 - 1085 18.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 329 - 791 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 328 - 781 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 327 - 807 15.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 326 - 763 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 325 - 647 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 324 - 617 28.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 323 - 609 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 322 - 537 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 321 - 581 13.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 318 - 480 04.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 316 - 497 26.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 314 - 645 22.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 313 - 529 19.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 312 - 499 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 311 - 591 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 310 - 598 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 309 - 488 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 308 - 485 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 307 - 513 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 306 - 576 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 305 - 523 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 304 - 541 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 303 - 523 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 302 - 573 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 301 - 510 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 300 - 735 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 299 - 445 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 298 - 391 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 297 - 440 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 296 - 395 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 295 - 426 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 294 - 417 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 293 - 486 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 292 - 723 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 291 - 536 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 290 - 565 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 289 - 416 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 288 - 393 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 287 - 375 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 286 - 467 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 285 - 426 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 284 - 377 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 283 - 412 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 282 - 406 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 281 - 407 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 280 - 518 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 279 - 490 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 278 - 459 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 277 - 467 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 276 - 454 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 275 - 491 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 274 - 472 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 273 - 391 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 272 - 378 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 271 - 428 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 267 - 330 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 266 - 385 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 264 - 393 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 263 - 433 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 261 - 433 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 260 - 429 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 259 - 374 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 258 - 357 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 256 - 418 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 254 - 486 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 253 - 402 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 252 - 429 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 251 - 431 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 250 - 473 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 249 - 432 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 248 - 400 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 247 - 364 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 246 - 384 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 245 - 389 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 244 - 412 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 243 - 377 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 242 - 375 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 241 - 382 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 240 - 441 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 239 - 364 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 238 - 357 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 237 - 385 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 236 - 431 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 235 - 405 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 234 - 395 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 233 - 359 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 232 - 342 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 231 - 344 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 230 - 408 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 229 - 349 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 228 - 390 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 227 - 379 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 226 - 346 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 225 - 387 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 224 - 425 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 223 - 363 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 222 - 361 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 221 - 373 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 220 - 440 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 219 - 345 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 218 - 374 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 217 - 373 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 216 - 401 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 215 - 400 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 214 - 377 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 213 - 355 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 212 - 394 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 211 - 412 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 210 - 463 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 209 - 430 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 208 - 456 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 207 - 501 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 206 - 501 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 205 - 483 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 204 - 439 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 203 - 515 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 201 - 457 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 200 - 641 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 198 - 308 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 197 - 300 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 196 - 333 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 192 - 337 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 191 - 391 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 176 - 266 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 175 - 269 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 174 - 221 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 173 - 204 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 172 - 349 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 169 - 235 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 168 - 258 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 166 - 395 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 165 - 490 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 157 - 630 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 156 - 529 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 155 - 526 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 154 - 496 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 153 - 529 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 152 - 495 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 151 - 502 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 150 - 636 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 149 - 554 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 148 - 614 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 147 - 675 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 146 - 1075 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 69 - 1502 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 68 - 576 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 67 - 516 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 66 - 542 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 65 - 508 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 64 - 630 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 63 - 525 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 62 - 542 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 61 - 505 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 60 - 570 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 59 - 599 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 58 - 523 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 57 - 567 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 55 - 532 28.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 54 - 550 20.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 53 - 565 15.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 51 - 490 29.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 50 - 589 21.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 49 - 481 15.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 48 - 496 07.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 47 - 440 01.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 46 - 493 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 45 - 583 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 44 - 506 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 43 - 515 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 42 - 500 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 41 - 633 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 40 - 640 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 39 - 602 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 38 - 535 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 37 - 588 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 36 - 554 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 35 - 500 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 34 - 500 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 33 - 487 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 32 - 529 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 31 - 555 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 30 - 617 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 29 - 512 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 28 - 570 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 27 - 542 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 26 - 586 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 25 - 610 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 24 - 477 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 23 - 476 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 22 - 548 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 21 - 512 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 20 - 643 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 19 - 503 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 18 - 453 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 17 - 482 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 16 - 534 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 15 - 576 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 14 - 485 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 13 - 573 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 3 - 756 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 2 - 782 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 1 - 1130 22.05.2013

Truyện mới cập nhật

Đại Chiến ...
Cập Nhật: 24.11
Ai Hơn Ai
Cập Nhật: 24.11
Cặp bài trùng ...
Cập Nhật: 24.11
Bắc Đẩu Du ...
Cập Nhật: 24.11
Air gear
Cập Nhật: 23.11
Detective Conan
Cập Nhật: 23.11
HEAT - Thế ...
Cập Nhật: 23.11
Tuyệt Thế Vô ...
Cập Nhật: 23.11
Tuyệt thế ...
Cập Nhật: 23.11
Thiết tướng ...
Cập Nhật: 23.11
Ranma 1/2
Cập Nhật: 23.11
Hayate no Gotoku!
Cập Nhật: 23.11
Cố Lên Nào ...
Cập Nhật: 23.11
Đấu la đại ...
Cập Nhật: 23.11
Fairy Tail - ...
Cập Nhật: 23.11
Assassination ...
Cập Nhật: 23.11
RSS

MỚI CẬP NHẬTBẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 4683
 • Lượt xem : 3332
 • Lượt xem : 2884
 • Lượt xem : 2618
 • Lượt xem : 2124
 • Lượt xem : 1918
 • Lượt xem : 1891
 • Lượt xem : 1802
 • Lượt xem : 1777
 • Lượt xem : 1765
 • Lượt xem : 1687
 • Lượt xem : 1261
 • Lượt xem : 1198
 • Lượt xem : 1188
 • Lượt xem : 1038
 • Lượt xem : 980
 • Lượt xem : 931

 • yu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacyu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910224822