Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Yu-Gi-Oh!, xem truyen tranh Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!

Vua trò chơi; Yu-Gi-Oh; Yu-Gi-Oh! (The First Series); Yugioh!
Kịch bản: Takahashi Kazuki
Họa sĩ: Takahashi Kazuki
Thể loại: Adventure, Fantasy, Seinen, Shounen, Supernatural
Số Chương: 222

Đã có 217006 lượt xem

Nội dung
Bắt đầu từ năm 1996 cho đến 3/8/2004, bộ truyện tranh Yu-Gi-Oh! do Kazuki Takahashi sáng tác từng là một trong những cái tên được nhiều người ưa chuộng nhất trong Shueisha’s Weekly Shonen Jump ( một lọai tạp chí của Nhật ) . Bộ truyện này lúc đầu tập trung vào Yugi Mutou, dùng trò chơi sáng tác bởi Pegasus để chống lại những kẻ xấu . Yugi cũng trải qua những chiện rủi ro với những người bạn Katsuya Jonouchi, Anzu Mazaki, và Hiroto Honda . Cốt truyện bắt đầu với một tình tiết khá thú vị với sự xuất hiện của 3 ví dụ về pháp thuật và pháp sư xuyên suốt 7 tập đầu của bộ truyện . Từ tập 8 với sự bắt đầu của Duelist Kingdom, cốt truyện chuyển sang xoay quanh Duel Monsters ( đấu quái vật qua các quân bài ma thuật ) .
Yu-Gi-Oh! Download Lượt xem Ngày đăng
Yu-Gi-Oh! Chapter 343 - 3334 04.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 342 - 1220 03.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 341 - 1075 01.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 340 - 1083 23.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 339 - 855 19.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 338 - 846 16.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 337 - 920 14.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 336 - 855 12.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 335 - 963 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 334 - 1024 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 333 - 906 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 332 - 780 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 331 - 800 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 330 - 972 18.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 329 - 708 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 328 - 700 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 327 - 732 15.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 326 - 668 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 325 - 572 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 324 - 548 28.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 323 - 541 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 322 - 469 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 321 - 507 13.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 318 - 427 04.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 316 - 436 26.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 314 - 572 22.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 313 - 471 19.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 312 - 443 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 311 - 532 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 310 - 522 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 309 - 439 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 308 - 434 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 307 - 464 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 306 - 535 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 305 - 475 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 304 - 477 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 303 - 467 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 302 - 499 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 301 - 444 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 300 - 628 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 299 - 403 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 298 - 351 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 297 - 385 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 296 - 356 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 295 - 386 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 294 - 372 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 293 - 435 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 292 - 666 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 291 - 482 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 290 - 505 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 289 - 350 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 288 - 332 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 287 - 327 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 286 - 416 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 285 - 381 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 284 - 335 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 283 - 367 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 282 - 353 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 281 - 360 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 280 - 465 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 279 - 442 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 278 - 408 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 277 - 419 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 276 - 402 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 275 - 434 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 274 - 435 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 273 - 352 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 272 - 339 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 271 - 381 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 267 - 296 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 266 - 351 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 264 - 354 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 263 - 395 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 261 - 396 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 260 - 388 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 259 - 337 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 258 - 332 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 256 - 385 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 254 - 437 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 253 - 358 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 252 - 387 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 251 - 390 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 250 - 421 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 249 - 389 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 248 - 359 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 247 - 329 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 246 - 341 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 245 - 349 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 244 - 375 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 243 - 337 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 242 - 334 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 241 - 340 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 240 - 391 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 239 - 322 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 238 - 324 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 237 - 339 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 236 - 392 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 235 - 360 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 234 - 352 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 233 - 309 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 232 - 298 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 231 - 306 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 230 - 363 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 229 - 312 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 228 - 350 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 227 - 337 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 226 - 306 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 225 - 345 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 224 - 386 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 223 - 325 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 222 - 319 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 221 - 329 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 220 - 405 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 219 - 306 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 218 - 339 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 217 - 327 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 216 - 362 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 215 - 366 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 214 - 339 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 213 - 315 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 212 - 355 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 211 - 374 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 210 - 426 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 209 - 395 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 208 - 422 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 207 - 462 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 206 - 468 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 205 - 447 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 204 - 412 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 203 - 471 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 201 - 413 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 200 - 583 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 198 - 288 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 197 - 272 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 196 - 312 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 192 - 315 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 191 - 359 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 176 - 248 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 175 - 248 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 174 - 210 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 173 - 191 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 172 - 322 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 169 - 215 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 168 - 243 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 166 - 354 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 165 - 442 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 157 - 573 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 156 - 481 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 155 - 465 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 154 - 442 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 153 - 486 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 152 - 450 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 151 - 447 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 150 - 560 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 149 - 499 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 148 - 555 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 147 - 610 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 146 - 955 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 69 - 1287 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 68 - 523 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 67 - 477 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 66 - 493 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 65 - 463 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 64 - 570 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 63 - 488 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 62 - 503 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 61 - 463 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 60 - 535 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 59 - 554 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 58 - 480 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 57 - 523 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 55 - 490 28.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 54 - 498 20.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 53 - 514 15.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 51 - 446 29.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 50 - 528 21.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 49 - 421 15.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 48 - 437 07.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 47 - 397 01.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 46 - 447 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 45 - 546 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 44 - 465 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 43 - 469 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 42 - 455 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 41 - 595 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 40 - 587 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 39 - 540 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 38 - 479 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 37 - 522 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 36 - 502 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 35 - 460 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 34 - 457 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 33 - 435 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 32 - 475 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 31 - 495 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 30 - 554 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 29 - 465 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 28 - 522 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 27 - 504 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 26 - 540 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 25 - 549 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 24 - 427 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 23 - 439 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 22 - 498 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 21 - 469 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 20 - 588 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 19 - 465 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 18 - 419 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 17 - 448 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 16 - 489 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 15 - 533 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 14 - 445 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 13 - 520 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 3 - 691 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 2 - 722 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 1 - 1041 22.05.2013

Truyện mới cập nhật

Dead Tube
Cập Nhật: 01.11
JoJo's Bizarre ...
Cập Nhật: 31.10
Vua Bếp Soma
Cập Nhật: 31.10
Đại Chiến ...
Cập Nhật: 31.10
Vương Quốc ...
Cập Nhật: 31.10
Area no kishi
Cập Nhật: 31.10
Cặp bài trùng ...
Cập Nhật: 31.10
HEAT - Thế ...
Cập Nhật: 31.10
Diamond no Ace
Cập Nhật: 31.10
Assassination ...
Cập Nhật: 31.10
Detective Conan
Cập Nhật: 31.10
Thiếu Niên ...
Cập Nhật: 31.10
Ai Hơn Ai
Cập Nhật: 31.10
Nise Koi
Cập Nhật: 31.10
Eyeshield 21
Cập Nhật: 31.10
Tam quốc diễn ...
Cập Nhật: 31.10
RSS

MỚI CẬP NHẬTBẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 3219
 • Lượt xem : 2672
 • Lượt xem : 2316
 • Lượt xem : 1827
 • Lượt xem : 1676
 • Lượt xem : 1367
 • Lượt xem : 1283
 • Lượt xem : 1145
 • Lượt xem : 1122
 • Lượt xem : 1039
 • Lượt xem : 892
 • Lượt xem : 751
 • Lượt xem : 741
 • Lượt xem : 683
 • Lượt xem : 596
 • Lượt xem : 595

 • yu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacyu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910217006