Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Yu-Gi-Oh!, xem truyen tranh Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!

Vua trò chơi; Yu-Gi-Oh; Yu-Gi-Oh! (The First Series); Yugioh!
Kịch bản: Takahashi Kazuki
Họa sĩ: Takahashi Kazuki
Thể loại: Adventure, Fantasy, Seinen, Shounen, Supernatural
Số Chương: 222

Đã có 403655 lượt xem

Nội dung
Bắt đầu từ năm 1996 cho đến 3/8/2004, bộ truyện tranh Yu-Gi-Oh! do Kazuki Takahashi sáng tác từng là một trong những cái tên được nhiều người ưa chuộng nhất trong Shueisha’s Weekly Shonen Jump ( một lọai tạp chí của Nhật ) . Bộ truyện này lúc đầu tập trung vào Yugi Mutou, dùng trò chơi sáng tác bởi Pegasus để chống lại những kẻ xấu . Yugi cũng trải qua những chiện rủi ro với những người bạn Katsuya Jonouchi, Anzu Mazaki, và Hiroto Honda . Cốt truyện bắt đầu với một tình tiết khá thú vị với sự xuất hiện của 3 ví dụ về pháp thuật và pháp sư xuyên suốt 7 tập đầu của bộ truyện . Từ tập 8 với sự bắt đầu của Duelist Kingdom, cốt truyện chuyển sang xoay quanh Duel Monsters ( đấu quái vật qua các quân bài ma thuật ) .
Yu-Gi-Oh! Download Lượt xem Ngày đăng
Yu-Gi-Oh! Chapter 343 - 7409 04.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 342 - 2747 03.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 341 - 2395 01.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 340 - 2410 23.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 339 - 2071 19.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 338 - 1907 16.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 337 - 2002 14.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 336 - 1945 12.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 335 - 2173 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 334 - 2002 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 333 - 2065 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 332 - 1728 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 331 - 1917 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 330 - 2329 18.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 329 - 1814 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 328 - 1584 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 327 - 1625 15.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 326 - 1515 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 325 - 1503 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 324 - 1616 28.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 323 - 1355 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 322 - 1274 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 321 - 1468 13.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 318 - 1193 04.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 316 - 1274 26.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 314 - 1534 22.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 313 - 1305 19.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 312 - 1196 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 311 - 1482 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 310 - 1400 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 309 - 1293 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 308 - 1202 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 307 - 1175 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 306 - 1305 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 305 - 1231 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 304 - 1238 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 303 - 1222 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 302 - 1374 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 301 - 1210 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 300 - 1712 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 299 - 1013 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 298 - 1151 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 297 - 1105 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 296 - 1033 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 295 - 1195 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 294 - 1058 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 293 - 1379 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 292 - 1652 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 291 - 1400 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 290 - 1378 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 289 - 1211 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 288 - 1137 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 287 - 1053 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 286 - 1134 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 285 - 1227 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 284 - 1150 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 283 - 1168 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 282 - 1135 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 281 - 1091 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 280 - 1359 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 279 - 1234 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 278 - 1223 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 277 - 1274 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 276 - 1207 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 275 - 1343 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 274 - 1301 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 273 - 1183 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 272 - 1028 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 271 - 1129 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 267 - 1035 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 266 - 1114 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 264 - 1105 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 263 - 1242 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 261 - 1305 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 260 - 1204 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 259 - 1079 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 258 - 1122 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 256 - 1177 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 254 - 1265 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 253 - 1158 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 252 - 1223 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 251 - 1184 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 250 - 1276 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 249 - 1147 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 248 - 1268 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 247 - 1114 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 246 - 1144 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 245 - 1146 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 244 - 1096 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 243 - 1165 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 242 - 1026 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 241 - 1133 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 240 - 1218 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 239 - 1061 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 238 - 1048 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 237 - 1153 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 236 - 1147 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 235 - 1200 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 234 - 1051 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 233 - 977 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 232 - 981 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 231 - 1005 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 230 - 1128 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 229 - 978 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 228 - 1099 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 227 - 1070 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 226 - 996 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 225 - 1073 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 224 - 1326 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 223 - 1099 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 222 - 1062 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 221 - 1025 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 220 - 1166 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 219 - 1020 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 218 - 1070 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 217 - 1229 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 216 - 1053 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 215 - 1107 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 214 - 1045 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 213 - 1049 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 212 - 1129 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 211 - 1043 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 210 - 1230 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 209 - 1083 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 208 - 1115 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 207 - 1315 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 206 - 1312 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 205 - 1234 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 204 - 1099 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 203 - 1225 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 201 - 1091 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 200 - 1439 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 198 - 908 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 197 - 841 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 196 - 923 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 192 - 886 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 191 - 1065 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 176 - 807 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 175 - 807 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 174 - 799 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 173 - 708 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 172 - 982 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 169 - 775 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 168 - 773 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 166 - 1111 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 165 - 1335 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 157 - 1652 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 156 - 1545 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 155 - 1489 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 154 - 1369 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 153 - 1343 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 152 - 1341 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 151 - 1381 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 150 - 1827 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 149 - 1413 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 148 - 1666 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 147 - 1765 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 146 - 2514 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 69 - 3387 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 68 - 1574 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 67 - 1337 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 66 - 1537 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 65 - 1519 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 64 - 2302 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 63 - 1618 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 62 - 1566 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 61 - 1561 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 60 - 1701 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 59 - 1692 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 58 - 1545 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 57 - 1715 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 56 Download 1828 08.01.2012
Yu-Gi-Oh! Chapter 55 - 1595 28.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 54 - 1518 20.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 53 - 1728 15.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 51 - 1323 29.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 50 - 1711 21.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 49 - 1360 15.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 48 - 1343 07.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 47 - 1240 01.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 46 - 1443 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 45 - 1668 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 44 - 1426 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 43 - 1511 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 42 - 1342 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 41 - 1937 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 40 - 1749 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 39 - 1565 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 38 - 1497 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 37 - 1686 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 36 - 1372 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 35 - 1355 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 34 - 1336 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 33 - 1220 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 32 - 1497 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 31 - 1508 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 30 - 1704 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 29 - 1344 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 28 - 1479 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 27 - 1441 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 26 - 1609 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 25 - 1696 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 24 - 1502 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 23 - 1688 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 22 - 1563 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 21 - 1535 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 20 - 1739 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 19 - 1435 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 18 - 1333 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 17 - 1310 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 16 - 1528 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 15 - 1567 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 14 - 1424 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 13 - 1735 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 3 - 1893 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 2 - 1958 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 1 - 2751 22.05.2013

Truyện mới cập nhật

Đường Dần ...
Cập Nhật: 27.09
Sổ Tay Trồng ...
Cập Nhật: 27.09
Người Trong ...
Cập Nhật: 27.09
Bá Đao
Cập Nhật: 27.09
Kingdom - Vương ...
Cập Nhật: 27.09
DOKGO REWIND | ...
Cập Nhật: 27.09
Ma Vương - ...
Cập Nhật: 26.09
Higanjima
Cập Nhật: 26.09
Freak Island - ...
Cập Nhật: 26.09
Tiếu Ngạo ...
Cập Nhật: 26.09
Cheese In The Trap
Cập Nhật: 26.09
Tokyo Ghoul: RE
Cập Nhật: 26.09
Gangster Lady - ...
Cập Nhật: 26.09
Long Vương ...
Cập Nhật: 26.09
Người Trong ...
Cập Nhật: 26.09
Song Tu Đạo ...
Cập Nhật: 26.09
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 1737
 • Lượt xem : 1620
 • Lượt xem : 1497
 • Lượt xem : 1332
 • Lượt xem : 1229
 • Lượt xem : 1126
 • Lượt xem : 1024
 • Lượt xem : 993
 • Lượt xem : 824
 • Lượt xem : 787
 • Lượt xem : 679
 • Lượt xem : 669
 • Lượt xem : 663
 • Lượt xem : 631
 • Lượt xem : 608

 • X

  yu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacyu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910403655