Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Yu-Gi-Oh!, xem truyen tranh Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!

Vua trò chơi; Yu-Gi-Oh; Yu-Gi-Oh! (The First Series); Yugioh!
Kịch bản: Takahashi Kazuki
Họa sĩ: Takahashi Kazuki
Thể loại: Adventure, Fantasy, Seinen, Shounen, Supernatural
Số Chương: 222

Đã có 434350 lượt xem

Nội dung
Bắt đầu từ năm 1996 cho đến 3/8/2004, bộ truyện tranh Yu-Gi-Oh! do Kazuki Takahashi sáng tác từng là một trong những cái tên được nhiều người ưa chuộng nhất trong Shueisha’s Weekly Shonen Jump ( một lọai tạp chí của Nhật ) . Bộ truyện này lúc đầu tập trung vào Yugi Mutou, dùng trò chơi sáng tác bởi Pegasus để chống lại những kẻ xấu . Yugi cũng trải qua những chiện rủi ro với những người bạn Katsuya Jonouchi, Anzu Mazaki, và Hiroto Honda . Cốt truyện bắt đầu với một tình tiết khá thú vị với sự xuất hiện của 3 ví dụ về pháp thuật và pháp sư xuyên suốt 7 tập đầu của bộ truyện . Từ tập 8 với sự bắt đầu của Duelist Kingdom, cốt truyện chuyển sang xoay quanh Duel Monsters ( đấu quái vật qua các quân bài ma thuật ) .
Yu-Gi-Oh! Download Lượt xem Ngày đăng
Yu-Gi-Oh! Chapter 343 - 8042 04.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 342 - 2907 03.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 341 - 2584 01.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 340 - 2605 23.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 339 - 2227 19.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 338 - 2038 16.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 337 - 2135 14.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 336 - 2070 12.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 335 - 2368 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 334 - 2113 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 333 - 2211 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 332 - 1850 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 331 - 2084 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 330 - 2585 18.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 329 - 2002 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 328 - 1693 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 327 - 1713 15.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 326 - 1601 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 325 - 1630 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 324 - 1765 28.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 323 - 1455 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 322 - 1401 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 321 - 1601 13.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 318 - 1296 04.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 316 - 1408 26.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 314 - 1670 22.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 313 - 1419 19.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 312 - 1305 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 311 - 1625 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 310 - 1530 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 309 - 1424 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 308 - 1303 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 307 - 1288 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 306 - 1423 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 305 - 1369 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 304 - 1362 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 303 - 1351 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 302 - 1524 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 301 - 1338 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 300 - 1873 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 299 - 1098 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 298 - 1271 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 297 - 1203 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 296 - 1128 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 295 - 1312 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 294 - 1153 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 293 - 1514 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 292 - 1790 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 291 - 1531 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 290 - 1533 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 289 - 1340 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 288 - 1270 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 287 - 1184 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 286 - 1223 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 285 - 1333 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 284 - 1284 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 283 - 1291 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 282 - 1243 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 281 - 1226 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 280 - 1486 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 279 - 1342 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 278 - 1323 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 277 - 1396 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 276 - 1313 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 275 - 1454 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 274 - 1443 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 273 - 1299 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 272 - 1129 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 271 - 1238 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 267 - 1163 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 266 - 1219 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 264 - 1255 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 263 - 1392 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 261 - 1504 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 260 - 1332 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 259 - 1237 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 258 - 1241 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 256 - 1291 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 254 - 1395 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 253 - 1302 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 252 - 1379 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 251 - 1332 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 250 - 1443 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 249 - 1292 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 248 - 1452 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 247 - 1251 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 246 - 1294 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 245 - 1303 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 244 - 1244 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 243 - 1344 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 242 - 1166 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 241 - 1301 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 240 - 1385 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 239 - 1247 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 238 - 1218 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 237 - 1341 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 236 - 1292 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 235 - 1395 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 234 - 1239 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 233 - 1147 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 232 - 1132 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 231 - 1158 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 230 - 1340 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 229 - 1163 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 228 - 1288 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 227 - 1257 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 226 - 1191 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 225 - 1304 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 224 - 1720 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 223 - 1314 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 222 - 1212 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 221 - 1144 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 220 - 1290 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 219 - 1119 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 218 - 1250 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 217 - 1617 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 216 - 1180 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 215 - 1266 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 214 - 1160 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 213 - 1167 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 212 - 1309 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 211 - 1165 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 210 - 1422 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 209 - 1173 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 208 - 1210 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 207 - 1432 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 206 - 1412 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 205 - 1363 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 204 - 1221 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 203 - 1334 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 201 - 1191 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 200 - 1594 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 198 - 1004 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 197 - 951 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 196 - 1037 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 192 - 988 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 191 - 1184 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 176 - 881 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 175 - 892 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 174 - 894 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 173 - 795 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 172 - 1087 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 169 - 868 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 168 - 863 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 166 - 1200 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 165 - 1476 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 157 - 1804 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 156 - 1658 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 155 - 1635 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 154 - 1517 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 153 - 1469 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 152 - 1492 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 151 - 1536 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 150 - 2038 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 149 - 1556 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 148 - 1819 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 147 - 1923 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 146 - 2707 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 69 - 3668 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 68 - 1736 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 67 - 1476 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 66 - 1696 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 65 - 1685 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 64 - 2784 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 63 - 1766 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 62 - 1704 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 61 - 1698 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 60 - 1860 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 59 - 1881 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 58 - 1708 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 57 - 1860 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 56 Download 1977 08.01.2012
Yu-Gi-Oh! Chapter 55 - 1732 28.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 54 - 1650 20.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 53 - 1879 15.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 51 - 1450 29.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 50 - 1874 21.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 49 - 1489 15.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 48 - 1462 07.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 47 - 1352 01.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 46 - 1575 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 45 - 1831 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 44 - 1558 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 43 - 1673 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 42 - 1454 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 41 - 2289 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 40 - 1876 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 39 - 1709 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 38 - 1619 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 37 - 1860 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 36 - 1456 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 35 - 1463 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 34 - 1448 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 33 - 1339 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 32 - 1630 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 31 - 1633 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 30 - 1879 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 29 - 1464 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 28 - 1598 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 27 - 1585 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 26 - 1786 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 25 - 1888 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 24 - 1667 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 23 - 1861 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 22 - 1737 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 21 - 1667 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 20 - 1877 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 19 - 1576 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 18 - 1435 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 17 - 1459 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 16 - 1679 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 15 - 1702 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 14 - 1593 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 13 - 1917 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 3 - 2056 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 2 - 2137 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 1 - 2968 22.05.2013

Truyện mới cập nhật

Song Hùng Kỳ ...
Cập Nhật: 24.01
Anh Hùng Vô Lệ
Cập Nhật: 24.01
Nanatsu no Taizai
Cập Nhật: 24.01
Gosu
Cập Nhật: 24.01
Darwins Game
Cập Nhật: 24.01
Tokyo Ghoul: RE
Cập Nhật: 24.01
Tinh Thần Biến
Cập Nhật: 24.01
Huyễn Thú ...
Cập Nhật: 24.01
Dị Giới Tam ...
Cập Nhật: 24.01
Trạch Yêu Ký
Cập Nhật: 24.01
Kingdom - Vương ...
Cập Nhật: 24.01
Nhất Nhân Chi ...
Cập Nhật: 24.01
Dolly Kill Kill - ...
Cập Nhật: 24.01
Tuyệt thế ...
Cập Nhật: 24.01
Thần Binh ...
Cập Nhật: 24.01
Bartender
Cập Nhật: 24.01
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 600
 • Lượt xem : 567
 • Lượt xem : 502
 • Lượt xem : 487
 • Lượt xem : 367
 • Lượt xem : 317
 • Lượt xem : 316
 • Lượt xem : 314
 • Lượt xem : 311
 • Lượt xem : 295
 • Lượt xem : 291
 • Lượt xem : 261
 • Lượt xem : 251
 • Lượt xem : 244
 • Lượt xem : 226
 • Lượt xem : 218
 • Lượt xem : 201

 • X

  yu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacyu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910434350