Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Yu-Gi-Oh!, xem truyen tranh Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!

Vua trò chơi; Yu-Gi-Oh; Yu-Gi-Oh! (The First Series); Yugioh!
Kịch bản: Takahashi Kazuki
Họa sĩ: Takahashi Kazuki
Thể loại: Adventure, Fantasy, Seinen, Shounen, Supernatural
Số Chương: 222

Đã có 267058 lượt xem

Nội dung
Bắt đầu từ năm 1996 cho đến 3/8/2004, bộ truyện tranh Yu-Gi-Oh! do Kazuki Takahashi sáng tác từng là một trong những cái tên được nhiều người ưa chuộng nhất trong Shueisha’s Weekly Shonen Jump ( một lọai tạp chí của Nhật ) . Bộ truyện này lúc đầu tập trung vào Yugi Mutou, dùng trò chơi sáng tác bởi Pegasus để chống lại những kẻ xấu . Yugi cũng trải qua những chiện rủi ro với những người bạn Katsuya Jonouchi, Anzu Mazaki, và Hiroto Honda . Cốt truyện bắt đầu với một tình tiết khá thú vị với sự xuất hiện của 3 ví dụ về pháp thuật và pháp sư xuyên suốt 7 tập đầu của bộ truyện . Từ tập 8 với sự bắt đầu của Duelist Kingdom, cốt truyện chuyển sang xoay quanh Duel Monsters ( đấu quái vật qua các quân bài ma thuật ) .
Yu-Gi-Oh! Download Lượt xem Ngày đăng
Yu-Gi-Oh! Chapter 343 - 4797 04.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 342 - 1785 03.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 341 - 1511 01.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 340 - 1543 23.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 339 - 1210 19.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 338 - 1195 16.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 337 - 1299 14.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 336 - 1237 12.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 335 - 1328 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 334 - 1365 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 333 - 1314 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 332 - 1122 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 331 - 1180 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 330 - 1455 18.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 329 - 1075 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 328 - 1041 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 327 - 1070 15.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 326 - 976 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 325 - 855 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 324 - 872 28.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 323 - 799 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 322 - 721 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 321 - 823 13.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 318 - 675 04.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 316 - 689 26.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 314 - 875 22.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 313 - 758 19.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 312 - 692 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 311 - 802 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 310 - 822 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 309 - 701 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 308 - 676 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 307 - 680 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 306 - 778 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 305 - 719 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 304 - 729 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 303 - 708 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 302 - 777 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 301 - 693 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 300 - 1036 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 299 - 606 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 298 - 561 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 297 - 616 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 296 - 564 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 295 - 613 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 294 - 591 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 293 - 711 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 292 - 991 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 291 - 798 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 290 - 795 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 289 - 630 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 288 - 570 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 287 - 566 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 286 - 646 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 285 - 663 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 284 - 561 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 283 - 597 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 282 - 598 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 281 - 584 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 280 - 750 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 279 - 691 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 278 - 663 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 277 - 687 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 276 - 648 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 275 - 721 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 274 - 658 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 273 - 569 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 272 - 522 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 271 - 608 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 267 - 495 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 266 - 582 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 264 - 569 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 263 - 618 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 261 - 616 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 260 - 624 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 259 - 528 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 258 - 536 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 256 - 637 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 254 - 686 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 253 - 577 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 252 - 635 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 251 - 599 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 250 - 704 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 249 - 621 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 248 - 588 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 247 - 541 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 246 - 559 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 245 - 546 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 244 - 542 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 243 - 530 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 242 - 503 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 241 - 517 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 240 - 600 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 239 - 498 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 238 - 511 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 237 - 529 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 236 - 590 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 235 - 580 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 234 - 551 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 233 - 482 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 232 - 520 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 231 - 486 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 230 - 579 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 229 - 475 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 228 - 544 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 227 - 544 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 226 - 477 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 225 - 540 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 224 - 590 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 223 - 519 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 222 - 499 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 221 - 508 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 220 - 588 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 219 - 487 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 218 - 533 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 217 - 507 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 216 - 544 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 215 - 536 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 214 - 499 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 213 - 507 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 212 - 525 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 211 - 538 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 210 - 630 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 209 - 583 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 208 - 633 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 207 - 690 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 206 - 748 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 205 - 689 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 204 - 589 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 203 - 708 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 201 - 603 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 200 - 869 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 198 - 439 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 197 - 410 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 196 - 468 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 192 - 448 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 191 - 518 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 176 - 344 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 175 - 369 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 174 - 333 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 173 - 299 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 172 - 459 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 169 - 341 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 168 - 373 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 166 - 577 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 165 - 688 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 157 - 888 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 156 - 735 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 155 - 743 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 154 - 713 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 153 - 727 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 152 - 722 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 151 - 712 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 150 - 907 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 149 - 776 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 148 - 866 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 147 - 953 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 146 - 1509 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 69 - 2089 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 68 - 792 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 67 - 707 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 66 - 752 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 65 - 718 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 64 - 951 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 63 - 729 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 62 - 756 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 61 - 708 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 60 - 824 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 59 - 845 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 58 - 737 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 57 - 834 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 55 - 768 28.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 54 - 755 20.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 53 - 801 15.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 51 - 692 29.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 50 - 854 21.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 49 - 653 15.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 48 - 671 07.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 47 - 633 01.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 46 - 675 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 45 - 831 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 44 - 702 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 43 - 698 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 42 - 687 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 41 - 907 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 40 - 869 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 39 - 843 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 38 - 745 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 37 - 823 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 36 - 740 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 35 - 708 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 34 - 694 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 33 - 658 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 32 - 716 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 31 - 757 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 30 - 862 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 29 - 711 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 28 - 794 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 27 - 758 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 26 - 820 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 25 - 837 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 24 - 715 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 23 - 710 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 22 - 778 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 21 - 751 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 20 - 884 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 19 - 711 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 18 - 665 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 17 - 695 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 16 - 766 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 15 - 808 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 14 - 699 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 13 - 826 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 3 - 1083 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 2 - 1059 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 1 - 1587 22.05.2013

Truyện mới cập nhật

Freezing
Cập Nhật: 19.04
Người Trong ...
Cập Nhật: 19.04
Magi - Aladin
Cập Nhật: 19.04
Haikyuu!!
Cập Nhật: 19.04
Sinbad No Bouken
Cập Nhật: 19.04
Mahou Shoujo Site
Cập Nhật: 19.04
Lập Hoa Chánh ...
Cập Nhật: 19.04
Area no kishi
Cập Nhật: 19.04
Kingdom - Vương ...
Cập Nhật: 19.04
Thâu Tinh Cửu ...
Cập Nhật: 19.04
Tam Nhãn Hao ...
Cập Nhật: 19.04
Bá Đao
Cập Nhật: 19.04
Black Clover
Cập Nhật: 19.04
Phi Đãi Nghiên ...
Cập Nhật: 19.04
Dice - Trò chơi ...
Cập Nhật: 19.04
Museum
Cập Nhật: 18.04
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 7648
 • Lượt xem : 7618
 • Lượt xem : 3864
 • Lượt xem : 3739
 • Lượt xem : 2794
 • Lượt xem : 2611
 • Lượt xem : 2249
 • Lượt xem : 2169
 • Lượt xem : 2165
 • Lượt xem : 2088
 • Lượt xem : 1912
 • Lượt xem : 1894
 • Lượt xem : 1773
 • Lượt xem : 1711
 • Lượt xem : 1668
 • Lượt xem : 1649

 • yu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacyu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910267058