Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Yu-Gi-Oh!, xem truyen tranh Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!

Vua trò chơi; Yu-Gi-Oh; Yu-Gi-Oh! (The First Series); Yugioh!
Kịch bản: Takahashi Kazuki
Họa sĩ: Takahashi Kazuki
Thể loại: Adventure, Fantasy, Seinen, Shounen, Supernatural
Số Chương: 222

Đã có 186460 lượt xem

Nội dung
Bắt đầu từ năm 1996 cho đến 3/8/2004, bộ truyện tranh Yu-Gi-Oh! do Kazuki Takahashi sáng tác từng là một trong những cái tên được nhiều người ưa chuộng nhất trong Shueisha’s Weekly Shonen Jump ( một lọai tạp chí của Nhật ) . Bộ truyện này lúc đầu tập trung vào Yugi Mutou, dùng trò chơi sáng tác bởi Pegasus để chống lại những kẻ xấu . Yugi cũng trải qua những chiện rủi ro với những người bạn Katsuya Jonouchi, Anzu Mazaki, và Hiroto Honda . Cốt truyện bắt đầu với một tình tiết khá thú vị với sự xuất hiện của 3 ví dụ về pháp thuật và pháp sư xuyên suốt 7 tập đầu của bộ truyện . Từ tập 8 với sự bắt đầu của Duelist Kingdom, cốt truyện chuyển sang xoay quanh Duel Monsters ( đấu quái vật qua các quân bài ma thuật ) .
Yu-Gi-Oh! Download Lượt xem Ngày đăng
Yu-Gi-Oh! Chapter 343 - 2350 04.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 342 - 831 03.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 341 - 720 01.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 340 - 687 23.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 339 - 553 19.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 338 - 546 16.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 337 - 599 14.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 336 - 535 12.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 335 - 614 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 334 - 512 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 333 - 572 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 332 - 506 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 331 - 500 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 330 - 605 18.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 329 - 444 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 328 - 438 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 327 - 477 15.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 326 - 431 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 325 - 355 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 324 - 341 28.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 323 - 325 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 322 - 301 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 321 - 313 13.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 318 - 257 04.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 316 - 281 26.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 314 - 375 22.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 313 - 303 19.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 312 - 289 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 311 - 317 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 310 - 331 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 309 - 272 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 308 - 288 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 307 - 291 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 306 - 354 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 305 - 316 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 304 - 303 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 303 - 297 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 302 - 304 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 301 - 283 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 300 - 385 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 299 - 249 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 298 - 227 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 297 - 234 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 296 - 206 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 295 - 231 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 294 - 219 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 293 - 264 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 292 - 407 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 291 - 263 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 290 - 317 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 289 - 223 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 288 - 207 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 287 - 212 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 286 - 253 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 285 - 245 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 284 - 208 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 283 - 228 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 282 - 235 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 281 - 231 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 280 - 292 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 279 - 270 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 278 - 237 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 277 - 257 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 276 - 253 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 275 - 264 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 274 - 261 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 273 - 227 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 272 - 210 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 271 - 240 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 267 - 159 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 266 - 207 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 264 - 194 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 263 - 224 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 261 - 223 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 260 - 236 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 259 - 204 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 258 - 202 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 256 - 227 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 254 - 261 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 253 - 219 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 252 - 238 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 251 - 232 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 250 - 235 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 249 - 214 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 248 - 200 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 247 - 190 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 246 - 195 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 245 - 201 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 244 - 222 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 243 - 207 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 242 - 200 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 241 - 219 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 240 - 242 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 239 - 185 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 238 - 204 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 237 - 199 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 236 - 220 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 235 - 217 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 234 - 207 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 233 - 181 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 232 - 171 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 231 - 187 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 230 - 219 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 229 - 191 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 228 - 206 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 227 - 202 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 226 - 188 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 225 - 202 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 224 - 208 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 223 - 182 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 222 - 186 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 221 - 194 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 220 - 262 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 219 - 179 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 218 - 196 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 217 - 196 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 216 - 218 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 215 - 202 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 214 - 196 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 213 - 181 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 212 - 222 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 211 - 244 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 210 - 277 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 209 - 233 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 208 - 259 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 207 - 272 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 206 - 282 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 205 - 269 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 204 - 257 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 203 - 283 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 201 - 257 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 200 - 359 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 198 - 182 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 197 - 173 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 196 - 182 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 192 - 199 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 191 - 236 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 176 - 137 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 175 - 141 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 174 - 128 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 173 - 122 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 172 - 204 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 169 - 140 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 168 - 159 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 166 - 250 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 165 - 317 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 157 - 372 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 156 - 305 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 155 - 294 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 154 - 289 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 153 - 319 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 152 - 297 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 151 - 293 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 150 - 361 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 149 - 335 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 148 - 352 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 147 - 382 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 146 - 629 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 69 - 794 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 68 - 318 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 67 - 285 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 66 - 289 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 65 - 297 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 64 - 327 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 63 - 289 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 62 - 314 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 61 - 270 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 60 - 328 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 59 - 329 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 58 - 307 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 57 - 310 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 55 - 295 28.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 54 - 293 20.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 53 - 308 15.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 51 - 282 29.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 50 - 317 21.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 49 - 248 15.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 48 - 278 07.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 47 - 244 01.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 46 - 273 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 45 - 301 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 44 - 272 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 43 - 280 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 42 - 288 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 41 - 315 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 40 - 342 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 39 - 307 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 38 - 264 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 37 - 302 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 36 - 309 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 35 - 289 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 34 - 289 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 33 - 259 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 32 - 305 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 31 - 303 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 30 - 359 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 29 - 307 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 28 - 317 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 27 - 324 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 26 - 332 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 25 - 326 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 24 - 266 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 23 - 277 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 22 - 314 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 21 - 295 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 20 - 380 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 19 - 290 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 18 - 256 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 17 - 282 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 16 - 282 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 15 - 328 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 14 - 272 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 13 - 320 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 3 - 420 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 2 - 453 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 1 - 657 22.05.2013

Truyện mới cập nhật

Zombie Brother - ...
Cập Nhật: 25.07
Cố Lên Nào, ...
Cập Nhật: 25.07
Hỏa Phụng ...
Cập Nhật: 25.07
Long phi bất ...
Cập Nhật: 25.07
Tầm Tần Ký
Cập Nhật: 25.07
Tân Tác Trung ...
Cập Nhật: 25.07
Fairy Tail
Cập Nhật: 25.07
Long Quyển Phong
Cập Nhật: 25.07
Thần Binh ...
Cập Nhật: 25.07
Tokyo Kushu
Cập Nhật: 25.07
Tokyo ESP
Cập Nhật: 25.07
Wall Man
Cập Nhật: 25.07
Hunter x Hunter
Cập Nhật: 25.07
The Gamer
Cập Nhật: 25.07
Tân Tác Long ...
Cập Nhật: 25.07
12 Beast
Cập Nhật: 25.07
RSS

MỚI CẬP NHẬTBẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 9649
 • Lượt xem : 2624
 • Lượt xem : 2511
 • Lượt xem : 2226
 • Lượt xem : 1824
 • Lượt xem : 1820
 • Lượt xem : 1647
 • Lượt xem : 1554
 • Lượt xem : 1512
 • Lượt xem : 1495
 • Lượt xem : 1368
 • Lượt xem : 1176
 • Lượt xem : 1063
 • Lượt xem : 1034
 • Lượt xem : 862
 • Lượt xem : 714
 • Lượt xem : 680
 • Lượt xem : 670
 • Lượt xem : 540

 • yu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacyu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910186460