Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Yu-Gi-Oh!, xem truyen tranh Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!

Vua trò chơi; Yu-Gi-Oh; Yu-Gi-Oh! (The First Series); Yugioh!
Kịch bản: Takahashi Kazuki
Họa sĩ: Takahashi Kazuki
Thể loại: Adventure, Fantasy, Seinen, Shounen, Supernatural
Số Chương: 222

Đã có 422087 lượt xem

Nội dung
Bắt đầu từ năm 1996 cho đến 3/8/2004, bộ truyện tranh Yu-Gi-Oh! do Kazuki Takahashi sáng tác từng là một trong những cái tên được nhiều người ưa chuộng nhất trong Shueisha’s Weekly Shonen Jump ( một lọai tạp chí của Nhật ) . Bộ truyện này lúc đầu tập trung vào Yugi Mutou, dùng trò chơi sáng tác bởi Pegasus để chống lại những kẻ xấu . Yugi cũng trải qua những chiện rủi ro với những người bạn Katsuya Jonouchi, Anzu Mazaki, và Hiroto Honda . Cốt truyện bắt đầu với một tình tiết khá thú vị với sự xuất hiện của 3 ví dụ về pháp thuật và pháp sư xuyên suốt 7 tập đầu của bộ truyện . Từ tập 8 với sự bắt đầu của Duelist Kingdom, cốt truyện chuyển sang xoay quanh Duel Monsters ( đấu quái vật qua các quân bài ma thuật ) .
Yu-Gi-Oh! Download Lượt xem Ngày đăng
Yu-Gi-Oh! Chapter 343 - 7737 04.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 342 - 2832 03.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 341 - 2512 01.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 340 - 2534 23.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 339 - 2187 19.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 338 - 1992 16.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 337 - 2085 14.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 336 - 2023 12.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 335 - 2295 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 334 - 2066 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 333 - 2155 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 332 - 1807 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 331 - 2004 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 330 - 2462 18.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 329 - 1899 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 328 - 1655 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 327 - 1684 15.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 326 - 1560 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 325 - 1576 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 324 - 1710 28.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 323 - 1416 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 322 - 1351 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 321 - 1551 13.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 318 - 1260 04.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 316 - 1356 26.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 314 - 1629 22.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 313 - 1370 19.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 312 - 1264 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 311 - 1575 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 310 - 1481 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 309 - 1363 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 308 - 1268 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 307 - 1238 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 306 - 1376 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 305 - 1296 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 304 - 1316 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 303 - 1299 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 302 - 1470 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 301 - 1286 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 300 - 1815 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 299 - 1057 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 298 - 1237 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 297 - 1165 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 296 - 1093 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 295 - 1265 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 294 - 1123 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 293 - 1458 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 292 - 1731 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 291 - 1478 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 290 - 1473 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 289 - 1292 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 288 - 1217 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 287 - 1125 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 286 - 1196 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 285 - 1295 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 284 - 1234 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 283 - 1239 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 282 - 1207 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 281 - 1165 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 280 - 1443 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 279 - 1304 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 278 - 1289 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 277 - 1354 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 276 - 1279 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 275 - 1418 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 274 - 1387 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 273 - 1259 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 272 - 1081 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 271 - 1201 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 267 - 1120 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 266 - 1186 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 264 - 1193 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 263 - 1334 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 261 - 1451 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 260 - 1292 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 259 - 1187 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 258 - 1196 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 256 - 1253 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 254 - 1353 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 253 - 1253 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 252 - 1320 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 251 - 1270 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 250 - 1378 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 249 - 1232 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 248 - 1371 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 247 - 1201 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 246 - 1246 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 245 - 1250 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 244 - 1184 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 243 - 1270 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 242 - 1120 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 241 - 1251 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 240 - 1324 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 239 - 1167 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 238 - 1153 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 237 - 1273 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 236 - 1246 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 235 - 1325 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 234 - 1174 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 233 - 1074 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 232 - 1076 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 231 - 1112 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 230 - 1258 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 229 - 1093 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 228 - 1224 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 227 - 1198 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 226 - 1117 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 225 - 1220 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 224 - 1544 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 223 - 1219 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 222 - 1144 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 221 - 1094 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 220 - 1241 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 219 - 1084 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 218 - 1170 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 217 - 1412 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 216 - 1116 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 215 - 1189 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 214 - 1110 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 213 - 1114 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 212 - 1241 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 211 - 1105 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 210 - 1335 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 209 - 1131 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 208 - 1168 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 207 - 1389 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 206 - 1361 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 205 - 1305 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 204 - 1165 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 203 - 1284 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 201 - 1147 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 200 - 1516 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 198 - 965 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 197 - 900 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 196 - 994 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 192 - 948 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 191 - 1122 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 176 - 850 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 175 - 847 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 174 - 860 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 173 - 761 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 172 - 1032 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 169 - 822 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 168 - 821 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 166 - 1169 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 165 - 1413 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 157 - 1740 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 156 - 1607 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 155 - 1575 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 154 - 1437 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 153 - 1418 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 152 - 1430 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 151 - 1468 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 150 - 1933 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 149 - 1484 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 148 - 1755 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 147 - 1855 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 146 - 2611 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 69 - 3557 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 68 - 1674 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 67 - 1415 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 66 - 1638 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 65 - 1618 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 64 - 2578 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 63 - 1711 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 62 - 1649 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 61 - 1648 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 60 - 1796 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 59 - 1812 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 58 - 1650 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 57 - 1815 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 56 Download 1920 08.01.2012
Yu-Gi-Oh! Chapter 55 - 1689 28.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 54 - 1607 20.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 53 - 1830 15.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 51 - 1404 29.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 50 - 1806 21.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 49 - 1436 15.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 48 - 1421 07.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 47 - 1311 01.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 46 - 1535 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 45 - 1766 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 44 - 1511 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 43 - 1606 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 42 - 1415 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 41 - 2141 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 40 - 1824 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 39 - 1640 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 38 - 1563 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 37 - 1790 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 36 - 1424 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 35 - 1425 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 34 - 1404 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 33 - 1283 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 32 - 1585 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 31 - 1593 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 30 - 1822 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 29 - 1416 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 28 - 1556 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 27 - 1538 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 26 - 1709 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 25 - 1819 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 24 - 1602 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 23 - 1791 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 22 - 1670 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 21 - 1611 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 20 - 1823 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 19 - 1518 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 18 - 1395 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 17 - 1395 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 16 - 1626 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 15 - 1659 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 14 - 1526 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 13 - 1841 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 3 - 1965 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 2 - 2063 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 1 - 2880 22.05.2013

Truyện mới cập nhật

Ma Nữ - Yaoguai ...
Cập Nhật: 04.12
Useful ...
Cập Nhật: 04.12
Hantsu x Torasshu
Cập Nhật: 04.12
Trạch Yêu Ký
Cập Nhật: 03.12
Tokyo Ghoul: RE
Cập Nhật: 03.12
Kamisama no ...
Cập Nhật: 03.12
Nghĩa Dũng Môn
Cập Nhật: 03.12
Tiêu Nhân
Cập Nhật: 03.12
Nhất Nhân Chi ...
Cập Nhật: 03.12
One Punch Man
Cập Nhật: 03.12
Fuuka
Cập Nhật: 03.12
Kengan Ashua
Cập Nhật: 03.12
Quyền Bá ...
Cập Nhật: 03.12
Thần thoại Hy ...
Cập Nhật: 03.12
Người Trong ...
Cập Nhật: 03.12
Sweet Guy
Cập Nhật: 03.12
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 1129
 • Lượt xem : 1089
 • Lượt xem : 712
 • Lượt xem : 682
 • Lượt xem : 635
 • Lượt xem : 563
 • Lượt xem : 493
 • Lượt xem : 476
 • Lượt xem : 441
 • Lượt xem : 424
 • Lượt xem : 392
 • Lượt xem : 334
 • Lượt xem : 301
 • Lượt xem : 274
 • Lượt xem : 268
 • Lượt xem : 264
 • Lượt xem : 248
 • Lượt xem : 243
 • Lượt xem : 237

 • X

  yu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacyu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910422087