Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Yu-Gi-Oh!, xem truyen tranh Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!

Vua trò chơi; Yu-Gi-Oh; Yu-Gi-Oh! (The First Series); Yugioh!
Kịch bản: Takahashi Kazuki
Họa sĩ: Takahashi Kazuki
Thể loại: Adventure, Fantasy, Seinen, Shounen, Supernatural
Số Chương: 222

Đã có 395193 lượt xem

Nội dung
Bắt đầu từ năm 1996 cho đến 3/8/2004, bộ truyện tranh Yu-Gi-Oh! do Kazuki Takahashi sáng tác từng là một trong những cái tên được nhiều người ưa chuộng nhất trong Shueisha’s Weekly Shonen Jump ( một lọai tạp chí của Nhật ) . Bộ truyện này lúc đầu tập trung vào Yugi Mutou, dùng trò chơi sáng tác bởi Pegasus để chống lại những kẻ xấu . Yugi cũng trải qua những chiện rủi ro với những người bạn Katsuya Jonouchi, Anzu Mazaki, và Hiroto Honda . Cốt truyện bắt đầu với một tình tiết khá thú vị với sự xuất hiện của 3 ví dụ về pháp thuật và pháp sư xuyên suốt 7 tập đầu của bộ truyện . Từ tập 8 với sự bắt đầu của Duelist Kingdom, cốt truyện chuyển sang xoay quanh Duel Monsters ( đấu quái vật qua các quân bài ma thuật ) .
Yu-Gi-Oh! Download Lượt xem Ngày đăng
Yu-Gi-Oh! Chapter 343 - 7292 04.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 342 - 2703 03.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 341 - 2363 01.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 340 - 2359 23.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 339 - 2035 19.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 338 - 1872 16.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 337 - 1974 14.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 336 - 1901 12.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 335 - 2099 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 334 - 1977 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 333 - 2031 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 332 - 1699 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 331 - 1878 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 330 - 2290 18.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 329 - 1775 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 328 - 1562 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 327 - 1603 15.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 326 - 1495 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 325 - 1468 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 324 - 1577 28.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 323 - 1329 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 322 - 1241 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 321 - 1433 13.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 318 - 1171 04.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 316 - 1244 26.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 314 - 1492 22.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 313 - 1273 19.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 312 - 1168 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 311 - 1441 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 310 - 1365 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 309 - 1262 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 308 - 1168 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 307 - 1148 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 306 - 1270 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 305 - 1211 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 304 - 1210 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 303 - 1200 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 302 - 1338 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 301 - 1184 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 300 - 1682 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 299 - 994 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 298 - 1120 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 297 - 1081 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 296 - 1009 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 295 - 1159 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 294 - 1036 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 293 - 1335 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 292 - 1594 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 291 - 1371 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 290 - 1345 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 289 - 1177 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 288 - 1101 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 287 - 1014 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 286 - 1112 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 285 - 1194 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 284 - 1116 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 283 - 1128 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 282 - 1107 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 281 - 1054 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 280 - 1321 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 279 - 1199 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 278 - 1194 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 277 - 1233 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 276 - 1169 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 275 - 1295 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 274 - 1255 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 273 - 1148 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 272 - 1001 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 271 - 1097 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 267 - 1002 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 266 - 1085 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 264 - 1075 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 263 - 1200 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 261 - 1267 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 260 - 1172 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 259 - 1048 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 258 - 1086 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 256 - 1154 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 254 - 1221 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 253 - 1116 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 252 - 1190 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 251 - 1148 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 250 - 1240 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 249 - 1120 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 248 - 1226 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 247 - 1074 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 246 - 1101 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 245 - 1098 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 244 - 1052 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 243 - 1120 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 242 - 997 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 241 - 1091 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 240 - 1169 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 239 - 1017 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 238 - 1013 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 237 - 1104 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 236 - 1113 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 235 - 1149 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 234 - 989 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 233 - 937 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 232 - 931 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 231 - 959 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 230 - 1090 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 229 - 927 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 228 - 1054 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 227 - 1018 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 226 - 946 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 225 - 1037 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 224 - 1256 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 223 - 1065 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 222 - 1016 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 221 - 999 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 220 - 1119 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 219 - 987 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 218 - 1019 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 217 - 1159 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 216 - 1027 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 215 - 1076 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 214 - 1005 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 213 - 1016 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 212 - 1062 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 211 - 1001 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 210 - 1174 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 209 - 1054 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 208 - 1086 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 207 - 1273 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 206 - 1290 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 205 - 1200 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 204 - 1079 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 203 - 1204 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 201 - 1057 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 200 - 1413 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 198 - 887 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 197 - 819 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 196 - 895 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 192 - 860 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 191 - 1033 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 176 - 782 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 175 - 780 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 174 - 776 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 173 - 688 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 172 - 946 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 169 - 756 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 168 - 749 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 166 - 1087 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 165 - 1291 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 157 - 1607 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 156 - 1505 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 155 - 1438 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 154 - 1325 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 153 - 1307 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 152 - 1294 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 151 - 1333 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 150 - 1769 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 149 - 1369 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 148 - 1618 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 147 - 1715 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 146 - 2454 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 69 - 3303 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 68 - 1517 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 67 - 1294 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 66 - 1482 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 65 - 1463 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 64 - 2192 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 63 - 1549 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 62 - 1504 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 61 - 1486 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 60 - 1638 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 59 - 1634 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 58 - 1491 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 57 - 1661 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 56 Download 1778 08.01.2012
Yu-Gi-Oh! Chapter 55 - 1553 28.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 54 - 1466 20.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 53 - 1670 15.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 51 - 1286 29.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 50 - 1650 21.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 49 - 1318 15.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 48 - 1301 07.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 47 - 1193 01.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 46 - 1401 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 45 - 1624 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 44 - 1388 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 43 - 1469 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 42 - 1303 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 41 - 1860 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 40 - 1710 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 39 - 1521 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 38 - 1465 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 37 - 1636 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 36 - 1353 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 35 - 1320 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 34 - 1300 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 33 - 1184 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 32 - 1455 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 31 - 1460 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 30 - 1663 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 29 - 1313 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 28 - 1452 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 27 - 1411 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 26 - 1570 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 25 - 1663 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 24 - 1466 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 23 - 1631 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 22 - 1531 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 21 - 1495 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 20 - 1699 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 19 - 1408 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 18 - 1301 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 17 - 1277 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 16 - 1490 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 15 - 1522 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 14 - 1375 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 13 - 1677 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 3 - 1845 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 2 - 1894 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 1 - 2688 22.05.2013

Truyện mới cập nhật

Needless
Cập Nhật: 25.08
Hỏa Phụng ...
Cập Nhật: 25.08
Quái Hiệp ...
Cập Nhật: 25.08
Gift ±
Cập Nhật: 25.08
Hiệp Sĩ Giấy ...
Cập Nhật: 25.08
Ao no Exorcist
Cập Nhật: 25.08
Huyết Ma Nhân
Cập Nhật: 25.08
Người Trong ...
Cập Nhật: 25.08
Người Trong ...
Cập Nhật: 25.08
Suicide Island - ...
Cập Nhật: 25.08
Berserk
Cập Nhật: 25.08
Gintama
Cập Nhật: 25.08
Black Clover
Cập Nhật: 25.08
Vua Bếp Soma
Cập Nhật: 25.08
Xuyên Duyệt ...
Cập Nhật: 25.08
Bàn Long
Cập Nhật: 25.08
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 11355
 • Lượt xem : 6104
 • Lượt xem : 5779
 • Lượt xem : 5536
 • Lượt xem : 4516
 • Lượt xem : 4509
 • Lượt xem : 3816
 • Lượt xem : 3735
 • Lượt xem : 3682
 • Lượt xem : 2529
 • Lượt xem : 2289
 • Lượt xem : 2137
 • Lượt xem : 1998
 • Lượt xem : 1813
 • Lượt xem : 1684
 • Lượt xem : 1662
 • Lượt xem : 1607
 • Lượt xem : 1557

 • X

  yu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacyu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910395193