Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Yu-Gi-Oh!, xem truyen tranh Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!

Vua trò chơi; Yu-Gi-Oh; Yu-Gi-Oh! (The First Series); Yugioh!
Kịch bản: Takahashi Kazuki
Họa sĩ: Takahashi Kazuki
Thể loại: Adventure, Fantasy, Seinen, Shounen, Supernatural
Số Chương: 222

Đã có 440138 lượt xem

Nội dung
Bắt đầu từ năm 1996 cho đến 3/8/2004, bộ truyện tranh Yu-Gi-Oh! do Kazuki Takahashi sáng tác từng là một trong những cái tên được nhiều người ưa chuộng nhất trong Shueisha’s Weekly Shonen Jump ( một lọai tạp chí của Nhật ) . Bộ truyện này lúc đầu tập trung vào Yugi Mutou, dùng trò chơi sáng tác bởi Pegasus để chống lại những kẻ xấu . Yugi cũng trải qua những chiện rủi ro với những người bạn Katsuya Jonouchi, Anzu Mazaki, và Hiroto Honda . Cốt truyện bắt đầu với một tình tiết khá thú vị với sự xuất hiện của 3 ví dụ về pháp thuật và pháp sư xuyên suốt 7 tập đầu của bộ truyện . Từ tập 8 với sự bắt đầu của Duelist Kingdom, cốt truyện chuyển sang xoay quanh Duel Monsters ( đấu quái vật qua các quân bài ma thuật ) .
Yu-Gi-Oh! Download Lượt xem Ngày đăng
Yu-Gi-Oh! Chapter 343 - 8227 04.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 342 - 2934 03.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 341 - 2619 01.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 340 - 2628 23.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 339 - 2242 19.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 338 - 2061 16.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 337 - 2159 14.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 336 - 2103 12.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 335 - 2398 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 334 - 2133 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 333 - 2239 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 332 - 1869 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 331 - 2107 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 330 - 2614 18.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 329 - 2043 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 328 - 1714 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 327 - 1739 15.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 326 - 1621 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 325 - 1659 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 324 - 1787 28.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 323 - 1476 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 322 - 1416 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 321 - 1611 13.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 318 - 1324 04.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 316 - 1442 26.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 314 - 1693 22.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 313 - 1437 19.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 312 - 1319 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 311 - 1654 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 310 - 1551 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 309 - 1453 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 308 - 1322 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 307 - 1309 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 306 - 1435 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 305 - 1403 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 304 - 1382 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 303 - 1372 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 302 - 1539 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 301 - 1355 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 300 - 1895 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 299 - 1115 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 298 - 1304 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 297 - 1219 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 296 - 1154 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 295 - 1346 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 294 - 1171 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 293 - 1545 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 292 - 1817 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 291 - 1558 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 290 - 1572 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 289 - 1369 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 288 - 1291 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 287 - 1212 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 286 - 1249 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 285 - 1346 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 284 - 1319 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 283 - 1315 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 282 - 1258 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 281 - 1263 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 280 - 1498 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 279 - 1361 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 278 - 1349 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 277 - 1421 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 276 - 1335 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 275 - 1487 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 274 - 1469 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 273 - 1325 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 272 - 1154 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 271 - 1264 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 267 - 1181 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 266 - 1251 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 264 - 1271 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 263 - 1409 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 261 - 1522 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 260 - 1364 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 259 - 1249 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 258 - 1264 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 256 - 1317 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 254 - 1420 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 253 - 1324 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 252 - 1404 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 251 - 1378 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 250 - 1455 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 249 - 1312 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 248 - 1479 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 247 - 1274 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 246 - 1329 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 245 - 1326 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 244 - 1267 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 243 - 1379 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 242 - 1190 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 241 - 1320 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 240 - 1407 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 239 - 1271 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 238 - 1243 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 237 - 1362 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 236 - 1311 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 235 - 1416 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 234 - 1261 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 233 - 1170 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 232 - 1146 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 231 - 1169 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 230 - 1360 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 229 - 1183 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 228 - 1308 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 227 - 1275 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 226 - 1213 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 225 - 1320 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 224 - 1815 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 223 - 1334 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 222 - 1247 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 221 - 1169 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 220 - 1321 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 219 - 1143 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 218 - 1347 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 217 - 1661 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 216 - 1206 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 215 - 1288 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 214 - 1182 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 213 - 1189 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 212 - 1331 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 211 - 1192 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 210 - 1516 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 209 - 1190 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 208 - 1222 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 207 - 1453 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 206 - 1430 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 205 - 1393 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 204 - 1252 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 203 - 1361 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 201 - 1216 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 200 - 1618 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 198 - 1025 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 197 - 984 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 196 - 1060 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 192 - 1006 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 191 - 1211 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 176 - 914 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 175 - 919 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 174 - 908 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 173 - 814 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 172 - 1127 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 169 - 892 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 168 - 872 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 166 - 1212 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 165 - 1509 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 157 - 1830 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 156 - 1678 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 155 - 1674 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 154 - 1544 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 153 - 1494 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 152 - 1528 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 151 - 1563 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 150 - 2076 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 149 - 1588 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 148 - 1856 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 147 - 1953 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 146 - 2745 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 69 - 3700 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 68 - 1772 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 67 - 1492 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 66 - 1729 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 65 - 1708 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 64 - 2861 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 63 - 1805 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 62 - 1744 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 61 - 1737 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 60 - 1894 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 59 - 1916 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 58 - 1739 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 57 - 1886 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 56 Download 2004 08.01.2012
Yu-Gi-Oh! Chapter 55 - 1759 28.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 54 - 1670 20.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 53 - 1908 15.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 51 - 1494 29.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 50 - 1912 21.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 49 - 1509 15.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 48 - 1480 07.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 47 - 1370 01.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 46 - 1593 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 45 - 1858 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 44 - 1589 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 43 - 1693 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 42 - 1477 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 41 - 2331 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 40 - 1898 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 39 - 1737 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 38 - 1645 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 37 - 1886 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 36 - 1470 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 35 - 1477 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 34 - 1476 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 33 - 1358 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 32 - 1660 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 31 - 1655 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 30 - 1910 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 29 - 1507 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 28 - 1625 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 27 - 1619 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 26 - 1811 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 25 - 1920 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 24 - 1683 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 23 - 1887 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 22 - 1758 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 21 - 1689 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 20 - 1908 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 19 - 1596 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 18 - 1452 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 17 - 1484 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 16 - 1702 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 15 - 1725 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 14 - 1630 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 13 - 1957 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 3 - 2069 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 2 - 2158 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 1 - 3004 22.05.2013

Truyện mới cập nhật

Tiêu Nhân
Cập Nhật: 23.02
Huyễn Thú ...
Cập Nhật: 23.02
Nhất Nhân Chi ...
Cập Nhật: 23.02
Phụng Lâm ...
Cập Nhật: 23.02
Black Clover
Cập Nhật: 23.02
Phong Khởi ...
Cập Nhật: 23.02
Break Blade
Cập Nhật: 23.02
Sổ Tay Trồng ...
Cập Nhật: 23.02
Tower of God 2
Cập Nhật: 23.02
Đường Dần ...
Cập Nhật: 23.02
Freezing
Cập Nhật: 23.02
Tinh Thần Biến
Cập Nhật: 23.02
Người Trong ...
Cập Nhật: 23.02
Trạch Yêu Ký
Cập Nhật: 23.02
Tây Du Ký
Cập Nhật: 23.02
Đấu Phá ...
Cập Nhật: 22.02
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 5034
 • Lượt xem : 4601
 • Lượt xem : 4484
 • Lượt xem : 2453
 • Lượt xem : 2387
 • Lượt xem : 2360
 • Lượt xem : 2107
 • Lượt xem : 1637
 • Lượt xem : 1328
 • Lượt xem : 1184
 • Lượt xem : 1164
 • Lượt xem : 1162
 • Lượt xem : 1068
 • Lượt xem : 1061
 • Lượt xem : 1038
 • Lượt xem : 997
 • Lượt xem : 993
 • Lượt xem : 943

 • X

  yu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacyu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910440138