Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Yu-Gi-Oh!, xem truyen tranh Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!

Vua trò chơi; Yu-Gi-Oh; Yu-Gi-Oh! (The First Series); Yugioh!
Kịch bản: Takahashi Kazuki
Họa sĩ: Takahashi Kazuki
Thể loại: Adventure, Fantasy, Seinen, Shounen, Supernatural
Số Chương: 222

Đã có 226651 lượt xem

Nội dung
Bắt đầu từ năm 1996 cho đến 3/8/2004, bộ truyện tranh Yu-Gi-Oh! do Kazuki Takahashi sáng tác từng là một trong những cái tên được nhiều người ưa chuộng nhất trong Shueisha’s Weekly Shonen Jump ( một lọai tạp chí của Nhật ) . Bộ truyện này lúc đầu tập trung vào Yugi Mutou, dùng trò chơi sáng tác bởi Pegasus để chống lại những kẻ xấu . Yugi cũng trải qua những chiện rủi ro với những người bạn Katsuya Jonouchi, Anzu Mazaki, và Hiroto Honda . Cốt truyện bắt đầu với một tình tiết khá thú vị với sự xuất hiện của 3 ví dụ về pháp thuật và pháp sư xuyên suốt 7 tập đầu của bộ truyện . Từ tập 8 với sự bắt đầu của Duelist Kingdom, cốt truyện chuyển sang xoay quanh Duel Monsters ( đấu quái vật qua các quân bài ma thuật ) .
Yu-Gi-Oh! Download Lượt xem Ngày đăng
Yu-Gi-Oh! Chapter 343 - 3709 04.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 342 - 1388 03.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 341 - 1205 01.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 340 - 1218 23.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 339 - 953 19.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 338 - 961 16.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 337 - 1033 14.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 336 - 988 12.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 335 - 1074 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 334 - 1130 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 333 - 1025 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 332 - 877 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 331 - 903 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 330 - 1096 18.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 329 - 799 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 328 - 791 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 327 - 812 15.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 326 - 769 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 325 - 655 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 324 - 625 28.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 323 - 616 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 322 - 542 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 321 - 587 13.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 318 - 486 04.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 316 - 504 26.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 314 - 650 22.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 313 - 534 19.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 312 - 504 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 311 - 598 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 310 - 605 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 309 - 493 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 308 - 492 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 307 - 518 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 306 - 580 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 305 - 531 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 304 - 546 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 303 - 528 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 302 - 579 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 301 - 515 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 300 - 746 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 299 - 450 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 298 - 396 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 297 - 444 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 296 - 399 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 295 - 430 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 294 - 422 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 293 - 493 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 292 - 732 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 291 - 543 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 290 - 575 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 289 - 429 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 288 - 402 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 287 - 386 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 286 - 475 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 285 - 437 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 284 - 387 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 283 - 424 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 282 - 416 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 281 - 417 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 280 - 529 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 279 - 499 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 278 - 470 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 277 - 477 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 276 - 462 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 275 - 504 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 274 - 481 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 273 - 399 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 272 - 387 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 271 - 441 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 267 - 342 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 266 - 398 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 264 - 402 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 263 - 442 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 261 - 444 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 260 - 441 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 259 - 387 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 258 - 368 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 256 - 436 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 254 - 501 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 253 - 414 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 252 - 445 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 251 - 442 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 250 - 489 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 249 - 446 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 248 - 416 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 247 - 379 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 246 - 400 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 245 - 402 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 244 - 428 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 243 - 394 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 242 - 387 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 241 - 396 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 240 - 454 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 239 - 379 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 238 - 370 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 237 - 400 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 236 - 444 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 235 - 416 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 234 - 407 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 233 - 369 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 232 - 353 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 231 - 355 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 230 - 419 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 229 - 362 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 228 - 404 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 227 - 393 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 226 - 359 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 225 - 396 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 224 - 437 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 223 - 373 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 222 - 370 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 221 - 381 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 220 - 446 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 219 - 353 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 218 - 380 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 217 - 380 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 216 - 409 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 215 - 404 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 214 - 381 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 213 - 359 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 212 - 399 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 211 - 418 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 210 - 472 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 209 - 439 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 208 - 467 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 207 - 511 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 206 - 511 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 205 - 491 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 204 - 447 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 203 - 521 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 201 - 465 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 200 - 652 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 198 - 317 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 197 - 307 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 196 - 345 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 192 - 342 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 191 - 396 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 176 - 273 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 175 - 272 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 174 - 227 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 173 - 209 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 172 - 356 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 169 - 239 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 168 - 267 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 166 - 402 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 165 - 498 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 157 - 637 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 156 - 536 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 155 - 534 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 154 - 506 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 153 - 536 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 152 - 503 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 151 - 508 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 150 - 644 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 149 - 563 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 148 - 621 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 147 - 684 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 146 - 1094 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 69 - 1533 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 68 - 584 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 67 - 524 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 66 - 550 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 65 - 514 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 64 - 642 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 63 - 532 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 62 - 548 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 61 - 511 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 60 - 578 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 59 - 608 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 58 - 532 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 57 - 573 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 55 - 539 28.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 54 - 564 20.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 53 - 574 15.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 51 - 497 29.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 50 - 603 21.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 49 - 492 15.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 48 - 505 07.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 47 - 451 01.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 46 - 505 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 45 - 593 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 44 - 520 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 43 - 527 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 42 - 511 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 41 - 648 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 40 - 650 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 39 - 614 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 38 - 547 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 37 - 600 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 36 - 562 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 35 - 509 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 34 - 511 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 33 - 497 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 32 - 539 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 31 - 566 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 30 - 628 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 29 - 519 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 28 - 578 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 27 - 553 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 26 - 598 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 25 - 620 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 24 - 482 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 23 - 482 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 22 - 554 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 21 - 519 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 20 - 653 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 19 - 509 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 18 - 462 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 17 - 490 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 16 - 541 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 15 - 584 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 14 - 494 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 13 - 581 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 3 - 762 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 2 - 790 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 1 - 1145 22.05.2013

Truyện mới cập nhật

Cặp bài trùng ...
Cập Nhật: 28.11
Nozomi x Kimio
Cập Nhật: 28.11
HEAT - Thế ...
Cập Nhật: 28.11
Ma Thiên Ký
Cập Nhật: 28.11
Thiếu Niên ...
Cập Nhật: 28.11
Thời Đại X ...
Cập Nhật: 28.11
Area no kishi
Cập Nhật: 28.11
JoJo's Bizarre ...
Cập Nhật: 28.11
Eyeshield 21
Cập Nhật: 28.11
Diamond no Ace
Cập Nhật: 28.11
Witch Hunter
Cập Nhật: 28.11
Baki - Son of Ogre
Cập Nhật: 28.11
Detective Conan
Cập Nhật: 28.11
Tuyệt Thế Vô ...
Cập Nhật: 28.11
The Gamer
Cập Nhật: 28.11
Ngư Tổ Thần ...
Cập Nhật: 28.11
RSS

MỚI CẬP NHẬTBẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 1977
 • Lượt xem : 1800
 • Lượt xem : 1511
 • Lượt xem : 1004
 • Lượt xem : 985
 • Lượt xem : 955
 • Lượt xem : 800
 • Lượt xem : 575
 • Lượt xem : 550
 • Lượt xem : 505
 • Lượt xem : 469
 • Lượt xem : 456
 • Lượt xem : 453
 • Lượt xem : 406
 • Lượt xem : 388
 • Lượt xem : 382
 • Lượt xem : 377

 • yu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacyu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910226651