Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Yu-Gi-Oh!, xem truyen tranh Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!

Vua trò chơi; Yu-Gi-Oh; Yu-Gi-Oh! (The First Series); Yugioh!
Kịch bản: Takahashi Kazuki
Họa sĩ: Takahashi Kazuki
Thể loại: Adventure, Fantasy, Seinen, Shounen, Supernatural
Số Chương: 222

Đã có 234870 lượt xem

Nội dung
Bắt đầu từ năm 1996 cho đến 3/8/2004, bộ truyện tranh Yu-Gi-Oh! do Kazuki Takahashi sáng tác từng là một trong những cái tên được nhiều người ưa chuộng nhất trong Shueisha’s Weekly Shonen Jump ( một lọai tạp chí của Nhật ) . Bộ truyện này lúc đầu tập trung vào Yugi Mutou, dùng trò chơi sáng tác bởi Pegasus để chống lại những kẻ xấu . Yugi cũng trải qua những chiện rủi ro với những người bạn Katsuya Jonouchi, Anzu Mazaki, và Hiroto Honda . Cốt truyện bắt đầu với một tình tiết khá thú vị với sự xuất hiện của 3 ví dụ về pháp thuật và pháp sư xuyên suốt 7 tập đầu của bộ truyện . Từ tập 8 với sự bắt đầu của Duelist Kingdom, cốt truyện chuyển sang xoay quanh Duel Monsters ( đấu quái vật qua các quân bài ma thuật ) .
Yu-Gi-Oh! Download Lượt xem Ngày đăng
Yu-Gi-Oh! Chapter 343 - 3914 04.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 342 - 1459 03.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 341 - 1265 01.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 340 - 1284 23.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 339 - 1010 19.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 338 - 1018 16.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 337 - 1097 14.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 336 - 1049 12.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 335 - 1134 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 334 - 1191 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 333 - 1090 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 332 - 939 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 331 - 972 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 330 - 1181 18.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 329 - 860 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 328 - 862 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 327 - 881 15.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 326 - 826 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 325 - 704 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 324 - 682 28.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 323 - 658 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 322 - 583 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 321 - 631 13.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 318 - 524 04.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 316 - 549 26.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 314 - 699 22.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 313 - 579 19.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 312 - 548 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 311 - 647 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 310 - 654 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 309 - 532 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 308 - 531 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 307 - 558 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 306 - 614 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 305 - 565 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 304 - 580 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 303 - 566 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 302 - 621 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 301 - 554 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 300 - 806 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 299 - 491 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 298 - 436 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 297 - 480 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 296 - 434 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 295 - 471 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 294 - 454 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 293 - 533 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 292 - 782 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 291 - 601 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 290 - 625 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 289 - 467 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 288 - 438 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 287 - 420 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 286 - 511 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 285 - 475 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 284 - 419 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 283 - 459 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 282 - 451 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 281 - 450 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 280 - 575 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 279 - 539 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 278 - 504 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 277 - 518 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 276 - 497 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 275 - 545 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 274 - 514 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 273 - 433 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 272 - 418 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 271 - 470 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 267 - 375 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 266 - 430 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 264 - 440 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 263 - 480 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 261 - 482 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 260 - 480 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 259 - 422 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 258 - 406 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 256 - 476 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 254 - 546 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 253 - 445 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 252 - 482 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 251 - 475 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 250 - 529 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 249 - 485 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 248 - 450 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 247 - 414 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 246 - 432 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 245 - 438 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 244 - 462 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 243 - 421 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 242 - 417 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 241 - 424 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 240 - 485 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 239 - 410 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 238 - 404 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 237 - 436 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 236 - 473 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 235 - 443 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 234 - 434 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 233 - 398 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 232 - 385 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 231 - 380 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 230 - 445 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 229 - 389 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 228 - 430 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 227 - 421 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 226 - 383 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 225 - 420 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 224 - 476 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 223 - 399 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 222 - 396 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 221 - 404 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 220 - 465 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 219 - 378 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 218 - 401 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 217 - 398 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 216 - 429 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 215 - 422 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 214 - 395 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 213 - 376 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 212 - 421 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 211 - 437 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 210 - 502 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 209 - 456 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 208 - 488 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 207 - 534 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 206 - 541 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 205 - 520 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 204 - 469 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 203 - 550 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 201 - 485 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 200 - 678 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 198 - 334 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 197 - 321 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 196 - 361 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 192 - 357 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 191 - 410 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 176 - 285 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 175 - 290 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 174 - 235 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 173 - 219 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 172 - 369 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 169 - 250 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 168 - 289 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 166 - 429 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 165 - 527 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 157 - 671 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 156 - 569 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 155 - 565 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 154 - 537 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 153 - 568 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 152 - 542 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 151 - 548 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 150 - 687 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 149 - 603 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 148 - 664 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 147 - 729 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 146 - 1179 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 69 - 1670 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 68 - 618 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 67 - 551 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 66 - 581 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 65 - 543 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 64 - 676 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 63 - 567 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 62 - 582 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 61 - 545 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 60 - 617 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 59 - 640 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 58 - 562 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 57 - 619 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 55 - 574 28.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 54 - 605 20.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 53 - 611 15.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 51 - 527 29.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 50 - 646 21.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 49 - 524 15.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 48 - 535 07.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 47 - 478 01.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 46 - 536 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 45 - 636 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 44 - 555 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 43 - 560 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 42 - 542 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 41 - 700 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 40 - 689 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 39 - 661 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 38 - 589 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 37 - 645 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 36 - 602 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 35 - 553 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 34 - 553 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 33 - 535 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 32 - 586 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 31 - 615 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 30 - 678 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 29 - 559 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 28 - 632 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 27 - 601 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 26 - 655 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 25 - 670 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 24 - 536 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 23 - 533 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 22 - 616 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 21 - 575 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 20 - 707 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 19 - 568 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 18 - 523 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 17 - 542 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 16 - 594 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 15 - 643 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 14 - 557 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 13 - 639 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 3 - 824 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 2 - 839 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 1 - 1215 22.05.2013


Truyện mới cập nhật

Historys ...
Cập Nhật: 21.12
Yureka Lost Saga
Cập Nhật: 21.12
Cố Lên Nào ...
Cập Nhật: 20.12
Cặp bài trùng ...
Cập Nhật: 20.12
Tam Quốc Thần ...
Cập Nhật: 20.12
Diêm Đế - ...
Cập Nhật: 20.12
Nise Koi
Cập Nhật: 20.12
Tháp Kỳ
Cập Nhật: 20.12
Sinbad No Bouken
Cập Nhật: 20.12
Tru Tiên
Cập Nhật: 20.12
Hắc Bạch Vô ...
Cập Nhật: 20.12
NOW
Cập Nhật: 20.12
Thời Niên ...
Cập Nhật: 20.12
Ai Hơn Ai
Cập Nhật: 20.12
Đấu Phá ...
Cập Nhật: 20.12
Anh Hùng Luận ...
Cập Nhật: 20.12
RSS

MỚI CẬP NHẬTBẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 2745
 • Lượt xem : 2078
 • Lượt xem : 1908
 • Lượt xem : 1774
 • Lượt xem : 1718
 • Lượt xem : 1363
 • Lượt xem : 1341
 • Lượt xem : 1192
 • Lượt xem : 1109
 • Lượt xem : 986
 • Lượt xem : 984
 • Lượt xem : 823
 • Lượt xem : 808
 • NOW
 • Lượt xem : 772
 • Lượt xem : 760
 • Lượt xem : 573

 • yu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacyu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910234870