Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Yu-Gi-Oh!, xem truyen tranh Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!

Vua trò chơi; Yu-Gi-Oh; Yu-Gi-Oh! (The First Series); Yugioh!
Kịch bản: Takahashi Kazuki
Họa sĩ: Takahashi Kazuki
Thể loại: Adventure, Fantasy, Seinen, Shounen, Supernatural
Số Chương: 222

Đã có 297836 lượt xem

Nội dung
Bắt đầu từ năm 1996 cho đến 3/8/2004, bộ truyện tranh Yu-Gi-Oh! do Kazuki Takahashi sáng tác từng là một trong những cái tên được nhiều người ưa chuộng nhất trong Shueisha’s Weekly Shonen Jump ( một lọai tạp chí của Nhật ) . Bộ truyện này lúc đầu tập trung vào Yugi Mutou, dùng trò chơi sáng tác bởi Pegasus để chống lại những kẻ xấu . Yugi cũng trải qua những chiện rủi ro với những người bạn Katsuya Jonouchi, Anzu Mazaki, và Hiroto Honda . Cốt truyện bắt đầu với một tình tiết khá thú vị với sự xuất hiện của 3 ví dụ về pháp thuật và pháp sư xuyên suốt 7 tập đầu của bộ truyện . Từ tập 8 với sự bắt đầu của Duelist Kingdom, cốt truyện chuyển sang xoay quanh Duel Monsters ( đấu quái vật qua các quân bài ma thuật ) .
Yu-Gi-Oh! Download Lượt xem Ngày đăng
Yu-Gi-Oh! Chapter 343 - 5513 04.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 342 - 2027 03.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 341 - 1709 01.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 340 - 1742 23.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 339 - 1384 19.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 338 - 1352 16.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 337 - 1465 14.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 336 - 1388 12.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 335 - 1502 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 334 - 1509 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 333 - 1495 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 332 - 1249 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 331 - 1351 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 330 - 1650 18.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 329 - 1243 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 328 - 1163 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 327 - 1201 15.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 326 - 1102 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 325 - 985 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 324 - 1032 28.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 323 - 928 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 322 - 838 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 321 - 962 13.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 318 - 792 04.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 316 - 801 26.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 314 - 999 22.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 313 - 869 19.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 312 - 805 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 311 - 940 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 310 - 935 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 309 - 821 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 308 - 796 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 307 - 793 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 306 - 911 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 305 - 842 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 304 - 841 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 303 - 822 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 302 - 919 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 301 - 810 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 300 - 1203 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 299 - 706 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 298 - 677 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 297 - 731 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 296 - 658 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 295 - 727 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 294 - 704 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 293 - 844 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 292 - 1116 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 291 - 940 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 290 - 929 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 289 - 765 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 288 - 700 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 287 - 691 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 286 - 782 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 285 - 804 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 284 - 698 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 283 - 758 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 282 - 719 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 281 - 706 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 280 - 899 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 279 - 818 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 278 - 781 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 277 - 811 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 276 - 779 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 275 - 862 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 274 - 816 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 273 - 710 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 272 - 649 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 271 - 734 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 267 - 616 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 266 - 688 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 264 - 689 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 263 - 741 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 261 - 747 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 260 - 755 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 259 - 642 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 258 - 658 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 256 - 762 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 254 - 805 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 253 - 683 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 252 - 741 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 251 - 705 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 250 - 825 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 249 - 722 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 248 - 725 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 247 - 651 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 246 - 672 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 245 - 663 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 244 - 657 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 243 - 658 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 242 - 617 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 241 - 644 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 240 - 729 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 239 - 608 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 238 - 619 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 237 - 642 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 236 - 689 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 235 - 674 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 234 - 642 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 233 - 579 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 232 - 624 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 231 - 580 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 230 - 706 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 229 - 577 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 228 - 654 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 227 - 645 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 226 - 567 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 225 - 629 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 224 - 702 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 223 - 630 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 222 - 590 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 221 - 623 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 220 - 695 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 219 - 590 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 218 - 643 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 217 - 624 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 216 - 651 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 215 - 639 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 214 - 639 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 213 - 654 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 212 - 655 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 211 - 670 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 210 - 747 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 209 - 682 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 208 - 749 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 207 - 823 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 206 - 914 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 205 - 805 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 204 - 706 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 203 - 819 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 201 - 725 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 200 - 1017 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 198 - 519 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 197 - 493 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 196 - 547 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 192 - 537 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 191 - 636 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 176 - 428 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 175 - 471 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 174 - 457 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 173 - 384 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 172 - 590 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 169 - 442 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 168 - 477 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 166 - 715 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 165 - 855 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 157 - 1092 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 156 - 889 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 155 - 916 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 154 - 870 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 153 - 871 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 152 - 861 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 151 - 867 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 150 - 1101 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 149 - 919 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 148 - 1035 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 147 - 1135 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 146 - 1776 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 69 - 2400 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 68 - 944 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 67 - 833 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 66 - 922 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 65 - 901 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 64 - 1256 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 63 - 928 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 62 - 950 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 61 - 900 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 60 - 1035 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 59 - 1039 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 58 - 929 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 57 - 1048 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 56 Download 1182 08.01.2012
Yu-Gi-Oh! Chapter 55 - 976 28.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 54 - 939 20.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 53 - 1007 15.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 51 - 848 29.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 50 - 1051 21.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 49 - 823 15.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 48 - 829 07.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 47 - 777 01.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 46 - 871 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 45 - 1060 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 44 - 891 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 43 - 892 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 42 - 859 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 41 - 1151 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 40 - 1127 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 39 - 1039 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 38 - 937 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 37 - 1045 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 36 - 929 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 35 - 885 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 34 - 870 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 33 - 818 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 32 - 897 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 31 - 937 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 30 - 1060 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 29 - 873 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 28 - 978 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 27 - 942 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 26 - 1016 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 25 - 1048 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 24 - 894 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 23 - 936 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 22 - 961 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 21 - 929 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 20 - 1095 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 19 - 890 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 18 - 840 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 17 - 840 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 16 - 955 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 15 - 994 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 14 - 870 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 13 - 1034 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 3 - 1318 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 2 - 1297 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 1 - 1938 22.05.2013

Truyện mới cập nhật

H2
Cập Nhật: 01.08
Shin Kotaro ...
Cập Nhật: 31.07
Angel Voice
Cập Nhật: 31.07
Tenkuu Shinpan
Cập Nhật: 31.07
4 Cut Hero
Cập Nhật: 31.07
Bắc Đẩu Du ...
Cập Nhật: 31.07
Ouroboros
Cập Nhật: 31.07
Kengan Ashua
Cập Nhật: 31.07
Sun Ken Rock
Cập Nhật: 31.07
Kowashiya Gamon - ...
Cập Nhật: 31.07
Thế Giới ...
Cập Nhật: 31.07
Lost+Brain
Cập Nhật: 31.07
Tử Vong Hồi
Cập Nhật: 31.07
Huyết Ma Nhân
Cập Nhật: 31.07
Lessa - Thợ ...
Cập Nhật: 31.07
Người Trong ...
Cập Nhật: 31.07
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 2607
 • Lượt xem : 1665
 • Lượt xem : 1610
 • Lượt xem : 1552
 • Lượt xem : 1320
 • Lượt xem : 1241
 • Lượt xem : 1167
 • Lượt xem : 1140
 • Lượt xem : 1013
 • Lượt xem : 883
 • Lượt xem : 766
 • Lượt xem : 763
 • Lượt xem : 726
 • Lượt xem : 725
 • Lượt xem : 694
 • Lượt xem : 636

 • X

  yu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacyu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910297836