Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Yu-Gi-Oh!, xem truyen tranh Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!

Vua trò chơi; Yu-Gi-Oh; Yu-Gi-Oh! (The First Series); Yugioh!
Kịch bản: Takahashi Kazuki
Họa sĩ: Takahashi Kazuki
Thể loại: Adventure, Fantasy, Seinen, Shounen, Supernatural
Số Chương: 222

Đã có 207219 lượt xem

Nội dung
Bắt đầu từ năm 1996 cho đến 3/8/2004, bộ truyện tranh Yu-Gi-Oh! do Kazuki Takahashi sáng tác từng là một trong những cái tên được nhiều người ưa chuộng nhất trong Shueisha’s Weekly Shonen Jump ( một lọai tạp chí của Nhật ) . Bộ truyện này lúc đầu tập trung vào Yugi Mutou, dùng trò chơi sáng tác bởi Pegasus để chống lại những kẻ xấu . Yugi cũng trải qua những chiện rủi ro với những người bạn Katsuya Jonouchi, Anzu Mazaki, và Hiroto Honda . Cốt truyện bắt đầu với một tình tiết khá thú vị với sự xuất hiện của 3 ví dụ về pháp thuật và pháp sư xuyên suốt 7 tập đầu của bộ truyện . Từ tập 8 với sự bắt đầu của Duelist Kingdom, cốt truyện chuyển sang xoay quanh Duel Monsters ( đấu quái vật qua các quân bài ma thuật ) .
Yu-Gi-Oh! Download Lượt xem Ngày đăng
Yu-Gi-Oh! Chapter 343 - 3001 04.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 342 - 1083 03.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 341 - 951 01.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 340 - 958 23.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 339 - 768 19.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 338 - 764 16.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 337 - 827 14.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 336 - 775 12.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 335 - 882 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 334 - 947 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 333 - 804 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 332 - 703 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 331 - 718 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 330 - 876 18.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 329 - 618 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 328 - 618 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 327 - 656 15.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 326 - 592 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 325 - 499 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 324 - 484 28.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 323 - 467 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 322 - 418 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 321 - 451 13.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 318 - 388 04.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 316 - 399 26.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 314 - 531 22.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 313 - 437 19.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 312 - 411 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 311 - 465 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 310 - 482 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 309 - 394 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 308 - 398 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 307 - 423 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 306 - 492 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 305 - 436 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 304 - 440 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 303 - 430 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 302 - 451 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 301 - 412 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 300 - 563 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 299 - 372 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 298 - 325 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 297 - 351 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 296 - 315 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 295 - 338 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 294 - 327 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 293 - 385 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 292 - 599 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 291 - 418 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 290 - 453 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 289 - 304 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 288 - 289 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 287 - 291 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 286 - 360 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 285 - 335 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 284 - 296 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 283 - 326 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 282 - 323 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 281 - 317 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 280 - 421 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 279 - 398 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 278 - 356 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 277 - 360 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 276 - 356 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 275 - 385 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 274 - 369 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 273 - 318 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 272 - 296 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 271 - 338 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 267 - 265 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 266 - 309 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 264 - 306 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 263 - 341 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 261 - 338 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 260 - 340 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 259 - 289 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 258 - 283 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 256 - 329 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 254 - 383 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 253 - 316 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 252 - 339 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 251 - 341 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 250 - 363 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 249 - 330 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 248 - 295 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 247 - 276 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 246 - 281 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 245 - 300 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 244 - 312 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 243 - 292 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 242 - 289 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 241 - 301 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 240 - 345 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 239 - 280 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 238 - 285 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 237 - 299 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 236 - 333 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 235 - 307 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 234 - 285 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 233 - 259 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 232 - 249 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 231 - 267 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 230 - 316 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 229 - 271 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 228 - 308 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 227 - 285 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 226 - 267 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 225 - 289 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 224 - 321 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 223 - 279 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 222 - 271 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 221 - 277 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 220 - 365 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 219 - 258 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 218 - 283 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 217 - 281 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 216 - 324 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 215 - 305 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 214 - 274 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 213 - 267 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 212 - 301 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 211 - 330 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 210 - 370 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 209 - 334 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 208 - 348 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 207 - 390 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 206 - 401 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 205 - 383 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 204 - 353 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 203 - 396 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 201 - 363 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 200 - 519 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 198 - 254 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 197 - 243 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 196 - 272 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 192 - 278 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 191 - 315 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 176 - 204 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 175 - 207 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 174 - 187 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 173 - 169 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 172 - 288 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 169 - 198 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 168 - 215 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 166 - 328 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 165 - 404 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 157 - 513 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 156 - 432 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 155 - 409 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 154 - 397 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 153 - 441 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 152 - 404 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 151 - 401 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 150 - 502 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 149 - 449 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 148 - 491 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 147 - 538 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 146 - 847 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 69 - 1143 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 68 - 448 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 67 - 412 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 66 - 420 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 65 - 397 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 64 - 481 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 63 - 416 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 62 - 423 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 61 - 390 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 60 - 464 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 59 - 470 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 58 - 423 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 57 - 444 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 55 - 419 28.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 54 - 413 20.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 53 - 440 15.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 51 - 388 29.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 50 - 453 21.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 49 - 363 15.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 48 - 372 07.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 47 - 341 01.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 46 - 381 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 45 - 472 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 44 - 391 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 43 - 402 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 42 - 389 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 41 - 498 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 40 - 504 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 39 - 460 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 38 - 393 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 37 - 443 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 36 - 447 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 35 - 404 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 34 - 401 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 33 - 373 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 32 - 412 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 31 - 431 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 30 - 486 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 29 - 411 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 28 - 448 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 27 - 432 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 26 - 474 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 25 - 469 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 24 - 376 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 23 - 387 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 22 - 442 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 21 - 418 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 20 - 520 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 19 - 409 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 18 - 373 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 17 - 397 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 16 - 406 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 15 - 454 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 14 - 386 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 13 - 462 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 3 - 608 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 2 - 634 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 1 - 901 22.05.2013

Truyện mới cập nhật

HEAT - Thế ...
Cập Nhật: 01.10
Thiên Tử ...
Cập Nhật: 01.10
Gấu ngốc và ...
Cập Nhật: 01.10
Get Backers
Cập Nhật: 01.10
Phong Vân II
Cập Nhật: 01.10
Đại Chiến ...
Cập Nhật: 01.10
Thiếu Niên ...
Cập Nhật: 01.10
Area no kishi
Cập Nhật: 01.10
Eyeshield 21
Cập Nhật: 01.10
UQ Holder!
Cập Nhật: 01.10
Ngạo Thế ...
Cập Nhật: 01.10
Rakshasa Street
Cập Nhật: 01.10
Hoàng tử ...
Cập Nhật: 01.10
Đấu Phá ...
Cập Nhật: 01.10
Tuyệt thế ...
Cập Nhật: 01.10
Kiếm khách ...
Cập Nhật: 01.10
RSS

MỚI CẬP NHẬTBẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 4175
 • Lượt xem : 2275
 • Lượt xem : 1585
 • Lượt xem : 1432
 • Lượt xem : 1349
 • Lượt xem : 1250
 • Lượt xem : 1110
 • Lượt xem : 1026
 • Lượt xem : 981
 • Lượt xem : 967
 • Lượt xem : 903
 • Lượt xem : 900
 • Lượt xem : 796
 • Lượt xem : 696
 • Lượt xem : 517
 • Lượt xem : 477

 • yu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacyu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910207219