Đóng QC
Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Yu-Gi-Oh!, xem truyen tranh Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!

Vua trò chơi; Yu-Gi-Oh; Yu-Gi-Oh! (The First Series); Yugioh!
Kịch bản: Takahashi Kazuki
Họa sĩ: Takahashi Kazuki
Thể loại: Adventure, Fantasy, Seinen, Shounen, Supernatural
Số Chương: 222

Đã có 368550 lượt xem

Nội dung
Bắt đầu từ năm 1996 cho đến 3/8/2004, bộ truyện tranh Yu-Gi-Oh! do Kazuki Takahashi sáng tác từng là một trong những cái tên được nhiều người ưa chuộng nhất trong Shueisha’s Weekly Shonen Jump ( một lọai tạp chí của Nhật ) . Bộ truyện này lúc đầu tập trung vào Yugi Mutou, dùng trò chơi sáng tác bởi Pegasus để chống lại những kẻ xấu . Yugi cũng trải qua những chiện rủi ro với những người bạn Katsuya Jonouchi, Anzu Mazaki, và Hiroto Honda . Cốt truyện bắt đầu với một tình tiết khá thú vị với sự xuất hiện của 3 ví dụ về pháp thuật và pháp sư xuyên suốt 7 tập đầu của bộ truyện . Từ tập 8 với sự bắt đầu của Duelist Kingdom, cốt truyện chuyển sang xoay quanh Duel Monsters ( đấu quái vật qua các quân bài ma thuật ) .
Yu-Gi-Oh! Download Lượt xem Ngày đăng
Yu-Gi-Oh! Chapter 343 - 6833 04.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 342 - 2533 03.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 341 - 2186 01.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 340 - 2168 23.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 339 - 1842 19.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 338 - 1728 16.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 337 - 1852 14.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 336 - 1773 12.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 335 - 1949 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 334 - 1868 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 333 - 1900 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 332 - 1595 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 331 - 1730 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 330 - 2102 18.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 329 - 1627 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 328 - 1461 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 327 - 1501 15.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 326 - 1396 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 325 - 1337 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 324 - 1437 28.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 323 - 1232 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 322 - 1153 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 321 - 1306 13.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 318 - 1067 04.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 316 - 1124 26.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 314 - 1359 22.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 313 - 1174 19.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 312 - 1068 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 311 - 1303 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 310 - 1245 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 309 - 1135 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 308 - 1067 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 307 - 1043 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 306 - 1168 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 305 - 1101 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 304 - 1116 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 303 - 1090 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 302 - 1210 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 301 - 1077 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 300 - 1567 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 299 - 934 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 298 - 1004 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 297 - 989 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 296 - 922 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 295 - 1033 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 294 - 943 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 293 - 1198 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 292 - 1441 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 291 - 1245 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 290 - 1223 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 289 - 1072 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 288 - 969 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 287 - 909 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 286 - 1020 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 285 - 1097 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 284 - 993 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 283 - 1006 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 282 - 1001 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 281 - 949 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 280 - 1190 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 279 - 1077 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 278 - 1067 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 277 - 1115 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 276 - 1056 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 275 - 1173 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 274 - 1132 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 273 - 1000 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 272 - 889 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 271 - 981 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 267 - 897 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 266 - 976 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 264 - 953 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 263 - 1059 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 261 - 1108 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 260 - 1036 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 259 - 918 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 258 - 958 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 256 - 1046 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 254 - 1112 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 253 - 983 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 252 - 1043 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 251 - 993 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 250 - 1102 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 249 - 990 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 248 - 1057 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 247 - 953 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 246 - 970 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 245 - 954 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 244 - 943 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 243 - 994 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 242 - 880 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 241 - 966 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 240 - 1038 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 239 - 884 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 238 - 883 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 237 - 953 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 236 - 1001 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 235 - 1011 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 234 - 893 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 233 - 832 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 232 - 849 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 231 - 851 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 230 - 979 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 229 - 833 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 228 - 938 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 227 - 896 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 226 - 825 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 225 - 893 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 224 - 1063 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 223 - 941 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 222 - 877 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 221 - 897 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 220 - 997 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 219 - 874 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 218 - 883 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 217 - 981 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 216 - 915 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 215 - 927 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 214 - 889 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 213 - 911 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 212 - 918 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 211 - 877 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 210 - 1032 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 209 - 931 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 208 - 994 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 207 - 1134 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 206 - 1203 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 205 - 1094 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 204 - 977 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 203 - 1103 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 201 - 958 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 200 - 1315 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 198 - 764 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 197 - 709 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 196 - 786 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 192 - 778 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 191 - 930 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 176 - 694 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 175 - 700 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 174 - 676 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 173 - 610 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 172 - 858 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 169 - 679 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 168 - 680 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 166 - 998 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 165 - 1188 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 157 - 1500 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 156 - 1408 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 155 - 1338 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 154 - 1235 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 153 - 1212 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 152 - 1183 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 151 - 1226 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 150 - 1611 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 149 - 1258 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 148 - 1479 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 147 - 1591 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 146 - 2283 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 69 - 3041 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 68 - 1345 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 67 - 1178 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 66 - 1340 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 65 - 1312 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 64 - 1925 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 63 - 1380 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 62 - 1340 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 61 - 1319 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 60 - 1456 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 59 - 1483 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 58 - 1336 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 57 - 1512 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 56 Download 1636 08.01.2012
Yu-Gi-Oh! Chapter 55 - 1413 28.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 54 - 1344 20.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 53 - 1478 15.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 51 - 1166 29.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 50 - 1507 21.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 49 - 1205 15.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 48 - 1181 07.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 47 - 1083 01.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 46 - 1271 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 45 - 1482 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 44 - 1270 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 43 - 1319 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 42 - 1202 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 41 - 1655 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 40 - 1565 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 39 - 1390 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 38 - 1332 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 37 - 1481 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 36 - 1251 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 35 - 1188 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 34 - 1169 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 33 - 1089 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 32 - 1321 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 31 - 1332 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 30 - 1503 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 29 - 1211 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 28 - 1341 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 27 - 1311 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 26 - 1441 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 25 - 1497 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 24 - 1325 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 23 - 1453 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 22 - 1370 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 21 - 1371 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 20 - 1555 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 19 - 1272 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 18 - 1185 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 17 - 1159 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 16 - 1356 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 15 - 1397 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 14 - 1258 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 13 - 1516 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 3 - 1744 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 2 - 1774 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 1 - 2524 22.05.2013

Truyện mới cập nhật

Rough
Cập Nhật: 01.05
Dolly Kill Kill - ...
Cập Nhật: 01.05
Video Girl Ai
Cập Nhật: 01.05
Khiên hiệp sĩ ...
Cập Nhật: 01.05
Terra Formars
Cập Nhật: 01.05
Tô Tịch Kỳ ...
Cập Nhật: 01.05
Tam Nhãn Hao ...
Cập Nhật: 01.05
Green Worldz
Cập Nhật: 01.05
0.0 MHz
Cập Nhật: 30.04
Mushihime - Nữ ...
Cập Nhật: 30.04
Higanjima
Cập Nhật: 30.04
Người Trong ...
Cập Nhật: 30.04
Kamisama no ...
Cập Nhật: 30.04
Suicide Island - ...
Cập Nhật: 30.04
Sổ Tay Trồng ...
Cập Nhật: 30.04
Freezing
Cập Nhật: 30.04
RSS

MỚI CẬP NHẬT


BẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 999
 • Lượt xem : 723
 • Lượt xem : 691
 • Lượt xem : 557
 • Lượt xem : 395
 • Lượt xem : 395
 • Lượt xem : 386
 • Lượt xem : 375
 • Lượt xem : 374
 • Lượt xem : 333
 • Lượt xem : 323
 • Lượt xem : 290
 • Lượt xem : 283
 • Lượt xem : 272

 • X

  yu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacyu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910368550