Truyện Tranh Online
 
 
 

Doc truyen tranh Yu-Gi-Oh!, xem truyen tranh Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!

Vua trò chơi; Yu-Gi-Oh; Yu-Gi-Oh! (The First Series); Yugioh!
Kịch bản: Takahashi Kazuki
Họa sĩ: Takahashi Kazuki
Thể loại: Adventure, Fantasy, Seinen, Shounen, Supernatural
Số Chương: 222

Đã có 214640 lượt xem

Nội dung
Bắt đầu từ năm 1996 cho đến 3/8/2004, bộ truyện tranh Yu-Gi-Oh! do Kazuki Takahashi sáng tác từng là một trong những cái tên được nhiều người ưa chuộng nhất trong Shueisha’s Weekly Shonen Jump ( một lọai tạp chí của Nhật ) . Bộ truyện này lúc đầu tập trung vào Yugi Mutou, dùng trò chơi sáng tác bởi Pegasus để chống lại những kẻ xấu . Yugi cũng trải qua những chiện rủi ro với những người bạn Katsuya Jonouchi, Anzu Mazaki, và Hiroto Honda . Cốt truyện bắt đầu với một tình tiết khá thú vị với sự xuất hiện của 3 ví dụ về pháp thuật và pháp sư xuyên suốt 7 tập đầu của bộ truyện . Từ tập 8 với sự bắt đầu của Duelist Kingdom, cốt truyện chuyển sang xoay quanh Duel Monsters ( đấu quái vật qua các quân bài ma thuật ) .
Yu-Gi-Oh! Download Lượt xem Ngày đăng
Yu-Gi-Oh! Chapter 343 - 3237 04.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 342 - 1185 03.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 341 - 1044 01.08.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 340 - 1045 23.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 339 - 830 19.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 338 - 821 16.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 337 - 892 14.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 336 - 832 12.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 335 - 940 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 334 - 1006 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 333 - 880 10.07.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 332 - 759 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 331 - 784 28.06.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 330 - 950 18.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 329 - 688 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 328 - 682 06.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 327 - 714 15.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 326 - 648 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 325 - 554 10.04.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 324 - 534 28.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 323 - 530 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 322 - 452 22.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 321 - 489 13.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 318 - 422 04.03.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 316 - 426 26.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 314 - 558 22.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 313 - 461 19.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 312 - 433 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 311 - 515 18.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 310 - 512 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 309 - 429 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 308 - 424 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 307 - 455 17.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 306 - 522 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 305 - 467 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 304 - 468 15.02.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 303 - 456 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 302 - 489 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 301 - 436 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 300 - 612 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 299 - 394 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 298 - 343 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 297 - 375 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 296 - 341 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 295 - 377 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 294 - 359 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 293 - 422 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 292 - 645 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 291 - 465 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 290 - 491 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 289 - 343 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 288 - 320 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 287 - 317 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 286 - 401 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 285 - 369 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 284 - 328 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 283 - 352 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 282 - 341 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 281 - 342 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 280 - 453 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 279 - 427 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 278 - 396 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 277 - 407 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 276 - 388 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 275 - 421 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 274 - 419 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 273 - 341 23.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 272 - 326 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 271 - 370 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 267 - 289 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 266 - 344 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 264 - 341 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 263 - 383 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 261 - 381 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 260 - 370 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 259 - 319 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 258 - 317 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 256 - 365 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 254 - 418 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 253 - 346 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 252 - 372 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 251 - 379 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 250 - 404 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 249 - 371 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 248 - 346 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 247 - 316 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 246 - 324 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 245 - 331 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 244 - 360 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 243 - 326 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 242 - 320 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 241 - 331 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 240 - 378 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 239 - 313 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 238 - 314 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 237 - 328 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 236 - 379 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 235 - 350 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 234 - 337 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 233 - 297 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 232 - 281 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 231 - 291 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 230 - 348 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 229 - 300 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 228 - 333 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 227 - 322 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 226 - 292 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 225 - 324 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 224 - 369 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 223 - 309 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 222 - 301 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 221 - 313 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 220 - 390 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 219 - 289 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 218 - 325 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 217 - 314 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 216 - 348 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 215 - 343 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 214 - 326 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 213 - 300 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 212 - 337 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 211 - 359 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 210 - 411 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 209 - 377 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 208 - 400 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 207 - 442 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 206 - 448 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 205 - 429 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 204 - 395 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 203 - 449 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 201 - 402 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 200 - 566 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 198 - 275 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 197 - 262 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 196 - 300 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 192 - 299 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 191 - 344 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 176 - 232 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 175 - 232 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 174 - 207 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 173 - 184 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 172 - 310 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 169 - 209 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 168 - 239 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 166 - 349 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 165 - 434 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 157 - 563 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 156 - 468 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 155 - 449 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 154 - 434 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 153 - 476 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 152 - 435 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 151 - 433 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 150 - 547 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 149 - 490 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 148 - 543 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 147 - 593 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 146 - 920 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 69 - 1244 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 68 - 510 30.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 67 - 464 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 66 - 480 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 65 - 447 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 64 - 548 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 63 - 476 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 62 - 488 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 61 - 446 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 60 - 520 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 59 - 540 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 58 - 474 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 57 - 509 21.01.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 55 - 477 28.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 54 - 483 20.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 53 - 500 15.12.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 51 - 439 29.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 50 - 515 21.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 49 - 414 15.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 48 - 428 07.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 47 - 391 01.11.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 46 - 440 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 45 - 536 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 44 - 453 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 43 - 455 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 42 - 446 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 41 - 575 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 40 - 566 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 39 - 529 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 38 - 467 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 37 - 503 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 36 - 496 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 35 - 454 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 34 - 451 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 33 - 429 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 32 - 467 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 31 - 484 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 30 - 545 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 29 - 454 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 28 - 510 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 27 - 496 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 26 - 533 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 25 - 532 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 24 - 417 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 23 - 432 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 22 - 488 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 21 - 463 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 20 - 575 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 19 - 455 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 18 - 412 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 17 - 439 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 16 - 480 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 15 - 523 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 14 - 434 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 13 - 513 22.10.2011
Yu-Gi-Oh! Chapter 3 - 679 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 2 - 705 22.05.2013
Yu-Gi-Oh! Chapter 1 - 1009 22.05.2013

Truyện mới cập nhật

Nữ Thanh Tra ...
Cập Nhật: 22.10
Đại Chiến ...
Cập Nhật: 22.10
Chuyện chàng ...
Cập Nhật: 22.10
Baki - Son of Ogre
Cập Nhật: 22.10
Diêm Đế - ...
Cập Nhật: 22.10
Tokyo Ghoul
Cập Nhật: 22.10
Get Backers
Cập Nhật: 22.10
Tokyo Crazy ...
Cập Nhật: 22.10
Hoa Thiên Cốt
Cập Nhật: 22.10
Cố Lên Nào ...
Cập Nhật: 22.10
Xuyên Duyệt ...
Cập Nhật: 22.10
Cố Lên Nào, ...
Cập Nhật: 22.10
Tầm Trảo ...
Cập Nhật: 22.10
Đấu Phá ...
Cập Nhật: 22.10
HEAT - Thế ...
Cập Nhật: 22.10
Võ Động Càn ...
Cập Nhật: 22.10
RSS

MỚI CẬP NHẬTBẢNG XẾP HẠNG

 • Lượt xem : 1411
 • Lượt xem : 1374
 • Lượt xem : 1247
 • Lượt xem : 1175
 • Lượt xem : 980
 • Lượt xem : 972
 • Lượt xem : 789
 • Lượt xem : 770
 • Lượt xem : 656
 • Lượt xem : 645
 • Lượt xem : 636
 • Lượt xem : 610
 • Lượt xem : 596
 • Lượt xem : 585
 • Lượt xem : 573
 • Lượt xem : 405
 • Lượt xem : 389
 • Lượt xem : 363

 • yu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sacyu-gi-oh!, doc truyen tranh, xem truyen tranh, top truyen tranh, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh online, truyen tranh doremon, truyen tranh conan, truyen tranh nhat ban, truyen tranh truc tuyen, truyen tranh hay nhat, truyen tranh dac sac
  910214640